Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Rakennusalan perustutkinto 2022

Perusteen nimiRakennusalan perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-4980-2021
KoulutuksetRakennusalan perustutkinto
OsaamisalatMaarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
Kivialan osaamisala
Talonrakennuksen osaamisala
Maarakennuksen osaamisala
TutkintonimikkeetKivirakentaja
Maarakentaja
Maarakennuskoneenkuljettaja
Talonrakentaja
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854762/tiedot

Organisaatio

Kajaanin kaupunki

Toimintayksikkö

Kajaani Venäjä seura ry, Vienankatu 7 , 87100 KAJAANI

Yhteyshenkilöt

Juha Urpilainen , toiminnanjohtaja, 044 974 5815, urpilainen.juha@gmail.com

Inna Ponomarenko , työpaikkavalmentaja/OK-hanke, 040 543 5762, inna.ponomarenko@kamk.fi

Virpi Heikkinen , projektipäällikkö /Ok-hanke, 040 359 4709, virpi.heikkinen@kamk.fi

Marja-Leena Oikarinen , työpaikkavalmentaja/OK-hanke, 040 4863384, marja-leena.oikarinen@kamk.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://osastot.suomivenajaseura.fi/osastot/kajaani/

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

21.09.2022

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Aapo Mikkonen , ammatillinen opettaja, KAO, Oppilaitoksen edustaja

Oppimisympäristöraportti julkaistu

24.01.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 327 2377
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Kajaanin Suomi - Venäjä seura ry on poliittisesti sitoutumaton, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii yhteistyössä eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Toiminnan painopisteenä on venäjän kielen opiskelun tukeminen ja kulttuuritapahtumien tuottaminen. Yhdistys järjestää Kajaanissa erilaisia kulttuuritapahtumia näyttelyistä konsertteihin.
Nykyinen Kajaanin Venäjä seura on merkittävä sosiaalinen työllistäjä. Seura on ollut mukana Kajaanin kaupungin työllisyyshankkeessa vuodesta 2021 lähtien ja työllistää vuosittain jopa 70 työtöntä työllistyä (palkkatuella, kuntouttavalla työtoiminnalla, sosiaalisella kuntoutuksella, työkokeilulla sekä tarjolla kesätyöpaikkoja).
Vuodesta 2021 Venäjä seura on työllistänyt aktiivisesti maahanmuuttajia.
Työssään maahanmuuttajat voivat harjoitella suomen kieltä, jolloin heidän kotoutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan aktivoituu.
Kajaanin Suomi Venäjän seura tarjoaa töitä kaikille erilaisille rakennusalan-siivousalan- ja puhtausalanpalveluita Kajaanin kaupungin alueella. Seura tarjoaa mm. lumityöpalvelua, pihojen kunnostusta, ruohonleikkuuta, pilkkeiden tekemistä ja pienistä pintaremonteista esim. autotalleihin.
Palvelu on tarkoitettu vanhuksille tai muuten huonokuntoisille henkilöille, jotka eivät itse selviydy jokapäiväisistä askareistaan. Palvelun tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisille ja vajaakuntoisille kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Toiminnassa toteutuvat monipuolisesti Rakennusalan perustutkintoon tässä raportissa kuvattuihin tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin liittyvät työtehtävät. Seurassa valmentautuja valmentajan kanssa suunnittelevat oman työnsä eri työvaiheita pienistä remonteista esim. autotallin rakentamiseen piirustuksien ja/tai rakennettavan kohteen työselityksien avulla.
Valmentautuja oppii rakentamisen pääperiaatteet, olosuhteiden vaikutukset rakennusmateriaalien ja valitsemaan materiaalit piirustusten perusteella.
Valmentautuja noudattaa kaikissa työtehtävissään turvallisuusohjeita, käyttäen työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti valitsemalla työhön soveltuvat suojavarusteet ja -laitteet.

