Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2022

Perusteen nimiPuhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-1825-2021
KoulutuksetPuhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
OsaamisalatKiinteistönhoidon osaamisala
Toimitilahuollon osaamisala
Kotityöpalvelujen osaamisala
TutkintonimikkeetKiinteistönhoitaja
Toimitilahuoltaja
Kodinhuoltaja
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7584201/tiedot

Organisaatio

Eduro-säätiö sr

Toimintayksikkö

Työpalvelut, PL 110, Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Yhteyshenkilöt

Esa Keskipoikela, Työvalmentaja, 040 5276594, esa.keskipoikela@eduro.fi

Pirjo Lehtola, Palvelupäällikkö, 040 1851532, pirjo.lehtola@eduro.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://eduro.fi/

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

01.12.2020

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Susanna Uusitalo, Laatupäällikkö, Keski-Suomen yhteisöjen tuki, PAIKKO

Oppimisympäristöraportti päivitetty

07.02.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Eduro-säätiö on hyvinvoinnin tukemisen, osaamisen vahvistamisen ja työllisyyden edistämisen
asiatuntijaorganisaatio. Toiminnalla vaikutetaan asiakkaiden koulutus- ja työelämään sijoittumiseen,
syrjäytymisen ehkäisyyn sekä asiakkaiden omaan vastuunottoon. Laadukas ohjaus sekä ajanmukaiset työ- ja
oppimisympäristömme tarjoavat mainiot puitteet työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen
kartuttamiselle.
Me Edurolla olemme osaamisen tunnistamisen ammattilaisia ja meiltä löytyy asiantuntemus, ymmärrys
sekä yrittäjän että työntekijän näkökulmiin. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä Rovaniemen alueen
yritysten, oppilaitosten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa, joten palvelumme hyödyttävät sekä
työnhakijaa että työnantajaa. Vastaamme työelämän tarpeisiin ohjaamalla asiakkaita kehittämään
sitoutumistaan sekä hankkimaan osaamista. Tuemme työnantajaa työntekijän perehdyttämisessä ja
kiinnittymisessä työelämään.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Parannamme ja kehitämme teknisiä taitojamme kiinteistönhuollossa tekemällä kiinteistöjen yleisimpiä
kunnossapitotöitä sekä lumi- ja pihatöitä. Työpalvelulta tilataan muuttokuljetuksia sekä muita
kuljetustehtäviä ja hoidamme ne pakettiautolla. Työtehtävät ovat lähes yksistään tilaustöitä, jonka vuoksi
työtehtävät ovat hyvin monipuolisia. Kaikki valmentautujat etenevät omaa kuntoutus- tai oppimispolkuaan
ja heidän toimintakykynsä voi vaihdella suuresti. Työtehtävät räätälöidään asiakaskohtaisesti unohtamatta
ammatillista otetta, toimintakykyä, ergonomiaa ja työturvallisuutta.

Toiminnan erityispiirteitä

Työ- ja oppimisympäristössä on asiakkaita useista eri Eduron palveluista (sosiaali- ja terveys-, kuntoutus-,
koulutus-, työllistymisen tukemisen palvelut). Kaikissa palveluissa on omat prosessikuvaukset,
valmennustavat ja menetelmät. Koulutuspalvelussa valmennustavat ja menetelmät tukevat oppijan
oppimista, jotta hän saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja kriteerit. Työ- ja
oppimisympäristöissä opiskellaan työtä tekemällä ja yksilöllisemmän tuen avulla. Erilaiset oppijat saavat
yksilöllistä ohjausta riippuen tuen tarpeen laadusta ja määrästä. Yhteistä kaikille palveluille on asiakkaiden
työskentelyn päivittäinen havainnointi, ohjaus ja arviointi.
Arvostamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä, luovuutta, vastuullisuutta ja laadukkuutta.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Toiminta tapahtuu pääasiassa Rovaniemen kaupungin alueella sekä säätiön tiloissa. Käytössämme on
henkilöauto, pakettiauto, peräkärryt, ruohonleikkurit, raivaussaha, pensasleikkuri, yleisimmät käsityökalut
ja lumilinko. Käytössämme on myös huollon ja puutyön työkalut sekä koneet sekä huoltohalli.

