Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2022

Perusteen nimiMedia-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-5059-2021
KoulutuksetMedia-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
OsaamisalatAudiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Kuvallisen ilmaisun osaamisala
Julkaisutuotannon osaamisala
Painoviestinnän osaamisala
TutkintonimikkeetMediapalvelujen toteuttaja
Kuvallisen ilmaisun toteuttaja
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846216/tiedot

Organisaatio

Meriva sr

Toimintayksikkö

Mediapaja, Valtakatu 11-13, 94100 Kemi

Yhteyshenkilöt

Outi Hedemäki-Kantola, Kehittämispäällikko , 040 5432 696, outi.hedemaki@meriva.com

Joonas Pirttikangas, Työvalmentaja, 040 6886 192, joonas.pirttikangas@meriva.com

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://www.meriva.com/yksikot/meriva-mediapaja/

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

22.02.2021

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Susanna Uusitalo, Laatupäällikkö, PAIKKO/KYT ry, PAIKKO

Oppimisympäristöraportti julkaistu

13.09.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Meriva sr on Kemissä toimiva sosiaalipalvelujen tuottaja, jolle on myönnetty yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeuden saanut yhteisö harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja sen ensisijainen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen.
Säätiö toimii valmennuksen, tuetun työllistämisen, kuntoutuksen, koulutuksen, tuotannollisen toiminnan ja terapeuttisen työtoiminnan monitoimiyksikkönä. Säätiön perustehtävä on määritelty valmennuksen, kuntoutuksen, työtoiminnan ja tuetun työllistämisen kautta edesauttaa ja tukea henkilöä hänen pyrkiessään avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen.
Säätiön missio: Meriva on ratkaisujen etsijä ja rinnalla kulkija.
Säätiön visio: Askel kerrallaan kohti työelämää.
Säätiön arvot: Meriva on luotettava ja luova kumppani, Meriva on asiakkaan työelämäratkaisujen tukija, Merivalla on vahva oma osaaminen sekä Merivan toiminnan taustalla kuultaa vastuu ja huolenpito.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Meriva Mediapaja on kuvallisen ilmaisun ja media-alan töihin perustuva työpaja. Pajalla keskitytään kuvantaiteen eri muotoihin sekä media-alan töihin.

1. Valokuvaus ja kuvankäsittely
Valokuvausta varten harjoitellaan kuvanrakentamisen perusteita, sekä syvennytään enemmän taiteelliseen kuvanrakentamiseen. Ammattilaiskameran manuaaliseen käyttöön. Erilaisten tilanteiden dokumentointiin ja asiakaslähtöisten tilaustöiden taltioimiseen. Kuvan oikeaoppiseen käsittelyyn, sekä taiteelliseen kuvan jälkikäsittelyyn. Kuvankäsittelyohjelmiin ja niiden erilaisiin mahdollisuuksiin.
2. Taidegrafiikka
Kuvia rakennetaan joko omista ottamista kuvista, kuvapankin vaihtoehdoista tai täysin alusta asti digitallisesti toteuttamalla. Kuvankäsittelyohjelman avulla tuotetaan julisteita, digitaidetta sekä erilaisia kuvakokonaisuuksia.
3. Videokuvaus ja videoleikkaus
Videokuvaus pohjautuu valokuvauksessa opeteltuun kuvanrakentamiseen. Lisäksi opetellaan kuvakerrontaa, kuvien luomaa jatkuvuutta ja montaasiteoriaa. Samalla tutustutaan videokuvan valo- ja äänikerrontaan. Leikkausvaiheessa käydään leikkaamisen perusteet läpi sekä tutustutaan leikkausohjelmien eri työkaluihin, sekä mahdollisuuksiin vaikuttaa katsojaan.
4. Tekoäly
Mahdollisuus tutustua tekoälyn (Artificial Intelligence) mahdollisuuksiin kuvankäsittelyssä, tarinan kirjoittamisessa ja muussa luovan alan työssä.
5. Muut mahdollisuudet
Pelivideot, videostreamaus, somevideot ja muu verkkojulkaisu.

Toiminnan erityispiirteitä

Mediapajalla on mahdollisuus osallistua Meriva Startin järjestämään luontolähtöiseen toimintaan. Luontolähtöinen toiminta linkitetään mediapajan toimintaan myös virtuaalista maailmaa hyödyntämällä. Mediapaja vastaa osaltaan luontolähtöisen ryhmävalmennuksen toteuttamista ja dokumentoinnista sekä säätiön sisäisissä että avoimissa toimintalähtöisyyteen perustavissa ryhmävalmennuksissa.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Meriva Mediapajalla on 5 työasemaa, joihin kuuluu tietokone ja 4K-näytöt.
Valokuvaus ja videokuvaus käytössä on Panasonic S1 täydenkennon ammattilaiskamera. Käytössä on myös LED-studiovalot, rengasvalo, sekä mikrofonit niin kuvaustilannetta, kuin jälkiäänitystä varten. Videon ja valokuvan jälkikäsittelyä varten työasemilta löytyy mm. Adobe Creative Cloud ohjelmistopaketti.

Henkilöstöresurssit

Meriva Mediapajalla työskentelee 1 työvalmentaja ja 1 apuvalmentaja.
Koulutustaustalta löytyy Medianomi AMK sekä media-alan ammattitutkinto, sekä pitkä freelancer historia media/elokuva-alalta.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

1 - 10

Referenssit

Työpajatoiminnan laatumerkki, https://www.intory.fi/ajankohtaista/uutiset/tyopajavalmennuksen-laatu-tehdaan-nakyvaksi-valtakunnallisella-laatumerkilla/

Työpajatoiminnan laatumerkit perustuvat organisaation auditointiin. Auditointi on tehty joko vertaisauditoinnilla tai ulkopuolisen auditoijan tekemänä. Laatumerkkejä on kolmea eri tasoa, yhden, kahden tai kolmen tähden laatumerkkiä. Yhden tähden laatumerkkiin tulee työpajan täyttää 80 % laatukriteereistä, kahden tähden laatumerkkiin 90 % laatukriteereistä ja kolmen tähden laatumerkkiin 100 % laatukriteereistä.

