Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 2/10

Olemme tunnistaneet satoja oppimisympäristöjä ja luoneet luotettavan raportointijärjestelmän

PAIKKOtyökaluja on käytetty satojen oppimisympäristöjen raportoinnissa. Tällä hetkellä www.paikko.fi/raportit tietokannassa on yli 520 julkaistua oppimisympäristöraporttia – määrä kasvaa koko ajan!

Niissä kuvataan tunnistettu toimintayksikkö, siellä toteutuvien tutkinnon osien toteuttamistavat sekä yksilöidysti ne tutkintojen osaamisvaatimukset ja arviointikohteet, jotka toimintaympäristössä toteutuvat. Jokaisen oppimisympäristön tunnistamisessa on ollut mukana tunnistettavan organisaation ulkopuolinen asiantuntija.

Raportit ovat tutkinto- ja toimintaympäristökohtaisia niiden luettavuuden säilyttämiseksi. Näin tietokannan käyttäjällä on mahdollisuus hakea juuri se sisältö (tutkinto), jota tarvitsee omalta toiminta-alueeltaan (kunta) ja jopa juuri siitä organisaatiosta, josta haluaa.

Oppimisympäristöraportit luovat sisällöllisen pohjan osaamistodistusten laatimiselle.