Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 2022

Perusteen nimiLuonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-4849-2021
KoulutuksetLuonto- ja ympäristöalan perustutkinto
OsaamisalatYmpäristöalan osaamisala
Porotalouden osaamisala
Luontoalan osaamisala
TutkintonimikkeetLuonto-ohjaaja
Luonnonvaratuottaja
Poronhoitaja
Ympäristönhuoltaja
Ympäristönhoitaja
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846213/tiedot

Organisaatio

Kuhmon kaupunki

Toimintayksikkö

Kuhmon Työvire ry/ Vesitornin kirppis, Piilolantie 47, 88900

Yhteyshenkilöt

Anu Pennanen, Työnohjaaja, 045 667 5338, anu.pennanen@kuhmontyovire.fi

Keijo Mikkonen, Toiminnanohjaaja, 045 122 2897, keijo.mikkonen@kuhmontyovire.fi

Anne Huotari, Työpaikkavalmentaja/OK-hanke, 040 5496 846, anne.huotari@kamk.fi

Virpi Heikkinen, Projektipäällikkö/OK-hanke, 040 3594 709, virpi.heikkinen@kamk.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://www.kuhmontyovire.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/vesitorninkirppis

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

21.04.2022

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Eeva-Liisa Mulari, Ammatillinen opettaja, Kainuun ammattiopisto, Oppilaitoksen edustaja

Oppimisympäristöraportti päivitetty

26.10.2022

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 327 2377
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Kuhmon Työvire ry on perustettu vuodenvaihteessa 2016. Perustajajäseniä ovat Kuhmon kaupunki, Kuhmon EVL- seurakunta, Kuhmon Yrittäjät, Kuhmon Naisyrittäjät ja Kalevalan Kuntoutuskotisäätiö. Kuhmon Työvire ry:n tarkoitus on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, kansalaisten
toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Tavoitteena on myös edistää yrittämisen ja työllistymisen yleisiä edellytyksiä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
- harjoittaa työllisyyden hoitoon sekä alueen kehittämiseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä kokeilu- ja
hanketoimintaa.
- harjoittaa kuhmolaisille työttömille ja osatyökykyisille tarkoitettua työpajatoimintaa
- harjoittaa neuvontaa sekä tutkimus-, tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa
- järjestää informaatio-, ohjaus- ja koulutustilaisuuksia
- luo kuhmolaisille työttömille kontakteja työnantajiin ja edistää työttömien työelämävalmiuksia

Kuhmon Työvire ry ylläpitää Vesitornin kirppistä, joka avattiin toukokuussa 2016 Kuhmon Oppimiskeskuksen hallirakennukseen tiloihin. Kirppis on kierrätysmyymälä, jossa on myynnissä asiakkaiden omia tavaroita sekä lahjoitustavaraa. Kirppiksellä on toiminnanohjaajan lisäksi erilaisissa työtehtävissä yleensä noin 20–40 henkilöä. Kirppis työllistää 2 henkilön omalla rahalla, ja muut ovat joko palkkatuetussa työssä, kaupungin velvoitetyöllistettyjä, kuntouttavassa työtoiminnassa, sosiaalisessa kuntoutuksessa tai koulutusorganisaation harjoittelussa. Kirppiksellä tehtäviä työtehtäviä ovat
- asiakaspalvelu ja myynti
- kuljetuspalvelut
- puhtaanapito
- lajittelu- ja järjestelytehtävät
- kiinteistönhoitotehtävät
- tietotekniikka- ja toimistotehtävät

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Toiminnassa toteutuvat Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon tässä raportissa kuvattuihin tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin liittyvät työtehtävät.

Käytännön työtehtävät:
Kirppikselle tulevat tavarat lajitellaan ensin myyntiin meneviin tuotteisiin ja lajitteluasemalle meneviin tavaroihin. Jätteeksi luokitellut tavarat lajitellaan omiin kierrätysastioihin, mistä ne viedään sitten Jaurakon lajitteluasemalle. Sohvat ja muut huonekalut puretaan ja lajitellaan puu-, metalli- sekä sekajätteeseen. Maalit yms. lajitellaan kemikaaleihin.