Muuta

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Pakollinen tutkinnon osa

x Media-alalla toimiminen

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

x Audiovisuaalinen tuotanto
x Mediamateriaalien tekeminen

Valinnaiset tutkinnon osat 1

- Animaatio- ja tehostetuotannossa työskentely
- Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen
x Dokumentaarinen tuotanto
x Julkaisugrafiikan tuotanto
- Julkaisutuotannossa toimiminen
- Mainos- ja ajoneuvoteippauksien toteuttaminen
- Media-alan 3D-mallintaminen
- Media-alan 3D-tulostaminen
x Media-alalla työskentely
- Media-alan äänityössä toimiminen
x Mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin
- Media-alan äänituotanto
- Monikameratuotannossa työskentely
- Painaminen ja tulostaminen
- Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen
- Painotuotantolaitteiden huolto
- Painotuotannossa toimiminen
- Painotuotteiden viimeistely
- Painotuotteiden painaminen
- Painotuotteiden tulostaminen
- Pakkaustuotanto
- Pelituotannossa työskentely
- Pelituotteen tekeminen
- Pientuotannon viimeistelylaitteiden käyttö
x Rakennetun valokuvan toteuttaminen
- Tallennetuotannossa työskentely
- Tapahtuma- ja saliäänen toteuttaminen
- Tapahtumatuotannossa työskentely
- Valaisutuotannossa työskentely
x Valokuvatuotanto
- Verkkojulkaisutuotanto
- Verkkosivuston tekeminen
x Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely
x Videon jälkituotannossa työskentely

Valinnaiset tutkinnon osat 2

- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Julkaisutuotannon osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

x Mediamateriaalien tekeminen
- Julkaisutuotannossa toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat 1

- Animaatio- ja tehostetuotannossa työskentely
- Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen
x Audiovisuaalinen tuotanto
x Dokumentaarinen tuotanto
x Julkaisugrafiikan tuotanto
- Julkaisutuotannossa toimiminen
- Mainos- ja ajoneuvoteippauksien toteuttaminen
- Media-alan 3D-mallintaminen
- Media-alan 3D-tulostaminen
x Media-alalla työskentely
- Media-alan äänityössä toimiminen
x Mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin
- Media-alan äänituotanto
- Monikameratuotannossa työskentely
- Painaminen ja tulostaminen
- Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen
- Painotuotantolaitteiden huolto
- Painotuotannossa toimiminen
- Painotuotteiden viimeistely
- Painotuotteiden painaminen
- Painotuotteiden tulostaminen
- Pakkaustuotanto
- Pelituotannossa työskentely
- Pelituotteen tekeminen
- Pientuotannon viimeistelylaitteiden käyttö
x Rakennetun valokuvan toteuttaminen
- Tallennetuotannossa työskentely
- Tapahtuma- ja saliäänen toteuttaminen
- Tapahtumatuotannossa työskentely
- Valaisutuotannossa työskentely
x Valokuvatuotanto
- Verkkojulkaisutuotanto
- Verkkosivuston tekeminen
x Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely
x Videon jälkituotannossa työskentely

Valinnaiset tutkinnon osat 2

- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Painoviestinnän osaamisala
Pakollinen tutkinnon osa

- Painotuotannossa toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat 1

- Animaatio- ja tehostetuotannossa työskentely
- Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen
x Audiovisuaalinen tuotanto
x Dokumentaarinen tuotanto
x Julkaisugrafiikan tuotanto
- Julkaisutuotannossa toimiminen
- Mainos- ja ajoneuvoteippauksien toteuttaminen
- Media-alan 3D-mallintaminen
- Media-alan 3D-tulostaminen
x Media-alalla työskentely
x Mediamateriaalien tekeminen
- Media-alan äänityössä toimiminen
x Mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin
- Media-alan äänituotanto
- Monikameratuotannossa työskentely
- Painaminen ja tulostaminen
- Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen
- Painotuotantolaitteiden huolto
- Painotuotteiden viimeistely
- Painotuotteiden painaminen
- Painotuotteiden tulostaminen
- Pakkaustuotanto
- Pelituotannossa työskentely
- Pelituotteen tekeminen
- Pientuotannon viimeistelylaitteiden käyttö
x Rakennetun valokuvan toteuttaminen
- Tallennetuotannossa työskentely
- Tapahtuma- ja saliäänen toteuttaminen
- Tapahtumatuotannossa työskentely
- Valaisutuotannossa työskentely
x Valokuvatuotanto
- Verkkojulkaisutuotanto
- Verkkosivuston tekeminen
x Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely
x Videon jälkituotannossa työskentely

Valinnaiset tutkinnon osat 2

- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Kuvallisen ilmaisun osaamisala
Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat

x Graafisen suunnittelun toteuttaminen
- Kuvataiteen materiaalien ja menetelmien käyttö
x Valokuvatuotanto
x Rakennetun valokuvan toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat 1

x Graafisen muotoilun tuotesuunnittelu
x Graafisen suunnittelun asiakaslähtöinen tuotteistaminen
x Graafisen suunnittelun toteuttaminen
- Havainnosta piirtäminen
x Konseptitaiteen toteuttaminen
x Kuvan rakentaminen
x Kuvajournalistinen työskentely
x Kuvallinen ilmaisu ja havainnointi
x Kuvankäsittely
- Kuvanveistäminen
x Liikkuva kuva valokuvatuotannossa
- Maalaustaiteen toteuttaminen
- Markkinointikampanjan visuaalinen suunnittelu ja toteuttaminen
- Media-alan tai kuvallisen ilmaisun ammatinharjoittajana toimiminen
- Mediataiteen toteuttaminen
x Studiotyöskentely ja valaisu
x Taidegrafiikan toteuttaminen
- Teos- tai tuotekokonaisuuden toteuttaminen ja esille asettaminen
- Tila-aikataiteen toteuttaminen
x Valokuvataiteen toteuttaminen
x Yhteisötaiteen toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2

- Huippuosaajana toimiminen
- Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Media-alalla toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x tunnistaa media-alan toimintaympäristöjä
x valmistaa julkaisukelpoista mediamateriaalia pienimuotoisten julkaisujen tarpeisiin tarkoituksenmukaisilla välineillä
x julkaista mediamateriaalia verkkojulkaisualustan/digitaalisen julkaisualustan ja yleisten sosiaalisen median kanavien avulla
x suunnitella ja toteuttaa sekä tulostaa ja viimeistellä pienimuotoisen painotuotteen
x käyttää viestintään liittyviä ilmaisukeinoja sekä yleisiä periaatteita
x noudattaa media-alan lainsäädäntöä, tekijänoikeuskäytäntöjä sekä eettisiä ohjeistoja
x viestiä suomen tai ruotsin kielellä ja tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä tavalla
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö tunnistaa media-alan toimintaympäristöjä.