Henkilöstöresurssit

Työvalmentajia on 1.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

1 - 14

Referenssit

Muuta

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Kiinteistönhoidon osaamisala
Kiinteistönhoitaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
x Kiinteistön yleishoito ja valvonta
- Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen

Kotityöpalvelujen osaamisala
Kodinhuoltaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
- Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
- Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Toimitilahuollon osaamisala
Toimitilahuoltaja
Pakolliset tutkinnon osat

x Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
- Ylläpitosiivouspalvelut
- Perussiivouspalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat

- Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen
- Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
- Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
- Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
- Kiinteistöautomaation käyttäminen
x Kiinteistön toimintakunnon arviointi
- Kodin ruokapalvelujen tuottaminen
- Kodin siivous erityistilanteissa
- Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla
- Liikennevälineiden puhtauspalvelut
- LVV-järjestelmien toimintakunnon ylläpito
- Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
x Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
- Rakennusaikaiset siivouspalvelut
x Rakennustekniset korjaustyöt
- Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut
- Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut
- Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut
- Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut
- Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
x Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Oman työn suunnittelu

Henkilö

x perehtyy yrityksen tai organisaation toiminta-ajatukseen ja yrityskuvaan sekä ymmärtää niiden merkityksen omassa työssään
x perehtyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteen palvelusopimukseen liittyviin palvelu- ja laatukuvauksiin
x perehtyy asiakaskohteen tilanteeseen ja toteuttaa palvelusopimukseen liittyviä ratkaisuja sovitulla tavalla
x suunnittelee asiakastilanteen
x tunnistaa palvelutilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin
x käyttää puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan käsitteitä ammattimaisesti
- tutustuu asiakaskohteen teknisten järjestelmien toimintaperiaatteisiin sekä työssä käytettäviin koneisiin, välineisiin ja materiaaleihin
- perehtyy asiakaskohteen likaantumiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä puhtaanapitotöissä käytettäviin koneisiin, välineisiin ja materiaaleihin
x tietää toteuttamansa palvelun kustannusrakenteen, arvioi työaikaa ja materiaalimenekkiä sekä toteuttaa työnsä niiden mukaisesti.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen toteuttaminen asiakaskohteessa

Henkilö

x toimii palvelutilanteessa asiakaskohteen palvelu- ja kiinteistönhoitosopimuksen mukaisesti
- toimii asiakaskohteen vastuunjakotaulukon mukaisesti
x toimii asiakaskohteen puhtaanapitoa ja kiinteistönhoitoa koskevien yleisten laatuvaatimusten mukaisesti
x tunnistaa tilanteita, joissa tarvitaan palvelusopimuksen ulkopuolisia palveluja
x tiedottaa ulkopuolisten palvelujen tarpeesta esihenkilölle ja tarvittaessa hankkii ulkopuolista apua asiakkaalle
x tunnistaa ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vaara- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi
x tunnistaa kiinteistön viihtyvyyteen, käyttökuntoon, toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja
x arvioi, onko tuotettujen puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen lopputulos sopimusten mukainen.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
x noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
x noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
x lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
x edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
x noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
x toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
x laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
x viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
x käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
x toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
x toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
x sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
x ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen

Henkilö

x noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita
x valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
x huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
x tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
x tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
x käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
x käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
x käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
x ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
x selvittää työssä käytettävien aineiden pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet
x toimii hätäensiaputilanteissa
x toimii tulipalotilanteissa.

Kiinteistön yleishoito ja valvonta

Kiinteistönhoitotehtävien suunnittelu asiakaskohteessa

Henkilö

x perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja kohteen toimintaan
x selvittää työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet
x perehtyy organisaationsa ja asiakaskohteen toimintatapoihin sekä toimii niiden mukaisesti
x suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä kiinteistönhoitosopimuksen ja ohjeiden mukaisesti
x valitsee työssä käytettävät työmenetelmät, -välineet ja materiaalit.

Kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta huolehtiminen sisä- ja ulkoalueilla

Henkilö

- käyttää kiinteistön kulunvalvontajärjestelmää ja talotekniikan ohjaus- ja valvontajärjestelmää apuna työssään
x varmistaa rakennetun piha-alueen ja leikkivälineiden toimintakunnon ja turvallisuuden
x suorittaa kiinteistön ulkoalueiden puhtaanapitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä kiinteistönhoitosopimuksen mukaisesti
- huolehtii kiinteistön yleisten ja teknisten tilojen yleishoidosta ja valvonnasta
x suorittaa kiinteistön energian ja veden kulutuksen seurantaan liittyviä toimenpiteitä
x tutustuu paloilmoitin- ja palonsammutusjärjestelmien toimintakokeiden tekemiseen
x huolehtii työssään tarvittavien työkoneiden ja laitteiden päivittäishuollosta ja puhdistustehtävistä
x huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti
x työskentelee sovitussa ajassa
x arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Kiinteistön käyttökunnon, toimivuuden ja turvallisuuden arviointi