Toiminnan erityispiirteitä

Kajaani-Venäjä seura ry:n työtoiminta tapahtuu Kajaanin lähialueella. Tarvittaessa valmentautujat kuljetetaan työpaikoille asiakaskohteisiin. Tämä mahdollistaa valmentautujille tutustua matalalla kynnyksellä erilaisiin työpaikkoihin ja työtehtäviin. Kajaani-Venäjä seura ry on monikulttuurinen työympäristö, jossa eri maista ja kulttuureista tulleet ihmiset kohtaavat. Työkielenä käytetään suomen kieltä. Tämä tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuden harjoitella ja oppia suomen kieltä työtä tekemällä.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Yhdistyksen toimistotilat 100 m2 sijaitsevat Vienankatu 7: ssä Kajaanissa. Tällä hetkellä rakennusvaiheessa olevat alakerran neuvottelutila, sauna ja pesutilat sekä kellari. Yhdistys ylläpitää ja valvoo viereisessä rakennuksessa olevaa kuntosalia. Muita yhdistyksen ylläpitämiä kohteita ovat mm. Kajaanin läheisyydessä sijaitseva vuokramökki. Yhdistys huolehtii rakennusten ylläpidosta, piha- ja huoltotöistä.
Seuralla on käyttössä seuraavia työkaluja: betonintiivistin (vibra), kulmahiomakone, laastinsekoitin, maantiivistin, ketjusaha, nostoapuvälineet, työmaasirkkeli, teräsleikkuri, teräksen taivutin, paineilmanaulain ja kompressori, porakone, poravasara, piikkauskone, pyörösaha sekä muita rakennustyökaluja. Työtekijät työskentelevät 3–4 hengen ryhmissä. Ryhmän työtehtävät, säännöt ja turvallisuusohjeet käydään yhdessä läpi ja ohjataan työpäivän aikana.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstön toiminta perustuu vapaehtoistoimintaan

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

1 - 30

Referenssit

,

Työllisyyden yhteistyökumppanuus Kajaanin kaupungin kanssa

Muuta

Tämä oppimisympäristön tunnistamisraportti on tehty osana Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -
OK-hanketta, jossa edistetään työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa
olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisille työpaikoille.
Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2022–31.12.2023

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

x Rakennustyömaalla toimiminen

Talonrakennuksen osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

x Perustusvaiheen työt
x Runkovaiheen työt

Kivialan osaamisala
Valinnaiset tutkinnon osat

- Kivituotteiden valmistus
- Kivituotteiden asennus
- Luonnonkiven louhinta

Maarakennuksen osaamisala
Pakollinen tutkinnon osa

- Maarakennustyöt

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
Pakollinen tutkinnon osa

- Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

x Sisävalmistusvaiheen työt
x Ovi- ja ikkunatyöt
x Ulkoverhoustyöt
x Telinerakentaminen
x Kattotyöt
x Muottityöt
x Raudoitus ja betonointi
x Hirsirakentaminen
x Rappaus
x Muuraus
x Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys
x Laatoitus
- Rakennuselementtien valmistus
- Vesirakentaminen
- Elementtiasennus
- Teräsrakentaminen
- Teräsohutlevyrakentaminen
x Korjausrakentaminen
x Purkutyöt
- Luonnonkiven muotoon työstö
- Luonnonkivituotannossa toimiminen
- Vuolukivituotannossa toimiminen
- Kovakivituotannossa toimiminen
- Rakennuskiven mekaaninen kiinnitys
- Rakennuskiven laastiasennus
- Luonnonkivitulisijan rakentaminen
- Ympäristökiviasennus
- Tasokiviasennus
- Muistomerkkituotteiden valmistus
- Kiviasennuksen työkoneiden ja laitteiden käyttö
- Asfaltointi
- Maaperätutkimukset
- Kalliorakentaminen
- Piharakentaminen
- Maa- ja kiviainesten jalostaminen
- Paaluperustusten rakentaminen
- Panostustyö
- Vesihuoltoverkostojen konetyöt
- Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely rakennustyömaalla
- Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmän rakentaminen
- Rakennuksen pohjatyöt
- Liikenneväylien pohjatyöt
- Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1
- Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 2
- Maarakennuskoneen huolto
- Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö kesällä
- Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella
- Maarakennuskoneiden 3D -ohjaus
- Maa-aineisten kuljetus maantieliikenteessä
- Mittaus
- Rakentamispalvelut
- Rakennustyömaan jätehuollon järjestäminen
- Rautakauppatyön perusteet
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
x Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Rakennustyömaalla toimiminen

