Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2022

Perusteen nimiSosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-5085-2021
KoulutuksetSosiaali- ja terveysalan perustutkinto
OsaamisalatSuunhoidon osaamisala
Jalkojenhoidon osaamisala
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Perustason ensihoidon osaamisala
Vammaistyön osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
TutkintonimikkeetPerustason ensihoitaja
Lähihoitaja
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/tiedot

Organisaatio

Eduro-säätiö sr

Toimintayksikkö

Asiointi- ja ohjauspalvelut, Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Yhteyshenkilöt

Sirpa Oiva, ryhmävalmentaja, 044 7588 305, sirpa.oiva@eduro.fi

Pirjo Lehtola, palvelupäällikkö, 040 1851 532, pirjo.lehtola@eduro.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://eduro.fi/

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

20.09.2021

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Susanna Uusitalo, laatupäällikkö, KYT ry, PAIKKO

Oppimisympäristöraportti päivitetty

28.03.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Eduro-säätiö on hyvinvoinnin tukemisen, osaamisen vahvistamisen ja työllisyyden edistämisen asiatuntijaorganisaatio. Toiminnalla vaikutetaan asiakkaiden koulutus- ja työelämään sijoittumiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä asiakkaiden omaan vastuunottoon. Laadukas ohjaus ja ajanmukaiset työ- ja oppimisympäristömme tarjoavat mainiot puitteet työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen kartuttamiselle. Me Edurolla olemme osaamisen tunnistamisen ammattilaisia ja meiltä löytyy asiantuntemus, ymmärrys sekä yrittäjän että työntekijän näkökulmiin. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä
Rovaniemen alueen yritysten, oppilaitosten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa, joten palvelumme hyödyttävät sekä työnhakijaa että työnantajaa. Vastaamme työelämän tarpeisiin ohjaamalla asiakkaita kehittämään sitoutumistaan sekä hankkimaan osaamista. Tuemme työnantajaa työntekijän
perehdyttämisessä ja kiinnittymisessä työelämään.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Työ- ja oppimisympäristössä suunnittelemme, järjestämme ja ohjaamme eri ikäisten asiakkaiden yksilö-, työ- ja ryhmävalmennustoimintaa. Valmennustyö on eri ikäisten ja toimintakykyisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, hyvinvoinnin lisääminen sekä asiakkaan
kuntoutumisen tukeminen. Palvelussa painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Toiminnan erityispiirteitä

Työ- ja oppimisympäristössä on asiakkaita useista eri Eduron palveluista (sosiaali- ja terveys-, kuntoutus-, koulutus-, työllistymisen tukemisen palvelut). Kaikissa palveluissa on omat prosessikuvaukset, valmennustavat ja menetelmät. Koulutuspalvelussa valmennustavat ja menetelmät tukevat oppijan
oppimista, jotta hän saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja kriteerit. Työ- ja oppimisympäristöissä opiskellaan työtä tekemällä ja yksilöllisemmän tuen avulla. Erilaiset oppijat saavat yksilöllistä ohjausta riippuen tuen tarpeen laadusta ja määrästä. Yhteistä kaikille palveluille on asiakkaiden työskentelyn päivittäinen havainnointi, ohjaus ja arviointi. Arvostamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä, luovuutta, vastuullisuutta ja laadukkuutta

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Eduron työ- ja oppimisympäristöt: Asiointi-, digi-, kuljetus-, puhdistus-, puu-, työpalvelut ja pakkaus- ja postituspalvelut sekä apuvälinehuolto ja korjauspalvelut. Lisäksi on omana toiminta erilaisia ryhmäpalveluita omissa tiloissa ja ulkopuolisissa kohteissa. Ohjauksen työ- ja oppimisympäristöissä olevat opiskelijat tai harjoittelijat voivat työskennellä kaikissa edellä mainituissa yksiköissä ja oppia käytännön tekemisen kautta kasvatus- ja ohjausalan tietoja ja taitoja yhdessä alan työvalmentajan kanssa.

