Seuraavat koulutukset

2.9.2019 Osaamistodistuskoulutus

Paikka: Kokoustila Talvikki, Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, Jyväskylä

9-11 Osaamistodistuksen käyttöönottokoulutus
11-12 Lounas (omakustanteinen)
12-14 Kuinka ohjaan osaamistodistuksen saajaa

Kumpaankin koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa, voit ilmoittautua kerralla molempiin tai vain toiseen.

Koulutusta voi seurata myös verkossa.

Ilmoittautuminen: https://forms.gle/BrYDqCXauxV6SJib7

PAIKKO – koulutuspaketit

Mikä ihmeen PAIKKO? – 1-2 h – toiminnan esittelyt

PAIKKOtoiminnan ja -työkalujen yleisesittely. Millainen on prosessi, jonka jälkeen organisaatiossa voidaan ottaa käyttöön PAIKKOosaamistodistus. Mitkä ovat ne laatuvaatimukset, jotka tulee täyttää käyttääkseen osaamistodistuspohjaa. Mitä www.paikko.fi-sivuilla julkaistaan ja miksi. Ketkä työkaluja käyttävät ja miten? Ammatillisen koulutuksen reformi ja tarve osaamisen dokumentointiin.

Meillekö PAIKKO? – 4 h

PAIKKOtoiminnan vaiheet työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvan oppimisympäristön tunnistamisen käytänteet, työversion sisältö ja sen täyttäminen raporttia varten. Raportin sisältö ja oman toiminnan kuvaamisen tarkoituksen avaaminen. Kuinka osaamistodistus otetaan käyttöön ja kuinka se toimii. Mihin oppimisympäristöraporttia ja osaamistodistusta voidaan käyttää ja kuinka ne tukevat tavoitteellista valmennusprosessia. Osaamisen tunnistaminen amisreformissa ja osaamistodistuksen hyödyt eri osapuolille.

Osaamistodistuksen käyttöönottokoulutus – 2 h

Osaamistodistustietokannan sisällöt ja tietokannan käyttöopastus. Mitä tietokanta sisältää ja kuinka sitä käytetään osaamistodistuksen laatimiseen. Osaamistodistuksen käyttöohjeet ja käyttöön liittyvät käytännön vinkit. Mitä pitää muistaa osaamistodistusta laadittaessa – missä menee puuhastelun ja ammatillisuuden raja.

Näin ohjaan osaamistodistuksen saajaa – 2 h

Opastusta käytännön ohjaustyöhön. Mitä pitää muistaa kertoa osaamistodistuksesta ja sen merkityksestä. Kenelle todistuksia kirjoitetaan ja miksi. Kenelle todistuksen voi ja kannattaa esittää sen saatuaan? Käytännön ohjaustyön pohdintaa: miten osaamistodistus ja tunnistettu oppimisympäristö auttavat tavoitteellisessa ohjausprosessissa. Kuinka osaamistodistuksen käyttö soveltuu juuri meidän työyhteisömme toiminnalliseen kokonaisuuteen.

Vertaisopastajakoulutus – 7 h

Vertaisopastaja tuntee PAIKKOtoiminnan tarkemmin ja pystyy auttamaan peruskäyttäjää osaamistodistuksen laatimisessa. PAIKKOtoiminta työyksikössä, mitä minun tulee tietää. Miten ammatilliset tutkinnot rakentuvat eri tutkinnon osista ja kuinka tutkintonäyttöjä arvioidaan suhteessa osaamisen tunnistamiseen. Oppimisympäristön tunnistaminen ja ammatillisuuden kriteeri – milloin voidaan puhua ammatillisesta osaamisesta. Osaamistodistustietokannan käyttö ja yleisimmät ongelmat osaamistodistuksen laatimisessa. Kuinka pystyn tukemaan oman organisaationi henkilöstöä havainnoimaan osaamista ja dokumentoimaan havaintonsa osaamistodistukseen.

Koulutukset pitemmälle ehtineille PAIKKOkäyttäjille, jotka haluavat käyttää omaa osaamistaan PAIKKOtoiminnan vahvistamiseen

Vertaiskonsulttikoulutus – 5 x 4 h

Koulutus antaa riittävän pohjan toimimiseen PAIKKOtoimintaa ohjaavana konsulttina muissakin kuin omassa organisaatiossa. Konsultit voivat tunnistaa oppimisympäristöjä ja laatia raporttiluonnoksia.

Orientaatiojakso: osallistujien lähtötason ja ammatillisen koulutuksen tuntemuksen selvittäminen, koulutussisällön läpikäyminen ja koulutuspäivistä sopiminen.

4 tunnin kokonaisuuksien aiheet ovat:

 1. Ammatillinen koulutus uudistuu
  ammatilliset tutkinnot ja niiden suorittamisen tavat
  ammatillisen koulutuksen peruskäsitteet
 2. PAIKKOtyökalut ja niiden käyttö
  tutkinnonperusteista osaamistodistukseen
 3. Konsultatiivinen työote ja verkoston käyttö konsulttityössä
  millainen on PAIKKO konsultin työnkuva
 4. Opinnollistamisprosessin toteuttaminen
  PAIKKOtyökalujen käyttäminen (ohjatusti koulutuksen osana)
 5. PAIKKO markkinoinnin toteuttaminen käytännössä
  PAIKKO laatumerkkinä
 6. Päättäjäiset ja diplomien jako

Vertaiskonsultista asiantuntijaksi -koulutus – 2 x 4 h

Asiantuntijakoulutuksen saanut konsultti on ollut ohjatusti mukana tunnistamassa oppimisympäristöjä ja tuntee oppimisympäristön tunnistamisen käytännöt.

Orientaatiotapaaminen 2 kertaa. Tavoitteena on PAIKKOprosessin hallinnan syventäminen

 • Jokainen osallistuja osallistuu kahteen oppimisympäristön tunnistamistapahtumaan (kolmessa eri organisaatiossa) ja laatii alustavasti vähintään yhden raportin tunnistetusta oppimisympäristöstä toimintaympäristökuvauksineen PAIKKO raportointipohjan avulla.

Koulutuskertoja yhteisesti 2 x 4 tuntia.

 1. Kokemusten vaihto oppimisympäristöjen tunnistamisesta, prosessin vahvistaminen kokemusten vaihdon kautta. Yhteisistä toimintaperiaatteista sopiminen tunnistamistyön osalta. Kaikkien koulutukseen osallistuneiden tulee ennen tätä kertaa olla osallistunut vähintään yhteen oppimisympäristön tunnistamiseen.
 2. Konsultatiivisen työotteen näkyminen toiminnassa, kuka omistaa tunnistamisprosessin? Kuinka tällä toimintaotteella käsitellään yhteistyön ongelmia? Millaisia kokemuksia näistä tunnistamisprosesseissa. Mitä asioita pitäisi nostaa PAIKKO käyttäjän ”punaiseen kirjaan”
 3. Päättäjäiset ja todistusten jako, palaute