Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 4/10

Olemme luoneet koulutukset, joiden avulla käyttäjät oppivat
tunnistamaan osaamista ja käyttämään kehitettyjä työkaluja

PAIKKOverkko ESR-hankkeessa pääsimme panostamaan PAIKKOkoulutusten rakentamiseen.

Hankkeen toimintakauden (2016-2018) aikana kehitimme käyttäjäkoulutusten sarjan, johon kuuluivat
osaamistodistuskoulutus, vertaisopastajakoulutus, PAIKKOasiantuntijakoulutus ja jonka aikana testattiin myös Kuinka
ohjaan osaamistodistuksen saajaa -koulutusta.

Tämän jälkeen valikoima on täydentynyt PAIKKOvastaavan koulutuksella.

PAIKKOinfo kehittyi tarpeesta saada perustietoa PAIKKOtoiminnasta ilman, että sitoutuu vielä käyttöönottoon.

Sen lisäksi olemme rakentaneet pakettia siitä, miten PAIKKO toimii myös koulutuksen järjestäjien tarpeisiin