Henkilöstöresurssit

5 ryhmävalmentajaa

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

1 - 12

Referenssit

Muuta

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lähihoitaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Kasvun ja osallisuuden edistäminen
x Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
- Kotihoidossa toimiminen
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä
- Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
- Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
x Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille
x Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Jalkojenhoidon osaamisala
Lähihoitaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Kasvun ja osallisuuden edistäminen
x Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä
- Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
- Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
x Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille
x Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Lähihoitaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Kasvun ja osallisuuden edistäminen
x Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
- Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
- Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä
- Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
- Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
x Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille
x Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Lähihoitaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Kasvun ja osallisuuden edistäminen
x Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä
- Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
- Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
x Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Lähihoitaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Kasvun ja osallisuuden edistäminen
x Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
- Kotihoidossa toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä
- Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
- Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
x Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille
x Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Suunhoidon osaamisala
Lähihoitaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Kasvun ja osallisuuden edistäminen
x Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä
- Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
- Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
x Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille
x Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Vammaistyön osaamisala
Lähihoitaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Kasvun ja osallisuuden edistäminen
x Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä
- Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
- Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
x Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille
x Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan
x suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa
x suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja osallisuuden edistämistä
x toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
x edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
x ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
x huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta
x antaa tietoa palveluista
x ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
x arvioida ja kehittää toimintaansa.
Osaamisen arviointi

Henkilö työskentelee kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan.

Henkilö

x toimii asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen
x noudattaa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä, määräyksiä, toimintaperiaatteita ja työpaikan ohjeita työryhmän kanssa
x toimii kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn arvojen ja lähihoitajan ammattieettisten ohjeiden mukaan
x noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa
x työskentelee laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaan työryhmän ohjaamana
x toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaan

Henkilö suunnittelee työtään ja tekee yhteistyötä työryhmän kanssa.

Henkilö

x suunnittelee työtehtäviään työpaikan toiminnan mukaan
x tekee yhteistyötä työryhmän kanssa
x viestii ja dokumentoi työpaikan käytäntöjen mukaisesti työryhmän ohjaamana

Henkilö suunnittelee, toteuttaa ja arvioi kasvun ja osallisuuden edistämistä.

Henkilö

x hankkii tietoa asiakkaan kasvusta ja kehityksestä eri tiedonkeruumenetelmiä käyttäen
x hankkii tietoa asiakkaan toimintakyvystä ja voimavaroista sekä toiveista ja kiinnostuksen kohteista
x asettaa asiakkaan kasvua ja osallisuutta edistäviä tavoitteita
x osallistuu työryhmässä asiakastyön suunnitteluun
x työskentelee suunnitelman mukaan ja arvioi toiminnan toteutumista

Henkilö toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

Henkilö

x kohtaa asiakkaan ja läheiset arvostavasti ja luo myönteisen vuorovaikutustilanteen
x on läsnä ja saatavilla osoittaen kiinnostusta asiakasta kohtaan
x havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään sekä vastaa niihin toistuvissa päivittäisissä tilanteissa
x ottaa huomioon kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksia vuorovaikutustilanteessa
x hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä

Henkilö edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja.

Henkilö

x käyttää työssään tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa
x tunnistaa vahvuuksia ja tuen tarpeita fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla
x tunnistaa ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä
x mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia ja antaa myönteistä palautetta
x käyttää toiminnallisia menetelmiä kasvun ja oppimisen edistämisessä
x hyödyntää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa huomioiden asiakkaan toiveita
x kannustaa oppimiseen arjen tilanteissa
x työskentelee yhdessä työryhmän kanssa varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti

Henkilö ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa.

Henkilö

x ohjaa ja avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa hyödyntäen tietoa asiakkaan voimavaroista ja tuen tarpeista
x huomioi toiminnassaan toimintaympäristön ja esteettömyyden vaikutuksia omatoimisuuteen
x ohjaa asiakasta turvalliseen päivittäiseen liikkumiseen
x hyödyntää apuvälineitä ja teknologiaa turvallisesti

Henkilö huolehtii asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta.

