Yleisesittelyt

PAIKKOinfot 2 h

PAIKKOtoiminnan ja -työkalujen yleisesittely. Millainen on prosessi, jonka jälkeen organisaatiossa voidaan ottaa käyttöön PAIKKOosaamistodistus.

Mitä www.paikko.fi-sivuilla julkaistaan ja miksi. Ketkä työkaluja käyttävät ja miten?

Virtuaaliset PAIKKOinfot 2021

Joka kuukauden toinen torstai klo 13 – 14.30 (toukokuun infoa ei järjestetä helatorstain vuoksi):
11.2., 11.3, 8.4, 10.6.

Syksyllä infot jatkuvat samalla aikataululla

12.8., 9.9., 14.10., 11.11. ja pikkujouluPAIKKOinfo 9.12.

Liity mukaan vapaasti omalta koneeltasi tästä linkistä:

Liity kokoukseen

PAIKKOtoimintaesittelyt kesto vaihtelee tarpeen mukaan

PAIKKO-osaamisen tunnistaminen käytännössä, mitä se sisältää ja miten se toimii. Miten syntyy laadukas osaamistodistus ja mitkä ovat sen hyödyt.

Peruskäyttäjille

Osaamistodistuksen käyttöönottokoulutus 2 h

PAIKKOtyökalut ja niiden käyttö – työversiot, oppimisympäristöraportit ja osaamistodistus prosessina

Osaamistodistustietokannan sisällöt ja tietokannan käyttöopastus. Mitä tietokanta sisältää ja kuinka sitä käytetään osaamistodistuksen laatimiseen. Osaamistodistuksen käyttöohjeet ja käyttöön liittyvät käytännön vinkit. Mitä pitää muistaa osaamistodistusta laadittaessa – missä menee puuhastelun ja ammatillisuuden raja.

Näin ohjaan osaamistodistuksen saajaa 2 h

Opastusta käytännön ohjaustyöhön. Mitä pitää muistaa kertoa osaamistodistuksesta ja sen merkityksestä. Kenelle todistuksia kirjoitetaan ja miksi. Kenelle todistuksen voi ja kannattaa esittää sen saatuaan? Käytännön ohjaustyön pohdintaa: miten osaamistodistus ja tunnistettu oppimisympäristö auttavat tavoitteellisessa ohjausprosessissa. Kuinka osaamistodistuksen käyttö soveltuu juuri meidän työyhteisömme toiminnalliseen kokonaisuuteen.

Osaamisen havainnointi ja arviointi valmennuksessa 2 h

Osaamistodistus laaditaan valmennuksen aikana tehtyjen havaintojen perusteella. Tämä edellyttää osaamisen havainnointia koko valmennusjakson ajan. Samalla on arvioitava, riittääkö osaamisen taso tutkinnon suorittamisen vaatimalle tasolle – millaiset ovat tutkinnon suorittamiseen vaadittavat arviointikriteerit ja miten osaaminen niiden perusteella tunnistetaan

PAIKKOvastaaville

PAIKKOvastaavana toimiminen 2 h (verkkokoulutus)

Mikä on PAIKKOvastaava ja mikä on hänen roolinsa oppinnollistamisprosessissa. Mikä on PAIKKOtoiminnan rooli opinnollistamisprosessissa ja mitä asioita jää työpaikan oman toiminnan varaan. Kuinka PAIKKOtiimi tukee osaamisen tunnistamistoimintaa työpaikoilla yhteistyössä PAIKKOvastaavien kanssa.

Vertaisopastajakoulutus 4 h (verkkokoulutus)

Opinnollistamisprosessin kokonaisuus tutkinnon perusteista osaamistodistukseen, osaamistodistustoiminnan käytännöt ja pullonkaulat. Koulutuksessa käydään läpi sitä, kuinka omassa työyhteisössä voi toimia osaamistodistuksia laativien valmentajien tukena ja apuna osaamista ja oppimismahdollisuuksia tunnistettaessa. Vertaisopastaja on perehtynyt osaamisen tunnistamistyöhön niin, että pystyy auttamaan akuuteissa ongelmatilanteissa.

PAIKKOasiantuntijakoulutukset

PAIKKOasiantuntijakoulutus on laajempi koulutuskokonaisuus, jonka aikana käydään läpi opinnollistamisen ja osaamisen tunnistamisen perusprosessit tutkinnon perusteista osaamistodistukseen. Tärkeänä osana koulutusta paneudutaan oppimisympäristöjen tunnistamisprosessiin ja sen käytännön toteuttamiseen.

PAIKKOasiantuntijan peruskoulutus

 1. Orientaatiotapaaminen verkossa 2 h
  1. työkalut ja perusvalinnat opinnollistamisen käytännöissä
  1. koulutuksen aikataulusta sopiminen
 2. Uudistuva ammatillinen koulutus ja työpajat 4 h
  • Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja toteuttaminen
  • mikä on työpajojen rooli ammatillisen osaamisen kehittämisessä
 3. Oppimisympäristöt, niiden tunnistaminen ja raportointi 4 h
  • kuinka tunnistetaan oppimisen mahdollisuuksia työvalmennuksessa
 4. PAIKKOpäivä Jyväskylässä – LÄHIPÄIVÄ 7 h
  • tutustuminen PAIKKOkäyttäjiin ja asiantuntijaverkostoon Keski-Suomessa
  • osaamistodistuksen käyttöönotto, millaista apua asiantuntija voi tarjota uusille käyttäjille
 5. Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuminen 4 h
 6. Kokemusten ja ajatusten vaihtoa oppimisympäristöistä, toiminnan mahdollisuuksista, alueellisesta toiminnasta ja valtakunnallisen tuen merkityksestä – verkossa 4 h
  • PAIKKOmarkkinoinnin kehittäminen ja toiminnan laajentaminen

Jatko-oppia asiantuntijoille

Nettitreffit: ajankohtaisia PAIKKOkuulumisia ja koulutussisältöjä 3 kertaa vuodessa Teamsin välityksellä

Asiantuntijoiden kehittämispäivä, yhteinen kehittämistapaaminen, jossa toiminnallisin menetelmin kehitetään PAIKKOtoimintaa edelleen ja pohditaan asiantuntijatoiminnan perustaa ja toteuttamista

Asiantuntijoille tulee tarjolle erillinen jatkokoulutuspaketti 4 h, jonka sisältö on suunnitteilla.