Toiminnan erityispiirteitä

Kuhmon Työvire ry on ollut osatoteuttajana Kuhmon kaupungin hallinnoimassa ESR-rahoitteisessa hankkeessa Hyvä arki – osaamisen ja osallisuuden lisääminen ja opinnollistamispolkujen kautta kohti työelämää siirtyminen. Hankeaika oli 1.9.2016 - 31.12.2018.

Kuhmon Työvire ry on ollut osatoteuttaja Kuhmon kaupungin ESR – rahoitteisessa hankkeessa Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA). Hankeaika oli 1.1.2019 – 31.12. 2021.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Avoinna: ma-to klo: 9.00–18.00 ja pe klo 9.00–17.00. Perjantaina ovet avataan vain myyntipaikan varanneille hyllyjen täyttöä varten klo 17.00–18.00.

Tilat

Vesitornin kirppiksellä on yhteensä 500 m2 erilaisia tiloja. Suurin tila on kierrätysmyymälä, ja lisäksi löytyy lajittelu-, pyykinpesu- ja kuivatustila, henkilökunnan sosiaalitila (tilassa ns. kotikeittiö), toimistotilaa, työpajatila 84 m2, siivousvälinevarasto ja -huoltotila sekä ulkovarasto. Kaikkien tilojen lattiamateriaali on maalattu betoni. Muut tilat paitsi työpajatila ja ulkovarasto siivotaan päivittäin. Työpajan siivoustaajuus riippuu siellä tehtävistä töistä, ja niistä johtuvan puupölyn ym. määrästä, ja siellä työskentelevät henkilöt imuroivat tai lakaisevat itse tarpeen mukaan.

Siivouksessa käytettävät laitteet ja välineet

Vesitornin kirppiksen tilojen siivoukseen käytettään ammattikäyttöön tarkoitettuja siivousvälineitä, - koneita ja – aineita. Siivousvälinevarastosta löytyy mm. siivousvaunu, jatkovarsia, levykehyksiä, moppeja, kuivaimia, harjoja sekä mikrokuitupyyhkeitä eri käyttötarkoituksiin. Siivouksessa käytettäviä koneita ovat
• Yhdistelmäkone
• Teollisuuspölynimuri
• Pölynimuri
• Pyykinpesukone

Siivousmenetelmät

Tilojen siivoukseen osallistuu 1–3 työ/työtoimintajaksolla kulloinkin olevaa aikuista toiminnanohjaajan ohjauksessa. Tiloja ei siivoa mikään muu ulkopuolinen taho. Ylläpitosiivoukseen on laadittu työohjeet, ja lisäksi tehdään perussiivoustehtäviä erillisen suunnitelman mukaan. Vesitornin kirppiksen toiminnanohjaaja on perehdytetty siivoussuunnitelmiin ja ammattivälineiden, -koneiden ja -aineiden käyttöön alan
ammatinopettajan toimesta.

Kiinteistönhoito ja -valvonta

Vesitornin kirppis sijaitsee Kuhmon kaupungin omistamassa kiinteistössä, joten kiinteistönhoidosta vastaa kaupungin kiinteistönhoito. Pienimuotoisia kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä sisällä sekä piha- ja ulkoalueen hoitamiseen liittyviä tehtäviä tekevät työ/työtoimintajaksolla kulloinkin olevat aikuiset. Kiinteistössä on kameravalvonta, ja kameroita seurataan tietokoneen näytöltä. Yöllä murtohälyttimet ovat päällä, ja yöaikaisesta vartioinnista vastaa Vartiointi Turva.