Rakentamisen piirustukset ja työohjeet

Henkilö

x lukee rakenne- tai rakennuspiirustuksia
x tunnistaa rakentamisen yleisimmät piirrosmerkinnät
x tulkitsee työselityksiä
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavia tietoja

Työskentely rakennustyömaalla

Henkilö

x vastaanottaa, siirtää ja varastoi työmaalla käytettäviä materiaaleja
x toimii työmaan avustavissa tehtävissä
x käyttää työmaahan ja -vaiheeseen liittyviä tavanomaisia työkaluja
x toimii ryhmässä ja yhteistyössä työmaan muiden osapuolien kanssa
x kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta

Rakennustyömaan työyhteisössä toimiminen

Henkilö

x työskentelee osana ryhmää
x huomioi muut ryhmän jäsenet omassa toiminnassaan
x toimii työmaan ohjeiden ja määräysten mukaan
x etsii ja kysyy lisätietoja
x pitää kiinni sovituista asioista
x suorittaa työnsä loppuun asti
x viestii ja vuorovaikuttaa työyhteisössä
x noudattaa työaikoja
x toimii työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
x osaa asiakaspalvelun perusteet
x tunnistaa rakennushankkeen toimijoiden, rakennuttajan, päätoteuttajan, urakoitsijan ja itsenäisen työsuorittajan vastuut ja tehtävät
x tunnistaa työmaan työturvallisuus- ja luottamusmiesorganisaation

Ympäristö ja turvallisuus

Henkilö

x tunnistaa ja lajittelee työmaalla syntyvät jätteet
x toimii vettä, energiaa ja materiaaleja säästävästi työssään
x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työpaikalla
x osaa toimia hätätilanteessa ja antaa ensiapua tarvittaessa
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Perustusvaiheen työt

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x lukee rakennuspiirustuksia ja tekee työhönsä liittyviä materiaalilaskelmia
x huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten perustusrakenteiden toiminnan pääperiaatteet
x tunnistaa rakennustyössä käytettävät materiaalit ja niiden käyttökohteet
x tunnistaa yleisimmät maalajit ja niiden vaikutuksen perustustyöhön
x kertoo rakennustyömaan eri vaiheet ja työmaan organisaation muodostumisen
x huomioi rakentamisen laatuvaatimukset
x kertoo miten rakennustyötä ohjaava lainsäädäntö vaikuttaa omaan työhön
x huomioi maa-aineksen tiivistämisen merkityksen perustustyössä
x huomioi pakkasen ja roudan merkityksen perustustyössä
x huomioi vedenhallinnan perustustöissä
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x vastaanottaa, varastoi ja suojaa perustustöissä tarvittavia materiaaleja työmaasuunnitelman mukaan
x tekee rakennuksen perustuksiin liittyviä täyttö-, tiivistys-, salaoja-, viemäri-, lämmöneristys- tai vedeneristystöitä
x asentaa tarvittaessa radonkermin perustukseen huomioiden eri perustusmateriaalien vaatimukset
x toimii avustajana kaivuvaiheessa
x huolehtii väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta sekä avustaa LVIS-asennustöissä
x tekee perustuksiin liittyviä anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, -purku- ja jälkihoitotöitä
x muuraa perustusharkkoja valmiiden johteiden mukaisesti
x asentaa perustuselementtejä tai tekee perustusten harkkomuurauksia
x toimii rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x käyttää seuraavia työkaluja: betonintiivistin (vibra), kulmahiomakone, laastinsekoitin, maantiivistin, ketjusaha, nostoapuvälineet, työmaasirkkeli, teräsleikkuri, teräksen taivutin, paineilmanaulain ja kompressori, porakone, poravasara tai piikkauskone ja pyörösaha
x tekee mittauksia perusmittavälineillä

