Seuraavat koulutukset

2.9.2019 Osaamistodistuskoulutus

Paikka: Kokoustila Talvikki, Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, Jyväskylä

9-11 Osaamistodistuksen käyttöönottokoulutus
11-12 Lounas (omakustanteinen)
12-14 Kuinka ohjaan osaamistodistuksen saajaa

Kumpaankin koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa, voit ilmoittautua kerralla molempiin tai vain toiseen.

Koulutusta voi seurata myös verkossa.

Ilmoittautuminen: https://forms.gle/BrYDqCXauxV6SJib7

PAIKKO – koulutuspaketit

Mikä ihmeen PAIKKO? – 1-2 h – toiminnan esittelyt

PAIKKOtoiminnan ja -työkalujen yleisesittely. Millainen on prosessi, jonka jälkeen organisaatiossa voidaan ottaa käyttöön PAIKKOosaamistodistus. Mitkä ovat ne laatuvaatimukset, jotka tulee täyttää käyttääkseen osaamistodistuspohjaa. Mitä www.paikko.fi-sivuilla julkaistaan ja miksi. Ketkä työkaluja käyttävät ja miten? Ammatillisen koulutuksen reformi ja tarve osaamisen dokumentointiin.

Meillekö PAIKKO? – 4 h

PAIKKOtoiminnan vaiheet työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvan oppimisympäristön tunnistamisen käytänteet, työversion sisältö ja sen täyttäminen raporttia varten. Raportin sisältö ja oman toiminnan kuvaamisen tarkoituksen avaaminen. Kuinka osaamistodistus otetaan käyttöön ja kuinka se toimii. Mihin oppimisympäristöraporttia ja osaamistodistusta voidaan käyttää ja kuinka ne tukevat tavoitteellista valmennusprosessia. Osaamisen tunnistaminen amisreformissa ja osaamistodistuksen hyödyt eri osapuolille.

Osaamistodistuksen käyttöönottokoulutus – 2 h

Osaamistodistustietokannan sisällöt ja tietokannan käyttöopastus. Mitä tietokanta sisältää ja kuinka sitä käytetään osaamistodistuksen laatimiseen. Osaamistodistuksen käyttöohjeet ja käyttöön liittyvät käytännön vinkit. Mitä pitää muistaa osaamistodistusta laadittaessa – missä menee puuhastelun ja ammatillisuuden raja.

Näin ohjaan osaamistodistuksen saajaa – 2 h

Opastusta käytännön ohjaustyöhön. Mitä pitää muistaa kertoa osaamistodistuksesta ja sen merkityksestä. Kenelle todistuksia kirjoitetaan ja miksi. Kenelle todistuksen voi ja kannattaa esittää sen saatuaan? Käytännön ohjaustyön pohdintaa: miten osaamistodistus ja tunnistettu oppimisympäristö auttavat tavoitteellisessa ohjausprosessissa. Kuinka osaamistodistuksen käyttö soveltuu juuri meidän työyhteisömme toiminnalliseen kokonaisuuteen.

Vertaisopastajakoulutus – 7 h

Vertaisopastaja tuntee PAIKKOtoiminnan tarkemmin ja pystyy auttamaan peruskäyttäjää osaamistodistuksen laatimisessa. PAIKKOtoiminta työyksikössä, mitä minun tulee tietää. Miten ammatilliset tutkinnot rakentuvat eri tutkinnon osista ja kuinka tutkintonäyttöjä arvioidaan suhteessa osaamisen tunnistamiseen. Oppimisympäristön tunnistaminen ja ammatillisuuden kriteeri – milloin voidaan puhua ammatillisesta osaamisesta. Osaamistodistustietokannan käyttö ja yleisimmät ongelmat osaamistodistuksen laatimisessa. Kuinka pystyn tukemaan oman organisaationi henkilöstöä havainnoimaan osaamista ja dokumentoimaan havaintonsa osaamistodistukseen.

Koulutukset pitemmälle ehtineille PAIKKOkäyttäjille, jotka haluavat käyttää omaa osaamistaan PAIKKOtoiminnan vahvistamiseen

PAIKKOasiantuntija-koulutus – 5 x 4 h

Tavoite: Koulutukseen osallistunut pystyy toimimaan apuna PAIKKO työkalujen käytössä omalla alueellaan, pystyy tunnistamaan työpaikan oppimismahdollisuuksia työkalujen avulla ja laatimaan raportin tunnistetusta oppimisympäristöstä julkaisua vaille valmiiksi. Asiantuntija tunnistaa toiminnan riskejä ja pystyy ehkäisemään laatupoikkeamia omalla alueellaan ja toimii apuna osaamistodistustietokantaan liittyvissä ongelmissa.
Toteutus: 4 verkkokokousta etukäteen toimitetun materiaalin perusteella, 1 koulutuspäivä ja osallistuminen oppimisympäristön tunnistamistilanteeseen, jonka toteuttaa joko PAIKKOtoiminnan edustaja tai koulutuksen järjestäjän edustaja.

Koulutuksen aiheet ovat:

 1. Orientaatiotapaaminen verkossa
  • työnjako alueellisen verkoston ja PAIKKOtoiminnan välillä
  • www.paikko.fi apuna ja tukena
  • käytettävissä olevat työkalut ja miten ne toimivat käytännössä
  • koulutuksen aikataulu
 2. Uudistunut ammatillinen koulutus ja työpajat – verkkokokoontuminen
  • reformin toteuttaminen eri oppilaitoksissa – tarua ja totta
  • HOKS – henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja osaamisperusteisuus – mitä ne merkitsevät käytännössä
  o osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • koulutussopimus, oppisopimus – vai palvelujen myyminen oppilaitokselle; mikä on työpajojen rooli
 3. Verkosto, sen roolit ja toimintatavat
  • lähituki
  • alueellinen verkostoituminen ja sen antama tuki
  • PAIKKO – valtakunnallinen laatukeskus
  o tehtävät ja tavoitteet
  • keskustelua verkoston toiminnasta ja tavoitteista
  • PAIKKO toiminnan markkinointi alueella
 4. PAIKKOpäivä Jyväskylässä
  • tutustuminen kokeneisiin PAIKKOkäyttäjiin ja asiantuntijaverkostoon Keski-Suomessa
  • alueellisen verkoston ja valtakunnallisen verkoston toiminta ja tavoitteet
  • oppimisympäristöjen tunnistamisen käytänteet
  • osaamistodistuksen käyttöönotto käytännössä
  o käyttöönottokoulutus ja ohjeet
  o konsultatiivinen työote
 5. Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuminen
 6. Kokemusten ja ajatusten vaihtoa oppimisympäristöistä, toiminnan mahdollisuuksista, alueellisesta toiminnasta ja valtakunnallisen tuen merkityksestä

Koulutukseen hakeudutaan hakemuksella. Ilmoitamme seuraavan kurssin alkamisesta erikseen.