Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Pintakäsittelyalan perustutkinto 2022

Perusteen nimiPintakäsittelyalan perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-5030-2021
KoulutuksetPintakäsittelyalan perustutkinto
OsaamisalatTuotemaalauksen osaamisala
Rakennusmaalauksen osaamisala
Lattianpäällystyksen osaamisala
Teollisen pintakäsittelyn osaamisala
TutkintonimikkeetLattianpäällystäjä
Maalari
Pintakäsittelijä
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854760/tiedot

Organisaatio

Eduro-säätiö sr

Toimintayksikkö

Puupalvelut, Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Yhteyshenkilöt

Erkki VIitala, työvalmentaja, 040 8418 308, erkki.viitala@eduro.fi

Pirjo Lehtola, palvelupäällikkö, 040 185 1532, pirjo.lehtola@eduro.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://eduro.fi/

Oppimisympäristö tunnistettu

17.03.2020

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Susanna Uusitalo, laatupäällikkö, Kyt ry, PAIKKO

Ismo Molkoselkä, opettaja, Lapin koulutuskeskus REDU, Oppilaitoksen edustaja

Oppimisympäristöraportti päivitetty

28.03.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Eduro-säätiö on hyvinvoinnin tukemisen, osaamisen vahvistamisen ja työllisyyden edistämisen asiatuntijaorganisaatio. Toiminnalla vaikutetaan asiakkaiden koulutus- ja työelämään sijoittumiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä asiakkaiden omaan vastuunottoon. Laadukas ohjaus ja ajanmukaiset työ- ja oppimisympäristömme tarjoavat mainiot puitteet työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen kartuttamiselle. Me Edurolla olemme osaamisen tunnistamisen ammattilaisia ja meiltä löytyy asiantuntemus, ymmärrys sekä yrittäjän että työntekijän näkökulmiin. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä
Rovaniemen alueen yritysten, oppilaitosten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa, joten palvelumme hyödyttävät sekä työnhakijaa että työnantajaa. Vastaamme työelämän tarpeisiin ohjaamalla asiakkaita kehittämään sitoutumistaan sekä hankkimaan osaamista. Tuemme työnantajaa työntekijän
perehdyttämisessä ja kiinnittymisessä työelämään.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Työ- ja oppimisympäristössä ohjataan oppimaan peruspuusepän työhön liittyviä taitoja ja teknisiä tietoja. Valmistamme ja kunnostamme puusepäntuotteita. Teemme tilaustöitä yksityisille, yrityksille ja yhteisöille. Valmistamme sarjatuotannollisia ja yksittäisiä tuotteita raaka-aineena erilaiset puumateriaalit. Perehdytämme erilaisiin valmistustekniikoihin, kuten perinnekäsitöihin käsityövälineiden avulla, sekä nykyaikaisiin tekniikoihin työstökoneiden avulla. Pintakäsittelyn osalta teemme asiakastöinä mm. rakennusten korjausmaalauksia, uudisrakennusmaalauksia, tapetointia sekä tuotteiden pintakäsittelyä. Työvalmentaja ohjaa ja opastaa valmentautujia heidän yksilöllisten tavoitteiden ja taitojen mukaisesti. Tuotteet pilkotaan tarvittaessa erilaisiin työvaiheisiin ja osiin, jotta valmentautujat oppivat hahmottamaan oikean valmistustekniikan sekä varmistamaan tuotteen lopullisen laadun.

Toiminnan erityispiirteitä

Työ- ja oppimisympäristössä on asiakkaita useista eri Eduron palveluista (sosiaali- ja terveys-, kuntoutus-, koulutus-, työllistymisen tukemisen palvelut). Kaikissa palveluissa on omat prosessikuvaukset, valmennustavat ja menetelmät. Koulutuspalvelussa valmennustavat ja menetelmät tukevat oppijan
oppimista, jotta hän saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja kriteerit. Työ- ja oppimisympäristöissä opiskellaan työtä tekemällä ja yksilöllisemmän tuen avulla. Erilaiset oppijat saavat yksilöllistä ohjausta riippuen tuen tarpeen laadusta ja määrästä. Yhteistä kaikille palveluille on asiakkaiden työskentelyn päivittäinen havainnointi, ohjaus ja arviointi. Arvostamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä, luovuutta, vastuullisuutta ja laadukkuutta.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Käytössämme on pinta-alaltaan n. 400 m2:n suuruinen puuntyöstöhalli, jossa koneet ja laitteet ovat sijoiteltu työvaihelinjoittain, alkukatkaisusta pintakäsittelyyn. Käytössämme on peruspuusepän työstökoneisto; katkaisusaha, halkaisuvannesaha, pylväsporakone x 2, monikaraporakone, alajyrsin, harjasrumpukone, paksuushöylä, oikohöylä, tarkkuussaha, leveänauhahiomakone, vannesahat, sorvi, reunahiomakone, saranapora, kääntöpöytäsaha,
kulmahiomakone, pistosaha, pöytähiomakone, käsijyrsin, erilaiset käsityövälineet. Työstöhallissa on purunpoistojärjestelmä. Pintakäsittelytila on varustettu omalla ilmanvaihtokoneistolla, joka mahdollistaa erilaisten vesiohenteisten maalien ja lakkojen turvallisen työstämisen. Pintakäsittelytila on ATEX-määräyksien täyttävä.

