Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Puuteollisuuden perustutkinto 2022

Perusteen nimiPuuteollisuuden perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-1852-2021
KoulutuksetPuuteollisuuden perustutkinto
OsaamisalatSahateollisuuden osaamisala
Puurakenneteollisuuden osaamisala
Puusepänteollisuuden osaamisala
Puulevyteollisuuden osaamisala
TutkintonimikkeetLevyprosessinhoitaja
Teollisuuspuurakentaja
Puuseppä
Sahaprosessinhoitaja
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7330170/tiedot

Organisaatio

Eduro-säätiö sr

Toimintayksikkö

Puutyöpalvelut, Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Yhteyshenkilöt

Erkki Viitala, työvalmentaja, 040 841 8308, erkki.viitala@eduro.fi

Pirjo Lehtola, palvelupäällikkö, 040 185 1532, pirjo.lehtola@eduro.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://eduro.fi/

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

01.12.2020

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Susanna Uusitalo, Laatupäällikkö, KYT ry, PAIKKO

Juha Suomalainen, opettaja, Lapin koulutuskeskus REDU, Oppilaitoksen edustaja

Oppimisympäristöraportti päivitetty

15.02.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Eduro-säätiö on hyvinvoinnin tukemisen, osaamisen vahvistamisen ja työllisyyden edistämisen asiatuntijaorganisaatio. Toiminnalla vaikutetaan asiakkaiden koulutus- ja työelämään sijoittumiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä asiakkaiden omaan vastuunottoon. Laadukas ohjaus ja ajanmukaiset työ- ja oppimisympäristömme tarjoavat mainiot puitteet työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen kartuttamiselle.

Me Edurolla olemme osaamisen tunnistamisen ammattilaisia ja meiltä löytyy asiantuntemus, ymmärrys sekä yrittäjän että työntekijän näkökulmiin. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä Rovaniemen alueen yritysten, oppilaitosten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa, joten palvelumme hyödyttävät sekä työnhakijaa että työnantajaa. Vastaamme työelämän tarpeisiin ohjaamalla asiakkaita kehittämään sitoutumistaan sekä hankkimaan osaamista. Tuemme työnantajaa työntekijän perehdyttämisessä ja kiinnittymisessä työelämään.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Työ- ja oppimisympäristössä ohjataan oppimaan peruspuusepän työhön liittyviä taitoja ja teknisiä tietoja. Valmistamme ja kunnostamme puusepäntuotteita. Teemme tilaustöitä yksityisille, yrityksille ja yhteisöille. Valmistamme sarjatuotannollisia ja yksittäisiä tuotteita raaka-aineena erilaiset puumateriaalit. Työvalmentaja ohjaa ja opastaa valmentautujia heidän yksilöllisten tavoitteiden ja taitojen mukaisesti. Tuotteet pilkotaan tarvittaessa erilaisiin työvaiheisiin ja osiin, jotta valmentautujat oppivat hahmottamaan oikean valmistustekniikan sekä varmistamaan tuotteen lopullisen laadun. Perehdytämme erilaisiin valmistustekniikoihin, kuten perinnekäsitöihin käsityövälineiden avulla, sekä nykyaikaisiin tekniikoihin työstökoneiden avulla.

