Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 7/10

Olemme osoittaneet järjestelmän toimivuuden


Tehdyt toiminnalliset ja tekniset ratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi. Olemme pyrkineet pitämään tekniikan yksinkertaisena ja kiinnittäneet erityistä huomiota toimintavarmuuteen ja tietoturvaan.

Toimintahäiriöitä on ilmennyt erittäin vähän. Virheet korjataan sitä mukaa, kun ne huomataan.

Osaamistodistustyökalu on erittäin varmatoiminen. Pidämme erityisen tärkeänä sen toimintavarmuutta, ettei yksikään
todistuksen saaja jää teknisten seikkojen vuoksi vaille positiivista palautetta.