Henkilöstöresurssit

1 valmentaja

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

1 - 12

Referenssit

Muuta

Kuvat

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Rakennusmaalauksen osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

x Rakennusten korjausmaalaus
x Uudisrakennusmaalaus

Valinnaiset tutkinnon osat
Valinnaiset tutkinnon osat 1

- Betonipintojen etuoikaisut
- Elementtisaumaus
- Kiviainesjulkisivujen pinnoitus
- Koristemaalaus
x Puupintojen pintakäsittelyt
- Rakennuspintojen ruiskumaalaus
- Ruiskutasoitetyöt
- Rakenteiden korjaus
- Mukailumaalaus
- Rakennuspintojen restaurointi
x Pientalojen ulkomaalaus
x Tapetointi
- Kiviainesjulkisivujen suihkupuhdistus
- Erikoismaalaus
- Massapäällystystyöt
- Lattianpäällysteiden uusiminen
- Vedeneristyksen perustyöt
- Puulattioiden pintakäsittelyt
- Märkätilojen muovimattotyöt
- Hionta ja kiillotus
- Jauhemaalaus
- Kemialliset pintakäsittelyt
- Korroosionestomaalaus
- Kuumaupotus
- Maalauslinjan hoito
- Pinnoitustyökalujen huolto ja korjaus
- Pintakäsittelylinjan hoito
- Suihkupuhdistus ja teräsharjaus
- Sähkökemialliset pintakäsittelyt
- Kalvopinnoitus
x Tuotteiden pintavirheiden korjaus
- Varastointi
- Lattianpäällystyksen perustyöt
- Mattotyöt
- Parkettityöt
- Lattioiden laatoitustyöt
- Pintakäsittelyprosessien hoito
- Metallituotemaalaus
x Tuotteiden pintakäsittelyn perustyöt
- Teollisuuden pintakäsittelylinjan hoito
x Tuotteiden pintakäsittely

Valinnaiset tutkinnon osat 2

- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Lattianpäällystyksen osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

- Lattianpäällystyksen perustyöt

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat

- Mattotyöt
- Parkettityöt
- Lattioiden laatoitustyöt

Valinnaiset tutkinnon osat
Valinnaiset tutkinnon osat 1

- Mattotyöt
- Parkettityöt
- Lattioiden laatoitustyöt
- Massapäällystystyöt
- Lattianpäällysteiden uusiminen
- Vedeneristyksen perustyöt
- Puulattioiden pintakäsittelyt
- Märkätilojen muovimattotyöt
- Sisämaalaustyöt
- Betonipintojen etuoikaisut
- Elementtisaumaus
- Kiviainesjulkisivujen pinnoitus
- Koristemaalaus
x Puupintojen pintakäsittelyt
- Rakennuspintojen ruiskumaalaus
- Ruiskutasoitetyöt
- Rakenteiden korjaus
- Mukailumaalaus
- Rakennuspintojen restaurointi
x Pientalojen ulkomaalaus
x Tapetointi
- Kiviainesjulkisivujen suihkupuhdistus
- Erikoismaalaus
- Hionta ja kiillotus
- Jauhemaalaus
- Kemialliset pintakäsittelyt
- Korroosionestomaalaus
- Kuumaupotus
- Maalauslinjan hoito
- Pinnoitustyökalujen huolto ja korjaus
- Pintakäsittelylinjan hoito
- Suihkupuhdistus ja teräsharjaus
- Sähkökemialliset pintakäsittelyt
- Kalvopinnoitus
x Tuotteiden pintavirheiden korjaus
- Varastointi
x Rakennusten korjausmaalaus
x Uudisrakennusmaalaus
- Pintakäsittelyprosessien hoito
- Metallituotemaalaus
x Tuotteiden pintakäsittelyn perustyöt
- Teollisuuden pintakäsittelylinjan hoito
x Tuotteiden pintakäsittely

Valinnaiset tutkinnon osat 2

- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Teollisen pintakäsittelyn osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

