Osaamistodistuksen uusi aika

Osallisuuden ja osaamisen kehittäminen on Suomen nykyisen hallitusohjelman teema. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen asema nousevat ensisijaisiksi – mutta ei se tosiasia, että meillä jää joka ikäluokkaan 16% niitä, jotka eivät suorita lainkaan toisen asteen tutkintoa. Kokonaisuudessaan osaamistason nostaminen on helpointa parantamalla näiden, koulutuksellisesti heikoimmassa asemassa olevien tilannetta. Keinot siihen ovat olemassa – ne pitäisi saada käyttöön mahdollisimman laajasti, jotta tähän huutoon […]

”Koulutusta eniten tarvitsevat osallistuvat siihen vähiten”

PAIKKO on KYT ry:n rekisteröimä tuotemerkki, joka sisältää työkalut erilaisten oppimismahdollisuuksien ja osaamisen tunnistamiseen ohjatussa toiminnassa. Ohjausjakson päättyessä toiminnassa mukana ollut saa osaamistodistuksen, joka dokumentoi havaitun ammatillisen osaamisen. Työkalut ja niitä tukeva verkostoitumisen malli on kehitetty kuuden vuoden aikana kahdessa ESR-rahoitteisessa kehittämishankkeessa. PAIKKO tarjoaa hallitusohjelman tarkoittamat keinot jatkuvan oppimisen vahvistamiseen ja osaamisen tunnistamiseen. On hienoa havaita, että työmme tarpeellisuus näkyy […]

Elämä on – jatkuvaa oppimista

Oppia kaiken ikää Ihminen on mielenkiintoinen vekotin, erityisesti aivot. Vaikka kuinka yrittäisimme, niiden toimintaa ei voi estää tai pysäyttää itse. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki kokemuksemme opettavat. Oppi kertyy kerroksiksi aivoihimme ja vaikuttaa siihen, miten toimimme ja millaisia valintoja teemme. Varhaiset oppimiskokemukset, jotka eivät ehkä koskaan nouse tietoiselle tasolle, voivat olla erittäin voimakkaita ja estää meitä toimimasta itsellemme järkevällä […]

Pakko vie kalatkin…

Hallitusneuvotteluissa suunnitellaan ratkaisuksi nuorten syrjäytymisongelmaan oppivelvollisuuden pidentämistä. Monen nuorten kanssa työskentelevän mielestä ratkaisu on huono. Yksinkertaisesti toimimaton. Missä vaiheessa pakottaminen on kasvattanut itsetuntoa, saanut ottamaan vastuuta omasta elämästä tai lisännyt motivaatiota opiskeluun? Miten itse suhtauduit pakottamiseen ja velvollisuuksiin 15 -vuotiaana? Mistä syrjäytymiskehitys alkaa? Useiden kohdalla syrjäytymiskehitys alkaa varhaislapsuudesta ja jatkuu ylisukupolvisena huono-osaisuutena seuraavallekin sukupolvelle. Totta. Mutta mikään ei ole niin […]

Otteita lapsistrategiasta: Miksi tarvitaan PAIKKOa?

Suomen Valtioneuvoston julkaisu Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille valottaa suomalaisen yhteiskunnan perusasiaa, suhtautumista lapsiin ja nuoriin. Paneuduin erityisesti oppimisen edellytyksiin yhteiskunnassamme ja pohdin samalla, mikä on osaamisen tunnistamisen paikka ja tarve yhteiskuntakelpoiseksi kasvamisen prosessissa. Lainaukset ovat em. julkaisusta. Työpajan perusnuori? ”Nuorten edellytetään nykyisin osaavan toimia rationaalisesti ja itsenäisesti jo varhaisella iällä. Viimeaikaisena esimerkkinä liiallisestakin uskosta nuorten itseohjautuvuuteen on ammatillisen […]

En opi – enkä voi mennä kouluun. Vai voinko?

