Ammatillinen perusosaaminen näkyväksi – PAIKKO

Jyväskylässä on aloitettu osaamisen tunnistamisen työkalujen kehittäminen 2012. Kehittämistyö on aloitettu työvalmennusorganisaatioiden kanssa, joissa kehitetään ammatillista perustason osaamista monella tavalla ongelmallisten ryhmien kanssa. Tällä kentällä on tärkeää pystyä antamaan positiivista palautetta ja onnistumisen kokemuksia heille, jotka kenties eivät ole sellaista aikaisemmin saaneet tai kokeneet. Kenttää voisi kuvailla haastavaksi. Työvalmennuksessa työ on väline elämänhallintataitojen, työelämätaitojen, sosiaalisten taitojen ja itsetunnon kehittämisessä. Onnistuneessa […]

Miksi osaamista pitäisi tunnistaa?

Olen keskustellut vuosien aikana satojen ihmisten kanssa, jotka ensimmäisenä päivänään koulutuksessa kertovat, että eivät osaa mitään. Millainen sellainen ihminen on? Ihan tavallinen suomalainen, hyvin usein jo aikuinen, jonka kokemukset oppimisesta ja opetetuksi tulemisesta ovat – no, huonoja. Hänelle on osattu kertoa se, mitä hän ei osaa ja missä hänen pitäisi kehittyä. Ja samalla unohdettu kertoa, mitä hän jo osaa. Monet […]

Jokainen oppii – omalla tavallaan

Toimiessani opettajana ja tavatessani vuosien aikana satoja oppijoita, oma ihmiskäsitykseni on muokkautunut kokemuksen myötä. Koska itselläni on yhdenlainen oppimisen vaikeus, jonka kanssa olen koko ikäni opetellut elämään, olen varmaan joutunut pohtimaan oppimiseen liittyviä ihmiskäsityksiä tavallistakin enemmän. Suomen vankiloissa ja tuetussa työssä on keskimääräistä enemmän niitä, jotka kärsivät oppimisen ja keskittymisen ongelmista. Miksi minä pystyin käymään lukion kohtuullisella menestyksellä ja selvitin […]