Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Liiketoiminnan perustutkinto 2022

Perusteen nimiLiiketoiminnan perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-5162-2021
KoulutuksetLiiketoiminnan perustutkinto
TutkintonimikkeetMerkonomi
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tiedot

Organisaatio

Kuhmon kaupunki

Toimintayksikkö

Kuhmon Työvire ry/ Vesitornin Kirppis, Piilolantie 47, 88900 KUHMO

Yhteyshenkilöt

Anu Pennanen, Vs. toiminnanohjaaja, 045 667 5338, anu.pennanen@kuhmontyovire.fi

Anne Huotari, Työpaikkavalmentaja/ OK-hanke, 0405496846, anne.huotari@kamk.fi

Virpi Heikkinen, Projektipäällikkö/ OK-hanke, 040 3594 709, virpi.heikkinen@kamk.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://www.kuhmontyovire.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/vesitorninkirppis

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

20.02.2020

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Päivi Haverinen, Ammatillinen opettaja, Kainuun ammattiopisto, Oppilaitoksen edustaja

Oppimisympäristöraportti päivitetty

24.08.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Kuhmon Työvire ry on perustettu vuodenvaihteessa 2016. Perustajajäseniä ovat Kuhmon kaupunki, Kuhmon EVL- seurakunta, Kuhmon Yrittäjät, Kuhmon Naisyrittäjät ja Kalevalan Kuntoutuskotisäätiö. Kuhmon Työvire ry:n tarkoitus on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, kansalaisten
toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Tavoitteena on myös edistää yrittämisen ja työllistymisen yleisiä edellytyksiä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
- harjoittaa työllisyyden hoitoon sekä alueen kehittämiseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä kokeilu- ja
hanketoimintaa.
- harjoittaa kuhmolaisille työttömille ja osatyökykyisille tarkoitettua työpajatoimintaa
- harjoittaa neuvontaa sekä tutkimus-, tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa
- järjestää informaatio-, ohjaus- ja koulutustilaisuuksia
- luo kuhmolaisille työttömille kontakteja työnantajiin ja edistää työttömien työelämävalmiuksia

Kuhmon Työvire ry ylläpitää Vesitornin kirppistä, joka avattiin toukokuussa 2016 Kuhmon Oppimiskeskuksen hallirakennukseen tiloihin. Kirppis on kierrätysmyymälä, jossa on myynnissä asiakkaiden omia tavaroita sekä lahjoitustavaraa. Kirppiksellä on toiminnanohjaajan lisäksi erilaisissa työtehtävissä yleensä noin 20–40 henkilöä. Kirppis työllistää 2 henkilön omalla rahalla, ja muut ovat joko palkkatuetussa työssä, kaupungin velvoitetyöllistettyjä, kuntouttavassa työtoiminnassa, sosiaalisessa kuntoutuksessa tai koulutusorganisaation harjoittelussa. Kirppiksellä tehtäviä työtehtäviä ovat
- asiakaspalvelu ja myynti
- kuljetuspalvelut
- puhtaanapito
- lajittelu- ja järjestelytehtävät
- kiinteistönhoitotehtävät
- tietotekniikka- ja toimistotehtävät
- kaveripalvelu

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Toiminnassa toteutuvat Liiketoiminnan perustutkintoon tässä raportissa kuvattuihin tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin liittyvät työtehtävät.

Käytännön työtehtävät:

Myyntityö kassalla, asiakaspalvelu, asiakkaiden myyntiloosien varauksien vastaanottaminen ja kirjaaminen
sekä seuraaminen, hinnoittelu, asiakkuuksien hoitaminen eri kanavia hyödyntäen, päivän myyntitilityksien
tekeminen kassasta sekä asiakkaiden tilityksien laskeminen ja kierrätystyöt.

Toiminnan erityispiirteitä

Kuhmon Työvire ry on ollut osatoteuttajana Kuhmon kaupungin hallinnoimassa ESR-rahoitteisessa hankkeessa Hyvä arki – osaamisen ja osallisuuden lisääminen ja opinnollistamispolkujen kautta kohti työelämää siirtyminen. Hankeaika oli 1.9.2016 - 31.12.2018.

Kuhmon Työvire ry on ollut osatoteuttaja Kuhmon kaupungin ESR – rahoitteisessa hankkeessa Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA). Hankeaika oli 1.1.2019 – 31.12. 2021.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Avoinna: ma-to klo: 9.00–18.00 ja pe klo 9.00–17.00. Perjantaina ovet avataan vain myyntipaikan varanneille hyllyjen täyttöä varten klo 17.00–18.00.

