Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 2022

Perusteen nimiTutkintokoulutukseen valmentava koulutus
Määräyksen diaarinumeroOPH-1488-2021
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tiedot

Organisaatio

Elävä säätiö sr

Toimintayksikkö

Elävä säätiö sr / Valmennus- ja tuotantopalvelut, Kasurilantie 4, 71800 Siilinjärvi

Yhteyshenkilöt

Kristiina Karhu, Valmennus- ja laatupäällikkö, 044 0225 875, kristiina.karhu@elava.fi

Henna Kamppuri, Yksilövalmentaja, 044 0225 882, henna.kamppuri@elava.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://www.elava.fi

Facebook: https://www.facebook.com/elavasaatio/?locale=fi_FI

Instagram: https://www.instagram.com/elavasaatio/

YouTube: https://youtu.be/ahcmn4F-9VM

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

01.09.2023

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Kirsi Hiekkala, Suunnittelija, PAIKKO/Kyt ry, PAIKKO

Susanna Uusitalo, Laatupäällikkö, PAIKKO/Kyt ry, PAIKKO

Oppimisympäristöraportti julkaistu

18.09.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Elävä säätiö on perustettu vuonna 2008. Tuolloin useat toimijat toivoivat perustettavan organisaation, joka tarjoaisi syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille työtoimintaa ja valmennusta siltana työ- ja opintourille. Elävä säätiö on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen säätiö. Elävä säätiö toimii koko Pohjois-Savon alueella ja toimipisteemme sijaitsevat Kuopiossa, Siilinjärvellä, Leppävirralla ja Varkaudessa.
Elävä säätiön perustehtävä on järjestää työllistämistoimintaa Pohjois-Savossa ja yhä tärkeämmässä osassa on monipuolinen ja vaikuttava kiertotaloustoiminta. Työtehtävät liittyvät kierrätystuotteisiin, niiden kunnostukseen, uudelleenkäyttöön, viestintään ja markkinointiin tai erilaisiin huolto- ja korjaustoimintoihin. Erilaisissa palvelutehtävissä voi kartuttaa omaa osaamistaan esimerkiksi rakennusalalle, kiinteistöhoitotehtäviin tai ympäristötoimialalle.
Toimintamme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta ja vaalimme yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassamme. Yhteisömme on syrjintävapaa alue ja kaikkeen väkivaltaan meillä on ehdoton nollatoleranssi.
Säätiön toimintaa operoivat alakohtaiset tiimit, joiden sisällöt myötäilevät työ- ja koulutuselämää.
• Säätiö kohtaa toimipisteissään vuosittain noin 800 valmentautujaa, joista noin puolet on iältään alle 30-vuotiaita. Positiivisen jatkopolun kauttamme löytää vuosittain yli 70% toimintaan osallistuneista.
• Kierrätystoiminnalla on erittäin merkittävä rooli. Otamme vastaan toimipisteissämme vuosittain yli puoli miljoonaa tonnia erilaista lahjoitustavaraa, joista yli 80 % pystytään ohjaamaan uudelleenkäyttöön.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Työtehtävät liittyvät kierrätystuotteisiin, niiden kunnostukseen, uudelleenkäyttöön, viestintään ja markkinointiin tai erilaisiin huolto- ja korjaustoimintoihin. Erilaisissa palvelutehtävissä voi kartuttaa omaa osaamistaan esimerkiksi rakennusalalle, kiinteistöhoitotehtäviin tai ympäristötoimialalle.
Säätiön toimintaa operoivat alakohtaiset tiimit, joiden sisällöt myötäilevät työ- ja koulutuselämää.
Kiertotalous- ja ammattitaitopalveluiden tiimejä
• Media- ja tapahtumapalvelut
• Käsi- ja taideteolliset palvelut & Kone- ja tekniikkapalvelut
• Myynti- ja asiakaspalvelu
• Varasto- ja logistiikkapalvelut
• Puhtaanapito- ja kiinteistönhoitopalvelut
• Ympäristökasvatus- ja neuvontapalvelut
Valmennuspalvelut jakautuvat kolmeen tiimiin
• Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus
• Nuorten palvelut
• Työhönvalmennus ja ammatillinen kuntoutus

Nuorten pajoilla valmentautujan työtehtävät räätälöidään aina nuoren tavoitteiden, toiveiden ja mielenkiinnon mukaan. Nuorten pajan työtehtävät voivat olla luovia, kädentaidollisia, kirjallisia, kuvallisia, digitaalisia tai muutoin omia tietoja ja taitoja kehittäviä.
Nuorten pajalla valmennuksessa harjoitellaan arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taitoja, kuten ruuanlaittoa, siivousta, omien asioiden hoitamista ja muiden kanssa toimimista. Valmentautuja saa tietoa erilaisista palveluista ja niihin hakeutumisesta. Hyvinvointiin liittyviä teemoja pohditaan yhdessä esimerkiksi ravitsemuksen, liikunnan, unen ja mielen hyvinvoinnin kautta. Valmentautujien kanssa pyritään myös vierailemaan paikallisissa kulttuurikohteissa ja tutustutaan yhdessä paikkakunnan tarjoamiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Valmentautujat pääsevät itse suunnittelemaan toimintaa.