Henkilö

x havainnoi asiakkaan vointia ja terveydentilaa ja toimii työryhmän kanssa tilanteen vaatimalla tavalla hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa
x huolehtii asiakkaan turvallisuudesta ohjeiden mukaisesti sekä ennakoi turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita
x huolehtii ympäristön puhtaudesta, viihtyisyydestä ja toimivuudesta huomioiden asiakkaan toiveita
x tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä
x edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään huomioiden asiakkaan itsemääräämisoikeuden
x ohjaa ja avustaa asiakasta ruokailussa huomioiden suun terveyden, ravitsemussuositukset, erityisruokavaliot sekä uskonnolliset ja eettiset ruokavaliot

Henkilö antaa tietoa palveluista.

Henkilö

x antaa asiakkaalle ja lähiverkostolle tietoa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista työryhmän kanssa
x ohjaa asiakasta palveluiden käytössä yhdessä työryhmän kanssa
x osallistuu työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen

Henkilö ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan.

Henkilö

x noudattaa työturvallisuusohjeita
x toimii hygienia- ja aseptiikkaohjeistuksen mukaisesti
x tunnistaa omaan työkykyyn vaikuttavia tekijöitä ja omien valintojensa vaikutuksia työkykyynsä
x tunnistaa myönteiseen työilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä
x tunnistaa työn riski- ja kuormitustekijöitä
x toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti tutuissa työtilanteissa

Henkilö arvioi ja kehittää toimintaansa.

Henkilö

x arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan
x tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan
x ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa annettujen ohjeiden mukaisesti
x hakee ongelmatilanteissa ohjausta oma-aloitteisesti
x ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x työskennellä lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan
x suunnitella työtään
x toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
x käyttää asiakkaan toimintakykyä edistävää ja voimavaralähtöistä työotetta
x motivoida asiakasta terveyttä ja hyvinvointia edistävään omahoitoon ja ehkäisemään riskejä
x ohjata asiakasta toiminnallisuuteen
x käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa ja huolenpidossa, saattohoidossa ja lääkehoidossa
x antaa tietoa palveluista
x ohjata apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa
x ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
x kehittää toimintaansa ja perustella ratkaisujaan ammatillisella tiedolla.
Osaamisen arviointi

Henkilö työskentelee lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan.

Henkilö

x noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä, määräyksiä ja eettisiä periaatteita toistuvissa tilanteissa
x toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Henkilö suunnittelee työtään.

Henkilö

x suunnittelee ja asettaa tarvelähtöisesti tavoitteita työlleen yhdessä joidenkin asiakkaiden kanssa
x tekee työtä asiakaslähtöisesti joidenkin asiakkaiden kanssa
x suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä työryhmän jäsenenä

Henkilö toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

Henkilö

x toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa osana työryhmää
x huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
x ohjaa asiakasta toistuvissa päivittäisissä tilanteissa hyödyntäen selkokieltä ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
x kohtaa asiakkaan ja tämän lähiverkoston työryhmän jäsenenä
x huomioi asiakkaan eleet ja ilmeet
x käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena

Henkilö käyttää asiakkaan toimintakykyä edistävää ja voimavaralähtöistä työotetta.

Henkilö

x arvioi asiakkaan voimavarat hyödyntäen havainnointia ja asiakkaan sekä omaisten haastattelua
x käyttää asiakkaan toimintakykyä tukevaa ja voimavaralähtöistä työotetta
x kuulee asiakkaan mielipiteitä ja toiveita tukien työryhmän jäsenenä asiakkaan osallisuutta ja elämän merkityksellisyyttä

Henkilö motivoi asiakasta terveyttä ja hyvinvointia edistävään omahoitoon ja ehkäisemään riskejä.