Tilat

Vesitornin kirppiksellä on yhteensä 500 m2 erilaisia tiloja. Suurin tila on kierrätysmyymälä, ja lisäksi löytyy lajittelu-, pyykinpesu- ja kuivatustila, henkilökunnan sosiaalitila (tilassa ns. kotikeittiö), toimistotilaa, työpajatila 84 m2, siivousvälinevarasto ja -huoltotila sekä ulkovarasto. Kaikkien tilojen lattiamateriaali on maalattu betoni. Muut tilat paitsi työpajatila ja ulkovarasto siivotaan päivittäin. Työpajan siivoustaajuus riippuu siellä tehtävistä töistä, ja niistä johtuvan puupölyn ym. määrästä, ja siellä työskentelevät henkilöt imuroivat tai lakaisevat itse tarpeen mukaan.

Siivouksessa käytettävät laitteet ja välineet

Vesitornin kirppiksen tilojen siivoukseen käytettään ammattikäyttöön tarkoitettuja siivousvälineitä, - koneita ja – aineita. Siivousvälinevarastosta löytyy mm. siivousvaunu, jatkovarsia, levykehyksiä, moppeja, kuivaimia, harjoja sekä mikrokuitupyyhkeitä eri käyttötarkoituksiin. Siivouksessa käytettäviä koneita ovat
• Yhdistelmäkone
• Teollisuuspölynimuri
• Pölynimuri
• Pyykinpesukone

Siivousmenetelmät

Tilojen siivoukseen osallistuu 1–3 työ/työtoimintajaksolla kulloinkin olevaa aikuista toiminnanohjaajan ohjauksessa. Tiloja ei siivoa mikään muu ulkopuolinen taho. Ylläpitosiivoukseen on laadittu työohjeet, ja lisäksi tehdään perussiivoustehtäviä erillisen suunnitelman mukaan. Vesitornin kirppiksen toiminnanohjaaja on perehdytetty siivoussuunnitelmiin ja ammattivälineiden, -koneiden ja -aineiden käyttöön alan
ammatinopettajan toimesta.

Kiinteistönhoito ja -valvonta

Vesitornin kirppis sijaitsee Kuhmon kaupungin omistamassa kiinteistössä, joten kiinteistönhoidosta vastaa kaupungin kiinteistönhoito. Pienimuotoisia kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä sisällä sekä piha- ja ulkoalueen hoitamiseen liittyviä tehtäviä tekevät työ/työtoimintajaksolla kulloinkin olevat aikuiset. Kiinteistössä on kameravalvonta, ja kameroita seurataan tietokoneen näytöltä. Yöllä murtohälyttimet ovat päällä, ja yöaikaisesta vartioinnista vastaa Vartiointi Turva.

Vaatteiden ja tekstiilien huolto sekä tavaroiden kierrätystoiminta

Lajittelussa on 1–4 henkilöä kerrallaan ja muussa kierrätystoiminnassa 1–5 henkilöä kerrallaan. Kirpppikselle kierrätykseen ja lajiteltaviksi tulevia vaatteita ja tekstiilejä pestään, kuivataan ja jälkikäsitellään omassa lajitteluhuoneessaan, josta löytyy kaksi pyykinpesukonetta, kuivaustelineet ja silitykseen tarvittavat välineet. Osa lahjoitetuista tekstiileistä menee Uff:n vaatekeräykseen ja osa Jaurakon lajitteluasemalle. Kirppikselle tulleita lahjoitus lankoja ja kankaita käytetään erilaisiin käsitöihin. Työpajalla pintakäsitellään lahjoituksena tulevia huonokuntoisia huonekaluja, jotka menevät kunnostamisen jälkeen myyntiin. Näin saadaan pidennettyä tavaroiden käyttöikää. Jätteet lajitellaan omiin kierrätysastioihin, mistä ne viedään Jaurakon lajitteluasemalle. Sohvat ja muut huonekalut puretaan ja lajitellaan puu-, metalli- sekä sekajätteeseen.

Henkilöstöresurssit

3 hlö

10–20 hlöä, joista siivouksessa 1–3 hlöä, piha- ja ulkoalueiden hoidossa 1–5 hlöä, lajittelussa 1–4 hlöä ja kierrätystoiminnassa 1–5 hlöä sekä kaveripalvelussa 1-2 hlöä.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

10 - 20

Referenssit

Muuta

Tämä oppimisympäristön tunnistamisraportti on tehty osana Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen - OK-hanketta, jossa edistetään työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisille työpaikoille. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2022 – 31.12.2023.