- Metallituotemaalaus

Valinnaiset tutkinnon osat
Valinnaiset tutkinnon osat 1

- Pintakäsittelyprosessien hoito
- Hionta ja kiillotus
- Jauhemaalaus
- Kemialliset pintakäsittelyt
- Korroosionestomaalaus
- Kuumaupotus
- Maalauslinjan hoito
- Pinnoitustyökalujen huolto ja korjaus
- Pintakäsittelylinjan hoito
- Suihkupuhdistus ja teräsharjaus
- Sähkökemialliset pintakäsittelyt
- Betonipintojen etuoikaisut
- Elementtisaumaus
- Kiviainesjulkisivujen pinnoitus
- Koristemaalaus
x Puupintojen pintakäsittelyt
- Rakennuspintojen ruiskumaalaus
- Ruiskutasoitetyöt
- Rakenteiden korjaus
- Mukailumaalaus
- Rakennuspintojen restaurointi
x Pientalojen ulkomaalaus
x Tapetointi
- Kiviainesjulkisivujen suihkupuhdistus
- Erikoismaalaus
- Massapäällystystyöt
- Lattianpäällysteiden uusiminen
- Vedeneristyksen perustyöt
- Puulattioiden pintakäsittelyt
- Märkätilojen muovimattotyöt
- Sisämaalaustyöt
- Kalvopinnoitus
x Tuotteiden pintavirheiden korjaus
- Varastointi
x Rakennusten korjausmaalaus
x Uudisrakennusmaalaus
- Lattianpäällystyksen perustyöt
- Mattotyöt
- Parkettityöt
- Lattioiden laatoitustyöt
x Tuotteiden pintakäsittelyn perustyöt
- Teollisuuden pintakäsittelylinjan hoito
x Tuotteiden pintakäsittely

Valinnaiset tutkinnon osat 2

- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Tuotemaalauksen osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

x Tuotteiden pintakäsittelyn perustyöt

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat

- Teollisuuden pintakäsittelylinjan hoito
x Tuotteiden pintakäsittely

Valinnaiset tutkinnon osat
Valinnaiset tutkinnon osat 1

- Teollisuuden pintakäsittelylinjan hoito
x Tuotteiden pintakäsittely
- Kalvopinnoitus
x Tuotteiden pintavirheiden korjaus
- Varastointi
x Rakennusten korjausmaalaus
x Uudisrakennusmaalaus
- Betonipintojen etuoikaisut
- Elementtisaumaus
- Kiviainesjulkisivujen pinnoitus
- Koristemaalaus
x Puupintojen pintakäsittelyt
- Rakennuspintojen ruiskumaalaus
- Ruiskutasoitetyöt
- Rakenteiden korjaus
- Mukailumaalaus
- Rakennuspintojen restaurointi
x Pientalojen ulkomaalaus
x Tapetointi
- Kiviainesjulkisivujen suihkupuhdistus
- Erikoismaalaus
- Massapäällystystyöt
- Lattianpäällystyksen perustyöt
- Mattotyöt
- Parkettityöt
- Lattioiden laatoitustyöt
- Lattianpäällysteiden uusiminen
- Vedeneristyksen perustyöt
- Puulattioiden pintakäsittelyt
- Märkätilojen muovimattotyöt
- Sisämaalaustyöt
- Metallituotemaalaus
- Pintakäsittelyprosessien hoito
- Hionta ja kiillotus
- Jauhemaalaus
- Kemialliset pintakäsittelyt
- Korroosionestomaalaus
- Kuumaupotus
- Maalauslinjan hoito
- Pinnoitustyökalujen huolto ja korjaus
- Pintakäsittelylinjan hoito
- Suihkupuhdistus ja teräsharjaus
- Sähkökemialliset pintakäsittelyt

Valinnaiset tutkinnon osat 2

- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Rakennusten korjausmaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x tehdä ennen maalauksia tarvittavat suojaukset ja muut valmistelut, kuten esim. ovihelojen ja sähkösuojakansien irrotukset ja kiinnitykset
x poistaa vanhoja maalipintoja sekä tehdä tarvittavat pesut, hionnat ja muut vanhojen pintojen esikäsittelyt
x tehdä työhön liittyvät tasoitukset, kittaukset, silotukset ja hionnat
x maalata käsityömenetelmillä huonetilojen katto-, seinä- ja kalustepintoja
x kiinnittää kuitualustaisia (non woven) tapetteja normaalikorkuisiin asuinhuoneisiin.
Osaamisen arviointi

Henkilö tekee ennen maalauksia tarvittavia suojauksia ja muita valmisteluja, kuten esim. ovihelojen ja sähkösuojakansien irrotuksia ja kiinnityksiä.

Henkilö

x hallitsee riittävät perustiedot turvallisesta työskentelystä rakennustyömaalla, työn vaaroista ja tapaturmien välttämisestä
x hallitsee hätäensiavun annon tapahtumapaikalla
x tietää miten ehkäistään tulityöonnettomuuksia
x toimii työpaikalla noudatettavien käytäntöjen mukaisesti
x soveltaa ohjattuna oppimaansa tietoa työtehtävissä
x kiinnittää oikein suojausmateriaaleja ja kykenee avustamaan teline- ja muissa valmistelutöissä
x käyttää irrotus- ja kiinnitystyökaluja tarkoituksenmukaisesti
x hahmottaa eri työvaiheiden toteuttamisjärjestyksen vähäisellä ohjauksella

Henkilö poistaa vanhoja maalipintoja sekä tekee tarvittavia pesuja, hiontoja ja muita vanhojen pintojen esikäsittelyjä.

Henkilö

x ymmärtää työselostuksen avustetusti
x suorittaa pesuja ja muita esikäsittelyjä annettujen ohjeiden mukaisesti
x käyttää hengityssuojainta tarvittaessa
x käyttää suojavaatteita ja -käsineitä tarvittaessa
x suorittaa maalinpoistotyötä ohjeiden mukaisesti

Henkilö tekee työhön liittyviä tasoituksia, kittauksia, silotuksia ja hiontoja.