Toiminnan erityispiirteitä

Työ- ja oppimisympäristössä on asiakkaita useista eri Eduron palveluista (sosiaali- ja terveys-, kuntoutus-, koulutus-, työllistymisen tukemisen palvelut). Kaikissa palveluissa on omat prosessikuvaukset, valmennustavat ja menetelmät. Koulutuspalvelussa valmennustavat ja menetelmät tukevat oppijan
oppimista, jotta hän saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja kriteerit. Työ- ja oppimisympäristöissä opiskellaan työtä tekemällä ja yksilöllisemmän tuen avulla. Erilaiset oppijat saavat yksilöllistä ohjausta riippuen tuen tarpeen laadusta ja määrästä. Yhteistä kaikille palveluille on asiakkaiden työskentelyn päivittäinen havainnointi, ohjaus ja arviointi. Arvostamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä, luovuutta, vastuullisuutta ja laadukkuutta.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Käytössämme on pinta-alaltaan n. 400 m2:n suuruinen puuntyöstöhalli, jossa koneet ja laitteet ovat sijoiteltu työvaihelinjoittain, alkukatkaisusta pintakäsittelyyn. Käytössämme on peruspuusepän työstökoneisto; katkaisusaha, halkaisuvannesaha, pylväsporakone x 2, monikaraporakone, alajyrsin,
harjasrumpukone, paksuushöylä, oikohöylä, tarkkuussaha, leveänauhahiomakone, vannesahat, sorvi, reunahiomakone, saranapora, kääntöpöytäsaha, kulmahiomakone, pistosaha, pöytähiomakone, käsijyrsin, erilaiset käsityövälineet. Työstöhallissa on purunpoistojärjestelmä. Pintakäsittelytila on varustettu omalla ilmanvaihtokoneistolla, joka mahdollistaa vesiohenteisilla maaleilla ja lakoilla turvallisen työskentelyn. Pintakäsittelytila on ATEX-määräykset täyttävä.

Henkilöstöresurssit

Työvalmentaja 1

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

1 - 20

Referenssit

Muuta

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Puurakenneteollisuuden osaamisala
Teollisuuspuurakentaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Puutuotevalmistuksessa toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaiset tutkinnon osat 1

- Lamellihirsien valmistaminen
- Puutaloelementtien valmistaminen
- Liimattujen monikerroslevyjen valmistaminen
- Liittimillä koottujen massiivipuulevyjen valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2

- CAD 3D -mallintaminen ja piirustusten tuottaminen
- CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa
x CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
- Ikkunoiden ja ovien asentaminen
- Kalusteiden asentaminen
x Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa
- Naulalevyrakenteiden valmistaminen
- Portaiden asentaminen
x Puualan tilaustuotteiden valmistaminen
- Puuelementtien varusteleminen
- Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely
- Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely
x Puupintojen käsitteleminen
- Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely
- Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen
- Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely
- Sahatavaran mekaaninen jalostus
- Sahatavaran dimensiolajittelu
- Sahaus sahateollisuudessa
- Sisustuspuusepäntöiden tekeminen
- Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa
- Teollisuusrobotin käyttäminen
- Tilaelementtirunkojen kokoaminen
- Tukkikentällä toimiminen
- Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla
- Viilun valmistusprosessin hallinta
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Puusepänteollisuuden osaamisala
Puuseppä
Pakolliset tutkinnon osat

x Puutuotevalmistuksessa toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaiset tutkinnon osat 1

- CNC-ohjelmointi ja -työstäminen puusepänteollisuudessa
x Kalusteiden valmistaminen
x Puusepäntuotteiden valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2

- CAD 3D -mallintaminen ja piirustusten tuottaminen
- CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa
x CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
- Ikkunoiden ja ovien asentaminen
- Kalusteiden asentaminen
x Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa
- Naulalevyrakenteiden valmistaminen
- Portaiden asentaminen
x Puualan tilaustuotteiden valmistaminen
- Puuelementtien varusteleminen
x Puupintojen käsitteleminen
- Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely
- Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely
- Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely
- Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen
- Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely
- Sahatavaran mekaaninen jalostus
- Sahatavaran dimensiolajittelu
- Sahaus sahateollisuudessa
- Sisustuspuusepäntöiden tekeminen
- Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa
- Teollisuusrobotin käyttäminen
- Tilaelementtirunkojen kokoaminen
- Tukkikentällä toimiminen
- Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla
- Viilun valmistusprosessin hallinta
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen

Sahateollisuuden osaamisala
Sahaprosessinhoitaja
Pakolliset tutkinnon osat

- Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito
- Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- CAD 3D -mallintaminen ja piirustusten tuottaminen
- CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa
x CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
- Ikkunoiden ja ovien asentaminen
- Kalusteiden asentaminen
x Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa
- Naulalevyrakenteiden valmistaminen
- Portaiden asentaminen
x Puualan tilaustuotteiden valmistaminen
- Puuelementtien varusteleminen
x Puupintojen käsitteleminen
- Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely
- Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely
- Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely
- Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen
- Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely
- Sahatavaran mekaaninen jalostus
- Sahatavaran dimensiolajittelu
- Sahaus sahateollisuudessa
- Sisustuspuusepäntöiden tekeminen
- Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa
- Teollisuusrobotin käyttäminen
- Tilaelementtirunkojen kokoaminen
- Tukkikentällä toimiminen
- Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla
- Viilun valmistusprosessin hallinta
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen

Puulevyteollisuuden osaamisala
Levyprosessinhoitaja
Pakolliset tutkinnon osat

- Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito
- Puulevyteollisuuden tuotteiden valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- CAD 3D -mallintaminen ja piirustusten tuottaminen
- CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa
x CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
- Ikkunoiden ja ovien asentaminen
- Kalusteiden asentaminen
x Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa
- Naulalevyrakenteiden valmistaminen
- Portaiden asentaminen
x Puualan tilaustuotteiden valmistaminen
- Puuelementtien varusteleminen
x Puupintojen käsitteleminen
- Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely
- Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely
- Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely
- Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen
- Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely
- Sahatavaran mekaaninen jalostus
- Sahatavaran dimensiolajittelu
- Sahaus sahateollisuudessa
- Sisustuspuusepäntöiden tekeminen
- Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa
- Teollisuusrobotin käyttäminen
- Tilaelementtirunkojen kokoaminen
- Tukkikentällä toimiminen
- Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla
- Viilun valmistusprosessin hallinta
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Puutuotevalmistuksessa toimiminen

Piirustuksien ja työohjeiden käyttö

Henkilö

x käyttää piirustuksia ja työohjeita puutuotteiden valmistuksen suunnittelussa
x lukee alansa piirustuksia ja tulkitsee niiden esitystapoja
x lukee piirustuksista puutuotteiden valmistuksessa tarvittavat muodot, mitat ja materiaalit sekä koneistuksissa ja viimeistelyssä tarvittavat tiedot
x käyttää matematiikkaa työtehtävien edellyttämällä tavalla ja tekee alan peruslaskutoimituksia
x hakee valmistuksessa tarvittavaa tietoa ja käyttää tiedonhaussa myös viestintä- ja tietojärjestelmiä
- tunnistaa automaation ja digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuudet puutuotteiden valmistuksessa

Puuteollisuuden materiaalien ja jatkojalosteiden käyttö ja valinta

Henkilö

x tunnistaa puuteollisuuden käyttämät kotimaiset puulajit ja niiden tyypillisimmät käyttökohteet
x hyödyntää työssään tietoa puuteollisuuden yleisimmistä jatkojalosteista, niiden käyttökohteista ja yleisimmistä laatuluokista
x tunnistaa puun rakenteen ja puun säännöttömyydet ja viat
x huomioi puun ominaisuuksien vaikutukset valmistuksessa
x huomioi puun kosteuden ja kuivauksen vaikutukset tuotteen valmistuksessa
x valitsee ja käyttää valmistusprosessin mukaisia puu- ja muita materiaaleja, jatkojalosteita ja tarvikkeita
x käyttää liimoja valmistuksessa ja huomioi liimauksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät

Puutuotteiden valmistuksessa käytettävien käsityövälineiden, puuntyöstökoneiden ja -laitteiden käytön hallinta

Henkilö

x valmistelee puuntyöstökoneen käyttökuntoon
x asettaa työstökoneeseen ohjeiden mukaiset terät ja työstöarvot sekä tarkistaa asetteen mittatarkkuuden
x kiinnittää työstettävät kappaleet puuntyöstökoneeseen
x käyttää puutuotteiden valmistuksessa puuntyöstökoneita ja -laitteita, mittalaitteita sekä käsityövälineitä
x valmistaa puutuotteiden osat mittatarkasti ja tekee piirustusten mukaiset rakenteet, koneistukset ja liitokset
x viimeistelee valmistamansa tuotteet pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla
x arvioi valmistamiensa tuotteiden laatua
x suorittaa puuntyöstökoneiden siivoukset ja huollot, kuten voitelun, nesteiden tarkitustukset ja vaihdot ja terien vaihtamisen, osana normaalia työskentelyään koneilla