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x huomioi betonin syövyttävyyden työskentelyssään
x toimii kaivoissa ja kaivannoissa turvallisesti huomioiden sortumavaaran ja mahdollisen happikadon tai kaasuvaaran
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Runkovaiheen työt

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia
x tiedostaa työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan
x tiedostaa rakenteen toiminnan pääperiaatteet ja olosuhteiden vaikutuksen materiaalin toimintaan
x ymmärtää rakenteiden kosteusteknisen toiminnan pääperiaatteet
x ottaa työssään huomioon LVIS-järjestelmät
x tiedostaa perustustyön vaikutuksen muuhun rakennustyöhön
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x tekee runkorakentamiseen liittyviä mittauksia käyttäen perusmittavälineitä
x tekee ulko- ja väliseinärunkoja eristystöineen suunnitelmien ja ohjeiden mukaan
x tekee vesikaton runko- ja eristystöitä suunnitelmien ja ohjeiden mukaan
x vastaanottaa, siirtää ja työstää yleisesti runkotöissä käytettäviä ja rakennusmääräykset täyttäviä materiaaleja
x asentaa harjakattokaiteet
x asentaa holvireunakaiteet
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x käyttää mittanauhaa, vesivaakaa ja tasolaseria.
x tarkistaa mittalaitteiden toiminnan
x käyttää runkotöiden vaatimia tavallisia työkaluja
x pystyttää kaksi metriä korkean telineen
x käyttää henkilönostinta
x käyttää nosturin ohjausmerkkejä
x tuntee taakan sidonnan perusasiat
x varmistaa työkalujen ja materiaalien turvallisuuden

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Sisävalmistusvaiheen työt

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia
x valitsee käytettävät materiaalit piirustusten perusteella
x huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x tekee sisävalmistusvaiheen töitä
x tekee sisäseinien ja -kattojen levytystöitä tai sisäseinien ja kattojen panelointitöitä
x tekee lauta- tai laminaattilattiatöitä listoituksineen
x tekee väliovien asennusta listoituksineen
x tekee sisävalmistusvaiheen töihin liittyvät mittaustyöt
x vastaanottaa, siirtää ja työstää sisävalmistusvaiheessa käytettäviä materiaaleja
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x huolehtii rakenteiden sisään jäävien osien puhdistuksesta
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x käyttää sisävalmistusvaihetöiden vaatimia tavallisia työkaluja
x varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x huolehtii pölyn- ja melunhallinnasta
x pitää työympäristönsä puhtaana ja lattiat vapaana esteistä sekä haitoista
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Ovi- ja ikkunatyöt

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia
x lukee ikkunoiden, ovien, ikkunaelementtien sekä lasielementtijärjestelmien työpiirustuksia
x valitsee asennettavan oven ja ikkunan työpiirustuksen ja ikkunaluettelon avulla
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x huomioi työssään materiaalien ominaisuudet sekä rakenteiden toiminnan periaatteet
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x tekee ikkunoiden ja ovien asennustöitä
x asentaa laseja tai lasielementtejä puu- tai teräsrakenteisiin
x asentaa lasielementtijärjestelmän osia työryhmän jäsenenä
x vastaanottaa, varastoi ja suojata ikkunatöihin tarvittavia materiaaleja
x tekee työkohteen järjestelyjä sekä purku-, suojaus- ja tukemistöitä
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x työstää lasia ja pleksiä
x tekee pienimuotoisia maalauskorjauksia
x vaihtaa rikkoutuneen ikkunaruudun
x käyttää ovi- ja ikkunatöiden vaatimia tavallisia työkaluja
x varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x huomioi asukkaiden turvallisuuden ja työn siisteyden merkityksen
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Ulkoverhoustyöt

