PAIKKOjärjestelmä uudistuu 20.2.

Yli 10 vuoden ajan uskollisesti palvelleet oppimisympäristöjen tunnistamisessa käytössä olleet työversio-tiedostot lakkaavat olemasta. Uusi tekninen sovelluksemme mahdollistaa viimein vanhan, väistyvän tutkintorakenteen mukaisten tutkintojen siirtämisen suoraan selaimessa raportoitaviksi. Muutos toteutetaan viipymättä.   Omat oppimisympäristöt palvelun etu verrattuna työversiotiedostoihin on nopeus ja virhemahdollisuuksien väheneminen oppimisympäristöraportin laadinnassa. Tämä vapauttaa resursseja tärkeimpään – oppimisympäristöraportin sisällön kehittämiseen ja laadun varmistamiseen. Muokattaessa raporttipohjaa, muutokset toteutetaan suoraan […]

Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 7/10

Olemme osoittaneet järjestelmän toimivuuden Tehdyt toiminnalliset ja tekniset ratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi. Olemme pyrkineet pitämään tekniikan yksinkertaisena ja kiinnittäneet erityistä huomiota toimintavarmuuteen ja tietoturvaan. Toimintahäiriöitä on ilmennyt erittäin vähän. Virheet korjataan sitä mukaa, kun ne huomataan. Osaamistodistustyökalu on erittäin varmatoiminen. Pidämme erityisen tärkeänä sen toimintavarmuutta, ettei yksikääntodistuksen saaja jää teknisten seikkojen vuoksi vaille positiivista palautetta.

Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 6/10

Olemme tiedottaneet käyttäjille osaamisen tunnistamiseen liittyvistämuutoksista Tiedottaminen mm. tutkintojärjestelmän muuttumisesta ja PAIKKOjärjestelmän toimintatavoista on olennainen osa toiminnan toteuttamista. Käyttäjätiedotteet ovat ensisijainen tiedotuskanavamme. Yleinen uutiskirjeemme ilmestyy keskimäärin kerran kuukaudessa ja siinä kerrotaan ajankohtaisia asioita koulutuksista ja toiminnasta sekä järjestelmän päivittämisestä. Tällä hetkellä uutiskirje lähtee noin 690:lle rekisteröityneelle käyttäjälle. Sen lisäksi uutiskirjeitä lähetetään käyttäjäorganisaatioiden PAIKKOvastaaville ja asiantuntijakoulutuksen käyneille erikseen heitä koskevista asioista. […]

Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 5/10

Olemme luoneet verkossa toimivan järjestelmän, joka sisältää osaamisentunnistamiseen ja dokumentoimiseen tarvittavat työkalut Toiminta siirtyi verkkoon asteittain 2018 -2019. Oppimisympäristöraporttien julkaiseminen verkossa oli siirtymisen ensimmäinen askel. Vuoden 2019 syksyllä avattiin OmaPAIKKO intranet rekisteröityneille käyttäjille ja julkaisiin selainpohjainenosaamistodistustyökalu, joka helpotti tutkintojen päivittämistä järjestelmään. Sen jälkeen myös työversiot siirtyivät ladattaviksi verkosta. Käyttäjätiedotteiden osalta sähköiseen uutiskirjeeseen siirryttiin 2020 vuoden lopusta alkaen. www.paikko.fi -sivujen käyttö […]

PAIKKO järjestelmä uudistuu – työversiot historiaan?

Elävä toimintakokonaisuus tunnistetaan sen uudistumiskyvystä. Kymmenen toimintavuotemme aikana PAIKKOjärjestelmässä on toteutettu monia periaatteellisia uudistuksia, vaikka työkalukokoelmamme on pysynyt tähän saakka vakiona. Sähköisen järjestelmän toimintavarmuus ja sen päivittämisen vaivattomuus saa meidät nyt astumaan uuteen vaiheeseen. Työversiosta suoraan netissä täytettävään raporttipohjaan Aloitamme maaliskuussa kokeilun, jossa luovutaan erillisen tutkinnon perusteiden työversion käytöstä ja siirrytään OmaPAIKKO -järjestelmässä täytettävän raporttipohjan täyttämiseen selaimessa. Olemme pyytäneet PAIKKOasiantuntijoita […]

Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 2/10

Olemme tunnistaneet satoja oppimisympäristöjä ja luoneet luotettavan raportointijärjestelmän PAIKKOtyökaluja on käytetty satojen oppimisympäristöjen raportoinnissa. Tällä hetkellä www.paikko.fi/raportit tietokannassa on yli 520 julkaistua oppimisympäristöraporttia – määrä kasvaa koko ajan! Niissä kuvataan tunnistettu toimintayksikkö, siellä toteutuvien tutkinnon osien toteuttamistavat sekä yksilöidysti ne tutkintojen osaamisvaatimukset ja arviointikohteet, jotka toimintaympäristössä toteutuvat. Jokaisen oppimisympäristön tunnistamisessa on ollut mukana tunnistettavan organisaation ulkopuolinen asiantuntija. Raportit ovat tutkinto- […]

Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan? 1-10

Kehittäneet toimivat työkalut osaamisen tunnistamiseen Työkalujen kehittäminen aloitettiin 2012. Tutkintojen perusteiden sisältöjä pyrittiin muokkaamaan niin, että niiden käyttö ohjauksessa helpottuisi. Se vaati osaamista sekä ammatillisesta koulutuksesta että ohjaustyöstä. Prosessin aikana syntyivät tutkintojen perusteiden työversiot. Niissä painottuu ohjaustyön toteutusta kuvaava yleinen osa. Sitä seuraa tutkinnon perusteiden sisällöstä poimittu sisällöllinen, osaamisen kertymisen mahdollisuuksia kuvaava osa. Näin syntyivät oppimisympäristöraportit, jotka ovat tiivistettyjä versioita […]

Uusi PAIKKO® osaamistodistus julkaistu!

Lehdistötiedote Suomen ensimmäinen selainpohjainen, ohjattuun toimintaan tarkoitettu osaamistodistustyökalu julkaistaan 30.8.2019. Osaamistodistus kuvaa havaitut taidot ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisesti ja se on positiivinen palaute työpaikalla osoitetusta osaamisesta. Osaamistodistustyökalu toimii paikko.fi-sivustolla ja käyttöoikeudet työkaluun myönnetään kaikille organisaatioille, joilla on PAIKKOmallin mukaisesti tunnistettuja oppimisympäristöjä. Uudistettu työkalu varmistaa, että laadittavat todistukset perustuvat aina voimassa oleviin tutkintojen perusteisiin ja kertovat ajanmukaisesti saajansa osaamisesta. Selainpohjaisuus pienentää […]

Uusia PAIKKOasiantuntijoita

Keväällä asiantuntijakoulutuksen käyneet uudet PAIKKOasiantuntijat kukitettiin tänään verkostotapaamisessa. PAIKKOasiantuntijat pystyvät toimimaan apuna PAIKKOtyökalujen käytössä omalla alueellaan, tunnistamaan työpaikan oppimismahdollisuuksia työkalujen avulla ja laatimaan raportin tunnistetusta oppimisympäristöstä julkaisua vaille valmiiksi. Asiantuntijat tunnistavat toiminnan riskejä ja pystyvät ehkäisemään laatupoikkeamia omalla alueellaan ja toimivat apuna osaamistodistustyökaluun liittyvissä ongelmissa. Onnea valmistuneille! Uudet PAIKKOasiantuntijat Piritta Akujärvi Miia Hakkarainen Outi Hedemäki Minna Kaipainen Petri Karhu Seija-Sinikka […]