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

x Asiakaspalvelu
x Tuloksellinen toiminta
x Työyhteisössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat I

x Asiakkuuksien hoitaminen
- Finanssipalvelut
x Henkilöstön tukipalvelut
- Kirjanpito
- Kirjaston tieto- ja opastamispalvelut
- Kirjastopalveluissa toimiminen
- Laskutus ja reskontra
- Logistiikkapalvelut
- Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
x Myynti
x Palkanlaskenta
x Palvelumuotoilu
- Projektissa toimiminen
x Tapahtumatuotanto
- Tilinpäätöskirjaukset
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat II

- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Asiakaspalvelu

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta
x palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan
x edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta.
Osaamisen arviointi

Henkilö valmistautuu asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta.

Henkilö

x hankkii tietoa organisaation toimintaympäristöstä
x hankkii tietoa organisaation asiakasryhmistä
x ymmärtää asiakaslähtöisyyden toimintamallin omassa organisaatiossaan
x ymmärtää organisaation palvelukonseptin
x valmistautuu palvelutilanteisiin
x tunnistaa oman työtehtävänsä merkityksen palvelukonseptin osana

Henkilö palvelee sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan.

Henkilö

x hoitaa palvelutilanteet tavanomaisissa kanavissa, palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä
x kertoo omasta suoriutumisestaan palvelutilanteissa
x huomioi työssään asiakastietoihin liittyvät säädökset ja ohjeet

Henkilö edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta.

Henkilö

x selvittää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä omassa työssään
x ottaa huomioon myönteisen asiakaskokemuksen merkityksen omassa työssään
x hoitaa jälkitoimet ohjeiden mukaisesti

Tuloksellinen toiminta

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x kuvata organisaation liiketoimintamallin ja kustannusrakenteen
x selvittää toiminnan tuottoja ja kustannuksia
x laskea toimintaa kuvaavia tunnuslukuja kannattavuuden osatekijät huomioiden.
Osaamisen arviointi

Henkilö kuvaa organisaation liiketoimintamallin ja kustannusrakenteen.

Henkilö

x tuntee yhteiskunnan talouden muodostumisen
x tunnistaa oman yksikkönsä tai organisaationsa perusprosessit
- ymmärtää tuloksellisen toiminnan eri näkökulmia huomioiden laadun, kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan
x kuvaa ohjattuna oman organisaationsa kustannusrakenteen työvälineohjelmia hyödyntäen
x tunnistaa oman toimintansa vaikutuksen kustannuksiin

Henkilö selvittää toiminnan tuottoja ja kustannuksia.

Henkilö

x selvittää organisaation tuottoja ja kustannuksia
x hankkii tietoa oman organisaationsa tuloksellisen toiminnan suunnittelusta

Henkilö laskee toimintaa kuvaavia tunnuslukuja kannattavuuden osatekijät huomioiden.

Henkilö

x tuntee kannattavuuteen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä omassa työtehtävässään
x ymmärtää hinnan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä
x laatii ohjatusti tuotteen tai palvelun katetuottolaskelman

Työyhteisössä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x toimia työorganisaationsa toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön roolin osana kehittyvää työyhteisöä
x toimia työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa
x arvioida omaa työsuoritustaan ja asettaa osaamiselleen kehittämistavoitteita
x verkostoitua ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa
x viestiä työhönsä liittyvistä asioista työvälineohjelmia ja viestintäkanavia käyttäen.
Osaamisen arviointi

Henkilö toimii työorganisaationsa toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön roolin osana kehittyvää työyhteisöä.

Henkilö

x tietää työorganisaationsa toimintaperiaatteet
x selvittää työsuhteen ehdot ja työelämän pelisäännöt ja toimii niiden mukaisesti
x noudattaa oman työyhteisönsä toimintatapoja
x tunnistaa oman roolinsa osana työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia

Henkilö toimii työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa.

Henkilö

x tuntee yhdessä toimimisen ja tiimityön periaatteita
x toimii työyhteisössä sujuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
x osallistuu avoimesti työyhteisön keskustelu- ja neuvottelutilanteisiin
x ylläpitää omaa hyvinvointiaan työssä
x toimii työssään eettisesti sekä työturvallisuus- ja tietoturvaohjeiden mukaisesti noudattaen vaitiolovelvollisuusohjeita

Henkilö arvioi omaa työsuoritustaan ja asettaa osaamiselleen kehittämistavoitteita.

