Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2022

Perusteen nimiPuhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-1825-2021
KoulutuksetPuhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
OsaamisalatKiinteistönhoidon osaamisala
Toimitilahuollon osaamisala
Kotityöpalvelujen osaamisala
TutkintonimikkeetKiinteistönhoitaja
Toimitilahuoltaja
Kodinhuoltaja
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7584201/tiedot

Organisaatio

Eduro-säätiö sr

Toimintayksikkö

Puhdistuspalvelut, Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Yhteyshenkilöt

Eeva-Maija Hanninen, työvalmentaja, 044 7348 930, eeva-maija.hanninen@eduro.fi

Marjo Väisänen, työvalmentaja, 040 662 0597, marjo.vaisanen@eduro.fi

Pirjo Lehtola, palvelupäällikkö, 040 185 1532, pirjo.lehtola@eduro.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://eduro.fi/

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

02.06.2022

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Susanna Uusitalo, laatupäällikkö, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, PAIKKO

Oppimisympäristöraportti julkaistu

07.07.2022

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Eduro-säätiö on hyvinvoinnin tukemisen, osaamisen vahvistamisen ja työllisyyden edistämisen
asiatuntijaorganisaatio. Toiminnalla vaikutetaan asiakkaiden koulutus- ja työelämään sijoittumiseen,
syrjäytymisen ehkäisyyn sekä asiakkaiden omaan vastuunottoon. Laadukas ohjaus ja ajanmukaiset työ- ja
oppimisympäristömme tarjoavat mainiot puitteet työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen
kartuttamiselle.

Me Edurolla olemme osaamisen tunnistamisen ammattilaisia, ja meiltä löytyy asiantuntemus ja
ymmärrys sekä yrittäjän että työntekijän näkökulmiin. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä Rovaniemen
alueen yritysten, oppilaitosten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa, joten palvelumme hyödyttävät sekä
työnhakijaa että työnantajaa. Vastaamme työelämän tarpeisiin tuottamalla sitoutuneita ja osaavia
työntekijöitä ja antamalla tukea työntekijän perehtymiseen ja kiinnittymiseen työelämään.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Puhdistuspalveluissa paneudutaan toimitilojemme esteettisyyteen puhtaanapidon keinoin. Lisäksi
perehdytään toimitilojen viihtyvyyteen, siisteyteen sekä puhtauteen ja hygieniaan. Käytännön kautta
tutustumme ajanmukaisiin siivousvälineisiin, ja -aineisiin, -koneisiin ja -menetelmiin huomioiden eri
pintamateriaalit. Puhdistuspalveluissa hoidetaan Eduro-säätiön toimitilojen, Rovaniemen kaupungin toimistojen sekä apuvälinepalvelun tilojen ylläpitosiivousta palvelukuvausten mukaisesti sekä harjoitellaan perussiivousta.

Tilat ovat työ- ja oppimisympäristöt, toimistot, taukotilat keittiöineen,
luokkahuoneet, wc-, suihku- sekä pukuhuonetiloja ja käytäviä. Meillä on myös mahdollisuus tehdä
yhteistyötä Coor-siivouspalvelun kanssa. Ja tämän myötä voimme harjoitella myös oppilaitoksen,
asuinkiinteistön sekä päiväkodin siivousta olemassa olevien palvelukuvausten mukaisesti. Puhdistuspalvelut
hoitavat myös kaupungin apuvälinepalvelun apuvälineiden pesun heidän tiloissa sopimuksen mukaan.
Pesua varten kaupunki on hankkinut ison pesukoneen, jossa osa apuvälineistä ensin pestään ja desinfioidaan.

Työ- ja oppimisympäristössä on asiakkaita useista eri säätiön palveluista (sosiaali- ja
terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut, koulutuspalvelut, työllistymisen tukemisen palvelut). Kaikissa eri
palveluissa on omat prosessikuvaukset, valmennustavat ja –menetelmät. Koulutuspalvelussa
valmennustavat ja –menetelmät tukevat oppijan oppimista, jotta hän saavuttaa opetussuunnitelman
mukaiset tavoitteet ja kriteerit.
Työ- ja oppimisympäristöissä opiskellaan työtä tekemällä ja yksilöllisemmän
tuen avulla. Erilaiset oppijat saavat yksilöllistä ohjausta riippuen tuen tarpeen laadusta ja määrästä.
Yhteistä kaikille palveluille on asiakkaiden työskentelyn päivittäinen havainnointi ja arviointi.