Vaatteiden ja tekstiilien huolto sekä tavaroiden kierrätystoiminta

Lajittelussa on 1–4 henkilöä kerrallaan ja muussa kierrätystoiminnassa 1–5 henkilöä kerrallaan. Kirpppikselle kierrätykseen ja lajiteltaviksi tulevia vaatteita ja tekstiilejä pestään, kuivataan ja jälkikäsitellään omassa lajitteluhuoneessaan, josta löytyy kaksi pyykinpesukonetta, kuivaustelineet ja silitykseen tarvittavat välineet. Osa lahjoitetuista tekstiileistä menee Uff:n vaatekeräykseen ja osa Jaurakon lajitteluasemalle. Kirppikselle tulleita lahjoitus lankoja ja kankaita käytetään erilaisiin käsitöihin. Työpajalla pintakäsitellään lahjoituksena tulevia huonokuntoisia huonekaluja, jotka menevät kunnostamisen jälkeen myyntiin. Näin saadaan pidennettyä tavaroiden käyttöikää. Jätteet lajitellaan omiin kierrätysastioihin, mistä ne viedään Jaurakon lajitteluasemalle. Sohvat ja muut huonekalut puretaan ja lajitellaan puu-, metalli- sekä sekajätteeseen.

Henkilöstöresurssit

2 hlö

10–20, joista siivouksessa 1–3 hlöä, piha- ja ulkoalueiden hoidossa 1–5 hlöä, lajittelussa 1–4 hlöä ja kierrätystoiminnassa 1–5 hlöä.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

10 - 20

Referenssit

Muuta

Tämä oppimisympäristön tunnistamisraportti on tehty osana Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen - OK-hanketta, jossa edistetään työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisille työpaikoille.
Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2022 – 31.8.2023.

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

x Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen

Luontoalan osaamisala
Luonnonvaratuottaja

- Luonnontuotteiden kerääminen

Luonto-ohjaaja

- Luonnossa ohjaaminen

Porotalouden osaamisala

- Paliskunnassa työskenteleminen
- Poronhoito

Ympäristöalan osaamisala
Ympäristönhoitaja

- Ympäristökohteessa työskenteleminen

Ympäristönhuoltaja

x Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista
- Eläimen käyttö luontoalan ohjelmapalveluissa
- Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
- Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
- Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteilla
- Jäteasemalla työskenteleminen
- Jäte- ja kierrätyslaitoksessa toimiminen
x Jäte- ja kierrätysneuvonta
- Kalastuspalveluissa toimiminen
x Kädentaidoissa ohjaaminen
- Luonnontuotekasvien viljeleminen
- Luonto-ohjaamisen erityisosaaminen
- Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut
- Maastoretken ohjaaminen
- Maastoruokailun järjestäminen
- Metsästyspalveluissa toimiminen
- Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen
- Porojen talviruokinta
- Porojen vasottaminen ja vasojen merkitseminen
- Poronlihan tuotannossa toimiminen
- Ryhmätoiminnassa ohjaaminen
- Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista
- Tutkimuksessa avustaminen
- Ulkoilualueiden rakentaminen ja hoitaminen
- Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
- Vieraslajitorjunta
- Ympäristökohteen kunnostaminen ja hoitaminen
- Ympäristön tilan selvittäminen
- Ympäristöviestintä
- Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen
- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
x Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen

Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys

Henkilö

x ymmärtää kestävän kehityksen ulottuvuudet omassa toiminnassaan
x selvittää alan, työpaikan tai oman työtehtävän ympäristövaikutuksia
x arvio ja vertailee toimintaan liittyviä kestävän kehityksen ratkaisuja
x valitsee parantamiskohteen ja arvioi muutoksen vaikutuksia
x huomio jatkuvan parantamisen merkityksen
x ymmärtää kierrätyksen ja kiertotalouden merkityksen luonnonvarojen ja materiaalin kestävässä kuluttamisessa
x toimii energiaa ja vettä säästäen työssään
x minimoi syntyvää jätettä sekä lajittelee, kierrättää ja uusiokäyttää materiaaleja.