Henkilö

x arvioi omaa työsuoritustaan ja toimintaansa työyhteisössä
x osallistuu palautekeskusteluun

Henkilö verkostoituu ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa.

Henkilö

x tunnistaa työtehtäväänsä liittyviä sosiaalisia verkostoja
x valitsee työhönsä sopivan sosiaalisen viestintäkanavan ja luo itselleen ammatillisen profiilin
x osallistuu jonkun työhönsä liittyvän verkoston toimintaan

Henkilö viestii työhönsä liittyvistä asioista työvälineohjelmia ja viestintäkanavia käyttäen.

Henkilö

x viestii työhön liittyvistä asioista sekä suullisesti että kirjallisesti
x käyttää työnsä kannalta keskeisiä tietojärjestelmiä ja työvälineohjelmia
x käsittelee ja tuottaa ohjattuna organisaation ohjeistuksen mukaisia asiakirjoja

Asiakkuuksien hoitaminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x hankkia tietoa toimialasta ja toimipaikan palveluympäristöstä
x suunnitella käytännön myynti- tai palvelutyötään
x hoitaa asiakkuuksia monikanavaisesti
x hyödyntää tietojärjestelmiä työssään.
Osaamisen arviointi

Henkilö hankkii tietoa toimialasta ja toimipaikan palveluympäristöstä.

Henkilö

x esittelee asiakaskokemuksiin vaikuttavia osatekijöitä
x tuntee toimialan eri toimijoita
x tunnistaa oman työnsä merkityksen kannattavan asiakkuuden ja organisaation toiminnan kannalta

Henkilö suunnittelee käytännön myynti- tai palvelutyötään.

Henkilö

x suunnittelee työtään organisaation ohjeiden ja keskeisten tavoitteiden mukaisesti
x työskentelee huomioiden erilaiset asiakkuudet ja palvelumallit
x noudattaa työhönsä liittyviä sopimuksia

Henkilö hoitaa asiakkuuksia monikanavaisesti.

Henkilö

x toimii organisaation palvelu- ja asiakkuusprosessien mukaisesti
x osallistuu asiakkuuksien hoitoon
x kontaktoi asiakkaita organisaation ohjeiden mukaisesti
x kohtaa asiakkaita eri tilanteissa palvelualttiisti
x hoitaa asiakaspalautetilanteita tarviten ajoittain ohjausta

Henkilö hyödyntää tietojärjestelmiä työssään.

Henkilö

x raportoi työstään hyödyntäen sovittua organisaation tietojärjestelmää
x seuraa ryhmän jäsenenä toiminnan kannalta keskeisiä tunnuslukuja
x huolehtii ohjatusti siitä, että asiakkaille tarkoitettu informaatio on ajantasaista ja heidän saatavillaan
x päivittää ohjatusti asiakastietoja tietojärjestelmään organisaation käytänteiden ja tietoturvaohjeistusten mukaisesti

Henkilöstön tukipalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x hoitaa henkilöstön tai muiden tukipalvelujen työtehtäviä
x tuottaa raportteja ja asiakirjoja
x toimia yhteyshenkilönä henkilöstön ja eri yhteistyötahojen välillä.
Osaamisen arviointi

Henkilö hoitaa henkilöstön tai muiden tukipalvelujen työtehtäviä.

Henkilö

x hoitaa henkilöstö- tai muita tukipalvelutehtäviä saaden ajoittain ohjausta
x avustaa tilaisuuksien tai kokousten järjestelyissä

Henkilö tuottaa raportteja ja asiakirjoja.

Henkilö

x ylläpitää standardin mukaisia asiakirjoja ohjeiden mukaisesti työvälineohjelmia käyttäen
x laatii kokouksen esityslistan ja muistion ohjeiden mukaisesti
x tuottaa ohjattuna raportteja
x arkistoi dokumentteja organisaation ohjeiden mukaisesti

Henkilö toimii yhteyshenkilönä henkilöstön ja eri yhteistyötahojen välillä.