Turvallinen sekä ohjeiden ja määräysten mukainen työskentely

Henkilö

x noudattaa työssään työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
x työskentelee työpaikan toimintajärjestelmän (mm. laatu- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
x tunnistaa ja ennakoi työtehtäviin liittyviä työturvallisuusriskejä ja estää vaaratilanteita
x ilmoittaa työturvallisuudessa havaitsemansa viat ja puutteet
x työskentelee ergonomisesti
x osaa toimia hätätilanteessa ja antaa ensiapua tarvittaessa
x käyttää työssään ohjeiden mukaisesti henkilö- ja muita suojaimia
x käsittelee käyttöturvallisuustiedotteiden mukaisesti työssään käytettäviä kemikaaleja
x osaa ennaltaehkäistä tulityöonnettomuuksien syntymisen
x varmistaa ennen työn aloitusta, että hänellä on työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet

Työyhteisössä toimiminen

Henkilö

x käyttää työtehtävässään alan ammattisanastoa
x tekee yhteistyötä työalueella toimivien henkilöiden kanssa
x toimii työelämän sopimusten, säädösten ja yrityksen arvojen mukaan sekä noudattaa aikatauluja

Kestävän kehityksen ympäristöperiaatteiden noudattaminen

Henkilö

x toimii alan ympäristöohjeiden mukaisesti ja tunnistaa työtehtäviinsä liittyvät ympäristöriskit
x minimoi työssään jätteiden ja hävikin syntyä
x lajittelee työssään syntyviä jätteitä, kierrättää sivutuotteita ja toimii kiertotaloutta edistäen
x tunnistaa alan ympäristövaikutuksia ja pyrkii vähentämään niitä

CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa

Työn toteutuksen suunnittelu

Henkilö

x perehtyy työtehtäviinsä ja suunnittelee työskentelyään
x lukee alan piirustuksia ja tulkitsee piirustuksien esitystapoja
x lukee piirustuksista valmistuksessa tarvittavat muodot, mitat ja materiaalit sekä koneistuksissa ja viimeistelyssä tarvittavat tiedot
x suunnittelee CNC-työstökoneella tehtävää valmistusta lukien piirustuksia ja ohjeita
x suunnittelee piirustusten avulla CNC-valmistuksen ja työvaiheiden järjestyksen

Työstökoneiden CNC-ohjelmointi

Henkilö

x käyttää CNC-työstökoneen ohjausohjelmaa tuottaen erityyppisiä työstöjä
x hyödyntää työstöjen teossa CNC-työstökoneiden tarjoamia mahdollisuuksia
x hakee, muokkaa ja käyttää muiden tekemiä CNC-työstöohjelmia

CNC-työstäminen

Henkilö

x valmistelee CNC-koneen käyttökuntoon
x valitsee ja mittaa työstöterät ja siirtää mittatiedot ja muut tarvittavat tiedot työstökoneelle
x kiinnittää työstöterät CNC-työstöä varten
x asemoi työkappaleiden kiinnittimet ja kiinnittää kappaleet turvallisesti
x käyttää CNC-työstökonetta hyödyntäen koneen ominaisuuksia
x CNC-työstää puutuoteteollisuuden tuotteita
x valvoo työstettyjen tuotteiden laatua ja tekee korjaavat toimenpiteet laadun varmistamiseksi

Turvallinen työskentely

Henkilö

x noudattaa työssään työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
x tunnistaa ja ennakoi työtehtäviin liittyviä työturvallisuusriskejä ja estää vaaratilanteita
x ilmoittaa työturvallisuudessa havaitsemansa viat ja puutteet
x käyttää työssään ohjeiden mukaisesti henkilö- ja muita suojaimia
x käsittelee turvallisesti työssään käytettäviä kemikaaleja
x varmistaa ennen työn aloitusta, että hänellä on työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet

Työympäristössä ja työyhteisössä toimiminen

Henkilö

x työskentelee työpaikan toimintajärjestelmän (mm. laatu- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
x toimii työelämän sopimusten, säädösten ja yrityksen arvojen mukaan sekä noudattaa aikatauluja
x minimoi työssään jätteiden ja hävikin syntyä
x lajittelee työssään syntyviä jätteitä, kierrättää sivutuotteita ja toimii kiertotaloutta edistäen

Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa

Turvallinen työskentely

Henkilö

x noudattaa työssään työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
x tunnistaa ja ennakoi työtehtäviin liittyviä työturvallisuusriskejä ja estää vaaratilanteita
x ilmoittaa työturvallisuudessa havaitsemansa viat ja puutteet
x käyttää työssään ohjeiden mukaisesti henkilö- ja muita suojaimia
x varmistaa ennen työn aloitusta, että hänellä on työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet

Työn toteutuksen suunnittelu ja puutuoteteollisuuden konelinjan käyttö

Henkilö

x käyttää alan piirustuksia ja työohjeita konelinjalla tapahtuvan valmistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
x ottaa työskentelyssään huomioon työstettävän materiaalin ja sen ominaisuudet
x vaihtaa teriä ja tekee ohjeiden mukaisia asetteita ja säätöjä konelinjan koneisiin
x valvoo konelinjalla tuotettujen tuotteiden laatua
x huolehtii konelinjan häiriöttömästä materiaalinkulusta
x tunnistaa tyypillisimmät puuntyöstökoneen häiriötilanteet ja osaa pyytää häiriötilanteessa apua
x ylläpitää konelinjan siisteyttä ja puhtautta
x toimii konelinjalla työtiimin jäsenenä
x käyttää työtehtävien edellyttämiä tietojärjestelmiä

Työympäristössä ja työyhteisössä toimiminen

Henkilö

x työskentelee työpaikan toimintajärjestelmän (mm. laatu- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
x toimii työelämän sopimusten, säädösten ja yrityksen arvojen mukaan sekä noudattaa aikatauluja
x tekee yhteistyötä työalueella toimivien henkilöiden kanssa
x minimoi työssään jätteiden ja hävikin syntyä
x lajittelee työssään syntyviä jätteitä, kierrättää sivutuotteita ja toimii kiertotaloutta edistäen

Puualan tilaustuotteiden valmistaminen

Puualan tilaustuotteiden ja niiden valmistamisen suunnittelu

Henkilö

x selvittää tuotteen ulkonäön, mitat, laatuvaatimukset ja muut asiakkaan toiveiden mukaiset yksityiskohdat
x esittää asiakkaalle tuotteen valmistamiseen ja ulkonäköön vaikuttavia vaihtoehtoja
x huomioi asiakkaan toiveet tuotteen suunnittelussa
x huomioi eri materiaalien ja teknisten ratkaisujen vaikutukset tuotteeseen
x laatii tarvittavat työpiirustukset ja muut tarvittavat valmistussuunnitelmat valmistusta varten
x laatii aikataulun mittatilaistuotteen valmistukselle ja arvioi työkustannuksia
x laatii työsuunnitelman ja arvioi materiaalikustannuksia

Puualan tuotteiden valmistaminen mittatilaustyönä

Henkilö

x valmistaa tuotteita käyttäen puualan koneita, laitteita ja käsityövälineitä
x tekee piirustusten mukaiset rakenteet, koneistukset, liitokset ja kokoonpanon
x noudattaa asiakkaan kanssa sovittua aikataulua
x toimii asiantuntevasti asiakaspalvelutilanteissa
x viimeistelee tuotteet pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla
x varmistaa valmistamiensa tuotteiden laadun ja vaatimustenmukaisuuden
x luovuttaa tuotteet asiakkaille tilauksien mukaisesti

Turvallinen työskentely

Henkilö

x noudattaa työssään työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
x käyttää työssään ohjeiden mukaisesti henkilö- ja muita suojaimia
x ilmoittaa työturvallisuudessa havaitsemansa viat ja puutteet
x tunnistaa ja ennakoi työtehtäviin liittyviä työturvallisuusriskejä ja estää vaaratilanteita
x käsittelee turvallisesti työssään käytettäviä kemikaaleja
x varmistaa ennen työn aloitusta, että hänellä on työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet

Työympäristössä ja työyhteisössä toimiminen

Henkilö

x työskentelee työpaikan toimintajärjestelmän (mm. laatu- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
x toimii työelämän sopimusten, säädösten ja yrityksen arvojen mukaan sekä noudattaa aikatauluja
x minimoi työssään jätteiden ja hävikin syntyä
x lajittelee työssään syntyviä jätteitä, kierrättää sivutuotteita ja toimii kiertotaloutta edistäen