Henkilö

x motivoi asiakasta terveyttä ja hyvinvointia edistävään omahoitoon
x tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja toimii tilanteissa työpaikalla sovitulla tavalla
x selvittää ja ehkäisee kansanterveydellisiä riskejä ja tapaturmia työryhmän jäsenenä
x edistää tuttujen asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä turvallisuutta ja hyvinvointia

Henkilö ohjaa asiakasta toiminnallisuuteen.

Henkilö

x ohjaa ja kannustaa asiakasta toiminnallisuuteen päivittäisissä toiminnoissa
x mahdollistaa asiakkaalle soveltuvan liikunnan ja ulkoilun
x tarjoaa asiakkaalle toimintaa käyttäen eri toiminnallisia menetelmiä
x huomioi asiakkaan mielenkiinnon kohteet ohjatessaan asiakasta sosiaaliseen toimintaan sekä tarjoaa uusia osallistumisen mahdollisuuksia

Henkilö käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan perushoidossa ja huolenpidossa, saattohoidossa ja lääkehoidossa.

Henkilö

x toteuttaa perushoitoa ja huolenpitoa asiakas- ja tarvelähtöisesti
x soveltaa työssään näyttöön perustuvia käytäntöjä
x noudattaa aseptisen työskentelyn periaatteita
x tuntee terveen ihmisen rakenteen ja toiminnan sekä perusliikkumisen avustamisen periaatteet
x tuntee sairauksien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa
x tarkkailee työryhmän jäsenenä asiakkaan elintoimintoja ja toimintakykyä, kirjaa havaintojaan sekä tiedottaa niistä sovitulla tavalla
x toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sairastavien perushoitoa ja edistää toimintakykyisyyttä työryhmän ohjeiden mukaan
x toteuttaa suun terveyden edistämistä ja suun perushoitoa
x toteuttaa jalkojen perushoitoa
x toteuttaa mielenterveys- ja päihdesairauksia sairastavien hoitoa ja edistää toimintakykyisyyttä työryhmän ohjeiden mukaan
x toteuttaa kivunhoitoa käyttäen erilaisia kivunlievitysmenetelmiä työryhmän jäsenenä

Henkilö antaa tietoa palveluista.

Henkilö

x antaa asiakkaalle ja lähiverkostolle tietoa sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista työryhmän kanssa

Henkilö ohjaa apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa.

Henkilö

x hyödyntää hyvinvointia sekä toimintakykyä tukevaa teknologiaa ja apuvälineitä
x ohjaa apuvälineiden käytössä
x ohjaa ja käyttää asiakkaan liikkumisen ja siirtymisen apuvälineitä turvallisesti

Henkilö ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan.

Henkilö

x noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä -määräyksiä
x tuntee työpaikan turvallisuussuunnitelman
x tuntee vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimii osana työryhmää tilanteen edellyttämällä tavalla
x ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan
x hyödyntää terveysliikuntaa sekä ehkäisee työtapaturmia
x työskentelee turvallisesti soveltaen työryhmän jäsenenä ergonomian ja työturvallisuuden periaatteita ja ehkäisten työstä aiheutuvia tapaturmia ja haittoja
x arvioi ja huomioi työskentelyssään hoitotyön fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät
x ymmärtää ergonomian ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisen merkityksen tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidon laadussa
x arvioi asiakkaan toimintakyvyn ja valitsee hänen toimintakykyään tukevan auttamistavan ja apuvälineen

Henkilö kehittää toimintaansa ja perustelee ratkaisujaan ammatillisella tiedolla.

Henkilö

x arvioi omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella
x ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja
x hyödyntää työssään näyttöön perustuvaa tietoa ja hakee tietoa työryhmän jäsenenä luotettavista lähteistä
x tekee päätöksiä työryhmän kanssa lähihoitajan vastuualueella
x havaitsee asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä kehittämiskohteita

Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x edistää toiminnallaan asiakkaan mielenhyvinvointia, mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ehkäistä ongelmien syntymistä
x suunnitella työtään
x käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
x käyttää mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakastyössä
x ohjata asiakkaita palveluihin
x ylläpitää ja vahvistaa työhyvinvointiaaan ja työturvallisuuttaan
x arvioida ja kehittää omaa työtään.
Osaamisen arviointi

Henkilö edistää toiminnallaan asiakkaan mielenhyvinvointia, mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ehkäisee ongelmien syntymistä.