Toimintaympäristö

Henkilö

x tunnistaa paikallisen toimintaympäristönsä erityispiirteet
- tunnistaa ajankohtaisia luonto- ja ympäristöaiheita
- ymmärtää perustiedot globaaleista ympäristöongelmista ja niiden vaikutuksen omaan toimintaympäristöönsä
- ymmärtää perustiedot ilmastonmuutoksesta sekä keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen omassa toimintaympäristössä
- noudattaa voimassa olevaa luonto- ja ympäristöalan lainsäädäntöä
- toimii jokamiehenoikeuksien ja lupakäytänteiden mukaisesti
x noudattaa työelämän pelisääntöjä ja tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa työlainsäädännön ja työehtosopimuksien pohjalta.

Ekologian perusteet ja lajintuntemus

Henkilö

- tunnistaa ekosysteemejä ja niiden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä
- ymmärtää aineiden kierron ekosysteemissä
- ymmärtää lajien väliset riippuvuussuhteet
- tunnistaa eri lajeja sekä niiden elinympäristöjä
- tunnistaa suojeltuja ja uhanalaisia lajeja sekä niiden elinympäristöjä
- ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen.

Maastossa liikkuminen ja työskentely

Henkilö

- tunnistaa työhön ja toimintaympäristöön liittyvät vaaratekijät ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit
- osaa alallaan tarvittavat maastossa toimimisen perustaidot
- käyttää erilaisia suunnistusvälineitä, karttaa ja kompassia sekä digitaalisia paikantamisvälineitä
- valitsee, käyttää ja huoltaa maastossa liikkumisen varusteet ja välineet
- käyttää tarvittavia koneita ja välineitä
- toimii maastossa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
- toimii luonnossa ympäristöä kunnioittaen ja minimoi toimintansa vaikutukset ympäristöön
- huolehtii omasta hyvinvoinnistaan
- auttaa hätätilanteissa sekä onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa.

Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen

Jätehuoltoalan tuntemus

Henkilö

x edistää tehtävässään kestävän kehityksen ja kiertotalouden toimintatapoja
x tunnistaa jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia, käsittelymenetelmiä, keräysjärjestelmiä sekä -välineitä, -kalustoa ja -paikkoja
x toimii jätehuoltoa koskevan lainsäädännön ja paikallisten määräysten mukaisesti
x hyödyntää tietotekniikkaa ja tietojärjestelmiä työtehtävien edellyttämällä tavalla
x edistää jätehuollon etusijajärjestyksen toteutumista työssään.

Materiaalien käsittely

Henkilö

x erottaa eri jäte- ja kierrätysmateriaalit toisistaan
x hyödyntää tietämystään eri materiaalien ominaisuuksista ja käyttäytymisestä
x arvioi materiaalin kelpoisuutta kierrätykseen
x poistaa materiaalista sen jatkokäsittelyä haittaavat tekijät
x tunnistaa vaarallisen jätteen ja sen vaaraa aiheuttavat ominaisuudet
x lajittelee jäte- ja kierrätysmateriaalit niille osoitettuihin paikkoihin.

Työyhteisötaidot

Henkilö

x työskentelee osana ryhmää
x arvioi omaa työskentelyään
x hakee työnsä edellyttämää tietoa
x noudattaa annettuja aikatauluja
x viestii ja toimii vuorovaikutteisesti työyhteisössä tehtävänsä edellyttämällä tavalla.

Turvallinen työskentely

Henkilö

x tunnistaa työympäristön vaarat
x arvioi työnsä riskejä
x huomioi myös muut työpaikalla toimivat
x noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä
x käyttää henkilökohtaisia suojaimia
x huolehtii työympäristön siisteydestä
x työskentelee ergonomisesti
x auttaa hätätilanteessa, onnettomuuden ja sairaskohtauksen sattuessa.

Jäte- ja kierrätysneuvonta

Jätehuollon lainsäädäntö ja viranomaismääräykset

Henkilö

x noudattaa ajantasaista jätehuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä
x noudattaa jätehuollon ja kierrätyksen paikallisia toimintaohjeita
x tuntee kemikaalien myyntipäällysmerkinnät ja ymmärtää käyttöturvallisuustiedotteen sisällön
x ohjaa asiakkaita lakien ja määräysten mukaiseen toimintaan.