Henkilö

x tunnistaa media-alan yrityksiä, toimintatapoja ja toimijoita, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x tunnistaa journalistisen ja markkinointiviestinnän eron mediamateriaaleissa ja julkaisuissa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x ymmärtää työssään asiakas- ja tilaajalähtöisen tuotannon periaatteita, mutta tarvitsee toimintaansa ajoittain ohjausta

Henkilö valmistaa julkaisukelpoista mediamateriaalia pienimuotoisten julkaisujen tarpeisiin tarkoituksenmukaisilla välineillä.

Henkilö

x suunnittelee ja toteuttaa osin ohjatusti seuraavat mediamateriaalit: kirjoittaa lyhyttä tekstiä, toteuttaa digitaalista grafiikkaa, kuvaa ja käsittelee valokuvia sekä kuvaa ja editoi videoita
x tunnistaa julkaisukanavaan liittyviä vaatimuksia ja huomioi ne mediamateriaalissaan, mutta tarvitsee osin ohjausta
x valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö julkaisee mediamateriaalia verkkojulkaisualustan/ digitaalisen julkaisualustan ja yleisten sosiaalisen median kanavien avulla.

Henkilö

x julkaisee mediamateriaalin valitun kanavan ja sosiaalisen median kautta mutta tarvitsee osin ohjausta
x käyttää toistuvissa työtilanteissa keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja, mutta tarvitsee osin ohjausta

Henkilö suunnittelee ja toteuttaa sekä tulostaa ja viimeistelee pienimuotoisen painotuotteen.

Henkilö

x suunnittelee ja toteuttaa sekä tulostaa ja viimeistelee pienimuotoisen painotuotteen, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää julkaisussaan teknisiä ja ilmaisullisia mahdollisuuksia, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö käyttää viestintään liittyviä ilmaisukeinoja sekä yleisiä periaatteita.

Henkilö

x käyttää työssään media-alan yleisiä ilmaisukeinoja kuten värejä, typografiaa, sommittelua ja kuvakerrontaa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö noudattaa media-alan lainsäädäntöä, tekijänoikeuskäytäntöjä sekä eettisiä ohjeistoja.

Henkilö

x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työtehtäviinsä vaikuttavan lainsäädännön ja alan eettiset ohjeistot, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö viestii suomen tai ruotsin kielellä ja tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä tavalla.

Henkilö

x viestii suomen tai ruotsin kielellä ja tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä tavalla
x käyttää ohjatusti työtehtäviinsä liittyvää ammattisanastoa

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Audiovisuaalinen tuotanto

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x työskennellä moniammatillisessa työryhmässä tuotannon eri vaiheissa audiovisuaalisen alan tuotannossa
x kommunikoida moniammatillisessa työryhmässä
x työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö työskentelee moniammatillisessa työryhmässä tuotannon eri vaiheissa audiovisuaalisen alan tuotannossa.

Henkilö

x tunnistaa tuotantoprosessin eri vaiheet ja hahmottaa työnsä koko tuotantoprosessia, mutta tarvitsee osin ohjausta
x tunnistaa ja osaa kuvailla tuotantoprosessin keskeiset työroolit ja tehtävät, mutta tarvitsee osin ohjausta
x työskentelee useammassa eri tehtävässä tai työroolissa tuotannon eri vaiheissa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää tuotannon suunnittelun ja toteutuksen dokumentteja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tuotannon aikatauluja työtehtävissään, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö kommunikoi moniammatillisessa työryhmässä.

Henkilö

x kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla työryhmän muiden jäsenten kanssa, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x kuvailee tekemiään ratkaisuja muulle työryhmälle sekä huomioi heiltä saamansa tietoa omissa työtehtävissään, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta

Henkilö työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Mediamateriaalien tekeminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x käyttää erilaisia menetelmiä mediamateriaalien tuottamiseen
x suoratoistaa videomateriaalia internetin kautta
x suunnitella työnsä ja käyttää alan yleisiä suunnitteludokumentteja työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
x käyttää mediamateriaalien valmistuksessa erilaisia ilmaisukeinoja
x työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö käyttää erilaisia menetelmiä mediamateriaalien tuottamiseen.

Henkilö

x tuottaa osin ohjattuna mediamateriaaleja eri menetelmillä; kuvaa järjestelmäkameralla valokuvia ja käsittelee niitä, tallentaa videokuvauksessa kuvaa ja ääntä sekä koostaa videomateriaalista kuva- ja äänikerronnallisen kokonaisuuden, toteuttaa digitaalisia graafisia elementtejä, animoi niitä ja yhdistää grafiikkaa ja typografiaa videomateriaaliin
x huomioi kuvaustilanteessa valaistuksen ja käyttää tarvittaessa lisävalaisua, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toteuttaa tarkoituksenmukaiset työnkulut, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työn kulussa värinhallinnan sekä kuvan ja äänen teknisen julkaisukelpoisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi julkaisukanavien tekniset ja ilmaisulliset vaatimukset, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x tekee työtehtäviinsä liittyvän tiedostonhallinnan, versioinnin ja arkistoinnin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö suoratoistaa videomateriaalia internetin kautta.

Henkilö

x tekee osittain ohjattuna suunnitelman suoratoiston toteuttamisesta huomioiden jakelukanavan vaatimukset
x testaa ja varmistaa osittain ohjattuna suoratoiston toiminnan ja laadun eri laiteympäristöissä
x suoratoistaa videomateriaalia, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö suunnittelee työnsä ja käyttää alan yleisiä suunnitteludokumentteja työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Henkilö

x suunnittelee työtehtäviänsä etukäteen, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää alan yleisiä suunnitteludokumentteja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö käyttää mediamateriaalien valmistuksessa erilaisia ilmaisukeinoja.

Henkilö

x käyttää mediamateriaalien valmistuksessa audiovisuaalisen kerronnan ja välineiden ilmaisukeinoja tarkoituksenmukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää mediamateriaalien valmistuksessa värin, sommittelun sekä typografian ilmaisukeinoja tarkoituksenmukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilöa dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Dokumentaarinen tuotanto

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x toteuttaa yksin tai osana työryhmää kaikki vaiheet työprosessissa, jossa työskennellään dokumentaarisesta näkökulmasta valokuvauksen, äänen tai videon menetelmiä käyttäen tai näitä yhdistäen
x suunnitella työnsä ja organisoida dokumentaarisen tuotannon mahdollistavat järjestelyt työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
x työskennellä työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa autenttisissa tilanteissa ja ympäristöissä
x käyttää tarkoituksenmukaisia kuvakerronnan, äänikerronnan ja/tai audiovisuaalisen kerronnan keinoja
x tehdä tarvittaessa esityskopion tai -kopiot sekä versioida ja arkistoida materiaalinsa huomioiden eri käyttötarkoitukset, julkaisukanavat sekä tilaajan tarpeet
x huomioida työnkulussa värinhallinnan ja materiaalin teknisen julkaisukelpoisuuden
x työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan​​​​​​​.
Osaamisen arviointi

Henkilö toteuttaa yksin tai osana työryhmää kaikki vaiheet työprosessissa, jossa työskennellään dokumentaarisesta näkökulmasta valokuvauksen, äänen tai videon menetelmiä käyttäen tai näitä yhdistäen.