Puupintojen käsitteleminen

Työn toteutuksen suunnittelu ja turvallinen työskentely

Henkilö

x perehtyy työtehtäviinsä ja suunnittelee oman työnsä
x noudattaa työssään työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
x tunnistaa ja ennakoi työtehtäviin liittyviä työturvallisuusriskejä ja estää vaaratilanteita
x ilmoittaa työturvallisuudessa havaitsemansa viat ja puutteet
x käyttää työssään ohjeiden mukaisesti henkilö- ja muita suojaimia
x varmistaa ennen työn aloitusta, että hänellä on työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x selvittää esikäsittelyn tarpeet kohdekohtaisesti
x laskee pintakäsittelyn materiaali- ja työkustannuksia
x valitsee käytettävät pintakäsittelyaineet ottaen huomioon niiden käyttökohteen

Puupintojen käsittely

Henkilö

x tekee tarvittavat esikäsittelytyöt, kuten kittaukset ja tasoitukset
x valitsee työssä tarvittavat työvälineet ja laitteet sekä asettaa ne käyttökuntoon
x valmistelee pintakäsittelyaineet käyttökuntoon
x käyttää pintakäsittelyssä käsityövälineitä ja maalausruiskua
x tekee puun pintakäsittelyt, kuten petsaukset, lakkaukset, maalaukset ja vahaukset
x suojaa ja siivoaa työkohteen sekä työympäristön
x varmistaa käsittelemiensä pintojen laadun ja vaatimustenmukaisuuden

Työympäristössä ja työyhteisössä toimiminen

Henkilö

x käsittelee turvallisesti työssään käytettäviä kemikaaleja
x työskentelee työpaikan toimintajärjestelmän (mm. laatu- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
x toimii työelämän sopimusten, säädösten ja yrityksen arvojen mukaan sekä noudattaa aikatauluja
x minimoi työssään jätteiden ja hävikin syntyä
x lajittelee työssään syntyviä jätteitä, kierrättää sivutuotteita ja toimii kiertotaloutta edistäen

Kalusteiden valmistaminen

Piirustuksien ja työohjeiden käyttö kalusteiden valmistuksen suunnittelussa

Henkilö

x käyttää piirustuksia ja työohjeita puisten kalusteiden valmistuksen suunnittelussa
x lukee alan piirustuksia ja tulkitsee niiden esitystapoja
x lukee piirustuksista kalusteiden valmistuksessa tarvittavat muodot, mitat ja materiaalit sekä koneistuksissa ja viimeistelyssä tarvittavat tiedot
x osaa tehdä työtehtävän edellyttämiä laskutoimituksia ja käyttää matematiikkaa tehtävän edellyttämällä tavalla
x suunnittelee piirustusten avulla kalusteiden valmistuksen ja työvaiheiden järjestyksen

Kalusteiden valmistus

Henkilö

x tunnistaa kalusteteollisuuden käyttämiä puulajeja ja niiden tyypillisiä käyttökohteita
x tunnistaa kalusteteollisuudessa käytettyjä puupohjaisia levyjä ja niiden pinnoitteita ja käyttökohteita kalusteissa
x huomioi kalusteiden valmistuksessa puun ja puupohjaisten levyjen ominaisuudet
x valitsee ja käyttää kalusteiden valmistuksessa puupohjaisia levyjä, puolivalmisteita, heloja, oheismateriaaleja ja tarvikkeita
x valitsee ja käyttää valmistuksessa puusepänkoneita, laitteita ja käsityövälineitä
x asettaa työstökoneisiin ohjeiden mukaiset terät ja määrittää työstöarvot sekä saattaa koneet käyttövalmiiksi
x valmistaa erilaisia kalusteita tai niiden osia
x tekee piirustusten mukaiset rakenteet, koneistukset ja liitokset
x tekee laadunvarmistuksen puutuotteelle tai sen osalle