Jätehuollon ja kierrätyksen ympäristövaikutusten arvioiminen

Henkilö

- tekee asiantuntijoiden kanssa selvityksiä jätehuollon ja kierrätyksen ympäristövaikutuksista ja ympäristövaikutusten vähentämisestä
- käyttää tietoa elinkaari- ja ympäristövaikutusten arvioinneista ja ympäristövaikutusten vähentämisestä jäte- ja kierrätysneuvonnassa
x tunnistaa jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvät vaaratekijät ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit.

Jäte- ja kierrätysneuvonta

Henkilö

x osaa tunnistaa, lajitella ja käsitellä erilaisia jätejakeita ja kierrättää materiaalia
x neuvoo jätehuoltoa ja kierrätystä koskevissa tilanteissa
- käyttää ympäristöviestinnän menetelmiä
x toimii yhteistyössä erilaisten asiakkaiden kanssa sekä oman työryhmänsä aktiivisena jäsenenä
x arvioi työn onnistumista ja perustelee käytetyt työmenetelmät
x huomioi kohteen turvallisuusvaatimukset.

Neuvontamateriaalin laatiminen

Henkilö

- laatii neuvontamateriaalia erilaisiin jätehuoltoa, kierrätystä ja materiaalitehokkuutta koskeviin tilanteisiin, myös eri ikäryhmille.

Kädentaidoissa ohjaaminen

Ohjaustilanteen suunnittelu

Henkilö

x suunnittelee kädentaitojen ohjaustilanteen valitsemalleen kohderyhmälle
x valmistee työtilan
- määrittelee tilaisuuden hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä
- laatii asiakasryhmälle ohjeistuksen tilaisuudesta.

Työmenetelmät ja materiaalit

Henkilö

x valitsee, hankkii ja varastoi kohderyhmälle sopivan luonnon- tai kierrätysmateriaalin
x arvioi käytettävien materiaalien menekin
x arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön sekä kohderyhmälleen
x etsii ideoita ja käyttää niitä ohjaustyössä.

Turvallisuustekijät

Henkilö

x huomioi toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
x käyttää materiaalin työstämiseen tarvittavia välineitä turvallisesti
x lajittelee, kierrättää ja hävittää syntyvän jätteen kiertotaloutta edistäen.

Ohjaustilanne

Henkilö

x ohjaa erilaisia henkilöitä ja ryhmiä yksilöiden tarpeet huomioiden
x toimii vuorovaikutteisesti ja selkeästi
- neuvoo asiakasryhmää materiaalin käytössä
x ohjaa ryhmää ja yksilöitä työtapojen ja menetelmien käyttämisessä
x toimii vastuuntuntoisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Yhteyshenkilönä toimiminen

Henkilö

x perehtyy oman alan tutkintojen perusteisiin ja tunnistaa työtehtävien yhteyden niihin
x perehtyy koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen työnjakoon ammatillisen koulutuksen järjestämisessä
x selvittää mahdollisuuksia järjestää koulutusta ja näyttöjä työpaikalla
x tiedottaa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä työpaikalla yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa
x toimii vuorovaikutuksessa erilaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa

Ohjaustilanteisiin valmentautuminen

Henkilö

x perehtyy ohjattavan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan
x osallistuu osaamisen hankkimisen suunnitteluun työpaikalla
x osallistuu ohjattavan opiskelijan työturvallisuuteen, työpaikan ohjeisiin ja käytäntöihin perehdyttämiseen
x suunnittelee opiskelijan ohjausta ja aikataulua
x seuraa erilaisia ohjaustilanteita
x hyödyntää digitaalisia välineitä tarkoituksenmukaisesti
x arvioi omaa ohjausosaamistaan ja määrittää kehittämistarpeensa

Palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä

Henkilö

x vertaa hankittua osaamista asetettuihin tavoitteisiin
x antaa rakentavaa palautetta osaamisen kehittymisestä
x huomioi palautteen antamisessa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavat opiskelijat