Henkilö

x toimii työprosessin kaikissa vaiheissa lajityypin edellyttämällä tavalla, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x tunnistaa dokumentaarisen tuotannon lajityyppejä, mutta tarvitsee tähän osin ohjausta
x käyttää tarkoituksenmukaisesti dokumentaarisen työtavan kuvauksen kerrontatapoja ja valittua näkökulmaa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työprosessissaan lajityypille ominaisella tavalla tilaajalähtöisen viestinnän näkökulman, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x työskennelleessään osana ryhmää kommunikoi yhteistyökykyisesti työryhmän jäsenten kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö suunnittelee työnsä ja organisoi dokumentaarisen tuotannon mahdollistavat järjestelyt työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Henkilö

x suunnittelee ja organisoi työnsä ennalta, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x taustoittaa ja rajaa aiheensa sekä tarkentaa näkökulmansa ennen työn toteuttamista, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö työskentelee työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa autenttisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Henkilö

x valitsee työhönsä tarkoituksenmukaiset työmenetelmät ja -välineet sekä käyttää niitä työtilanteissa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x havainnoinnissaan huomioi jatkuvasti objektiivisuuden ja valitun näkökulman, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi tehtävissään tekijänoikeudet, sopimukset, kuvaus- ja julkaisuluvat sekä ammattieettiset näkökohdat, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työnkulussa värinhallinnan ja materiaalin teknisen julkaisukelpoisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö käyttää tarkoituksenmukaisia kuvakerronnan, äänikerronnan ja/taiaudiovisuaalisen kerronnan keinoja.

Henkilö

x käyttää tarkoituksenmukaisia kuvakerronnan, äänikerronnan ja/tai audiovisuaalisen kerronnan keinoja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x valitsee jälkityövaiheessa tarkoituksenmukaiset työmenetelmät, -välineet ja materiaalit sekä käyttää niitä työtilanteissa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää työtehtävänsä edellyttämässä laajuudessa tarkoituksenmukaisesti arkistomateriaalia, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi kerronnassa ja teknisessä toteutuksessa julkaisukanavien vaatimukset, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö tekee tarvittaessa esityskopion tai -kopiot sekä versioi ja arkistoi materiaalinsa huomioiden eri käyttötarkoitukset, julkaisukanavat sekä tilaajan tarpeet.

Henkilö

x tekee tarvittaessa esityskopion tai -kopiot, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x versioi ja arkistoi materiaalinsa huomioiden eri käyttötarkoitukset, julkaisukanavat sekä tilaajan tarpeet, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö huomioi työnkulussa värinhallinnan ja materiaalin teknisen julkaisukelpoisuuden.

Henkilö

x huomioi työnkulussa värinhallinnan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x huomioi työnkulussa materiaalin teknisen julkaisukelpoisuuden, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Julkaisugrafiikan tuotanto

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x suunnitella ja toteuttaa monipuolisia tilaajalähtöisten viestintätuotteiden julkaisu-, tulostus- tai painokelpoisia aineistoja
x käyttää alan keskeisiä ohjelmia, työvälineitä ja -menetelmiä
x työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan
Osaamisen arviointi

Henkilö suunnittelee ja toteuttaa monipuolisia tilaajalähtöisten viestintätuotteiden julkaisu-, tulostus- tai painokelpoisia aineistoja.

Henkilö

x huomioi osittain ohjatusti tilaajan tarpeet ja toiveet ja noudattaa ohjeita
x laatii ymmärrettäviä luonnoksia ja toimittaa ne tilaajalle arvioitavaksi
x tarvitsee ajoittain ohjausta julkaisu-, paino- tai tulostusmenetelmän, -materiaalin ja mahdollisen jälkikäsittelyn asettamien vaatimusten huomioimisessa
x tekee yksinkertaisen työsuunnitelman ja aikataulun työstään
x toteuttaa suunnitelman mukaisten julkaisukelpoisten töiden julkaisu-, tulostus- tai painoaineistot

Henkilö käyttää alan keskeisiä ohjelmia, työvälineitä ja -menetelmiä.

Henkilö

x käyttää sisällön tuottamisessa ja koostamisessa tarvittavia tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja ohjelmistoja mutta voi tarvita niiden käytössä ajoittain ohjausta
x käyttää osittain ohjatusti visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ilmaisukeinoja
x valitsee ohjatusti ilmaisullisesti sopivimman typografisen tyylin käyttötarkoituksen mukaan
x huomioi sommittelussa liikkeen ja lukusuunnan merkityksen
x kirjoittaa oikeakielistä tekstiä
x valitsee oikeat tiedostomuodot jatkokäsittelyä ja eri menetelmillä tapahtuvaa julkaisemista varten mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x ottaa osittain ohjattuna huomioon seuraavien työvaiheiden reunaehtoja, työmenetelmiä ja erityisvaatimuksia
x hankkii työhönsä liittyvää tietoa tarviten ajoittain ohjausta
x pyytää apua mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi

Henkilö työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Media-alalla työskentely

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x työskennellä media-alan osaamista edellyttävissä tehtävissä
x hahmottaa tehtävänsä osana laajempaa media-alan työkokonaisuutta tai tuotantoprosessia
x käyttää alan aineistoja, materiaaleja ja dokumentteja työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
x työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö työskentelee media-alan osaamista edellyttävissä tehtävissä.

Henkilö

x työskentelee media-alan osaamista edellyttävissä työtehtävissä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää työtehtävissään alan laitteita ja sovelluksia, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi tehtävissään tuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x kommunikoi ja toimii tilanteen edellyttämällä tavalla erilaisissa työnsä vuorovaikutustilanteissa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö hahmottaa tehtävänsä osana laajempaa työkokonaisuutta tai tuotantoprosessia.