Opiskelu- ja urasuunnittelutaitojen sekä työelämätaitojen ja työpajalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen alkaa jo tavoitteiden asettamisesta valmennusjakson alussa. Jokaisen tavoitteet on räätälöity yhdessä valmentautujan ja lähettävän tahon kanssa. Tavoitteet perustuvat valmentautujan elämäntilanteeseen, vahvuuksiin, haasteisiin ja tarpeisiin.

Työpajalla työskennellessä valmentautuja saa mahdollisuuden oppia uusia taitoja, sekä suunnitella ja toteuttaa omia työtehtäviään. Valmennuksessa ollessaan valmentautuja oppii työelämän tärkeitä pelisääntöjä, kuten aikatauluja, päivärytmiä, vastuullisuutta ja yhteisten sääntöjen noudattamista.
Nuorten pajoilla tutustutaan erilaisiin työtehtäviin käytännössä, tutkitaan erilaisia opiskelu- ja työelämämahdollisuuksia, sekä käydään tutustumassa oppilaitoksiin ja työpaikkoihin kiinnostuksen ja tavoitteiden mukaisesti. Valmentautujaa tuetaan koulutukseen, työelämään tai muuhun tarkoituksenmukaiseen palveluun hakeutumisessa. Työelämätaitoja opetellaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin, esimerkiksi tutustumalla työnhakuprosessiin ja laatimalla työnhakuasiakirjoja.

Toiminnan erityispiirteitä

Työtehtäviä voidaan räätälöidä tekijöille kullekin soveltuviksi esimerkiksi erilaisten rajoitteiden osalta. Työtehtävissä pyritään myös kartoittamaan henkilön työkykyä eri kanteilta, esimerkiksi fyysisen työkyvyn tai jaksamisen osalta. Tätä kautta tekijä/valmentautuja voi löytää omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, haasteensa sekä mahdollisuutensa työllistymisen ja opintojen näkökulmasta.
Tekijöiden tukena työtehtävissä ja näiden suunnittelussa sekä jatkosuunnitelmien laatimisessa ovat työvalmentajat sekä sopimusmuodosta riippuen mahdollisesti myös yksilövalmentaja tai työhönvalmentaja. Toiminnan tavoitteena on tukea valmentautujaa kohti opintoja tai työelämää yhteistyössä valmentautujan ja hänen verkostonsa kanssa.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Elävä säätiö toimii koko Pohjois-Savon alueella ja toimipisteemme sijaitsevat Kuopiossa, Siilinjärvellä, Leppävirralla ja Varkaudessa.

Siilinjärven toimipiste sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Siilinjärven keskusta-alueella torin laidalla. Toimipisteessä sijaitsee mm. nuorten paja, Elävä kauppa, ja Elävä Café, poistotekstiilin vastaanotto, lahjoitustavaran vastaanotto ja lajittelu, varasto- ja logistiikkapalvelut, luova paja sekä media- ja tapahtumapalveluiden toimintoja.

Siilinjärven nuorten paja sijaitsee Elävä säätiön toimipisteen tiloissa, toisessa kerroksessa muiden työtoimintatilojen yhteydessä. Nuorten pajalle pääsee sekä portaita pitkin, että hissillä. Nuorten paja on samaa avonaista tilaa muiden työtoimintatilojen kanssa, tiloja on jaettu tilanjakajia hyödyntäen. Nuorten pajan toiminta tapahtuu osittain nuorten pajalla, mutta työskentelyä tapahtuu myös yhteistyössä muiden ammattitaitopajojen kanssa.

Valmennus- ja ohjaustyössä sekä jatkosuunnitelmien laatimisessa työskentelevät yksilö-, työ- ja työhönvalmentajat. Valmennuksen tavoitteena on tukea henkilöä kohti opintoja tai työelämää yhteistyössä valmentautujan ja hänen verkostonsa kanssa.

Henkilöstöresurssit

Nuorten pajalla työskentelee yksi yksilövalmentaja, jolla on soveltuva nuorisoalan tutkinto sekä laaja työkokemus valmennustehtävistä.

Työvalmennuksessa työskentelee kaksi henkilöä, joilla on ammattialankohtainen koulutus, työkokemusta ammattialasta sekä valmennuksesta ja kaksi työvalmennuksen erikoisammattitutkintoa oppisopimuksella opiskelevaa henkilöä.

