Miksi osaamistodistus on tarpeen?

Tänään julkaistaan ruotsinkielinen osaamistodistustyökalu. Sen tekeminen on taas pakottanut ajattelemaan osaamistodistustoiminnan ja opinnollistamisen perusteita ja koko osaamisen tunnistamisen järjestelmän tarpeellisuutta. Kymmenen vuoden kokemus PAIKKOtoiminnasta on lisännyt uskoa positiivisen palautteen ja osaamisen dokumentoinnin voimaan.

Koulutuksessa painottuvat akateemiset tiedot käytännön taitojen kustannuksella. Palautteen antamisessa keskitytään edelleen etsimään kehittämiskohteita ja jopa virheitä, jotka voitaisiin korjata. Meillä on olemassa ryhmiä, jotka selkeästi kärsivät näistä painotuksista ja jäävät sen vuoksi syrjään jatkuvan oppimisen palveluista.

Kehittävästä palautteesta positiiviseen palautteeseen

Hyvässäkin tarkoituksessa annettu ainainen kehittävä palaute luo pysyvän riittämättömyyden tunteen, joka ei katoa koskaan. Moni koulutie katkeaa tuskin edes alettuaan palautteeseen, johon sen saaja on kykenemätön vastaamaan.

Osaamistodistuksen perusajatus on antaa perusteltua, positiivista palautetta työssä ja valmennuksissa osoitetusta osaamisesta. Todistuksen merkinnät perustuvat toteutettuun oppimismahdollisuuksien ja toimintasisältöjen arviointiin. Toiminta on läpinäkyvää ja perustuu yleisiin käsityksiin kullakin alalla tarvittavasta perusosaamisesta. Tämä tekee osaamistodistuksesta uskottavan ja vastaansanomattoman dokumentin osaamisesta.

Monet saavat osaamistodistuksen saadessaan ensimmäistä kertaa paperin, jossa palkitaan saavutetusta osaamisesta eikä vaadita mitään lisää.

Osaamistodistuksesta erityisesti hyötyvät

Usein olen miettinyt sitä, kuka osaamistodistustoiminnasta hyötyy eniten. Sellaista tietoa tuskin löydetään mistään…. mutta muutamia ajatuksia on matkan varrella herännyt

  • Käytännön osaajat ja tekijät
  • Oppimisen haasteista ja oppimisvaikeuksista kärsivät
  • Maahanmuuttajat
  • Ne, jotka syystä tai toisesta eivät saa lähiympäristöltään riittävästi kannustusta oppimiseen

Näitä ryhmiä yhdistää se, ettei heillä saamansa palautteen pohjalta ole realistista mahdollisuutta oman osaamisensa tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Näin he tarvitsevat osaamistodistuksen kaltaisen, osaamisesta uskottavasti ja positiivisesti kertovan palautteen.

Sama palvelu myös toisella kotimaisella

PAIKKOtoimintaan kuuluu oppimisen tasa-arvo. Iloksemme pystymme tarjoamaan tänään uusia mahdollisuuksia osaamistodistustoiminnan laajentamiseen. Voimme nyt tarjota ruotsia äidinkielenään käyttäville osaamistodistuksen heidän omalla kielellään.