Henkilö

x tunnistaa työkokonaisuuden tai tuotantoprosessin eri vaiheet ja hahmottaa työnsä ja osana laajempaa kokonaisuutta, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa työkokonaisuuden tai tuotantoprosessin aikatauluja työtehtävissään, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö käyttää alan aineistoja, materiaaleja ja dokumentteja työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Henkilö

x käyttää alan aineistoja, materiaaleja ja dokumentteja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x tekee tehtäviinsä liittyvän tiedostonhallinnan, versioinnin ja arkistoinnin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteet ja käyttää alan ammattisanastoa työnsä edellyttämässä laajuudessa
x tehdä mediamateriaalia markkinointiviestinnän tarpeisiin yksin tai osana työryhmää
x käyttää markkinointiviestinnässä yleisiä sosiaalisen median työkaluja ja menetelmiä
x tuntee yleisiä digitaalisen markkinoinnin optimoinnin ja vaikuttavuuden seuraamisen mittaustapoja ja osaa käyttää niitä omien työtehtävien edellyttämässä laajuudessa
x tuottaa lyhyitä tekstejä markkinointiviestinnän tarpeisiin ja huomioida tekstissään julkaisukanavan ominaispiirteet
x työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan
Osaamisen arviointi

Henkilö tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteet ja käyttää alan ammattisanastoa työnsä edellyttämässä laajuudessa.

Henkilö

x tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja käyttää markkinoinnin ammattisanastoa työnsä edellyttämässä laajuudessa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x tunnistaa keskeiset markkinointikanavat, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö tekee mediamateriaalia markkinointiviestinnän tarpeisiin yksin tai osana työryhmää.

Henkilö

x tunnistaa työnsä osana laajempaa markkinointiviestinnän kokonaisuutta, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x soveltaa media-alan välineiden ja menetelmien osaamistaan markkinointiviestinnän mediamateriaalien tekemisessä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toteuttaa työnkulun tai osan sen vaiheista tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään kohderyhmän, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi mediamateriaalinsa toteutuksessa julkaisukanavan vaatimukset ja ominaispiirteet, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi mediamateriaalinsa toteutuksessa yrityksen tai toimijan viestintästrategian, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa yrityksen tai toimijan graafista ohjeistoa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tuotannon ja/tai työryhmän aikatauluja työtehtävissään, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla markkinointia toteuttavan työryhmän muiden jäsenten kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö käyttää markkinointiviestinnässä yleisiä sosiaalisen median työkaluja ja menetelmiä.

Henkilö

x käyttää markkinointiviestinnässä yleisiä sosiaalisen median työkaluja ja menetelmiä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi ajoitukseen liittyviä asioita viestinnässä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi viestintäkanavan vaikutuksen markkinointimateriaalin mittaan, ajalliseen kestoon tai muuhun viestintään vaikuttavaan ilmaisuun tai laatuun, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö tuntee yleisiä digitaalisen markkinoinnin optimoinnin ja vaikuttavuuden seuraamisen mittaustapoja ja käyttää niitä omien työtehtävien edellyttämässä laajuudessa.

Henkilö

x tunnistaa yleisiä digitaalisen markkinoinnin optimoinnin ja vaikuttavuuden seuraamisen mittaustapoja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää optimointia ja mittaamista omien työtehtävien edellyttämässä laajuudessa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö tuottaa lyhyitä tekstejä markkinointiviestinnän tarpeisiin ja huomioi tekstissään julkaisukanavan ominaispiirteet.

Henkilö

x kirjoittaa lyhyitä tekstejä viestinnän ja markkinoinnin tarkoituksiin oman työnsä edellyttämässä laajuudessa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x huomioi teksteissään julkaisukanavan ominaispiirteet, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x ymmärtää oikeakielisyyden merkityksen viestinnässä ja huomioi sen teksteissään, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Rakennetun valokuvan toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x suunnitella ja toteuttaa rakennettuja valokuvia tilaajalähtöisessä valokuvatuotannossa
x työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö suunnittelee ja toteuttaa rakennettuja valokuvia tilaajalähtöisessä valokuvatuotannossa.

Henkilö

x tunnistaa kuvan käyttötarkoituksen, tarkentaa toimeksiannon sisällön tilaajan kanssa ja huomioi sen kaikissa työvaiheissaan, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x suunnittelee työnsä ennakkoon, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x suunnitelee ja toteuttaa kuvauksien taustat ja asetelmat, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x valitsee tarkoituksenmukaiset työmenetelmät, -välineet ja materiaalit ja käyttää niitä työtilanteissa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää kuvaus- ja valaisulaitteistoa studioympäristössä tai muussa kuvauslokaatiossa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi tehtävissään tekijänoikeudet sopimukset, kuvaus- ja julkaisuluvat sekä ammattieettiset näkökohdat, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x hyödyntää kuvausvälineitä tarkoituksenmukaisesti ilmaisun ja kerronnan välineinä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x kommunikoi ja ohjaa mallia kuvaustilanteessa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työnkulussa värinhallinnan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x käsitelee kuvamateriaalia toimeksiannon mukaisessa laajuudessa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x versioi, arkistoi ja tarvittaessa tulostaa kuvamateriaalin huomioiden eri käyttötarkoitukset ja julkaisukanavat, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Valokuvatuotanto

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x valmistella kuvauksia sekä käyttää kuvausvälineitä ja valoa ilmaisun välineenä
x käsitellä, tulostaa, arkistoida sekä julkaista kuvamateriaaliansa huomioiden eri käyttötarkoitukset ja julkaisukanavat
x kalibroida digitaaliseen työnkulkuun liittyvät laitteet ja huomioida värinhallinnan työnkulussa
x huomioida työtehtävissään tekijänoikeudet, sopimukset, kuvaus- ja julkaisuluvat sekä ammattieettiset näkökohdat
x työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan​​​​​​​.
Osaamisen arviointi

Henkilö valmistelee kuvauksia sekä käyttää kuvausvälineitä ja valoa ilmaisun välineenä.

Henkilö

x ymmärtää kuvan käyttötarkoituksen ja tarkentaa toimeksiannon sisällön tilaajan kanssa sekä huomioi sen eri työvaiheissa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x valitsee työhönsä tarkoituksenmukaiset työmenetelmät ja -välineet sekä käyttää niitä toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää työssään kuvausvälineitä ilmaisun ja kerronnan välineinä tarkoituksenmukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö käsittelee, tulostaa, arkistoi sekä julkaisee kuvamateriaaliansa huomioiden eri käyttötarkoitukset ja julkaisukanavat.

Henkilö

x valitsee työhönsä tarkoituksenmukaiset työmenetelmät, -välineet ja materiaalit ja käyttää niitä toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi julkaisukanavien sekä tekniset että kerronnalliset vaatimukset, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö kalibroi digitaaliseen työnkulkuun liittyvät laitteet ja huomioi värinhallinnan työnkulussa.

