Osaamistodistus valmennusprosessissa 2 t

Koulutus keskittyy tarkastelemaan osaamisen tunnistamista ja havainnointia valmennusprosessin osana

  • tavoitteellinen valmennusprosessi
  • osaamistavoitteiden asettaminen oppimisympäristöraportin avulla
  • osaamisen havainnointi ja tunnistaminen
  • osaamisen dokumentointi valmennusprosessin aikana
  • osaamistodistus ja sen merkitys valmennuksen osana

Tavoitteena on osaamistodistustoiminnan liittäminen olennaiseksi osaksi tavoitteellista valmennusta niin, että osaamistodistuksen merkitys kirkastuu sen saajalle.

Osaamistodistus valmennusprosessissa toteutetaan seuraavan kerran to 12.9.2024.

UUSI: PAIKKO osaksi organisaation toimintaa 2 t

Koulutus keskittyy siihen, kuinka PAIKKO-toimintaa on mahdollista edistää omassa työyhteisössä.

  • uusien PAIKKO-käyttäjien perehdyttäminen osana osaamistodistustoimintaa
  • PAIKKO-koulutukset osana toiminnan kehittämistä
  • verkostojen merkitys toiminnan kokonaiskehittämisessä
  • oppimisympäristöraporttien ja niiden laatimisen kehittäminen ja opinnollistamisen laatutyö
  • asiantuntijakoulutuksen merkitys toiminnan kokonaisuudelle

Ensimmäinen koulutus toteutetaan to 19.9.2024.