Mitä osaamistodistus on – ja mitä se ei ole

Osaamistodistus on työvalmennuksessa tai muussa ohjatussa toiminnassa tunnistetusta osaamisesta kertova dokumentti. Se ilmaisee tutkintojen perusteissa esitettyjen osaamisvaatimusten avulla toiminnassa havaitun osaamisen. Osaamistodistus on käytössä vain tunnistetuissa oppimisympäristöissä, joiden raportit on julkaistu. Lähinnä se vastaa erittäin yksilöityä työtodistusta, jonka perusteella sen saaja osaamisen laajuutta on mahdollista arvioida. Osaamistodistukseen liittyy muutamia yleisiä kysymyksiä, joista kolmeen vastataan tässä blogitekstissä.

Osaamistodistus köyhdyttää osaamisen T1 tasolle

Osaamistodistus ei kerro osaamisen tasosta! Osaamistodistuksessa osaaminen tunnistetaan käyttämällä apuna ammatillisten perustutkintojen perusteita ja arviointikriteereitä. Todistukseen voidaan sisällyttää kaikki osaaminen joka ylittää tutkinnon perusteiden tyydyttävä 1 -tason arviointikriteerit. Tätä pidetään osaamistodistusjärjestelmässä ammatillisuuden kriteerinä.

Merkintä todistuksessa kertoo, että ammatillisuuden kynnys on ylitetty ja osaamisen taso riittäisi tutkinnon suorittamiseen.

  • osaamistodistus kertoo, että osaaminen on tunnistettu tasolla, joka riittää ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen
  • osaamistodistus ei kerro, millä tasolla (T1 – K5) sen saajan osaaminen on

Osaamistodistus on osallistumistodistus

Ei, sitä se ei ole. Se on yksilöity, tutkinnon osaamisvaatimusten mukainen kuvaus saajansa osaamisesta. Osaamisesta on tehty havaintoja tunnistetussa oppimisympäristössä ja se perustuu yleisesti käytössä olevaan tapaan kertoa osaamisesta.

Henkilökohtainen todistus antaa positiivisen palautteen havaitusta osaamisesta yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja kertoo osaamisen laajuudesta. Osaamistodistus on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tarkoittama ”asiakirja tai muu selvitys” osaamisesta ja sitä voidaan hyvin käyttää henkilökohtaistamisen perusteena.

Osaamistodistusta kannattaa käyttää vasta, jos sen saaja on hakeutumassa ammatilliseen koulutukseen

Miksi? Osaamisen tunnistaminen ja positiivisen palautteen antaminen on hyödyllistä kaikille. Tätä todistusta on mahdollista käyttää niin opintoihin hakeutuessa kuin työtä hakiessa.

Jokaiselle on tärkeää saada palautetta omasta osaamisestaan ja saada sitä kautta realistinen kuva omasta itsestään. Useimmiten todistuksia kirjoitetaan henkilöille, jotka pitävät omaa oppimiskykyään heikkona ja kokevat osaamistasonsa kurjaksi. Ainoa tie itsetunnon kohottamiseen ja oppimisen mahdollisuuksien huomaamiseen on positiivinen palaute. Osaamistodistus voidaan kirjoittaa ihan kaikille.

Tutustu opinnollistamiseen

Opinnollistamiseksi kutsutaan kaikkia niitå menetelmiä, joilla työvalmennustoiminnan sisältöjä käytetään tukemaan valmentautujien oppimista, työllistymistä ja ammatillista kasvua. Menetelminä ovat osaamistodistustoiminta, tutkinnon osien suorittaminen työvalmennuksessa, oppisopimukset, koulutussopimukset…. kaikkien tavoitteena on tarjota mahdollisuus osallistua jatkuvaan oppimiseen aikaisempaa matalammalla kynnyksellä. Suomessa on liikaa niitä, jotka kokevat oman osaamisensa ja oppimiskykynsä niin heikoiksi, etteivät rohkene osallistua ammatilliseen koulutukseen. Opinnollistamisen menetelmät on suunniteltu tilanteen helpottamiseksi ja jatkuvan oppimisen saavutettavuuden parantamiseksi.