Henkilö

x kalibroi digitaaliseen työnkulkuun liittyvät laitteet, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi värinhallinnan työnkulussa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö huomioi työtehtävissään tekijänoikeudet, sopimukset, kuvaus- ja julkaisuluvat sekä ammattieettiset näkökohdat.

Henkilö

x huomioi tehtävissään tekijänoikeudet sopimukset, kuvaus- ja julkaisuluvat, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi tehtävissään ammattieettiset näkökohdat, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x kuvailla videotuotannon eri vaiheet ja tuotantoprosessin etenemisen
x toimia useammassa työroolissa tai tehtävässä osana videotuotannon työryhmää esituotanto- ja tuotantovaiheessa
x valita ja käyttää videotuotannon laitteistoa ja sovelluksia omien tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
x työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö kuvailee video- ja elokuvatuotannon eri vaiheet ja tuotantoprosessin etenemisen.

Henkilö

x tunnistaa ja kuvailee videotuotannon eri vaiheet, mutta tarvitsee osin ohjausta
x tunnistaa ja kuvailee videotuotannon keskeiset työroolit, mutta tarvitsee osin ohjausta
x noudattaa tuotannon aikatauluja työtehtävissään, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö toimii useammassa työroolissa tai tehtävässä osana videotuotannon työryhmää esituotanto- ja tuotantovaiheessa.

Henkilö

x toimii useammassa eri työroolissa tai tehtävässä osana videotuotannon työryhmää, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla työryhmän muiden jäsenten kanssa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö valitsee ja käyttää videotuotannon laitteistoa ja sovelluksia omien tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Henkilö

x käyttää videotuotannon suunnittelun ja toteutuksen dokumentteja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x valitsee sopivat työmenetelmät ja -välineet, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi sähkö- ja työturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun periaatteita, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x ymmärtää ja käyttää komentokieltä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x tekee tiedostonhallinnan, versioinnin ja arkistoinnin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Videon jälkituotannossa työskentely

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x kuvailla videotuotannon eri vaiheet ja tuotantoprosessin etenemisen
x toimia useammassa työroolissa tai tehtävässä osana videotuotannon työryhmää jälkituotantovaiheessa
x valita ja käyttää videotuotannon laitteistoa ja sovelluksia omien tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
x työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan
Osaamisen arviointi

Henkilö kuvailee videotuotannon eri vaiheet ja tuotantoprosessin etenemisen.

Henkilö

x tunnistaa ja kuvailee videotuotannon eri vaiheet, mutta tarvitsee osin ohjausta
x tunnistaa ja kuvailee videotuotannon keskeiset työroolit, mutta tarvitsee osin ohjausta
x noudattaa tuotannon aikatauluja työtehtävissään, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö toimii useammassa työroolissa tai tehtävässä osana videotuotannon työryhmää jälkituotantovaiheessa.

Henkilö

x toimii useammassa eri työroolissa tai tehtävässä osana videotuotannon työryhmää, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla työryhmän muiden jäsenten kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö valitsee ja käyttää videotuotannon laitteistoa ja sovelluksia omien tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Henkilö

x ymmärtää videotuotannon suunnittelun ja toteutuksen dokumentteja ja työskentelee niistä saamansa tiedon perusteella, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x valitsee työhönsä sopivat työmenetelmät ja työvälineet sekä käyttää niitä toistuvissa keskeisissä työtilanteissa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää työssään audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun periaatteita, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x tekee tiedostonhallinnan, siirron, versioinnin ja arkistoinnin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x tekee esityskopion tai -kopiot huomioiden jakelukanavan vaatimukset sekä tilaajan tarpeet, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Graafisen suunnittelun toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x suunnitella ja toteuttaa visuaalisen viestinnän tuotteita
x käyttää typografiaa, kuvia ja sommittelun keinoja viestin visualisoimisessa
x käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä, välineitä ja ohjelmistoja
x ottaa huomioon alan tuotantoprosessien vaatimukset suunnittelussa
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö suunnittelee ja toteuttaa visuaalisen viestinnän tuotteita.

Henkilö

x suunnittelee ja toteuttaa visuaalisen viestinnän tuotteita ottaen huomioon asiakkaan ja kohderyhmän, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x hankkii taustatietoja työnsä lähtökohdaksi, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x tekee ja esittelee luonnoksen
x tunnistaa graafisen suunnittelun sovellustapoja medioissa
x noudattaa sovittua aikataulua

Henkilö käyttää typografiaa, kuvia ja sommittelun keinoja viestin visualisoimisessa.

Henkilö

x käyttää esteettisesti ja viestinnällisesti tarkoituksenmukaista typografiaa sekä hyödyntää typografian traditioiden tuntemusta, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x valitsee ja toteuttaa kuvamateriaalia, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x käyttää kuvan rakentamisen keinoja

Henkilö tunnistaa graafisen suunnittelun tuotantoprosessien vaatimukset.

Henkilö

x tunnistaa yleisimmät tuotantoprosessit, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x tunnistaa keskeiset mediakanavat, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x käyttää värijärjestelmiä, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x käyttää tallennusmuotoja
x noudattaa sovittua aikataulua

Henkilö käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä, välineitä ja ohjelmistoja.

Henkilö

x käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä ja välineitä, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x hallitsee keskeisten ohjelmistojen peruskäytön, mutta tarvitsee osittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Graafisen muotoilun tuotesuunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x suunnitella ja toteuttaa graafisen muotoilun tuotteita itsenäisesti tai osana työryhmää
x hyödyntää graafisen muotoilun ja typografian historiaa
x käyttää graafisen muotoilun suunnittelumenetelmiä, välineitä ja ohjelmistoja
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö suunnittelee ja toteuttaa graafisen muotoilun tuotteita itsenäisesti tai osana työryhmää.

Henkilö

x suunnittelee ja toteuttaa graafisen muotoilun tuotteita, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x ottaa huomioon kohderyhmän ja viestinnälliset tavoitteet, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x hankkii taustatietoja työnsä lähtökohdaksi, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x tekee ja esittelee luonnoksen
x tunnistaa graafisen muotoilun merkityksen medioissa

Henkilö hyödyntää graafisen muotoilun ja typografian historiaa.

Henkilö

x tunnistaa graafisen muotoilun tyylipiirteitä
x tunnistaa typografian historian keskeisiä piirteitä

Henkilö käyttää graafisen muotoilun suunnittelumenetelmiä, välineitä ja ohjelmistoja.