Suomessa on uskomattoman paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, ettei mikään koulutus ole heitä varten. He eivät halua hakeutua minkäänlaiseen koulutukseen, eivät suostu keskustelemaan asiasta eivätkä keskustele mielellään minkäänsortin opettajan kanssa mistään asiasta. Jotkut kuitenkin ajautuvat työvoimapoliittisiin koulutuksiin tai työvalmennukseen. Osa tulee sinne pakosta. Osa siksi, että tuki katkeaa. Osa tulee vaikkapa hankkimaan ylläpitokorvauksia, joilla voi ostaa talvitakin. Mutta että he oppisivat […]

Osaamisen havainnointia käytännön keinoin

Suuri(n) osa koulutuskeskustelusta käydään teoreettisella tasolla. Keskustelemme pedagogisista ratkaisuista, oppimisteorioista, ihmiskäsityksestä ja muusta korkealentoisesta. Tarkastelemme oppimista ilmiönä teoreettisten viitekehysten kautta ja unohdamme sen, että merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työmaalla. Siellä ei välttämättä ole yhtään ainoaa työntekijää, joka ymmärtäisi keskustelun sisältöä. Oppimisympäristön kuvaus Aloitimme työpajojen oppimismahdollisuuksien arvioinnista. Sen osalta suurin haaste on aina ollut toiminnan kuvaaminen ammatillisen osaamisen näkökulmasta. Toiminnan kehittäjien […]

PAIKKO toiminnasta järjestelmäksi

Kehittämisideasta projektiksi Kaikki kehittäminen alkaa ideasta. PAIKKO toiminnan perusajatuksia oli alunperin kaksi. Toisaalta oli ajatuksena helpottaa ”työvoimapoliittisessa toimenpiteessä” olevan mahdollisuuksia työllistyä tai ainakin päästä kouluttautumaan. Toisaalta mietittiin, miten ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiä voitaisiin ennalta ehkäistä työpajatoiminnan avulla. Ensimmäisen PAIKKO – paikka pajalta ESR-hankkeen tavoitteet olivat tavallaan kahden suuntaiset – oppilaitoksesta työpajalle ja työpajalta oppilaitokseen. Hyvin nopeasti teimme havainnon, ettei työpajojen ja […]

Lukemalla vai tekemällä?

EK ja Sanoma-yhtiöt ovat käynnistäneet ANKKA -kampanjan lukutaidon vahvistamiseksi https://twitter.com/hashtag/operaatioankka?src=hash . Kampanjassa jaetaan kaikille 10-vuotiaille luettavaksi sarjakuvalehtiä. Hyvää tarkoittavaan ja sinänsä hauskaan kampanjaan sisältyy kuitenkin myös tumma sivujuonne. Se sai minut kirjoittamaan tämän tekstin…. Suomalainen koulutusjärjestelmä ja koulu kansakoulusta peruskoulun kautta ammatilliseen ja korkeaan koulutukseen on aina (itselläni on asiasta kokemusta viimeisten noin 50 vuoden ajalta) uskonut lukemisen voimaan. Ammatillisessakin […]

Oppimisympäristön tunnistaminen käytännössä

Työpajojen erilaisuus haastaa Kun PAIKKO hankkeen alkaessa mietimme oppimisympäristön tunnistamisen käytäntöjä, suuren haasteen muodosti tietenkin työpajojen erilaisuus. Etsimme käytänteitä, jotka sopisivat niin pienille kuin suurillekin toimijoille. Ja jotka olisivat luotettavasti toistettavissa hyvin erilaisissa ympäristöissä ja työpaikoilla. Ja joiden toteuttaminen olisi riittävän käytännöllistä ja helppoa – ja ymmärrettävää. Tutkinnon perusteet kokonaisuutena koettiin työvalmennuksessa liian raskaaksi kokonaisuudeksi. Perustan piti olla tiivis ja […]