Ennakoivat ja valmistelevat työt

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekeemateriaali- ja työmenekkilaskelmia
x valitsee materiaalit rakennuspiirustusten perusteella
x huomioi työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat tukirakenteet
x huomioi tuuletuksen merkityksen ulkoverhousrakenteessa
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Ulkoverhoustyön toteuttaminen

Henkilö

x tekee ulkoverhoustöitä valitulla materiaalilla tuulensuojasta valmiiseen pintaan asti
x asentaa pieneläinesteet tai verkot
x vastaanottaa, siirtää ja työstää työssään käytettäviä materiaaleja
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x huolehtii rakenteiden sisään jäävien osien puhdistuksesta
x noudattaa työaikoja

Työkalujen ja menetelmien hallinta

Henkilö

x käyttää ulkoverhous- ja kattotöiden vaatimia tavallisia työkaluja
x varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden

Turvallisuus ja ympäristön huomioiminen

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Telinerakentaminen

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia
x lukee telinesuunnitelmista telinetyypin, kulkutiet ja työskentelytasot
x tunnistaa erilaisia telinetyyppejä ja niiden ominaisuuksia
x hyödyntää tietämystään telinetöiden säädöksistä työssään
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x huomioi tuulen vaikutuksen telineisiin ja telineillä työskentelyyn
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x tekee työmaalla tarvittavia teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä
x vastaanottaa ja siirtää telinetöissä käytettäviä materiaaleja
x pystyttää erilaisia telineitä työryhmän jäsenenä
x purkaa erilaisia telineitä työryhmän jäsenenä
x varastoi telineiden osia työmaalla
x asentaa kulkuteitä, kaiteita ja suojauksia
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x käyttää telinetöiden vaatimia tavallisia työkaluja
x varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Kattotyöt

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia
x ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat tukirakenteet
x huomioi sääolosuhteet ja tuulen vaikutuksen kattotöissä
x huomioi tuuletuksen merkityksen kattorakenteissa
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x asentaa kattotyön toteuttamiseksi vaadittavat kaiteet
x asentaa aluskatteen
x asentaa kattoruoteet
x tekee vesikattojen pinnoitukset tiilellä, profiilipellillä, bitumikermillä tai palahuovalla valmistajan ohjeiden mukaisesti
x asentaa otsalaudoituksen
x asentaa kattoturvatuotteita
x toteuttaa kattoon vaadittavat jiirit, harjat ja läpiviennit
x huomioi kattorakenteet niiden päällä liikkuessaan
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x käyttää kattotöiden vaatimia tavallisia työkaluja
x käyttää turvavaljaita
x huolehtii työvälineiden ja materiaalien turvallisuudesta

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Muottityöt

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia
x lukee piirustuksista rakenteen mitat varauksineen
x laskee piirustusten pohjalta muottityöhön tarvittavan materiaalin
x tunnistaa yleisimmät muottirakenteet ja järjestelmät sekä niiden pääasialliset käyttökohteet
x huomioi työssään materiaalien ominaisuudet
x huomioi erityyppisiin betonointeihin vaadittavan muotin rakenteen, sidonnan ja tuennan
x huomioi muotin valmistuksessa muottiin käytössä kohdistuvat voimat
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x tekee pysty- tai vaakamuottitöitä yksin sekä ryhmässä
x vastaanottaa, siirtää ja työstää muottitöihin käytettäviä materiaaleja
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x käyttää muottitöiden vaatimia tavallisia työkaluja
x tekee muottityöhön liittyviä mittaustöitä
x tekee muotteja
x purkaa muotteja
x huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Raudoitus ja betonointi

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia
x tekee piirustusten perusteella terästen katkaisulistan ja laskee betonin menekin
x ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja teräsbetonirakenteen toiminnan pääperiaatteet
x huomioi raudoituksen oikean sijainnin merkityksen
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x tekee raudoitus- ja betonointitöitä
x valmistaa ja asentaa raudoitteita ja raudoituselementtejä
x vastaanottaa, siirtää ja työstää raudoitus- ja betonitöissä käytettäviä materiaaleja
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x käyttää raudoitus- ja betonitöiden vaatimia tavallisia työkaluja
x käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja
x käyttää teräksentaivutinta, katkaisulaitetta ja tärysauvaa
x huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x huomioi syövyttävyyden betonin käsittelyssä
x huomioi tartuntaterästen päiden suojauksen suojaus- tai varoitustulpilla
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Hirsirakentaminen