Henkilö

x kokoaa ohjattuna organisaation ja eri yhteistyötahojen tarvitsemaa tietoa
x osallistuu avustavien palvelujen toteuttamiseen

Myynti

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x valmistautua myyntitilanteisiin myyntitavoitteiden mukaisesti
x kontaktoida asiakkaita ja kartoittaa asiakkaan tarpeet
x tarjota ja myydä asiakkaalle sopivia tuote- tai palveluratkaisuja
x hoitaa jälkitoimet.
Osaamisen arviointi

Henkilö valmistautuu myyntitilanteisiin myyntitavoitteiden mukaisesti.

Henkilö

x tarkistaa oman toimintaympäristön siisteyden sekä hinta- ja tuotetietojen ajantasaisuuden
x tuntee tuotteiden ja tuoteryhmien sijainnin
x tuntee myynti- ja lisämyyntitavoitteet sekä tuotteiden saatavuudet työryhmän jäsenenä
x selvittää sopivat käyttöyhteystuotteet ohjeiden mukaan
x osallistuu palvelupisteen valmisteluun myyntiä varten huomioiden myyvän esillepanon
x käyttää toimintaympäristönsä myynnin järjestelmiä, mutta saa ajoittain ohjausta
x tuntee olennaiset myyntiä koskevat säädökset ja sopimukset sekä yrityskohtaiset ohjeet ja noudattaa niitä työssään

Henkilö kontaktoi asiakkaita ja kartoittaa asiakkaan tarpeet.

Henkilö

x kontaktoi asiakkaita
x kartoittaa asiakkaan tarpeita

Henkilö tarjoaa ja myy asiakkaalle sopivia tuote- tai palveluratkaisuja.

Henkilö

x tuntee oman toimintaympäristönsä tärkeimmät tuotteet ja palvelut
x ottaa huomioon ajankohtaiset kampanja- ja sesonkituotteet
x tuntee ostamiseen ja kaupan päättämiseen vaikuttavia tekijöitä
x tarjoaa asiakkaan tarpeeseen sopivan tuotteen tai palvelun
x tuntee tilaus- ja toimitusprosessin

Henkilö hoitaa jälkitoimet.

Henkilö

x käsittelee, välittää ja hoitaa asiakaspalautteita saaden ajoittain ohjausta
x osallistuu reklamaation käsittelyyn
x tekee sovitut ja ohjeistuksen mukaiset jälkitoimet tavanomaisissa palvelutilanteissa

Palkanlaskenta

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x hankkia palkanlaskentaan tarvittavat tiedot ja materiaalin
x laskea palkanmaksukaudelta maksettavan palkan
x toimittaa palkkakauden tiedot kirjanpitoa varten.
Osaamisen arviointi

Henkilö hankkii palkanlaskentaan tarvittavat tiedot ja materiaalin.

Henkilö

x hankkii palkanlaskentamateriaalin organisaatiosta
x selvittää palkanmaksupäivät
x tuntee sovellettavan työehtosopimuksen ja muun lainsäädännön pääpiirteet

Henkilö laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan.

Henkilö

x käyttää toimiston ja taloushallinnon tavanomaisia työvälineitä ja sovellusohjelmia
x käyttää organisaation palkanlaskentaohjelmaa
x noudattaa organisaation ohjeistusta palkanlaskennan tositteiden käsittelystä
x tuntee työtehtävään liittyviä säädöksiä ja ohjeita
x laskee kuukausi- tai tuntipalkkaisen palkanlaskentakauden tavanomaisen kokonaispalkan, tavanomaiset pidätykset ja maksettavan palkan, mutta saa ajoittain ohjausta
x tulostaa tarvittaessa palkanlaskennan tulosteet ohjeiden mukaisesti

Henkilö toimittaa palkkakauden tiedot kirjanpitoa varten.

Henkilö

x toimittaa palkkakauden tiedot kirjanpitoa varten
x laskee ohjattuna palkanlaskentakauden työantajan sairausvakuutusmaksun

Palvelumuotoilu

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x rajata asiakasryhmän ja kerätä tietoa sen asiakaskokemuksista
x kuvata valitun asiakasryhmän asiakaspolun eri vaiheet ja kosketuspisteet
x analysoida toimintaa valituissa kosketuspisteissä hyödyntäen asiakasryhmästä kerättyä tietoa
x yhdistää asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet palvelumuotoilun keinoin.
Osaamisen arviointi

Henkilö rajaa asiakasryhmän ja kerää tietoa sen asiakaskokemuksista.

