Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 8/10

Olemme laajentaneet toiminta-aluettamme jatkuvasti

Samalla olemme huolehtineet siitä, että aiemmin mukaan tulleiden osaaminen ja oppimisympäristöt ovat ajan tasalla.

Järjestämme yleisiä PAIKKOinfoja, joihin voi osallistua suoraan nettisivujemme linkistä ilman ilmoittautumista.

Osallistumme aktiivisesti opinnollistamiseen liittyvään verkostotoimintaan ja erilaisiin tilaisuuksiin, joissa on mahdollista tavata potentiaalisia uusia käyttäjiä. Suurin osa uusista käyttäjistä tulee tämän oman aktiivisuutemme kautta.

Samalla meillä on tilaisuus kerätä palautetta toiminnastamme ja osallistua myös yhteiseen kehittämistyöhön verkostoissa.

Keräämme järjestelmällisesti palautetta toiminnastamme ja kehittämme toimintatapoja jatkuvasti saadun palautteen pohjalta.

Järjestämme yhteisiä verkostoitumistilaisuuksia ja kehittämistapaamisia sekä toimimme mielellämme hankkeiden osatoteuttajana, jotta pääsemme kehittämään toimintamallejamme edelleen.