Toiminnan erityispiirteitä

Tämän oppimisympäristön työtehtäviin on mahdollista osallistua myös VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa -hankkeen (S22712) toteuttaman ammatillisen etävalmennuksen kautta, missä ammatillisten tavoitteiden lisäksi harjoitellaan myös digi- ja etätyöskentelytaitoja. Osallistuessaan ammatilliseen etävalmennukseen, asiakas laatii etävalmennukseen liittyvän tavoiteohjelman, missä asiakkaan tavoitteet liittyvät suoraan alan koulutuksen ammattitaitovaatimuksiin. Asiakkaan PAIKKO-osaamistodistukseen sisältyvät myös etävalmennuksessa omaksutut osaamisalueet ja asiakkaan osaamisen kehittymistä on seurattu ja dokumentoitu hankkeen etävalmennusalusta e-Dimon kautta.

Puhdistuspalvelussa kaikki valmentautujat etenevät omaa kuntoutus- tai oppimispolkuaan ja heidän
toimintakykynsä voi vaihdella suuresti. Puhdistuspalveluiden työtehtävät räätälöidään asiakaskohtaisesti
unohtamatta ammatillista otetta, toimintakykyä, ergonomiaa ja työturvallisuutta.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Puhdistuspalveluilla on nykyaikaiset siivoushuoneet molemmissa kerroksissa. Iso ja pieni yhdistelmäkone, Imop-yhdistelmäkone,
lattianhoitokone, vesi-imuri, pölynimurit, reppuimuri, painehuuhtelulaite, pyykkikone, kuivausrumpu, ajanmukaiset ammattikäyttöön valmistetut siivousvälineet, siivoustekstiilit, siivousvaunut sekä puhdistusaineet.

Henkilöstöresurssit

Työvalmentajia on yksi.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

1 - 12

Referenssit

Muuta

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Kiinteistönhoidon osaamisala
Kiinteistönhoitaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
- Kiinteistön yleishoito ja valvonta
- Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen

Kotityöpalvelujen osaamisala
Kodinhuoltaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
- Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
- Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Toimitilahuollon osaamisala
Toimitilahuoltaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
x Ylläpitosiivouspalvelut
x Perussiivouspalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat

x Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen
- Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
- Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
- Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
- Kiinteistöautomaation käyttäminen
- Kiinteistön toimintakunnon arviointi
- Kodin ruokapalvelujen tuottaminen
- Kodin siivous erityistilanteissa
- Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla
- Liikennevälineiden puhtauspalvelut
- LVV-järjestelmien toimintakunnon ylläpito
x Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
- Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
- Rakennusaikaiset siivouspalvelut
- Rakennustekniset korjaustyöt
- Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut
- Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut
- Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut
- Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut
- Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Oman työn suunnittelu

Henkilö

x perehtyy yrityksen tai organisaation toiminta-ajatukseen ja yrityskuvaan sekä ymmärtää niiden merkityksen omassa työssään
x perehtyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteen palvelusopimukseen liittyviin palvelu- ja laatukuvauksiin
x perehtyy asiakaskohteen tilanteeseen ja toteuttaa palvelusopimukseen liittyviä ratkaisuja sovitulla tavalla
x suunnittelee asiakastilanteen
x tunnistaa palvelutilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin
x käyttää puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan käsitteitä ammattimaisesti
x tutustuu asiakaskohteen teknisten järjestelmien toimintaperiaatteisiin sekä työssä käytettäviin koneisiin, välineisiin ja materiaaleihin
x perehtyy asiakaskohteen likaantumiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä puhtaanapitotöissä käytettäviin koneisiin, välineisiin ja materiaaleihin
x tietää toteuttamansa palvelun kustannusrakenteen, arvioi työaikaa ja materiaalimenekkiä sekä toteuttaa työnsä niiden mukaisesti.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen toteuttaminen asiakaskohteessa

Henkilö

x toimii palvelutilanteessa asiakaskohteen palvelu- ja kiinteistönhoitosopimuksen mukaisesti
x toimii asiakaskohteen vastuunjakotaulukon mukaisesti
x toimii asiakaskohteen puhtaanapitoa ja kiinteistönhoitoa koskevien yleisten laatuvaatimusten mukaisesti
x tunnistaa tilanteita, joissa tarvitaan palvelusopimuksen ulkopuolisia palveluja
x tiedottaa ulkopuolisten palvelujen tarpeesta esihenkilölle ja tarvittaessa hankkii ulkopuolista apua asiakkaalle
x tunnistaa ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vaara- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi
x tunnistaa kiinteistön viihtyvyyteen, käyttökuntoon, toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja
x arvioi, onko tuotettujen puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen lopputulos sopimusten mukainen.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
x noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
x noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
x lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
x edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
x noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
x toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
x laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
x viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
x käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
x toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
x toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
x sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
x ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen

Henkilö

x noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita
x valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
x huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
x tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
x tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
x käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
x käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
x käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
x ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
x selvittää työssä käytettävien aineiden pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet
x toimii hätäensiaputilanteissa
x toimii tulipalotilanteissa.