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia
x valitsee materiaalit piirustusten perusteella
x huomioi työssään materiaalien ominaisuudet sekä kosteuden ja ilmaston vaikutuksen niihin
x huomioi hirsirakentamisen erityispiirteet ja painumisen aiheuttamat vaatimukset
x huomioi työmaan muut urakoitsijat ja toimijat
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x pystyttää pieniä hirsisiä rakennuksia tai rakenteen osia valmiiksi salvetuista ja varatuista hirsistä
x huolehtii tapituksista, tukipulteista ja reittivarauksista piirustusten mukaan
x vastaanottaa, siirtää ja työstää hirsirakentamisessa käytettäviä materiaaleja
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x tekee hirsirakentamiseen liittyviä mittaustöitä
x mittaa hirsikehikon suorakulmaisuuden ja pystysuoruuden
x käyttää hirsirakentamisen tavallisia työkaluja

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Rappaus

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekeemateriaali- ja työmenekkilaskelmia
x valitsee käytettävät materiaalit piirustusten perusteella
x ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteen toiminnan pääperiaatteet
x rajaa rappaustyön sopiviin osiin
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x rappaa ja tasoittaa rakennetta, jonka päälle voidaan asentaa suunnitelmien mukainen pinnoite tai rakennekerros
x tekee sisä- ja ulkotilojen kerrosrappausta erilaisille pinnoille
x tekee slammauksia erilaisille alustoille
x kiinnittää rappausverkkoja
x huomioi esteettisyyden rappaustyössä
x vastaanottaa, siirtää ja työstää rappaustöissä käytettäviä materiaaleja
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x pystyttää määräykset täyttävän kaksi metriä korkean telineen
x käyttää rappaustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
x käyttää muurauskauhaa, muurarinvasaraa, hiertimiä ja harjoja
x huolehtii työkalujen puhdistamisesta ja huollosta käytön jälkeen

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x huolehtii pölyn- ja melunhallinnasta
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Muuraus

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia
x valitsee materiaalit rakennuspiirustusten perusteella
x huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan
x huomioi palo- ja laatunormit
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x tekee muurattavaan pintaan vaaka- ja pystyjaon
x muuraa suunnitelmien mukaista rakennetta
x vastaanottaa, siirtää ja työstää muuraustyössä käytettäviä materiaaleja
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x käyttää muuraustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
x laskee tiilien korkeusjaon
x käyttää muurausohjureita
x varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden
x huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia
x huomioi työssään materiaalien ominaisuudet sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset
x huomioi bitumituotteiden ja vedeneristysrakenteen ominaisuudet
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x tekee bitumisia perusmuurien vedeneristystöitä
x käyttää kuumabitumia turvallisesti ohjeiden mukaan
x tekee vedeneristystöihin liittyvät mittaustyöt
x vastaanottaa, siirtää ja työstää vedeneristystöissä käytettäviä materiaaleja
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x käyttää vedeneristystöiden vaatimia tavallisia työkaluja
x huolehtii työvälineiden ja materiaalien turvallisuudesta