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita tarvittaessa
x tekee työn niin, että tarvitaan korkeintaan vähäisiä lisäositteluita ja -hiontoja
x tekee hiontatyöt annettujen ohjeiden mukaisesti
x havaitsee selvät ongelmatilanteet, mutta tarvitsee apua niiden ratkaisemiseen
x pääsee ohjauksen avulla valmiin pinnan laatuvaatimukset täyttävään käsittelyn lopputulokseen

Henkilö maalaa käsityömenetelmillä huonetilojen katto-, seinä- ja kalustepintoja.

Henkilö

x tuntee tavallisimpien korjausmaalauksessa käytettävien maalityyppien peruseroavaisuudet
x käsittelee liuotinmaaleja ja liuottimia paloturvallisesti
x huolehtii itsesyttymisvaaran ja palovaaran torjunnasta tarpeen mukaan
x käyttää oikeita käsiotteita siveltimistä ja muista työkaluista sekä säilyttää käyttämänsä välineet koko ajan käyttökuntoisina
x tekee rajaukset oikeassa järjestyksessä ja oikealle etäisyydelle kulmista ja listoituksista
x etenee oikeassa työjärjestyksessä
x ottaa huomioon päävalon tulosuunnat
x tekee pinnan niin, ettei siihen jää harvoja kohtia, valumia tai kasautumia
x onnistuu kalustepinnan maalauksessa, mutta on joutunut korjaamaan pintaa, tai kyseisellä materiaalilla olisi voinut saada paremmankin pinnan
x pesee ja huoltaa työvälineensä käytön jälkeen, jotta ne ovat käyttökunnossa seuraavaan kertaan
x käsittelee materiaaleja niin, että sitä ei joudu tarpeettomasti hukkaan, vaan astiat ovat kiinni ja materiaali käyttökelpoista seuraavaan kertaan
x tiedostaa oman osaamisensa puutteet, kun tarvitsee apua

Henkilö kiinnittää kuitualustaisia (non woven) tapetteja normaalikorkuisiin asuinhuoneisiin.

Henkilö

x noudattaa sovittuja työaikoja ja tekee työtä saamiensa ohjeiden mukaan
x arvioi materiaalien menekkiä riittävällä tarkkuudella
x ei tuhlaa tarpeettomasti materiaaleja
x kiinnittää helposti käsiteltäviä perustapetteja ohjeiden mukaisesti
x kysyy neuvoa tarvittaessa

Uudisrakennusmaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x tehdä suojaukset ja muut ennen maalauksia tehtävät valmistelutyöt
x tehdä kipsikartonkilevyjen saumauksia sekä maalattavien pintojen kittauksia, silotuksia ja pienehköjä tasoitetöitä
x kiinnittää lasikuitukankaita tai muita maalattavia seinänpäällysteitä
x tehdä maalaustyöt teloilla ja siveltimillä uudisrakennusmaalauksessa käytettävillä maaleilla
x tehdä maalin tai pölynsidonta-aineen levityksen korkeapainelaitteilla.
Osaamisen arviointi

Henkilö tekee suojauksia ja muita ennen maalauksia tehtäviä valmistelutöitä.

Henkilö

x hallitsee riittävät perustiedot turvallisesta työskentelystä rakennustyömaalla, työn vaaroista ja tapaturmien välttämisestä
x hallitsee hätäensiavun annon tapahtumapaikalla
x tietää miten ehkäistään tulityöonnettomuuksia
x toimii työpaikalla noudatettavien käytäntöjen mukaisesti
x soveltaa ohjattuna oppimaansa tietoa työtehtävissä
x toimii työyhteisössä työryhmän jäsenenä
x kiinnittää oikein suojausmateriaaleja ja kykenee avustamaan muissakin valmistelutöissä
x tekee puhdistustöitä oikealla tekniikalla
x tulkitsee oikein mittakaavamerkintöjä
x tiedostaa oman osaamisensa puutteet, kun tarvitsee apua

Henkilö tekee kipsikartonkilevyjen saumauksia sekä maalattavien pintojen kittauksia, silotuksia ja pienehköjä tasoitetöitä.

Henkilö

x pääsee ohjauksen avulla valmiin pinnan laatuvaatimukset täyttävään lopputulokseen
x tekee työn niin, että lopputulos vaatii vähäisiä paikkauksia
x tekee saumauksia, mutta voi tarvita ohjausta ja joutua tekemään korjauksia
x käyttää liippaa ja lastoja oikeilla käsiotteilla
x tekee työn niin, että tarvitaan lisähiontaa ja/tai osittaisia paikkauksia

Henkilö kiinnittää lasikuitukankaita tai muita maalattavia seinänpäällysteitä.

Henkilö

x laskee työkohteen pinta-aloja riittävällä tarkkuudella
x havaitsee selvät ongelmatilanteet, mutta tarvitsee apua niiden ratkaisemiseen
x kiinnittää maalattavia seinänpäällysteitä oikealla kiinnitystekniikalla, mutta tarvitsee ohjausta

Henkilö tekee maalaustöitä teloilla ja siveltimillä uudisrakennusmaalauksessa käytettävillä maaleilla.

