PAIKOn historia

PAIKKO-työkalut on kehitetty ESR-rahoitteisessa PAIKKO -paikka pajalta -hankkeessa 2012-2014. Hankkeen tavoitteena oli

  • Työpajojen oppimisympäristöjen tunnistaminen ja osaamistodistusmallin rakentaminen
  • Työpajojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen
  • PAIKKO –käsikirjan kirjoittaminen projektin toiminnasta

PAIKKO-prosessi

PAIKKO – rekisteröity tuotemerkki

PAIKKO tuotemerkkinä tarkoittaa PAIKKO -hankkeessa luotuja osaamisen tunnistamisen työkaluja, joita ovat: tutkinnon perusteiden työversio, raportti tunnistetusta oppimisympäristöstä ja osaamistodistus sekä niihin liittyvää koulutusta. Tavaramerkkisuoja on myönnetty KYT ry:lle 2013 ja se on voimassa vähintään vuoteen 2023.

PAIKKO nimikettä tai logoa käyttävässä organisaatiossa toteutuvat selkeät laatukriteerit, joiden toteutumista myös valvotaan. Osaamisen tunnistaminen pohjautuu aina oppimisympäristön mahdollisuuksien tunnistamiseen, jonka tekee aina organisaation ulkopuolinen asiantuntija. Lisäksi PAIKKO -tuotemerkin käyttäjät ovat osallistuneet osaamistodistuksen käyttöönottokoulutukseen ja heillä on mahdollisuus käyttää PAIKKO -vertaiskonsulttiverkoston palveluita.

PAIKKO-laatukriteerit