Henkilö

x tietää rakennusten rakennusosien, järjestelmien, kalusteiden ja varusteiden elinkaarien pituuteen vaikuttavia tekijöitä
x arvioi rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta havainnoimalla
- tietää piha-alueen rakennusosien, järjestelmien, kalusteiden ja varusteiden elinkaarien pituuteen vaikuttavia tekijöitä
x arvioi rakennetun piha-alueen käyttökuntoa, tarkoituksenmukaisuutta ja turvallisuutta havainnoimalla
x raportoi asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
x noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
x noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
x lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
x edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
x noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
x toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
x laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
x viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
x käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
x toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
x toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
x sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
x ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen

Henkilö

x noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita
x valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
x huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
x tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
x tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
x käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
x käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
x käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
x ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
x selvittää työssä käytettävien aineiden pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet
x noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
x toimii hätäensiaputilanteissa
x toimii tulipalotilanteissa.

Kiinteistön toimintakunnon arviointi

Kiinteistön toimintakunnon arvioinnin suunnittelu asiakaskohteessa

Henkilö

x perehtyy kiinteistön palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin ja niiden merkitykseen työssä
x toimii työtehtäviä koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
x perehtyy palveluorganisaation ja asiakaskohteen toimintatapoihin ja toimii niiden mukaisesti
x perehtyy kiinteistön rakennusosien, järjestelmien, kalusteiden ja varusteiden elinkaarien pituuteen vaikuttaviin tekijöihin
x selvittää, millaisia kiinteistössä ilmenneitä huolto- ja korjaustarpeita sekä turvallisuutta vaarantavia puutteita voidaan korjata kiinteistön yleishoitoon liittyvillä pienimuotoisilla huolto- ja korjaustoimilla
x selvittää, minkä tyyppisiin korjaustarpeisiin liittyy mahdollinen kuntoarviointi ja laajemmat ammattimaisesti toteutettavat korjaustyöt
x suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä
x valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, -välineet ja materiaalit.

Kiinteistön toimintakunnon arviointi asiakaskohteessa

Henkilö

x tietää tavallisimpien rakennusosien, järjestelmien, kalusteiden ja varusteiden elinkaarien pituuteen vaikuttavia tekijöitä
x arvioi rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta havainnoimalla
x tarkkailee sisäilman laatua asiakaskohteessa ja raportoi havaitsemistaan ongelmista
x arvioi rakennetun piha-alueen yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta havainnoimalla
x toimii kiinteistön toimintakunnon arviointityölle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x selviytyy arviointityöstä vastuullisesti
x ennakoi tulevat työvaiheet
x työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan työmenetelmällä
x käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä oikein
x huoltaa käyttämänsä työvälineet
x raportoi asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista
x työskentelee sovitussa ajassa
x arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Kiinteistön palvelusopimuksen mukaisten toimintakuntoon liittyvien puutteiden ja vikojen korjaaminen

Henkilö

x tietää tavallisimpien rakennusosien, järjestelmien, kalusteiden ja varusteiden elinkaarien pituuteen vaikuttavia tekijöitä
x tekee palvelusopimuksen mukaisesti toimintakuntoon liittyvät työt
x toimii kiinteistön toimintakunnon arvioinnille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x selviytyy työtehtävistä ja ennakoi tulevat työvaiheet
x työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan työmenetelmällä
x sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
x käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä oikein
x huoltaa käyttämänsä työvälineet
x huolehtii jätehuollosta ohjeiden mukaisesti
x arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
x noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
x noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
x lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
x edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
x noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
x toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
x laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
x viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
x käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
x toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
x toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
x sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
x ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen

Henkilö

x noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita
x valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
x huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
x tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
x tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
x käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
x käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
x käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
x ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
x selvittää työssä käytettävien aineiden pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet
x noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
x toimii hätäensiaputilanteissa
x toimii tulipalotilanteissa.

Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen

Piha- ja ulkoalueiden hoitotehtävien suunnittelu asiakaskohteessa

Henkilö

x perehtyy kiinteistön palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin ja asiakastilaukseen
x perehtyy palveluorganisaation ja asiakaskohteen toimintatapoihin ja toimii niiden mukaisesti
x suunnittelee piha- ja ulkoalueiden hoitotehtäviä
x perehtyy pienkoneiden käyttö- ja huolto-ohjeisiin
x tutustuu kausikukkien kasvutekijöihin
x suunnittelee kausikukkien istutuksen ja hoidon asiakkaan toiveiden mukaisesti
x suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä
x valitsee tilanteisiin tarkoituksenmukaiset työmenetelmät, -välineet, -koneet ja materiaalit.

Kiinteistön ympärivuotinen piha- ja ulkoalueiden hoito asiakaskohteessa

Henkilö

x tekee piha- ja ulkoalueiden hoitotehtäviä palvelusopimuksen ja asiakastilausten mukaisesti
x toimii piha- ja ulkoalueiden hoitotöille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x toimii piha- ja ulkoalueiden hoidossa vuodenaikojen asettamien vaatimusten mukaisesti
x tekee eri vuodenaikoina nurmikon ja istutusten hoitotehtävät hoito-ohjeiden mukaisesti
x tekee tarvittaessa rikkakasvien torjuntatöitä
x tekee talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustöitä huomioiden liikennealueiden hoito-ohjeet
- poistaa graffiteja ja töherryksiä kiinteistön pinnoilta palvelusopimuksen mukaisesti
x ennakoi tulevat työvaiheet ja työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan työmenetelmällä
x sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
x käyttää piha- ja ulkoalueiden hoitotehtävissä tarvittavia työvälineitä ja pienkoneita oikein
- suorittaa moottorityökoneen kuljettajalta edellytettävän T-luokan ajoluvan (Traktorikortti) hyväksytysti
x käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla
x huoltaa käyttämänsä työvälineet ja pienkoneet
x huolehtii syntyneiden jätteiden lajittelusta
x toimii paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti
x työskentelee sovitussa ajassa
x arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
x noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
x noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
x lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
x edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
x noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
x toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
x laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
x viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
x käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
x toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
x toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
x sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
x ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen

Henkilö

x noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita
x valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
x huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
x tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
x tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
x käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
x käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
x käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
x ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
x selvittää työssä käytettävien aineiden pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet
x noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
x toimii hätäensiaputilanteissa
x toimii tulipalotilanteissa.

Rakennustekniset korjaustyöt

Kiinteistönhoidollisten pienkorjausten suunnittelu asiakaskohteessa

Henkilö

x perehtyy palvelusopimuksen rajauksiin ja toimii niiden mukaisesti
- perehtyy asiakaskohteen toimintaan sekä rakennuksen rakenteiden ja rakennusosien kunnon merkitykseen toimien niiden mukaisesti
x tutustuu yleisimpiin huolto- ja pienkorjauskohteisiin
x tietää, millaisten kiinteistössä ilmenneiden korjaustarpeiden edellyttämät korjaustyöt voidaan toteuttaa kiinteistön yleishoitoon liittyvin pienimuotoisin huolto- ja korjaustoimin
x tietää, minkä tyyppisiin korjaustarpeisiin liittyy mahdollinen kiinteistön kuntoarviointi ja laajemmat ammattimaisesti toteutettavat korjaustyöt
x raportoi asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista
x valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaiset työmenetelmät, -välineet ja materiaalit
x suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä.

Kiinteistönhoidollisten, pienimuotoisten ulko- ja sisäverhouksien korjaustöiden tekeminen

Henkilö

x käyttää työssään asiakaskohteen työselityksiä sekä valmistajien asennus-, huolto- ja korjausohjeita
x tekee rakennuksen ulko- ja sisäverhousten kiinteistönhoidollisia, pienimuotoisia korjaustöitä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja ennakoi tulevat työvaiheet
x sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
x käyttää tarkoituksenmukaisesti työtehtävissä tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja
x huoltaa käyttämänsä työvälineet
x lajittelee syntyneet rakennusjätteet annettujen jätehuoltomääräysten mukaisesti
x työskentelee sovitussa ajassa
x arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyvien säätöjen ja korjaustöiden tekeminen