Henkilö

x hahmottaa eri työvaiheiden toteuttamisjärjestyksen vähäisellä ohjauksella
x käyttää oikeita käsiotteita siveltimistä ja muista työkaluista sekä säilyttää käyttämänsä välineet koko ajan käyttökuntoisina
x tuntee tavallisimpien uudismaalauksessa käytettävien maalityyppien eroavaisuudet
x on täsmällinen työajoissa ja noudattaa työohjeita

Henkilö tekee maalin tai pölynsidonta-aineen levityksen korkeapainelaitteilla.

Henkilö

- noudattaa työturvallisuusmääräyksiä
- käyttää tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia
- suojaa ihonsa huolellisesti maalialtistukselta
- laittaa ruiskumaalauslaitteen käyttökuntoon ja käyttää laitetta ammattihenkilön antamien ohjeiden mukaisesti
- tekee ruiskun käytön jälkeiset pesut ja puhdistukset
- tietää eri ruiskumaalauslaitetyyppien toiminnalliset erot

Puupintojen pintakäsittelyt

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x tehdä puupinnoille ennen pintakäsittelyjä tarvittavat kittaus-, silotus- ja hiontatyöt
x maalata puuainespintoja käsityövälineillä
x tehdä puupintojen kuultokäsittelyjä, kuten petsausta, lakkausta ja laseerausta
x tehdä puupintojen öljy- ja vahakäsittelyjä sekä pintakäsittelykiillotuksia.
Osaamisen arviointi

Henkilö tekee puupinnoille ennen pintakäsittelyjä tarvittavia kittaus-, silotus- ja hiontatöitä.

Henkilö

x omaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla
x hallitsee hätäensiavun annon tapahtumapaikalla
x tietää miten ehkäistään tulityöonnettomuuksia
x toimii työpaikalla noudatettavien käytäntöjen mukaisesti
x soveltaa ohjattuna oppimaansa tietoa työtehtävissä
x tietää perusasiat hiomatarvikkeiden ominaisuuksista ja käyttökohteista
x suorittaa puutuotteiden hiontoja käsin ja koneellisesti, mutta tarvitsee ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen
x tekee kittauksia ja silotuksia työselostuksen mukaisesti, mutta voi tarvita vielä ohjeistusta työvälineiden käytössä
x puhdistaa työvälineet ja huolehtii niiden käyttökunnosta

Henkilö maalaa puuainespintoja käsityövälineillä.

Henkilö

x noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja huolehtii henkilökohtaisesta suojautumisesta
x käyttää tarvittaessa hengityssuojainta ja suojakäsineitä
x huolehtii pintakäsittelytilan pölyttömyydestä ja pintakäsiteltyjen tuotteiden kuivumisesta
x maalaa puutuotteita käsityövälineillä ohjeistettuna
x aukaisee ja sulkee purkit asianmukaisesti ja tekee sekoitukset ja ohennukset tarpeen mukaan
x saa ohjeistettuna aikaan laatuvaatimukset täyttävän pintakäsitellyn pinnan
x arvioi omaa työtään ja soveltaa oppimaansa tietoa
x pesee työvälineet ja huolehtii niiden kunnosta käytön jälkeen

Henkilö tekee puupintojen kuultokäsittelyjä, kuten petsausta, lakkausta tai laseerausta.

Henkilö

x huolehtii pintakäsittelytilan pölyttömyydestä ja pintakäsiteltyjen tuotteiden kuivumisesta
x tunnistaa puutuotteissa käytettävät petsit, lakat ja muut kuultokäsittelyaineet
x suorittaa puupintojen kuultokäsittelytöitä käsityövälineillä
x pyrkii hyvään lopputulokseen
x saa ohjeistettuna aikaan laatuvaatimukset täyttävän pinnan
x pesee työvälineet ja huolehtii niiden kunnosta käytön jälkeen

Henkilö tekee puupintojen öljy- ja vahakäsittelyjä tai pintakäsittelykiillotuksia.

Henkilö

x huolehtii pintakäsittelytilan pölyttömyydestä ja pintakäsiteltyjen tuotteiden kuivumisesta
x tulkitsee oikein käytettävän tuotteen etiketissä olevat tiedot ja noudattaa annettuja käyttöohjeita ja käyttöturvallisuustiedotteita
x kysyy neuvoa tarvittaessa
x tekee vaha- tai öljykäsittelyä käsityövälineillä
x käyttää käsityövälineitä tarkoituksenmukaisesti
x saa ohjeistettuna aikaan laatuvaatimukset täyttävän pintakäsitellyn pinnan
x pesee työvälineet ja huolehtii niiden kunnosta käytön jälkeen

Pientalojen ulkomaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x tehdä pientalon ulkopuolisten puu- ja kiviainesjulkisivujen suojakäsittely- ja maalaustöitä
x tehdä ovien ja/tai ikkunapuitteiden uusinta- ja huoltomaalauksia
- tehdä peltikattojen ja/tai muiden vesikatteiden maalausta.
Osaamisen arviointi

Henkilö tekee pientalon ulkopuolisten puu- ja kiviainesjulkisivujen suojakäsittely- ja maalaustöitä.