Henkilö

x tukee asiakasta mielenhyvinvoinnista huolehtimisessa hyödyntäen tietoa mielenhyvinvointia edistävistä ja tukevista tekijöistä
x tunnistaa asiakkaan mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä suojaavia tekijöitä ja riskejä
x suunnittelee yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävää toimintaa

Henkilö suunnittelee työtään.

Henkilö

x suunnittelee työtehtävänsä asiakkaan tarpeiden mukaan yhteistyössä työryhmän kanssa
x tunnistaa asiakkaan hoidon ja tuen tarpeita sekä arvioi hoidon ja tuen tarpeen kiireellisyyttä
x toimii suunnitelman mukaisesti ja kirjaa tiedot asiakaslähtöisesti
x tekee yhteistyötä asiakkaan verkoston kanssa
x arvioi yhdessä työryhmän kanssa suunnitelman toteutumista

Henkilö käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä.

Henkilö

x kohtaa asiakkaan ammatillisesti ja luo turvallisen vuorovaikutussuhteen
x käyttää aktiivista kuuntelua ja ymmärtää dialogisuuden merkityksen yhteistyösuhteessa asiakkaan kanssa
x tunnistaa puolustusmekanismeja vuorovaikutussuhteessa
x huomioi kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksia vuorovaikutustilanteessa
x huomioi ilmeiden, eleiden ja oman toimintansa vaikutuksen vuorovaikutustilanteessa

Henkilö käyttää mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakastyössä.

Henkilö

x käyttää näyttöön perustuvaa tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa työskennellessä
x tukee asiakasta kriisitilanteissa hyödyntäen tietoa ja työryhmän osaamista kriisissä olevan ihmisen auttamisessa
x ohjaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja arjen hallinnassa huomioiden asiakkaan toimintakyvyn ja itsemääräämisoikeuden
x toteuttaa turvallisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoitoa ja huomioi siihen liittyvät erityispiirteet
x tukee asiakkaan osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia sosiaalisissa suhteissa ja yhteisöissä
x aktivoi asiakasta liikkumaan ja ulkoilemaan

Henkilö ohjaa asiakkaita palveluihin.

Henkilö

x antaa asiakkaalle tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista hyödyntäen tietoa työryhmän jäsenenä
x ohjaa työryhmän jäsenenä asiakkaan palveluihin hakeutumisessa, päätöksenteossa ja palveluiden käytössä huomioiden asiakkaan tarpeet, toiveet ja itsemääräämisoikeuden

Henkilö ylläpitää ja vahvistaa työhyvinvointiaan ja työturvallisuuttaan.

Henkilö

x noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä ja ehkäisee työn aiheuttamia riskitekijöitä työryhmän jäsenenä
x huolehtii omasta ja asiakkaan turvallisuudesta uhkaavissa tilanteissa
x tunnistaa työn keskeisiä kuormitustekijöitä sekä käyttää ohjausta työhyvinvointinsa ja ammatillisen osaamisensa edistämiseksi

Henkilö arvioi ja kehittää omaa työtään.

Henkilö

x arvioi toimintaansa ja kehittää työtään saamansa palautteen perusteella
x arvioi omia asenteitaan, arvojaan ja osaamistaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa työskennellessään sekä toimii eettisten periaatteiden mukaisesti
x arvioi omia ammatillisia vuorovaikutussuhdetaitojaan
x toimii työryhmän jäsenenä, konsultoi muita asiantuntijoita ja toimii moniammatillisessa yhteistyössä
x seuraa sosiaali- ja terveysalan kehitystä ja tuo ajankohtaista tietoa työyhteisölle

Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x edistää asiakkaan hyvinvointia toiminnallisia menetelmiä ja luontoa hyödyntäen
x suunnitella työtään
x käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
x käyttää toiminnallisia menetelmiä, välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan hyvinvointia
x ohjata asiakasta osallistumaan taide-, kulttuuri- ja luontopalveluihin
x ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
x arvioida ja kehittää omaa työtään.
Osaamisen arviointi

Henkilö edistää asiakkaan hyvinvointia toiminnallisia menetelmiä ja luontoa hyödyntäen.

