Koulutuskalenteri

Voit ladata PAIKKOkoulutuskalenterin PDF-muodossa.

PAIKKOinfo, PAIKKOtoiminnan esittely, 1 t

Harkitaanko teillä osaamisen tunnistamisen käyttöönottoa osaksi ohjaustoimintaa? Oletko kehittämässä hanketta tai uutta toimintaa, jonka sisälle osaamisen tunnistamista on suunniteltu? Oletko kiinnostunut PAIKKOtoiminnasta ja miten se toimii käytännössä?

PAIKKOinfossa saat kokonaiskuvan järjestelmästä ja osaamisen tunnistamisen työkaluista. Infon jälkeen tiedät, missä PAIKKOa käytetään ja mihin menetelmän vaikuttavuus perustuu.

Yleiset PAIKKOinfot

Toteutetaan Teamsin kautta ennakkoon laaditun aikataulun mukaisesti. Liittymään pääset oheisesta linkistä.

Virtuaaliset PAIKKOinfot jatkuvat 2022

Vuonna 2022 siirrymme toteuttamaan PAIKKOinfot klo 13 seuraavina torstaipäivinä joka toinen kuukausi: 13.1., 3.3. ja 5.5.

Syksyn infojen päivät varmistuvat myöhemmin.

Liity mukaan vapaasti omalta koneeltasi tästä linkistä:

Liity kokoukseen

Räätälöidyt infot

PAIKKOinfo on mahdollista toteuttaa erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä tai tietyn organisaation tarpeisiin räätälöitynä.

Info on mahdollista toteuttaa verkkokoulutusten yhteydessä tai paikan päällä sovitusti. Ota yhteyttä!

Perehdytys PAIKKOtoimintaan

Osaamistodistuksen käyttöönottokoulutus, 2 t

Sinulle, joka olet juuri aloittanut PAIKON käytön. Osaamistodistuksen käyttöönottokoulutus on tiivis perehdytys PAIKON käyttöön. Saat kokonaiskuvan osaamistodistustoiminnan käytännöistä ja niihin liittyvistä vastuukysymyksistä.

Koulutuksen sisältö:

 • PAIKKOtyökalut ja niiden käyttö
 • osaamistodistuksen laatiminen
 • osaamistodistuksen laatimiseen liittyvä vastuu,
 • oppimisympäristöraportin merkitys

Koulutus toteutetaan TEAMSissa tai lähikoulutuksena. Se voidaan toteuttaa myös organisaatiokohtaisesti, saatavana myös tallenteena OmaPAIKKOsta.

Kevään 2022 koulutukset toteutetaan: 27.1. klo 13 – 15. ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

10.3., 21.4. ja 26.5. TEAMSkoulutuksina. Ilmoittautumislinkit avautuvat koulutus kerrallaan.

Kuinka ohjaan osaamistodistuksen saajaa, 3 t

Kiinnostaako sinua ohjausosaamisen kehittäminen osaamisen tunnistamisen näkökulmasta? Pohditko, miten osaamistodistuksen saaja saisi parhaan hyödyn todistuksestaan?

Koulutuksen avulla opit ymmärtämäänosaamistodistuksen ja tunnistetun oppimisympäristön mahdollisuudet toiminnan tavoitteellisuuden kehittämisessä. Saat ohjausprosessin kehittämiseen suuntaviivoja ja vertaistukea.

Koulutuksen sisältö:

 • Oppimisympäristön tunnistaminen ja osaamistodistus osana tavoitteellista valmennusta,
 • kuinka osaamistodistus liitetään osaksi ohjauskokonaisuutta

toteutetaan Teams-koulutuksena

Kuinka ohjaan osaamistodistuksen saajaa -koulutukset keväällä toteutetaan 24.2. ja 19.5.

PAIKKOvastaavan peruskoulutus, 2 t

Vastaatko osaamisen tunnistamisen käytännöistä ja perehdytyksestä? Pohditko miten ylläpitää osaamistodistustoimintaa organisaatiossasi?

Koulutuksessa saat työkaluja toiminnan organisoimiseen ja vastaavan rooliin. Oppimisympäristöraporttien laatiminen ja päivittäminen selkeytyy.

Koulutuksen sisältö:

 • PAIKKO käyttäjätunnusten tasot
 • PAIKKOvastaavan tehtävät ja rooli
 • oppimisympäristön tunnistamistoiminnan prosessit ja yhteistyö raportin laadinnan yhteydessä
 • vastaavan toiminnan merkitys kokonaisuudelle

Koulutus toteutetaan TEAMSin avulla, isoilla toimijoilla myös organisaatiokohtainen koulutus mahdollinen.

Keväällä 2022 koulutuksia toteutetaan seuraavasti: 3.2. VOIT ILMOITTAUTUA KOULUTUKSEEN TÄSTÄ,

12.5. ja 9.6.