Henkilö

x hallitsee riittävät perustiedot turvallisesta työskentelystä rakennustyömaalla, työn vaaroista ja tapaturmien välttämisestä
x hallitsee hätäensiavun annon tapahtumapaikalla
x tietää miten ehkäistään tulityöonnettomuuksia
x toimii työpaikalla noudatettavien käytäntöjen mukaisesti
x soveltaa ohjattuna oppimaansa tietoa työtehtävissä
x hallitsee opastettuna ulkomaalaustyössä tarvittavat työmenetelmät
x tunnistaa työkohteen suojaustarpeet ja syntyvät jätteet
x tekee ohjattuna suojauksia ja asentaa telineitä paikoilleen
x tuntee tavallisimmat ulkomaalaustyössä käytetyt työvälineet, mutta tarvitsee vielä opastusta ammattiterminologian ymmärtämiseen
x laskee maalattavia pinta-aloja riittävällä tarkkuudella
x siivoaa työympäristön maalijäämistä ja muista jätteistä sekä huolehtii jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä
- osaa avustetusti tunnistaa aikaisemmin maalattujen pintojen maalilaadun

Henkilö tekee ovien ja/tai ikkunapuitteiden uusinta- ja huoltomaalauksia.

Henkilö

x käyttäytyy asiakaskohtaamisissa asiallisesti
x osallistuu telineiden kokoamiseen ja purkamiseen turvallisuusohjeita noudattaen
x tekee ovi- tai ikkunamaalauksia työselostuksen mukaisesti, mutta tarvitsee vielä ohjausta työn aloituksessa ja vaiheistuksessa
x tietää tärkeimmät pientalojen ulkomaalauksessa käytettävät maalityypit
x havaitsee ongelmatilanteet, mutta tarvitsee apua niiden ratkaisuun
x huoltaa käyttämänsä työvälineet ohjeiden mukaisesti

Henkilö tekee peltikattojen ja/tai muiden vesikatteiden maalausta.

Henkilö

- toimii työyhteisössä työaikoja noudattaen
- noudattaa ehdottomasti työturvallisuusmääräyksiä
- toimii oikein, mikäli havaitsee työmaan turvallisuutta vaarantavia tilanteita
- liikkuu katoilla ja telineillä turvallisesti käyttäen putoamissuojaimia määräysten mukaisesti
- käyttää henkilönostinta turvallisuusohjeiden mukaisesti
- tietää hengitysilman ja ihon kautta elimistöön kulkeutuvien kemiallisten aineiden käyttöön liittyvät vaaratekijät
- tiedostaa omat ammatilliset puutteensa ja pyytää apua tarvittaessa
- käyttää painepesulaitetta turvallisesti ja tehokkaasti
- tekee käsittely-yhdistelmään kuuluvat työvaiheet ohjattuna
- tekee tarvittavat pesut ja ruosteenpoistot ohjattuna
- noudattaa saamiaan ohjeita ja ilmoittaa ongelmatilanteistaan työnjohtajalle

Tapetointi

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x poistaa vanhoja tapettikerroksia
x tehdä tapetoimissuunnitelmat, tasoitukset, pohjustukset ja alustapetoinnit
x kiinnittää kuitualustaisia tapetteja seinäliimausmenetelmällä
x kiinnittää paperialustaisia tapetteja kone- ja harjaliisteröintimenetelmillä.
Osaamisen arviointi

Henkilö poistaa vanhoja tapettikerroksia.

Henkilö

x hallitsee riittävät perustiedot turvallisesta työskentelystä rakennustyömaalla, työn vaaroista ja tapaturmien välttämisestä
x hallitsee hätäensiavun annon tapahtumapaikalla
x tietää miten ehkäistään tulityöonnettomuuksia
x toimii työpaikalla noudatettavien käytäntöjen mukaisesti
x irrottaa vanhoja paperitapetteja kostuttamalla, mutta alustaan voi syntyä irrotusvälineiden käytöstä kohtuullisia koloja ja naarmuja
x kerää jätteet niille kuuluville paikoille ohjeiden mukaisesti

Henkilö tekee tapetoimissuunnitelmia, tasoituksia, pohjustuksia ja alustapetointeja.

Henkilö

x tietää tapettipakkauksissa olevien ohjesymbolien merkitykset
x perehtyy tuote-etiketin suomenkielisiin ohjeisiin ja noudattaa niitä
x suorittaa tapetoinnin pohjatyöt näiden ohjeiden mukaisesti T3-ulkonäköluokan edellyttämällä tavalla
x tunnistaa pinta- ja pohjamateriaalien mukaan tavanomaiset tapettityypit ja osaa ehdottaa näille sopivia kiinnitysaineita
x tarvitsee vielä oman työn suunnittelussa ammattihenkilön apua
x tarvitsee ohjausta materiaalimäärien laskennassa

Henkilö kiinnittää kuitualustaisia tapetteja seinäliimaus-menetelmällä.

