Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan? 1-10

Kehittäneet toimivat työkalut osaamisen tunnistamiseen

Työkalujen kehittäminen aloitettiin 2012. Tutkintojen perusteiden sisältöjä pyrittiin muokkaamaan niin, että niiden käyttö ohjauksessa helpottuisi. Se vaati osaamista sekä ammatillisesta koulutuksesta että ohjaustyöstä.

Prosessin aikana syntyivät tutkintojen perusteiden työversiot. Niissä painottuu ohjaustyön toteutusta kuvaava yleinen osa. Sitä seuraa tutkinnon perusteiden sisällöstä poimittu sisällöllinen, osaamisen kertymisen mahdollisuuksia kuvaava osa.

Näin syntyivät oppimisympäristöraportit, jotka ovat tiivistettyjä versioita täytetyistä ja arvioiduista työversioista.

Niiden perusteella on mahdollista luoda osaamistodistus yksinkertaisella työkalulla. Osaamistodistukseen kirjataan valmentautujan yksilöllinen osaaminen, joka on havaittu tunnistetussa oppimisympäristössä.

Kehittämistyö on perustunut yhteiskehittämiseen käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Johtoajatuksen pysyessä selvänä on pystytty kehittämään toimintamalli, joka kestää myös tutkintojärjestelmässä tapahtuvia muutoksia.

Meneillään on juuri toimintakautemme neljäs kaikki perustutkintojen perusteet läpikäyvä muutos. Muutokset tutkintojen rakenteessa ovat olleet suuria, mutta PAIKKOtyökalut ovat osoittaneet toimivuutensa.