Henkilö

x käyttää graafisen muotoilun menetelmiä ja välineitä, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x hallitsee keskeisten graafisen suunnittelun ohjelmistojen peruskäytön, mutta tarvitsee osittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Graafisen suunnittelun asiakaslähtöinen tuotteistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x käyttää graafista suunnittelua asiakkaan palveluiden ja tuotteiden tuotteistamiseen
x toimia erilaisissa asiakaspalvelu-, viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
x hinnoitella työnsä ja ymmärtää työprosessin kustannusrakennetta
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö käyttää graafisen suunnittelua asiakkaan palveluiden ja tuotteiden tuotteistamiseen.

Henkilö

x tuotteistaa asiakkaan palveluita tai tuotteita kohderyhmille, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x hankkii taustatietoja työnsä lähtökohdaksi, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x ideoi tuotteistamisen toimintamallin ja esittelee idean
x suunnittelee ja toteuttaa graafisen muotoilun palvelun tai tuotteen asiakkaalle annetun ohjeen mukaan

Henkilö toimii erilaisissa asiakaspalvelu-, viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Henkilö

x osallistuu erilaisiin asiakaspalvelu-, viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin
x esittelee suunnitelman, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x ymmärtää työssään asiakkaan toimeksiannon

Henkilö hinnoittelee työnsä ja ymmärtää työprosessin kustannusrakennetta.

Henkilö

x tunnistaa työn hinnoittelun osatekijöitä
x tuntee työprosessin kustannusrakennetta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Konseptitaiteen toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x visualisoida idean ja tarinan mediatuotteita varten
x käyttää keskeisiä kuvailmaisun keinoja sekä taide- ja muotoiluhistorian tyylipiirteitä
x käyttää suunnittelussa keskeisiä ohjelmistoja, työvälineitä ja -menetelmiä
x toimia osana mediatuotteen tuotantoprosessia
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö visualisoi idean ja tarinan mediatuotteita varten.

Henkilö

x toteuttaa mediatuotteen kuvallisia elementtejä
x toteuttaa valmiin suunnitelman pohjalta kuvakäsikirjoituksen tai konseptikuvia, mutta tarvitsee osittain ohjausta

Henkilö käyttää keskeisiä kuvailmaisun keinoja sekä taide- ja muotoiluhistorian tyylipiirteitä.

Henkilö

x tunnistaa väri- ja kuvasommittelun keskeisiä periaatteita
x tuntee kuvan rajauksen ja perspektiivin periaatteita
x tunnistaa taide- ja muotoiluhistorian tyylipiirteitä

Henkilö käyttää suunnittelussa keskeisiä ohjelmistoja, työvälineitä ja -menetelmiä.

Henkilö

x käyttää suunnittelussa ja sisällön tuottamisessa tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x käyttää joitakin ohjelmistoja

Henkilö toimii osana mediatuotteen tuotantoprosessia.

Henkilö

x tunnistaa tuotantoprosessin vaiheita
x huomioi työssään toimeksiantajan tarpeita
x tunnistaa tuotantoprosessin vaatimuksia
x työskentelee osana työryhmää ja ottaa vastaan palautetta
x ymmärtää englanninkielistä sanastoa
x noudattaa sovittuja aikatauluja

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Kuvan rakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x tunnistaa kuvallisen ilmaisun tradition keskeisiä tunnuspiirteitä
x tunnistaa kuvallisen ilmaisun keskeiset keinot ja soveltaa niitä omassa työssään
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö tunnistaa kuvallisen ilmaisun tradition keskeisiä tunnuspiirteitä.

Henkilö

x tunnistaa kuvallisen ilmaisun tradition keskeisiä tunnuspiirteitä, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x tunnistaa nykytaiteen ilmenemismuotoja, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x tunnistaa kuvallisen ilmaisun tradition tunnuspiirteitä tämän päivän kuvakulttuurissa, mutta tarvitsee osittain ohjausta

Tunnistaa kuvallisen ilmaisun keskeiset keinot ja soveltaa niitä omassa työssään.

Henkilö

x tuntee värisommittelun keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä omassa työskentelyssään, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x tuntee kuvan sommittelun ja rajauksen keskeiset periaatteet ja soveltaa niitä omassa työskentelyssään, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x ymmärtää valon merkityksen kuvan rakentamisessa ja soveltaa sitä omassa työskentelyssään, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x käyttää kuvatilan rakentamisen keskeisiä periaatteita, mutta tarvitsee osittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Kuvajournalistinen työskentely

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x toteuttaa valokuvia ja kuvakerronnallisia kokonaisuuksia journalistisesta näkökulmasta
x toteuttaa kuvajournalististen valokuvien ja kuvakerronnalisten kokonaisuuksien työprosesseja
x huomioida työtehtävissään tilaajan näkökulman ja tuotannon kustannusten rakentumista
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö toteuttaa valokuvia ja kuvakerronnallisia kokonaisuuksia journalistisesta näkökulmasta.

Henkilö

x toteuttaa valokuvia ja rakentaa kuvista journalistisia kerronnallisia kokonaisuuksia välittääkseen tietoa yhteiskunnasta, ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toteuttaa kuvajournalistisen videon, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii yhteistyössä toimittajan, graafikon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa työnsä edellyttämässä laajuudessa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään kuvan ja tekstin yhteyden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään julkaisukanavan ja muun kontekstin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x hyödyntää työskentelyssään kuvajournalismin tradition ja nykyhetken tuntemustaan, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö toteuttaa kuvajournalististen valokuvien ja kuvakerronnalisten kokonaisuuksien työprosesseja.

Henkilö

x toteuttaa kuvajournalististen valokuvien ja kuvakerronnalisten kokonaisuuksien työprosesseja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x suunnittelee ja organisoi työnsä sekä taustoittaa aiheensa työn edellyttämässä laajuudessa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x pyytää tarvittavat kuvaus- ja julkaisuluvat, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x sopii aikatauluista muiden osapuolien kanssa ja aikatauluttaa oman työnsä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x tekee työnsä valmiiksi aikataulun mukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x valitsee työhönsä tarkoituksenmukaiset työmenetelmät ja -välineet sekä käyttää niitä työtilanteissa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x versioi ja arkistoi materiaalinsa huomioiden eri käyttötarkoitukset, julkaisukanavat sekä asiakaslähtöisessä työssä tilaajan tarpeet, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii työprosessin kaikissa vaiheissa lajityypin edellyttämällä tavalla, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö huomioi työtehtävissään tilaajan näkökulman ja tuotannon kustannusten rakentumista.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti asiakaslähtöisissä työtehtävissään, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Kuvallinen ilmaisu ja havainnointi

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x havainnoida ja toteuttaa kuvia eri menetelmillä
x toteuttaa kolmiulotteisen tuotoksen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö havainnoi ja toteuttaa kuvia eri menetelmillä.