Henkilö

x saa työnsä valmiiksi, mutta tarvitsee useimmissa työvaiheissa jotakin ohjausta
x arvioi omaa työtään, mutta ei tunne Maalaustöiden yleisiä laatuvaatimuksia
x kerää oma-aloitteisesti huoneeseen jääneet hukkapalat ja leikkuujätteet sekä toimittaa ne jäteastiaan

Henkilö kiinnittää paperialustaisia tapetteja kone- ja harjaliisteröintimenetelmillä.

Henkilö

x valmistaa jauhemaisessa muodossa olevan tapettiliisterin käyttökuntoon
x käyttää vähäisen opastuksen jälkeen ohjeiden mukaisesti tapetointiin tarvittavia perustyövälineitä, mutta ei hallitse koneellisesti tehtävää liisteröintiä
x kiinnittää puskusaumausmenetelmällä vahvalaatuisia tapetteja, joissa ei vaadita tarkkaa kuvioiden kohdistamista
x toimii annettujen ohjeiden mukaan

Tuotteiden pintavirheiden korjaus

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x korjata teollisesti valmistettujen tuotteiden materiaalista johtuvia pintavirheitä
x korjata tuotteiden valmistusprosessista aiheutuneita pintavirheitä
- korjata teollisen pintakäsittelyprosessin aikana muodostuneita pintavirheitä
x korjata valmiiden tuotteiden käsittelystä tai kuljetuksessa aiheutuneita vaurioita.
Osaamisen arviointi

Henkilö korjaa teollisesti valmistettujen tuotteiden materiaalista johtuvia pintavirheitä.

Henkilö

x omaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla
x hallitsee hätäensiavun annon tapahtumapaikalla
x tietää miten ehkäistään tulityöonnettomuuksia
x toimii työpaikalla noudatettavien käytäntöjen mukaisesti
x soveltaa ohjattuna oppimaansa tietoa työtehtävissä
x tuntee korjausmenetelmät ja -materiaalit, mutta tarvitsee vielä jatkuvaa ohjausta
x suorittaa oikein tarvittavat hionnat ja etenee työssään annettuja ohjeita noudattaen

Henkilö korjaa tuotteiden valmistusprosessista aiheutuneita pintavirheitä.

Henkilö

x noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita ja käyttää henkilönsuojaimia ja koneiden turvalaitteita
x tuntee tuotteen valmistusprosessissa aiheutuneiden pintavirheiden korjaustekniikat
x arvioi omaa työtään, vaikka laatuvaatimusten tuntemus ei olisikaan vielä täysin hallinnassa
x tuntee korjausmenetelmät ja -materiaalit, mutta tarvitsee jatkuvaa ohjausta

Henkilö korjaa teollisen pintakäsittelyprosessin aikana muodostuneita pintavirheitä.

Henkilö

x tuntee työkokonaisuuden, mutta tarvitsee korjaustöissä jatkuvaa ohjausta
x tuntee korjausmenetelmät ja -materiaalit, mutta tarvitsee ohjausta valintatilanteissa
x tietää pintakäsittelymateriaalien soveltuvuudet pintavirheiden korjauksiin
x laskee kohtuullisella tarkkuudella työsuorituksessa tarvittavan materiaalin menekin
x huolehtii työpaikkansa siisteydestä ja turvallisuudesta

Henkilö korjaa valmiiden tuotteiden käsittelystä tai kuljetuksesta aiheutuneita vaurioita.

Henkilö

x asennoituu työhönsä siten, että ei aiheuta taloudellista tai muuta vahinkoa
x työskentelee tietoisena esteettisten tekijöiden merkityksestä työn lopputulokseen
x tuntee korjausmenetelmät ja -materiaalit, mutta tarvitsee vielä jatkuvaa ohjausta
x suorittaa pintakäsittelyn ruiskulla
x suorittaa työkalujen puhdistuksen ja jätteiden käsittelyn ohjauksen mukaisesti
x huolehtii työpaikkansa siisteydestä ja turvallisuudesta

Tuotteiden pintakäsittelyn perustyöt

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x tehdä tuotteelle pieniä korjauksia, täyttöjä ja silotuksia
x tehdä pintojen hiontoja taso- ja nauhahiomakoneilla
x tehdä pintojen valkaisuja ja värityksiä
x tehdä lakkauksia ja maalauksia ruiskumaalauslaitteilla.
Osaamisen arviointi

Henkilö tekee tuotteelle pieniä korjauksia, täyttöjä ja silotuksia.

Henkilö

x omaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla
- hallitsee hätäensiavun annon tapahtumapaikalla
x tietää miten ehkäistään tulityöonnettomuuksia
x toimii työpaikalla noudatettavien käytäntöjen mukaisesti
x soveltaa ohjattuna oppimaansa tietoa työtehtävissä
x arvioi ohjeistuksen mukaan oikein tuotteen laadun valmiuden pintakäsittelylle
x käyttää työssä tarvittavia käsityövälineitä ohjeiden mukaisesti

Henkilö tekee pintojen hiontoja taso- ja nauhahiomakoneilla.