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Laatoitus

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x laatii työsuunnitelman piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x laskee piirustusten pohjalta laatoitustyöhön tarvittavan materiaalin
x tekee laatoitusmitoituksen leikkausmittoineen
x suunnittelee saumajaon ja tekee laatoitussuunnitelman
x suorittaa suunnitelmiin liittyvät mittaukset ja laskelmat
x huomioi työssään materiaalien ominaisuudet
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x arvioi laatoituspohjan oikaisun, tasoituksen ja vedeneristyksen tarpeen
x tekee laatoitettavan pinnan kosteusmittaukset
x tekee seinä- ja lattialaatoitustöitä sekä niihin liittyvät pohja- ja esikäsittelytyöt
x työstää laattoja ja käsittelee käytettäviä materiaaleja
x tekee työkohteeseen liittyvät järjestely- ja viimeistelytyöt
x huolehtii työpintojen ja -ympäristön siisteydestä työn päätyttyä
x tekee valmiin työn laadunvarmistusmittaukset ja arvioi suullisesti oman työnsä laatua
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja -menetelmät

Henkilö

x käyttää laatoitustyön vaatimia tavallisia työkaluja
x tekee liikuntasaumat ja tiivistykset elastisilla massoilla
x valmistelee tarvittavat laastit käyttökuntoon
x varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden
x huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Korjausrakentaminen

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x tekee materiaali- ja työmenekkilaskelmia
x toimii yhteistyössä korjausrakentamisen eri osapuolien kanssa
x huomioi työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteet
x tietää vanhoista materiaaleista aiheutuvat työturvallisuusriskit, kuten asbesti, homeet ja pölyt
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x tunnistaa aistinvaraisesti yleisimmät rakenteiden kosteusvauriot ja tietää niiden purkamisohjeet
x tunnistaa betonirakenteen vaurioita ja tietää miten niitä korjataan
x tunnistaa puurakenteen yleisimmät kosteusvauriot ja niiden syntymisen syyt
x tunnistaa vanhoja rakenteita ja niiden toimintaperiaatteita
x kertoo korjausrakentamiseen käytettävien materiaalien erosta tavanomaiseen rakennusmateriaaliin
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedoitteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x huomioi vanhat rakenteet ja olemassa olevat LVIS-järjestelmät korjaustyössä
x huomioi käytöksensä, siisteyden ja turvallisuuden asiakkaan tiloissa toimiessaan
x huomioi asiakkaan toiveet ja tarpeet korjaustyössä
x tekee korjausrakentamiseen liittyviä tukemis-, suojaus- ja vahvistustöitä
x tekee korjausrakentamiseen liittyviä mittaustöitä perusmittavälineillä
x tekee korjausrakentamiseen liittyviä muotti-, raudoitus- ja betonointitöitä
x tekee lattioiden oikaisuvaluja
x etsii ja poistaa rakenteen vaurion aiheuttajan
x korjaa rakenteeseen syntyneet vauriot
x tekee kivirakenteisten pintojen paikkaustöitä
x tekee pienimuotoista korjausmaalausta ja tapetointia
x kunnioittaa ja säilyttää vanhoja rakenteita mahdollisuuksien mukaan
x käyttää mahdollisuuksien mukaan uudelleen vanhojen rakenteita, osia ja materiaaleja
x vastaanottaa, varastoi ja suojaa korjausrakentamistöissä tarvittavia materiaaleja
x varastoi ja suojaa uudelleen käytettävät materiaalit
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja menetelmät

Henkilö

x käyttää turvallisesti korjausrakennustyömaan tavanomaisia työkaluja
x käyttää korjausrakentamiseen liittyviä mittavälineitä
x varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden
x huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä
x huolehtii työympäristön siisteydestä työn päätyttyä

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x huolehtii pölyn- ja melunhallinnasta
x huomioi rakennuksen käyttäjien turvallisuuden korjausrakennustyömaalla
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Purkutyöt

Ennakointi ja valmistelu

Henkilö

x suunnittelee työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
x lukee suunnitelmista purkukohteen paikan
x tunnistaa vanhoista materiaaleista ja rakenteista aiheutuvat työturvallisuusriskit
x tunnistaa fysikaaliset, kemialliset ja biologiset riskitekijät purkutyössä
x toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
x kertoo purkutöihin liittyviä keskeisiä käsitteitä
x kertoo purkujätteiden käsittelytavoista
x kertoo purkumateriaalien uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksista
x tunnistaa purkutöihin liittyviä yleisimpiä vaarallisia jätteitä ja niiden purkamisohjeet
x tunnistaa purettavat materiaalit ja tietää niiden purkamisohjeet
x etsii työohjeista ja käyttöturvallisuustiedotteista tarvittavat tiedot