Turvallinen työskentely

Henkilö

x noudattaa työssään työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
x käyttää työssään ohjeiden mukaisesti henkilö- ja muita suojaimia
x varmistaa ennen työn aloitusta, että hänellä on työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x käsittelee turvallisesti työssään käytettäviä kemikaaleja
x tunnistaa ja ennakoi työtehtäviin liittyviä työturvallisuusriskejä ja estää vaaratilanteita
x ilmoittaa työturvallisuudessa havaitsemansa viat ja puutteet

Työympäristössä ja työyhteisössä toimiminen

Henkilö

x käyttää työtehtävässään alan ammattisanastoa
x työskentelee työpaikan toimintajärjestelmän (mm. laatu ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
x toimii työelämän sopimusten, säädösten ja yrityksen arvojen mukaan sekä noudattaa aikatauluja
x minimoi työssään jätteiden ja hävikin syntyä
x lajittelee työssään syntyviä jätteitä, kierrättää sivutuotteita ja toimii kiertotaloutta edistäen
x selviytyy suomen tai ruotsin kielellä ja auttavasti yhdellä vieraalla kielellä työtehtävänsä edellyttämällä tavalla

Puusepäntuotteiden valmistaminen

Piirustuksien ja työohjeiden käyttö puusepäntuotteiden valmistuksen suunnittelussa

Henkilö

x käyttää piirustuksia ja työohjeita erilaisten kokopuisten puusepäntuotteiden valmistuksen suunnittelussa
x lukee alan piirustuksia ja tulkitsee niiden esitystapoja
x lukee piirustuksista puusepäntuotteen valmistuksessa tarvittavat muodot, mitat ja materiaalit sekä koneistuksissa ja viimeistelyssä tarvittavat tiedot
x suunnittelee piirustusten avulla puusepäntuotteiden valmistuksen ja työvaiheiden järjestyksen
x osaa tehdä työtehtävän edellyttämiä laskutoimituksia ja käyttää matematiikkaa alan edellyttämällä tavalla

Massiivipuisten puusepäntuotteiden valmistus

Henkilö

x tunnistaa massiivipuisissa puusepäntuotteissa käytettyjä puulajeja ja niiden tyypillisiä käyttökohteita
x käyttää puusepäntuotteissa massiivipuuta, puolivalmisteita ja muita materiaaleja
x huomioi tuotteiden valmistuksessa puun kosteuselämisen
x käyttää puusepäntuotteiden valmistuksessa tarvittavia oheismateriaaleja ja tarvikkeita
x valitsee puusepäntuotteiden valmistukseen soveltuvat terät, työstöarvot ja työstömenetelmät
x valitsee ja käyttää valmistuksessa puuntyöstökoneita, -laitteita ja käsityövälineitä
x asettaa työstökoneisiin ohjeiden mukaiset terät ja määrittää työstöarvot sekä saattaa koneet käyttövalmiiksi
x valmistaa massiivipuisia puusepäntuotteita tai niiden osia
x tekee piirustusten mukaiset rakenteet, koneistukset ja liitokset
x viimeistelee puutuotteiden osat pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla
x tekee laadunvarmistuksen puutuotteelle tai sen osalle

Turvallinen työskentely

Henkilö

x noudattaa työssään työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
x tunnistaa ja ennakoi työtehtäviin liittyviä työturvallisuusriskejä ja estää vaaratilanteita
x ilmoittaa työturvallisuudessa havaitsemansa viat ja puutteet
x käyttää työssään ohjeiden mukaisesti henkilö- ja muita suojaimia
x varmistaa ennen työn aloitusta, että hänellä on työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x käsittelee turvallisesti työssään käytettäviä kemikaaleja

Työympäristössä ja työyhteisössä toimiminen

Henkilö

x käyttää työtehtävässään alan ammattisanastoa
x työskentelee työpaikan toimintajärjestelmän (mm. laatu- ja ympäristöjärjestelmän) mukaisesti
x toimii työelämän sopimusten, säädösten ja yrityksen arvojen mukaan sekä noudattaa aikatauluja
x minimoi työssään jätteiden ja hävikin syntyä
x lajittelee työssään syntyviä jätteitä, kierrättää sivutuotteita ja toimii kiertotaloutta edistäen
x selviytyy suomen tai ruotsin kielellä ja auttavasti yhdellä vieraalla kielellä työtehtävänsä edellyttämällä tavalla