Rohkeita kokeiluja …

Poikkeusolot haastavat etsimään uusia toimintamalleja ja menetelmiä. Kun ”vanhat” konstit eivät toimi, niin vaikka ne kuinka olisivat parempia kuin pussillinen uusia, niin on toimintaa pakko muuntaa olosuhteisiin sopivaksi. Tiimipalaverit Teamsissa ja koulutukset Zoomissa ovat arkipäivää. Uusia sovelluksia otetaan käyttöön ja niiden toimintatapoja venytetään omaan toimintaan sopiviksi. Mutta kuinka käy oppimismahdollisuuksien analyysi etänä? Keskeistä oppimisympäristön tunnistamisessa Kun pohdimme oppimisympäristön tunnistamista etäyhteyksien […]

Osaamisen tunnistamista etätyönä?

Suomalaisessa yhteiskunnassa eletään harvinaislaatuisissa poikkeusolosuhteissa. Yhteiskunnan sulkeutuminen, liikkumisrajoitukset ja niihin liittyvä epävarmuus saavat meidät kokemaan itsemme uhatuiksi. Kestääkö yhteiskuntamme rakenne poikkeuksellisen tilanteen? Millainen on tilanne, kun uhka on ohi ja palaamme ”normaaliin” järjestykseen. Mitkä asiat jäävät elämään ja mikä muuttuu? PAIKKOtiiminä pyrimme siihen, että osaamisen tunnistamiselle olisi tämän pakollisen tauon jälkeen entistäkin paremmat edellytykset. Valmennus lähipalveluna tauolle Valmennuspalvelujen, kuten muidenkin […]

Vaikuttavuutta etsimässä

Miten kuvataan monimutkaisen ja moniulotteisen järjestelmän vaikuttavuutta ja kehitystä ymmärrettävästi? Matkalla Sosten järjestövetoisille hankkeille tarjoamaan vaikuttavuussparraukseen, on hyvä viritellä tätä ajattelua, taas kerran. Miten on mahdollista tuottaa tietoa vaikuttavuusarvioiden pohjaksi – ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Etenkin kun oma työaika pääosin menee konkreettiseen toimintaan järjestelmän laajentamisessa. Siinäpä se, pulma! Vaikuttavuuden monet ulottuvuudet Osaamisen tunnistaminen ja sitä edeltävä oppimismahdollisuuksien tunnistaminen ja dokumentointi vaikuttaa […]

Kehittämisen sietämätön – keveys?

PAIKKOverkostopäivässä tehtiin ideakävely ja tuotettiin kymmeniä ideoita toiminnan kehittämiseen. Toiminnan toteuttajan näkökulmasta tämä toisaalta kannatti ja tuotti uusia näkökulmia toteutukseen. Toisaalta tulee helposti sellainen tunne kuin mitään ei olisi tehty eikä mikään ole toteutunut toivotulla tavalla. Epätoivo iskee…. Projektista toiminnaksi muuntumisen haaste Projektitoiminnasta syntyvät mielikuvat ovat meillä vääristyneitä. Jotenkin tunnutaan ajattelevan niin, että projektit ja hankkeet toimivat aikansa ja sitten […]

Mitä kaikkea PAIKKO on

PAIKKO on kokonaisvaltainen osaamisen tunnistamisen järjestelmä, johon kuuluu monta osaa ja paljon inhimillistä kanssakäymistä. Se on tapa toteuttaa opinnollistamista systemaattisesti ja selkeästi, jokaisen käyttäjäorganisaation oman toimintakulttuurin mukaisesti. Se on tapa oppia omasta toiminnasta ja tapa oppia toinen toiseltaan. Se on tietysti myös tapa tunnistaa osaamista. Ei mikään pikkujuttu. Verkosto PAIKKO on syntynyt verkostossa ja siinä se kasvaa. Kun kehittämistyö verkostossa […]

