Osaamistodistus valmennusprosessissa 2 t

Koulutus keskittyy tarkastelemaan osaamisen tunnistamista ja havainnointia valmennusprosessin osana

  • tavoitteellinen valmennusprosessi
  • osaamistavoitteiden asettaminen oppimisympäristöraportin avulla
  • osaamisen havainnointi ja tunnistaminen
  • osaamisen dokumentointi valmennusprosessin aikana
  • osaamistodistus ja sen merkitys valmennuksen osana

Tavoitteena on osaamistodistustoiminnan liittäminen olennaiseksi osaksi tavoitteellista valmennusta niin, että sen osaamistodistuksen merkitys kirkastuu sen saajalle.

Osaamistodistus valmennusprosessissa koulutus 21.9. klo 14 – 16. ILMOITTAUDU TÄSTÄ

PAIKKO-vastaavan jatkokoulutus 2 t

Koulutus keskittyy siihen, kuinka PAIKKOtoiminnan edistäminen omassa työyhteisössä on mahdollista toteuttaa.

  • uusien PAIKKOkäyttäjien perehdyttäminen osana osaamistodistustoimintaa
  • PAIKKOkoulutukset osana toiminnan kehittämistä
  • verkostojen merkitys toiminnan kokonaiskehittämisessä
  • oppimisympäristöraporttien ja niiden laatimisen kehittäminen ja opinnollistamisen laatutyö
  • asiantuntijakoulutuksen merkitys toiminnan kokonaisuudelle

Koulutus toteutetaan 9.11. klo 14 – 16. ILMOITTAUDU TÄSTÄ mukaan!