”…lähestyy erinomaista osaamistodistustyökalua”

(Otsikko on lainaus saamastamme palautteesta)

Selainpohjainen PAIKKO osaamistodistustyökalu julkaistiin 30.8. Sitä ennen valitut toimijat olivat päässeet testaamaan sen toimivuutta ja tutustumaan sen mahdollisuuksiin. Alusta alkaen näytti siltä, että muutos oli odotettu ja toivottu – ja onnistunut. Vaikka perustoiminnot työkalussa pysyvät entisellään, moni asia muuttui.

Käytettävissä kaikkialla

Minne PAIKKO-osaamistodistustiedosto on tallennettu – ei enää ongelmaa. Aikaisemmin käyttäjät joutuivat miettimään minne tietokanta oli tallennettu ja mistä sitä voidaan käyttää. Ei enää – uusi selainpohjainen työkalu toimii siellä, minne internetyhteys yltää. Sen käyttäminen onnistuu koneelta, tabletilta tai vaikka älypuhelimelta.

Osaamistodistuksen laatiminen ei enää ole kiinni sopivan ohjelman tai koneen puutteesta.

Aina ajantasalla

Tallennetun tietokannan löydettyään käyttäjä mietti ehkä sitä, onko käytössä nyt varmasti uusin versio. Selaimessa käytettävä työkalu on onneksi aina ajantasalla. Uusimmat tutkintojen perusteet otetaan käyttöön muutosten tapahduttua eikä käyttäjän tarvitse enää huolehtia eri versioista.

Osaamistodistuspohjaa muutettaessa ilmestyy samalla myös uusi versio tutkinnonperusteiden työversiosta. Käyttäjät saavat käyttäjähallinnan kautta tiedon muutoksista ja voivat huolehtia ajoissa mahdollisesti tarvittavista muutoksista oppimisympäristöraporteissaan.

Uusi järjestely helpottaa päivittämisprosesseja ja tukee PAIKKOjärjestelmän laatutavoitteita – tavoitteena on, että toimijoilla on mahdollisuus toimia aina uusimpien ja voimassa olevien tutkintojen perusteiden perusteella.

Käyttäjähallinta

Osaamistodistuksella ja PAIKKOjärjestelmällä on jatkossa kolmen tasoisia käyttäjiä. Koulutetut PAIKKOasiantuntijat pääsevät osaamistodistuksen lisäksi lataamaan uudet työversiot ja käyttämään nettisivuillemme tallennettua koulutusmateriaalia. Asiantuntijoilla on käymänsä koulutuksen perusteella mahdollisuus myös päivittää oppimisympäristöjen tunnistamisraportteja ja osallistua tunnistamiseen. Lisäksi he voivat pitää osaamistodistuksen käyttöönottokoulutuksia omalla alueellaan ja järjestää PAIKKOinfoja. Materiaali löytyy käyttäjätunnuksen avulla.

Eri organisaatioita on pyydetty valitsemaan itselleen PAIKKOvastaava, joka vastaa osaamistodistuksen käytöstä ja oppimisympäristöraporttien ajantasaisuudesta. Vastaavat saavat käyttöönsä osaamistodistuksen ja eri tutkinnoista laaditut työversiot, joiden avulla oppimisympäristöraporttien päivittäminen tapahtuu. Heillä on myös vastuu huolehtia, että käyttäjien tiedot ovat oikein ja jokainen tarvitseva pääsee omilla tunnuksillaan käyttämään osaamistodistustyökalua.

Peruskäyttäjä tarvitsee vain osaamistodistuksen käyttöoikeuden. Sen mukana seuraavat kaikki osaamistodistuksen käyttämiseen tarvittavat ohjeet. Kukin organisaatio lähettää PAIKKOtiimille tiedot henkilöstövaihdoksista ja käyttäjät saavat tätä kautta tarvitsemansa tiedot ilman välikäsiä.

Käyttäjätasojen määrittäminen helpottaa merkittävästi oppimisympäristöjen tunnistamistyötä ja päivittämistä. Tiedon välittäminen ja hyödyntäminen helpottuvat ja tarvittavat tiedot löytävät entistä paremmin perille.

Suoraviivaista suoraviivaisempi – ja turvallisempi

Ei enää pomppimista tutkinnoista todistukseen – uudella työkalulla osaamistodistuksen laatiminen on vielä entistäkin suoraviivaisempi, helpompi ja ymmärrettävämpi prosessi. Ei pomppimista tutkinnoista todistuksen tai tietojen tuomista, rasti ruutuun ja merkintä on valmis.

Työkalu ei tallenna selaimeen henkilötietoja – eikä muitakaan tietoja. Todistus muotoutuu tehtyjen merkintöjen pohjalta PDF-tiedostoksi, jonka laatija tallentaa asiakkaansa tietojen liitteeksi asiakasjärjestelmään. Selaimen sulkeminen tyhjentää lomakkeen – ja varmuuden vuoksi voi aina käyttää Tyhjennä painiketta (myös silloin, kun huomaa tehneensä virheitä!)

Kehittäminen jatkuu

Täydellistä osaamistodistustyökalua ei ole eikä tule. Kehittäminen on jatkuvat prosessi ja se jatkuu edelleen PAIKKOverkostoissa. Osaamisemme kehittyy koko ajan ja sen myötä toiminnalle asetetaan tulevaisuudessa aina uusia vaatimuksia.

PAIKKOjärjestelmä kehittyy edelleen käyttäjiensä tarpeiden ja yhteiskunnan mukana. Tutkintojen perusteet muuttuvat ja osaamisperusteinen toiminta muokkaa toimintaympäristöä uuteen muotoon. Edellytykset laatutyölle, osaamistodistuskäytännön levittämiselle ja toiminnan kehittämiselle ovat nyt erinomaiset…. vai lähestyvätkö ne sitä?