Koulutusten aikataulun voit tarkastaa koulutuskalenterista. Ilmoittautumiset avautuvat aina edellisen samansisältöisen koulutuksen toteuduttua yksi kerrallaan.

Osaamistodistuksen käyttöönottokoulutus, 2 t

Sinulle, joka olet juuri aloittanut PAIKON käytön. Osaamistodistuksen käyttöönottokoulutus on tiivis perehdytys PAIKON käyttöön. Saat kokonaiskuvan osaamistodistustoiminnan käytännöistä ja niihin liittyvistä vastuukysymyksistä.

Koulutuksen sisältö:

  • PAIKKOtyökalut ja niiden käyttö
  • osaamistodistuksen laatiminen
  • osaamistodistuksen laatimiseen liittyvä vastuu,
  • oppimisympäristöraportin merkitys

Koulutus toteutetaan TEAMSissa tai lähikoulutuksena. Se voidaan toteuttaa myös organisaatiokohtaisesti, saatavana myös tallenteena OmaPAIKKOsta.

Seuraava osaamistodistuskoulutus järjestetään 9.2. klo 13 – 15 ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Kuinka ohjaan osaamistodistuksen saajaa, 3 t

Kiinnostaako sinua ohjausosaamisen kehittäminen osaamisen tunnistamisen näkökulmasta? Pohditko, miten osaamistodistuksen saaja saisi parhaan hyödyn todistuksestaan?

Koulutuksen avulla opit ymmärtämäänosaamistodistuksen ja tunnistetun oppimisympäristön mahdollisuudet toiminnan tavoitteellisuuden kehittämisessä. Saat ohjausprosessin kehittämiseen suuntaviivoja ja vertaistukea.

Koulutuksen sisältö:

  • Oppimisympäristön tunnistaminen ja osaamistodistus osana tavoitteellista valmennusta,
  • kuinka osaamistodistus liitetään osaksi ohjauskokonaisuutta

toteutetaan Teams-koulutuksena

Seuraava koulutus järjestetään 9.3. klo 13 – 16 ILMOITTAUDU TÄSTÄ

PAIKKOvastaavan peruskoulutus, 2 t

Vastaatko osaamisen tunnistamisen käytännöistä ja perehdytyksestä? Pohditko miten ylläpitää osaamistodistustoimintaa organisaatiossasi?

Koulutuksessa saat työkaluja toiminnan organisoimiseen ja vastaavan rooliin. Oppimisympäristöraporttien laatiminen ja päivittäminen selkeytyy.

Koulutuksen sisältö:

  • PAIKKO käyttäjätunnusten tasot
  • PAIKKOvastaavan tehtävät ja rooli
  • oppimisympäristön tunnistamistoiminnan prosessit ja yhteistyö raportin laadinnan yhteydessä
  • vastaavan toiminnan merkitys kokonaisuudelle

Koulutus toteutetaan TEAMSin avulla, isoilla toimijoilla myös organisaatiokohtainen koulutus mahdollinen. Vuoden ensimmäinen PAIKKOvastaavan peruskoulutus 16.2. klo 13 – 15 ILMOITTAUDU TÄSTÄ