Henkilö

x käyttää työssään asiakaskohteen työselityksiä sekä valmistajien asennus-, huolto- ja korjausohjeita
x tekee kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyviä säätöjä ja pienimuotoisia korjaustöitä
x toimii kiinteistön rakennusteknisille korjaustöille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja ennakoi tulevat työvaiheet
x sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
x käyttää tarkoituksenmukaisesti työtehtävissä tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja
x huoltaa käyttämänsä työvälineet
x lajittelee syntyneet rakennusjätteet annettujen jätehuoltomääräysten mukaisesti
x työskentelee sovitussa ajassa
x arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Kiinteistön ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyvien vähäisten säätöjen ja korjaustöiden tekeminen

Henkilö

x käyttää työssään asiakaskohteen työselityksiä sekä valmistajien asennus-, huolto- ja korjausohjeita
x perehtyy ovien ja ikkunoiden yleisimpiin huolto- ja pienkorjauskohteisiin
x tekee kiinteistön ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyviä vähäisiä säätöjä ja korjaustöitä
x toimii kiinteistön rakennusteknisille korjaustöille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja ennakoi tulevat työvaiheet
x sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
x käyttää tarkoituksenmukaisesti työtehtävissä tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja
x huoltaa käyttämänsä työvälineet
x lajittelee syntyneet rakennusjätteet annettujen jätehuoltomääräysten mukaisesti
x työskentelee sovitussa ajassa
x arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

Henkilö

x palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
x noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
x noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
x lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
x edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
x noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
x toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
x laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
x viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
x käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
x toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
x toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
x sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
x ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen

Henkilö

x noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita
x valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
x huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
x tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
x tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
x käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
x käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
x käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
x ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
x selvittää työssä käytettävien aineiden pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet
x noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
x toimii hätäensiaputilanteissa
x toimii tulipalotilanteissa.

Ilmastovastuullinen toiminta

Ilmastonmuutoksen lähtökohtien selvittäminen

Henkilö

x ymmärtää ilmastomuutoksen ilmiönä ja ihmisen toiminnan vaikutuksen siihen sekä ratkaisujen tarpeen
x tunnistaa suomalaisen toimintaympäristön erityispiirteitä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
x tunnistaa keskeisiä ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä omalla alallaan
x tunnistaa vaikutusmahdollisuuksia ilmastomuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen omassa työtehtävässään.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ratkaisujen esittäminen

Henkilö

x selvittää oman työnsä, työyhteisönsä toiminnan, tuotteen tai palvelun ilmastovaikutuksia
x pohtii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen toimialallaan
x arvioi ja vertailee pohtimiensa ilmastoratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta ja taloudellisuutta
x ehdottaa käytännössä toteuttavissa olevia perusteltuja ratkaisuja työnsä tai työyhteisönsä toiminnan, tuotteen tai palvelun kehittämiseen ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Ilmastovastuullisen toiminnan vahvistaminen

Henkilö

x viestii ehdottamistaan ilmastoratkaisuista työyhteisössään
x osallistuu toimintaan, jolla kehitetään ilmastotietoisuutta ja -asioita työyhteisössä
x kannustaa omalla toiminnaltaan muita ilmastovastuuseen

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Yhteyshenkilönä toimiminen

Henkilö

x perehtyy oman alan tutkintojen perusteisiin ja tunnistaa työtehtävien yhteyden niihin
x perehtyy koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen työnjakoon ammatillisen koulutuksen järjestämisessä
x selvittää mahdollisuuksia järjestää koulutusta ja näyttöjä työpaikalla
- tiedottaa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä työpaikalla yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa
- toimii vuorovaikutuksessa erilaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa

Ohjaustilanteisiin valmentautuminen

Henkilö

x perehtyy ohjattavan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan
x osallistuu osaamisen hankkimisen suunnitteluun työpaikalla
x osallistuu ohjattavan opiskelijan työturvallisuuteen, työpaikan ohjeisiin ja käytäntöihin perehdyttämiseen
x suunnittelee opiskelijan ohjausta ja aikataulua
x seuraa erilaisia ohjaustilanteita
x hyödyntää digitaalisia välineitä tarkoituksenmukaisesti
x arvioi omaa ohjausosaamistaan ja määrittää kehittämistarpeensa

Palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä

Henkilö

x vertaa hankittua osaamista asetettuihin tavoitteisiin
x antaa rakentavaa palautetta osaamisen kehittymisestä
x huomioi palautteen antamisessa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavat opiskelijat