Syventävät koulutukset osaamisen tunnistamisen maailmaan

Vuoden 2022 uusi koulutus: PAIKKOtoiminnan perusteet koulutuksen järjestäjälle.

PAIKKOvertaisopastajakoulutus, 4 t

Oletko kiinnostunut ymmärtämään osaamisen tunnistamista kokonaisvaltaisemmin omassa toimintaympäristössäsi ja kehittämään sitä?

PAIKKOtoiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen lisääntyy. Pystyt välttämään toiminnan yleisimpiä pullonkauloja ja riskejä, jolloin toiminta tehostuu ja pysyvän osaamistodistustoiminnan edellytykset paranevat.

Koulutuksen sisältö:

 • PAIKKOtoiminnan prosessit ja tuen tarve niiden eri vaiheissa,
 • toiminnassa havaitut riskitekijät ja pullonkaulat ja mahdollisuudet niiden vähentämiseen,
 • osaamistodistuksen laatimiseen vaikuttavat tekijät ja laatimisessa tukeminen,
 • pysyvän organisaatiokohtaisen toimintakulttuurin luominen
 • tuen tarjoaminen aloitteleville osaamistodistuksen käyttäjille

TEAMS/lähitoteutus, sisältää ryhmätehtäviä. Kevään 2022 vertaisopastajakoulutus järjestetään 23.3.

PAIKKOasiantuntijakoulutus – VUODEN 2022 RYHMÄÄN VOI HAKEA NYT

Kehitätkö osaamisen tunnistamista omassa organisaatiossasi? Oletko mukana osaamisen tunnistamisen verkostoissa? Pohditko oppimisympäristöjen tunnistamiseen liittyviä kysymyksiä myös laajemmin? Oletko kiinnostunut oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja kehittämistoiminnasta laajemminkin?

Saat kattavan asiantuntemuksen oppimisympäristöjen tunnistamiseen, PAIKKOtoiminnan käynnistämisvaiheen tukemiseen ja alueellisen verkostotoiminnan ja/tai oman organisaation PAIKKOtoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Koulutuksen sisältö:

 • PAIKKOtoiminnan perusteet/orientaatio, TEAMS 2 t, 1.2. klo 13 – 15. Tapaamisessa sovitaan koulutuksen aikataulusta
 • osaamisperusteisuus ja ammatillinen koulutus TEAMS 4 t
 • oppimisympäristön tunnistamisen käytännöt TEAMS 4 t
 • tutustuminen erilaisiin tapoihin käyttää PAIKKOjärjestelmää, yhteiskehittäminen ja verkostoituminen, lähipäivä
 • konsultatiivinen tuki ja osaamistodistustoiminnan tukeminen TEAMS 4 t
 • PAIKKOjärjestelmän jatkuva kehittäminen TEAMS 4 t

5 x teams, yksi lähipäivä, osallistuminen oppimisympäristön tunnistamiseen käytännössä.
Noin 6 kk kokonaisuus.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostilla susanna.uusitalo(at)kyt.fi. Koulutukseen otetaan 12 osallistujaa. Annamme mielellämme lisätietoja.

Opinnollistamistoiminnan jatkuva kehittäminen

Valtakunnalliset verkostopäivät 2022

Ovat avoimia kaikille PAIKKO käyttäjille ja työvalmennustoiminnan opinnollistamisesta kiinnostuneille. Päivien tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja keskustella verkostossa ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2022 aikana järjestämme 10-vuotisjuhlintaan keskittyvän yhden verkostopäivät 30.11.

Verkostopäivien teemat ovat ajankohtaisia ja vaihtelevat sen mukaan, millaisia muutoksia toimintaympäristössä tapahtuu. Toteutus vaihtelee sekin tilanteen mukaan.

Tilaisuuksien kesto vaihtelee toteutusmuodon mukaan.

Alueelliset verkostotapaamiset

PAIKKOtiimillä on tavoitteena järjestää myös alueellisia tapaamisia eri alueiden PAIKKOkäyttäjille. Vuoden 2022 aikana on tavoitteena järjestää 5 alueellista verkostotapaamista.

Niiden sisältönä on kokemusten vaihto ja yhteisten kehittämistarpeiden määritteleminen ja mahdollisesti alueellinen toiminnan kehittäminen.

Alueelliset tapaamiset järjestetään lähitapaamisina.

Asiantuntijaverkoston toiminta

Asiantuntijakoulutuksen käyneille järjestetään nettitreffejä, joissa keskustellaan PAIKKOtoimintaan ja yleisemmin opinnollistamiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Nettitreffejä on noin 3-5 kertaa vuosittain riippuen siitä, millaisia toiminnan kehittämistarpeita on näköpiirissä.

Asiantuntijaverkosto kokoontuu kerran vuodessa lähitapaamiseen, jossa yhteiskehittäminen jatkuu. Vuoden 2022 tapaaminen toteutetaan 20.1.