Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 6/10

Olemme tiedottaneet käyttäjille osaamisen tunnistamiseen liittyvistä
muutoksista

Tiedottaminen mm. tutkintojärjestelmän muuttumisesta ja PAIKKOjärjestelmän toimintatavoista on olennainen osa toiminnan toteuttamista.

Käyttäjätiedotteet ovat ensisijainen tiedotuskanavamme. Yleinen uutiskirjeemme ilmestyy keskimäärin kerran kuukaudessa ja siinä kerrotaan ajankohtaisia asioita koulutuksista ja toiminnasta sekä järjestelmän päivittämisestä.

Tällä hetkellä uutiskirje lähtee noin 690:lle rekisteröityneelle käyttäjälle.

Sen lisäksi uutiskirjeitä lähetetään käyttäjäorganisaatioiden PAIKKOvastaaville ja asiantuntijakoulutuksen käyneille erikseen heitä koskevista asioista.

Pyrimme varmistamaan tiedon kulun muistuttamalla käyttäjätunnusten pitämisestä ajantasaisina ja seuraamalla
tilannetta uutiskirjeiden hyväksynnän osalta.

Tiedotejärjestelmän toimivuus on koko järjestelmän peruspilareita.