Henkilö

x noudattaa laitekohtaisia turvallisuusohjeita ja käyttää työssä vaadittavia suojaimia
x valitsee hiomatarvikkeille ohjeen mukaisesti oikeat karkeudet
x tekee hiontatyötä sopivalla painolla ja liikenopeudella, mutta voi tarvita ajoittain ohjausta

Henkilö tekee pintojen valkaisuja ja värityksiä.

Henkilö

x noudattaa työturvallisuusohjeita ja käyttää työssä vaadittavia suojaimia
x huolehtii kaikissa tilanteissa siitä, ettei väritteitä pääse iholle
x tietää tavallisimmat tuotteessa käytettävät petsit tai muut värjäys- ja valkaisuainetyypit
x laittaa käsittelyaineet käyttökuntoon ja huolehtii niiden säilytyksestä
x pyrkii hyvään lopputulokseen

Henkilö tekee lakkauksia ja maalauksia ruiskumaalauslaitteilla.

Henkilö

x tunnistaa erilaiset ruiskumaalauslaitteet ulkonäön perusteella
x sekoittaa ja ohentaa maaleja ja lakkoja tarpeen mukaan
x tietää ruiskutustekniikan perusteet ja tekee oikein ruiskumaalauslaitteen perussäädöt
x tekee ruiskumaalausta oikeassa työjärjestyksessä
x tekee väli- ja viimeistelyhionnat tarvittaessa ohjeiden mukaisesti
x noudattaa työturvallisuusohjeita ja käyttää työssä vaadittavia suojaimia
x tarvitsee ohjausta työvaiheiden aloituksissa, mutta sen jälkeen saa aikaan pintakäsitellyn tuotteen, jossa on vain vähän normaalivalaistuksessa nähtäviä pintavirheitä
x huolehtii työvälineiden säilymisestä koko ajan käyttökuntoisina

Tuotteiden pintakäsittely

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x valmistella tuotteet ja työympäristö maalaus- ja lakkauskäsittelyä varten
x pintakäsitellä teollisessa pintakäsittelyssä käytettävillä maaliruiskuilla
- käyttää teollisuusmaalaamon sähkö- ja paineilmalaitteita
x tehdä pintakäsiteltyjen tuotteiden tarkastukset, viimeistelyt ja pakkaukset.
Osaamisen arviointi

Henkilö valmistelee tuotteita ja työympäristöä maalaus- ja lakkauskäsittelyjä varten.

Henkilö

x omaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla
x hallitsee hätäensiavun annon tapahtumapaikalla
x tietää miten ehkäistään tulityöonnettomuuksia
x toimii työpaikalla noudatettavien käytäntöjen mukaisesti
x soveltaa ohjattuna oppimaansa tietoa työtehtävissä
x tuntee tavallisimmat tuotteessa käytettävät pintakäsittelyaineet sekä noudattaa niistä annettuja käyttöohjeita ja käyttöturvallisuustiedotteita
x etenee työssään annettuja ohjeita noudattaen
x tekee tarvittavat pesut, pohja- ja välihionnat käsin ja koneellisesti, mutta tarvitsee ohjausta laatuvaatimusten arvioinnissa
x tekee tarvittavat kittaukset ja silotukset ohjeiden mukaisesti
x tekee värinvaihdon ja pintakäsittelyaineen laiton suoritusteknisesti oikein
x huolehtii jokaisen työvaiheen jälkeen työympäristön puhtaudesta

Henkilö maalaa ja lakkaa teollisessa pintakäsittelyssä käytettävillä maaliruiskuilla.

Henkilö

x noudattaa laitekohtaisia turvallisuusohjeita ja käyttää työssä vaadittavia suojaimia
- maalaa hajotusilmaruiskulla sekä ilmahajotteisella paineruiskulla tai suurpainemaalauslaitteella
x tietää maaliruiskun säätömahdollisuudet ja suorittaa ruiskumaalausta oikealla tekniikalla
x käsittelee ja varastoi pintakäsittelytuotteita käyttöohjeiden mukaisesti
x suoriutuu ruiskumaalaustyökokonaisuudesta vähäisen ohjauksen avulla
x huolehtii jokaisen työvaiheen jälkeen ruiskulaitteiston pysymisestä käyttökunnossa

Henkilö käyttää teollisuusmaalaamon sähkö- ja paineilmalaitteita.

Henkilö

- laittaa teollisuusmaalaamon toimintavalmiiksi ohjatusti
- käyttää sähkö- ja paineilmalaitteita
- käyttää ruiskumaalaustilan tai -kammion ilmanvaihto-, valaisin- ja lämmityslaitteita ohjatusti

Henkilö tekee pintakäsiteltyjen tuotteiden tarkastuksia, viimeistelyjä ja pakkauksia.

Henkilö

x toimii työyhteisössä työryhmän jäsenenä
x asennoituu työhönsä vastuuntuntoisesti
x noudattaa sovittuja työaikoja ja tekee työnsä sovitulla tavalla
- tekee laadunvarmistukseen liittyviä tarkastuksia ja mittauksia
x tekee virheellisten pintakäsittelyn korjauskäsittelyjä
x suojaa ja pakkaa valmiiksi pintakäsiteltyjä tuotteita kuljetusta varten