Oppivelvollisuuden laajentaminen – yhteistyökysymys

Työpajatoiminnan ja koulutuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä on paljon kokemusta, suuri osa myönteistä. Ammatillisten tutkintojen osaamisperusteisuus, ammatillisen osaamisen hankkimistapojen monipuolistuminen ja henkilökohtaistaminen luovat hyvän pohjan uusille tavoille tehdä yhteistyötä. Yhteistyö toimii erityisesti niiden tutkinnon suorittajien eduksi, jotka eivät välttämättä tarvitse vahvaa ammatillista erityistä tukea, mutta kaipaavat tutkinnon suorittamisesta tavallista enemmän ohjausta ja henkilökohtaisia neuvoja. Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä yhteistyön perusteista on taas […]

Tiukka vuosi 2019

Vuosi 2019 oli PAIKKOtoiminnan kannalta hyvin kaksijakoinen. Alkuvuotta leimasivat sairaslomat, joita ei suunnitelmissa oltu pystytty ennakoimaan. Syyskaudella tehtiin töitä vuorotta, jotta vuoden tavoitteet saatiin toteutettua suunnitellusti. Uusia asiantuntijoita Vuosi 2019 aloitettiin kouluttamalla ryhmän verran uusia PAIKKOasiantuntijoita. Koulutuksessa huomioitiin valtakunnallistamisen tavoite ja asiantuntijaverkosto laajeni ensimmäistä kertaa Keski-Suomen ulkopuolelle. Uusia aluevaltauksia koulutuksen myötä tehtiin erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen. Uusia teknisiä ratkaisuja Vuoden […]

Kumpi tulee ensin – oppimisympäristöraportti vai oppilaitosyhteistyö?

Kaksi päivää Tampereella Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen SYNERGIA-seminaarissa herätti monenlaisia ajatuksia. Muun muassa sen, kumpi tulee ensin, muna vai kana? Olen itse pitkään miettinyt sitä, miten ja millaista on hyvä ja tuloksekas yhteistyö koulutuksen järjestäjän ja työpajatoimijan välillä. Samalla olen miettinyt myös sitä, miten sen syntymistä voidaan edistää. Itseasiassa on melkein helpompaa miettiä yhteistyön esteitä ja hidasteita… Ennakkoluulot Työpajalla oppilaitos on paperinhajuinen […]

Oppimisympäristön tunnistamisen käytäntö

PAIKKOkäyttäjiä on entistä enemmän. Jokainen uusi käyttäjä tarkoittaa uutta oppimisympäristön tunnistamista, yhtä tai useampaa. Lähes kaikilla käynneillä toistuvat samat teemat, jotka oppii nopeasti havaitsemaan. 1. Yleiskuvaukset PAIKKOtyöversiossa esitetään oppimisympäristöä koskevia yleisiä kysymyksiä. Niiden avulla kuvataan ympäristöä yleisesti ja annetaan kuva sen toiminnasta, lisäksi kerrotaan niistä tehtävistä, joiden avulla tutkintojen perusteiden sisällöt toteutuvat. Kuvausten laatu on parantunut sitä mukaa, mun niiden […]

Laatua oppimismahdollisuuksien raportointiin

Millainen on laadukas ja hyvä tapa raportoida toimintaympäristön oppimismahdollisuuksista? Mitä raportissa pitää olla? Käsitykset vaihtelevat. Mutta tiettyjen peruslainalaisuuksien pitää toteutua, ennenkuin voidaan puhua laadusta – ja ennenkuin osaamistodistustyökalu on mahdollista ottaa kitkatta käyttöön. PAIKKO-oppimisympäristöraportit ovat saatavissa täältä. Sisältö tutkinnon perusteista Mikäli tarkoitus on käyttää tutkintojen perusteisiin nojautuvaa osaamistodistusta, oppimisympäristön raportoinnin perustana pitää olla Opetushallituksen määräämät tutkintojen perusteet. Vain näin pystytään […]