Ylläpitosiivouspalvelut

Ylläpitosiivouksen suunnittelu asiakaskohteessa

Henkilö

x perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja asiakaskohteen toimintaan
x suunnittelee ja aikatauluttaa asiakaskohteen ylläpitosiivouksen, jaksoittaisen siivouksen ja muut palvelutehtävät palvelusopimuksen mukaisesti
x tunnistaa asiakaskohteen lian laadun
x selvittää asiakaskohteen pintamateriaalit ja likatyypit
x valitsee siivousmenetelmät, -välineet, -aineet ja -koneet työhön.

Ylläpitosiivouksen ja muiden palvelutehtävien tekeminen asiakaskohteessa

Henkilö

x varustaa siivousvaunun, -välineet ja -koneet käyttökuntoon sekä annostelee siivousaineet käyttöohjeiden mukaisesti
x tekee ylläpitosiivouksen, jaksoittaisen siivouksen ja pintamateriaalien hoitotehtävät
x tekee työt palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti
x toimii sovittujen laatutavoitteiden mukaisesti
x tekee kuiva- ja märkätilojen ylläpitosiivousta ja jaksoittaista siivousta
x käyttää ylläpitosiivouksessa ja jaksoittaisessa siivouksessa vettä tarkoituksenmukaisesti
x tekee pintamateriaalien hoitotehtäviä ja tarvittavia muita palvelutehtäviä
x noudattaa työssä tarkoituksenmukaista työjärjestystä
x tarkkailee toimitilojen, laitteiden ja koneiden kuntoa sekä tekee asianmukaiset ilmoitukset mahdollisesta huoltotarpeesta
x huolehtii omalta osaltaan tilojen viihtyisyydestä ja tekee tarvittavia järjestelytehtäviä
x noudattaa työssään hygieniavaatimuksia ja jätehuoltosuunnitelmaa
x puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä siivousvälineet ja -koneet
x huolehtii huoltotilan siisteydestä ja tarvikkeiden täydennyksestä ja ilmoittaa mahdollisista vioista
x työskentelee sovitussa ajassa
x arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
x noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
x noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
x lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
x edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
x noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
x toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
x laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
x viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
x käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
x toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
x toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
x sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
x ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen

Henkilö

x noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita
x valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
x huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
x tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
x tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
x käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
x käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
x käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
x ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
x selvittää työssä käytettävien aineiden pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet
x noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
x toimii hätäensiaputilanteissa
x toimii tulipalotilanteissa.

Perussiivouspalvelut

Perussiivouksen suunnittelu asiakaskohteessa

Henkilö

x perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja kohteen toimintaan
x suunnittelee ja aikatauluttaa perussiivouksen yhteistyössä työparin tai työryhmän kanssa asiakkaan tarpeen ja työohjeiden mukaisesti
x selvittää asiakaskohteen pintamateriaalit ja likatyypit
x valitsee tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät, -aineet, -välineet ja -koneet kohteen katto-, kaluste-, pysty-, ikkuna- ja lattiapintojen puhdistukseen ja suojaukseen
x varustaa siivousvaunuun siivousaineet, -välineet ja -koneet työtään varten
x tietää tuotetun palvelun kustannusrakenteen ja arvioi tuotteiden ja palvelujen kustannuksia.

Perussiivouksen tekeminen asiakaskohteessa

Henkilö

x tekee kohteen kuiva- ja märkätilojen perussiivouksen palvelusopimuksen, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaisesti
x tekee kohteen perussiivouksen tarkoituksenmukaisilla siivousmenetelmillä lian laadun, pintamateriaalin ja työn tavoitteiden mukaisesti
x noudattaa tarkoituksenmukaista työjärjestystä asiakkaan toiminnan mukaisesti
x käyttää vettä ja siivousaineita tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti
x käyttää siivousvälineitä ja -koneita monipuolisesti ja turvallisesti katto-, kaluste-, pysty-, ikkuna- ja lattiapinnoilla
x suojaa pintoja tarkoituksenmukaisilla suojausmenetelmillä ja -aineilla pintamateriaalin ohjeen ja työn tavoitteiden mukaisesti
x huoltaa käyttämänsä siivoustekstiilit, -välineet ja -koneet sekä ilmoittaa mahdollisista vioista
x työskentelee sovitussa ajassa
x arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
x noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
x noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
x lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
x edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
x noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
x toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
x laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
x viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
x käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
x toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
x toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
x sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
x ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen

Henkilö

x noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita
x valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
x huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
x tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
x tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
x käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
x käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
x käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
x ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
x selvittää työssä käytettävien aineiden pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet
x noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
x toimii hätäensiaputilanteissa
x toimii tulipalotilanteissa.

Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen

Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen suunnittelu asiakaskohteessa

Henkilö

x perehtyy palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja asiakaskohteen toimintaan
x huomioi työn suunnittelussa siivouskohteiden etäisyydet
x huomioi työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumisen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät
x suunnittelee asuinkiinteistön ylläpitosiivouksen ja jaksoittaiset siivoustyöt palvelusopimuksen ja työohjeiden mukaisesti
x suunnittelee työjärjestyksen
x selvittää työnsä kohteessa käytettävät pintamateriaalit ja kohteen likatyypit
x valitsee työssä käytettävät työmenetelmät, välineet, koneet ja aineet
x toimii palveluorganisaation ohjeiden mukaisesti
x noudattaa asiakaskohteen ohjeita ja toimintatapoja.

Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tekeminen asiakaskohteessa

Henkilö

x tekee työtehtävät sopimuksen, palvelukuvauksen ja asiakkaan tilauksen mukaisesti
x huomioi työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumisen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät
x ajoittaa siivoustyöt sovitulla tavalla
x valmistelee ja varustaa siivouksessa käytettävät, välineet, koneet ja muut tarvikkeet käyttökuntoon sekä annostelee siivousaineet käyttöohjeiden mukaisesti
x tuottaa asiakaskohteen mukaista puhtautta
x puhdistaa ja hoitaa eri pintamateriaaleja
x käyttää työssään eri siivousmenetelmiä, -koneita, -välineitä ja -aineita sovitun laatutason saavuttamiseksi
x toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti
x toimii poikkeustilanteissa ohjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet
x puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä työvälineet ja -koneet
x toimii työssään kustannustehokkaasti ja sovitussa ajassa
x arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
x noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
x noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
x lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
x edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
x noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
x toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
x laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
x viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
x käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
x toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
x toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
x sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
x ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen

Henkilö

x noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita
x valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
x huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
x tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
x tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
x käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
x käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
x käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
x ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
x selvittää työssä käytettävien aineiden pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet
x noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
x toimii hätäensiaputilanteissa
x toimii tulipalotilanteissa.

Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut

Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelutehtävien suunnittelu asiakaskohteessa

Henkilö

x perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja asiakaskohteen toimintaan
x suunnittelee työalueensa ylläpitosiivouksen ja jaksoittaiset puhtauspalvelutehtävät asiakkaan tarpeiden, palvelusopimuksen ja työohjeiden mukaisesti
x selvittää asiakaskohteen pintamateriaalit ja likatyypit
x huomioi työn suunnittelussa erilaisten tilojen, kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja hygieniavaatimukset
x huomioi työn suunnittelussa asiakaskohteen toiminnan ja olosuhteiden asettamat vaatimukset
x valitsee tarkoituksenmukaiset työmenetelmät, -välineet, aineet ja koneet
x suunnittelee työjärjestyksen huomioiden siivottavien kohteiden etäisyydet, vuodenaikojen vaihtelut, likaantumisen ja muut siivottavuuteen vaikuttavat tekijät
x aikatauluttaa ja rytmittää työnsä asiakaskohteen toiminnan ja erityispiirteiden mukaisesti
x noudattaa asiakaskohteen ohjeita ja toimintatapoja.

Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelutehtävien tekeminen asiakaskohteessa

Henkilö

x tekee oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelutehtäviä palvelukuvauksen ja ohjeiden mukaisesti
x huomioi työssään erilaisten tilojen, kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja hygieniavaatimukset
x tunnistaa asiakaskohteen infektioriskit ja huomioi ne työssään
x ajoittaa siivoustyön huomioiden asiakkaiden toiminnan
x varustaa siivousvaunun, -välineet ja -koneet käyttökuntoon sekä annostelee siivousaineet käyttöohjeiden mukaisesti
x tekee asiakaskohteen ylläpitosiivouksen ja jaksoittaiset puhtauspalvelutehtävät
x puhdistaa ja hoitaa erilaisia pintamateriaaleja
x käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita sovitun puhtaustason saavuttamiseksi
x toimii poikkeustilanteissa ohjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet asiakaskohteen toiminnan huomioiden
x puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä työvälineet ja -koneet ohjeiden mukaisesti
x huolehtii siivous- ja huoltotilojen siisteydestä ja järjestyksestä
x huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti ja noudattaa ympäristölähtöisiä toimintaohjeita
x työskentelee sovitussa ajassa
x arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
x noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
x noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
x lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
x edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
x noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
x toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
x laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
x viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
x käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
x toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
x toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
x sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
x ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen

Henkilö

x noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita
x valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
x huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
x tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
x tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
x käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
x käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
x käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
x ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
x selvittää työssä käytettävien aineiden pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet
x noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
x toimii hätäensiaputilanteissa
x toimii tulipalotilanteissa.