Työn toteutus

Henkilö

x suojaa purettavan kohteen ympäristön asianmukaisesti
x huomioi asiakkaan tiloissa tapahtuvassa purkutyössä siisteyden ja turvallisuuden
x purkaa suunnitelman mukaisia rakenteita
x irrottaa vesikalusteet mahdollisuuksien mukaan niitä vaurioittamatta
x purkaa ikkunoita ja ovia mahdollisuuksien mukaan niitä vaurioittamatta
x purkaa suunnitelman mukaisia LVIS-järjestelmän osia uusiokäyttömahdollisuudet huomioiden
x huomioi purkamisessa säästettävät tai uusiokäytettävät materiaalit, osat ja laitteet
x lajittelee ja käsittelee purkujätteet niille osoitettuihin paikkoihin
x varastoi uudelleen käytettävät materiaalit, osat ja kalusteet
x tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
x esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua
x noudattaa työaikoja

Työvälineet ja menetelmät

Henkilö

x käyttää turvallisesti purkutyömaan tavanomaisia työkaluja
x varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden
x huolehtii työvälineiden puhdistuksesta työn päätyttyä
x huolehtii työympäristön siisteydestä työn päätyttyä

Turvallisuus ja ympäristö

Henkilö

x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x työskentelee turvallisesti yhteisellä työmaalla huomioiden muut työntekijät
x osaa toimia tulipalon sattuessa ja toteuttaa alkusammutusta
x auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa
x havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat
x havaitsee ja tunnistaa purkutyöstä ympäristölle ja sivullisille aiheutuvat vaarat
x työskentelee ergonomisesti
x työskentelee energiaa, vettä ja materiaaleja tuhlaamatta
x lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä
x vähentää haitallisia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
x huolehtii pölyn- ja melunhallinnasta
x varmistaa ennen työn aloitusta, että omaa työssä tarvittavat luvat ja pätevyydet
x varmistaa ennen työtehtävän aloitusta, että töiden aloittaminen on turvallista

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen

Valmistautuminen kansainvälisessä työympäristössä toimimiseen

Henkilö

x etsii tietoa ja perehtyy kansainväliseen työympäristöön ja tulevaan työtehtävään
x perehtyy työtehtävään liittyvien maiden kulttuuriin ja yhteiskuntaan
x huolehtii kansainvälisessä työtehtävässä tarvittavista järjestelyistä ja asiakirjoista
x selvittää ja sopii työtehtävän tavoitteet ja sisällöt
x ottaa huomioon työympäristöön ja -tehtävään liittyvät vaatimukset, tarpeet ja aikataulun

Vuorovaikutus kansainvälisessä työympäristössä

Henkilö

x toimii vuorovaikutuksessa kansainvälisen työyhteisön ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa
x käyttää toimialansa keskeistä sanastoa vieraalla kielellä
x jakaa osaamistaan kansainvälisessä työympäristössä
x käyttää eri viestintäkanavia vastuullisesti
x toimii eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
x toimii työkulttuurin mukaisesti

Työskentely kansainvälisessä ympäristössä

Henkilö

x noudattaa sovittuja työaikoja ja toimintatapoja
x toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa
x noudattaa työtehtäviin liittyviä määräyksiä ja ohjeita
x huomioi terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit
x toimii vastuullisesti ja eettisesti
x toimii tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäen

Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen ja jakaminen

Henkilö

x arvioi kansainvälisessä työtehtävässä hankitun osaamisen merkitystä urallaan
x hyödyntää kansainvälistä osaamistaan työssään
x arvioi työtehtävään liittyvien maiden työmenetelmien ja toimintakulttuurien vaikutuksia työn sujuvuuteen ja lopputulokseen
x jakaa kansainvälistä osaamistaan työyhteisössä