Henkilö

x hyödyntää soveltavaa taidetta, luontoa ja liikkumista työskennellessään erilaisten asiakkaiden kanssa voimavaralähtöisesti
x toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
x edistää luovuutta kannustamalla asiakkaita

Henkilö suunnittelee työtään.

Henkilö

x suunnittelee työtään työryhmän kanssa hyödyntäen tietoa taidelähtöisistä menetelmistä, luonnosta ja liikkumisesta
x tekee yhteistyötä moniammatillisen työryhmän kanssa
x asettaa tavoitteita toiminnalleen
x suunnittelee, toteuttaa ja arvioi toimintaa asiakasryhmän mukaan
x ottaa suunnittelussa huomioon asiakkaan yksilöllisyyden
x arvioi ja dokumentoi toimintakyvyn muutoksia ja hyvinvoinnin vaikutuksia

Henkilö käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä.

Henkilö

x kommunikoi vuorovaikutustilanteissa asiallisesti luoden luovuutta sallivan ilmapiirin
x toimii ohjaajana tavanomaisissa tilanteissa sekä jäsentää ja käsittelee omat tunnetilansa
x ohjaa yksilöä vuorovaikutuksen keinoin hyödyntäen selkokieltä ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
x käyttää vuorovaikutustilanteissa hyväksi läsnäoloa, rohkaisua ja huumoria
x ohjaa eri-ikäisiä asiakkaita ilmaisemaan itseään
x noudattaa työpaikan ohjeita viestinnästä
x toimii ja viestii vastuullisesti monialaisen työryhmän ja verkoston jäsenenä

Henkilö käyttää toiminnallisia menetelmiä, välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan hyvinvointia.

Henkilö

x hyödyntää toiminnassaan tietoa lähiympäristön sekä luonnon mahdollisuuksista ja materiaaleista sekä eläinavusteisista menetelmistä työryhmän kanssa
x rohkaisee asiakasta tutustumaan, kokeilemaan ja tutkimaan luonnon sekä ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia
x motivoi asiakasta ja ryhmää ulkoiluun sekä luonnossa liikkumiseen esteettömyyden huomioiden osana päivittäistä toimintaa
x hyödyntää luontoa ja ympäristöä sekä eläinavusteisia menetelmiä ohjatessaan asiakasta ja ryhmää sekä mahdollistaa esteettisiä kokemuksia
x käyttää rentouttavia menetelmiä luonnossa ja lähiympäristössä
x ottaa toiminnassaan huomioon jokamiehenoikeudet

Henkilö ohjaa asiakasta osallistumaan taide-, kulttuuri- ja luontopalveluihin.

Henkilö

x antaa asiakkaalle ja lähiverkostolle tietoa taide-, kulttuuri-, luonto- ja eläinavusteisista palveluista
x ohjaa asiakasta ja ryhmää käyttämään taide-, kulttuuri- , luonto- ja eläinavusteisia palveluita sekä tutustumaan kulttuuriperintöön
x edistää asiakkaan osallistumista harrastuksiin ja sosiaalisten verkostojen toimintaan
x mahdollistaa taide-, kulttuuri- ja luontotoimintaa asiakkaan saavutettavaksi tarjoten voimaantumisen kokemuksia

Henkilö ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan.

Henkilö

x tuntee yksikön turvallisuussuunnitelman ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla työryhmän kanssa
x noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
x ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudesta ja työkyvystään

Henkilö arvioi ja kehittää omaa työtään.

Henkilö

x arvioi omaa osaamistaan
x tunnistaa joitakin vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
x ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja toiminnallisuuden tukemisessa