Henkilö

x toimii työssään asiakkaiden parissa
x valitsee ohjattuna tietyn asiakasryhmän
x osallistuu asiakasryhmän toiminnan kartoittamiseen palvelutilanteissa
x havainnoi tai hankkii ohjatusti asiakaskokemustietoa

Henkilö kuvaa valitun asiakasryhmän asiakaspolun eri vaiheet ja kosketuspisteet.

Henkilö

x kuvaa oman asiakasryhmänsä asiakaspolun
x nimeää kosketuspisteet
x toimii oman toimenkuvansa mukaisessa asiakaspolun kosketuspisteessä

Henkilö analysoi toimintaa valituissa kosketuspisteissä hyödyntäen asiakasryhmästä kerättyä tietoa.

Henkilö

x osallistuu kehityskohteen määrittelyyn
x ideoi ratkaisuja valittuun kehityskohteeseen
x osallistuu ratkaisujen arviointiin
x osallistuu toteuttamiskelpoisen ratkaisun valintaan

Henkilö yhdistää asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet palvelumuotoilun keinoin.

Henkilö

x osallistuu sovitun kosketuspisteen kehittämiseen huomioiden asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet

Tapahtumatuotanto

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x ideoida toimintaympäristöön soveltuvia tapahtumia
x tehdä toteuttamiskelpoisen suunnitelman ja budjetin
x verkostoitua ja etsiä sopivia yhteistyökumppaneita
x viestiä ja tiedottaa tapahtumasta
x toteuttaa tapahtuman tai sen osan oman roolinsa mukaisesti
x arvioida tapahtuman onnistumista.
Osaamisen arviointi

Henkilö ideoi toimintaympäristöön soveltuvia tapahtumia.

Henkilö

x on mukana ideoimassa tapahtumaa organisaation tavoitteet huomioiden

Henkilö tekee toteuttamiskelpoisen suunnitelman ja budjetin.

Henkilö

x on mukana laatimassa tapahtuman suunnitelmaa
x selvittää tapahtuman budjetin
x selvittää ohjatusti tapahtumaan liittyvät säädökset sekä turvallisuus- ja lupa-asiat

Henkilö verkostoituu ja etsii sopivia yhteistyökumppaneita.

Henkilö

x ymmärtää verkostoitumisen merkityksen ja tarpeellisuuden tapahtuman toteuttamiselle
x tunnistaa yleisimmät tapahtumalle soveltuvat yhteistyökumppanit

Henkilö viestii ja tiedottaa tapahtumasta.

Henkilö

x osallistuu tapahtumatiedotukseen huomioiden kohderyhmät
x laatii viestintämateriaalia ohjeiden mukaisesti
x käyttää ohjattuna viestinnässä ja tiedottamisessa vähintään yhtä kanavaa

Henkilö toteuttaa tapahtuman tai sen osan oman roolinsa mukaisesti.

Henkilö

x osallistuu tapahtuman toteuttamiseen tehtäväksiannon mukaisesti
x osallistuu tapahtuman jälkitoimiin tehtäväksiannon mukaisesti

Henkilö arvioi tapahtuman onnistumista.

Henkilö

x osallistuu tapahtuman toteutumisen arviointiin

Ilmastovastuullinen toiminta

Ilmastonmuutoksen lähtökohtien selvittäminen

Henkilö

x ymmärtää ilmastomuutoksen ilmiönä ja ihmisen toiminnan vaikutuksen siihen sekä ratkaisujen tarpeen
x tunnistaa suomalaisen toimintaympäristön erityispiirteitä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
x tunnistaa keskeisiä ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä omalla alallaan
x tunnistaa vaikutusmahdollisuuksia ilmastomuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen omassa työtehtävässään.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ratkaisujen esittäminen

Henkilö

x selvittää oman työnsä, työyhteisönsä toiminnan, tuotteen tai palvelun ilmastovaikutuksia
x pohtii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen toimialallaan
x arvioi ja vertailee pohtimiensa ilmastoratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta ja taloudellisuutta
x ehdottaa käytännössä toteuttavissa olevia perusteltuja ratkaisuja työnsä tai työyhteisönsä toiminnan, tuotteen tai palvelun kehittämiseen ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Ilmastovastuullisen toiminnan vahvistaminen

Henkilö

x viestii ehdottamistaan ilmastoratkaisuista työyhteisössään
x osallistuu toimintaan, jolla kehitetään ilmastotietoisuutta ja -asioita työyhteisössä
x kannustaa omalla toiminnaltaan muita ilmastovastuuseen