Työhönvalmentaja käy Siilinjärvellä viikottain, hänellä on sosiaali- tai kasvatus- ja ohjausalan koulutus ja laaja työkokemus valmennus- ja ohjaustyöstä.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

5 - 10

Referenssit

Viksu Kuopio-tunnus, https://www.kuopio.fi/asuminen-ja-ympäristö/viksu-kuopio/viksu-kuopio-tunnus

Elävä säätiöllä on oikeus käyttää Viksu Kuopio-tunnusta. Kuopion strategian yksi päätavoitteista on Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Toimimalla resurssiviisaasti ero organisaatiot ja toimijat voivat saada käyttöönsä Viksu Kuopio-tunnuksen. Viksu Kuopio-tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia resurssiviisaustekoihin ja kertomaan niistä. Tunnuksen myöntää resurssiviisausohjelman työryhmä 1-2 kertaa vuodessa.

Yhteiskunnallinen yritys, https://suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/

Yhteiskunnallinen yritys kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään.

Pohjois-Savon ilmastotyön yhteisötunnus, https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/mukana-yhteisellä-polulla-verkosto-kasvaa-liity-mukaan-pohjois-savon-ilmastotyon-yhteisoon/

Mukana yhteisellä polulla on Pohjois-Savon ilmastotyön yhteisötunnus, joka myönnetään organisaatiolle, joka on sitoutunut maakunnan yhteisiin ilmastotavoitteisiin.

Muuta

Elävä säätiö on monikulttuurinen työyhteisö. Toiminnassa on mahdollisuus toimia vuorovaikutuksessa, jakaa osaamistaan kansainvälisessä työyhteisössä ja toimia eri kulttuuritaustassa olevien valmentautujien kanssa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus korostuvat toiminnallisessa oppimisympäristössä.

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Valmentavan koulutuksen osat

x Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
- Perustaitojen vahvistaminen
- Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
- Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
x Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot
x Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Koulutuksen osa katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on saavuttanut hänelle henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Henkilö

x asettaa ja arvioi oman elämänsä tavoitteita ja toiveita
x osaa kuvata itseänsä oppijana ja opiskelijana
x tutustuu erilaisiin tapoihin oppia ja hankkia osaamista
x käyttää soveltuvia opiskelutaitoja
x osaa suunnitella omia opintojaan tavoitteellisesti
x osaa etsiä tietoa itseään kiinnostavista jatko-­opinnoista sekä työelämävaihtoehdoista
x tarkastelee vaihtoehtoisia uramahdollisuuksiaan myös tulevaisuuden näkökulmasta
x arvioi omaa soveltuvuuttaan eri aloille
x osaa tehdä realistisen jatko­-opintosuunnitelman ja hakeutuu sen mukaisesti koulutukseen
x valmistautuu opiskelemaan lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa
x ymmärtää ja osaa käyttää opiskelu-­ ja urasuunnitteluun liittyvää kieltä.

Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot

Henkilö

x arvioi ja vahvistaa toimintakykyään sekä hyvinvointiaan
x tuntee mielen hyvinvoinnin perusteet ja tapoja vahvistaa sitä
x kehittää kotitalousosaamistaan
x vahvistaa arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden edellyttämiä tekstitaitoja ja harjaantuu kielenkäyttäjänä niihin liittyvissä tilanteissa
x perehtyy yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin ja osaa hakea tarvitsemiaan palveluja
x tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja ja toimintaa
x hankkii tietoja ja taitoja taloudellisen päätöksentekonsa tueksi
x suunnittelee ja tekee arkielämään liittyviä valintoja, päätöksiä ja hankintoja sekä pohtii itsenäisen asumisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä
x tuntee turvalliset, vastuulliset ja kestävät toimintatavat opiskelu-­ ja asuinympäristössään
x tutustuu erilaisiin vapaa-­ajanviettomahdollisuuksiin liikunnan, taiteen, kulttuurin tai muiden tapahtumien avulla

Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

Henkilö

x tuntee työnhaun prosessin
x tutustuu työpaikkoihin oppimisympäristöinä
x tuntee työelämän ja yrittäjyyden keskeiset periaatteet
x osaa toimia työyhteisön jäsenenä työpaikalla
x osaa ajankäytön suunnittelua ja hallintaa
x tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa työpaikalla
x tuntee mahdollisuutensa kansainvälisyysosaamisen kehittämiseen ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan kansainväliseen toimintaan
x tutustuu yleisimpiin työpaikalla käytössä oleviin tietokoneohjelmiin ja työpaikan vuorovaikutustilanteiden kieleen
x tiedostaa tulevaisuuden haasteet ja työelämän muutokset