Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 3/10

Olemme kehittäneet toimintamalleja oppimisympäristöraporttien
päivittämiseen

Tutkintojen perusteiden muutokset aiheuttavat sen, että opinnollistamisprosessit eivät tule yhdellä kerralla valmiiksi.

Sisältöjä pitää päivittää jatkuvasti niin, että ne vastaavat ajanmukaisia tutkintovaatimuksia. Tästä syystä on ollut välttämätöntä kehittää järjestelmällisiä toimintamalleja raporttien päivittämistä varten, jotta toiminnan ajankohtaisuus säilyy

Vuoden 2022 aikana päivittyy taas suuri osa järjestelmämme suosituimmista sisällöistä.

Tiedotamme käyttäjille tulevista muutoksista ja autamme muutosten siirtämisessä uusiin raporttipohjiin.

Pidämme myös käyttörajoituksin huolta siitä, ettei osaamistodistuksia laadita vanhentuneiden tutkinnon perusteiden mukaisesti.