Henkilö

x toteuttaa kuvia, joista osa perustuu havaintoon
x käyttää eri työvälineitä ja -menetelmiä
x käyttää kuva- ja värisommittelun periaatteita, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x käyttää tila- ja valovaikutelman rakentamisen periaatteita, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x asettaa kuviaan esille sekä ottaa vastaan palautetta

Henkilö toteuttaa kolmiulotteisen tuotoksen.

Henkilö

x toteuttaa kolmiulotteisen tuotoksen
x käyttää kolmiulotteiseen sommitteluun soveltuvia työvälineitä ja -menetelmiä, mutta tarvitsee osittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Kuvankäsittely

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x käsitellä kuvia kuvankäsittelyohjelmilla erilaisiin käyttötarkoituksiin ja julkaisukanaviin
x toteuttaa kuvankäsittelyn työnkulut eri tyyppisiin kuviin
x ilmaista kuvankäsittelyn keinoin ajatuksia, tunteita tai viestejä
x toimia ja kommunikoida yhteistyökumppaneiden kanssa
x huomioida ajan käyttöä ja tuotannon kustannusten rakentumista
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö käsittelee kuvia kuvankäsittelyohjelmilla erilaisiin käyttötarkoituksiin ja julkaisukanaviin.

Henkilö

x käsittelee kuvia kuvankäsittelyohjelmilla, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi kuvien käyttötarkoituksen ja julkaisukanavan tekniset vaatimukset, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö toteuttaa kuvankäsittelyn työnkulut eri tyyppisiin kuviin.

Henkilö

x toteuttaa kuvankäsittelyn työnkulkuja erilaisiin kuvatyyppeihin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää tarkoituksenmukaisia digitaalisen kuvankäsittelyn työmenetelmiä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi värinhallinnan digitaalisessa työnkulussa, mutta tarvitsee osittain ohjausta

Henkilö ilmaisee kuvankäsittelyn keinoin ajatuksia, tunteita tai viestejä.

Henkilö

x ilmaisee kuvankäsittelyn keinoin ajatuksia, tunteita tai viestejä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää tarkoituksenmukaisia ilmaisullisia ja teknisiä ratkaisuja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi ilmaisukeinojen valinnassa kuvan kontekstin, asiayhteyden ja julkaisuympäristön, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö toimii ja kommunikoi yhteistyökumppaneiden kanssa.

Henkilö

x työskentelee asiakaslähtöisissä tuotannoissa tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x ottaa tekijälähtöisissä tuotannoissa huomioon yhteistyökumppanien näkökulmat, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö huomioi ajan käyttöä ja tuotannon kustannusten rakentumista.

Henkilö

x huomioi työssään ajan käytön ja sen vaikutuksen tuotannon kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi menetelmien ja materiaalien käytön vaikutuksia tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö osaa dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Liikkuva kuva valokuvatuotannossa

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x täydentää valokuvailmaisua liikkuvan kuvan keinoilla
x suunnittella ja toteuttaa lyhytkestoisen tuotannon tai teoksen, jossa valokuvailmaisua täydennetään käyttämällä liikkuvan kuvan kerrontaa ja ilmaisukeinoja
x huomioida työtehtävissään tilaajan näkökulman ja tuotannon kustannusten rakentumista
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan
Osaamisen arviointi

Henkilö täydentää valokuvailmaisua liikkuvan kuvan keinoilla.

Henkilö

x valitsee teoksen sisältöön ja kerrontaan tarkoituksenmukaiset välineet, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x valitsee teoksen sisältöön ja kerrontaan tarkoituksenmukaiset ilmaisumuodot, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö suunnittelee ja toteuttaa lyhytkestoisen tuotannon tai teoksen, jossa valokuvailmaisua täydennetään käyttämällä liikkuvan kuvan kerrontaa ja ilmaisukeinoja.

Henkilö

x suunnittelee ja toteuttaa lyhytkestoisen tuotannon/teoksen, jossa käytetään liikkuvan kuvan kerrontaa ja ilmaisukeinoja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x suunnittelee sisältöä ja kerrontaa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää audiovisuaalisia keinoja ilmaisussa ja kerronnassa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää audiovisuaalisen tuotannon työvälineitä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x suunnittelee, organisoi ja aikatauluttaa työnsä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toteuttaa ja viimeistelee tavoitteiden mukaisen teoksen suunnitellussa aikataulussa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö huomioi työtehtävissään tilaajan näkökulman ja tuotannon kustannusten rakentumista.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti asiakaslähtöisissä työtehtävissään, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Studiotyöskentely ja valaisu

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x suunnitella ja toteuttaa toimeksiannon mukaisen kuvaustyön
x valaista ja kuvata erilaisia kuva-aiheita studiossa
x käyttää valokuvailmaisussaan erilaisia valaisutapoja
x huomioida työtehtävissään tilaajan näkökulman ja tuotannon kustannusten rakentumista
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö suunnitelee ja toteuttaa toimeksiannon mukaisen kuvaustyön.

Henkilö

x suunnittelee kuvauksen aikataulun
x toteuttaa kuvaustyön eri vaiheet ja saa kuvat valmiiksi aikataulussa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö valaisee ja kuvaa erilaisia kuva-aiheita studiossa.

Henkilö

x valaisee ja kuvaa studioympäristössä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää tarkoituksenmukaista kuvaus- ja valaisulaitteistoa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää kameran ja valokaluston erilaisia ominaisuuksia tavoitellun lopputuloksen saavuttamiseksi, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x suunnittelee ja toteuttaa kuvauksien taustat ja asetelmat, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x ohjaa mallia kuvaustilanteessa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi digitaalisen työnkulun vaatimukset, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x sopii aikatauluista, suunnittelee oman aikataulunsa ja toimii sovitun ja suunnitellun aikataulun mukaan, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö käyttää valokuvailmaisussaan erilaisia valaisutapoja.

Henkilö

x käyttää tarkoituksenmukaisia valaisutyylejä ja -tekniikoita valokuvailmaisun välineinä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x hyödyntää kuvauskohteen, materiaalien ja kuvaustilan antamia mahdollisuuksia, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö huomioi työtehtävissään tilaajan näkökulman ja tuotannon kustannusten rakentumista.

Henkilö

x työskentelee tilaajalähtöisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toimii ja kommunikoi tilanteen edellyttämällä tavalla tilaajan ja asiakkaiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Taidegrafiikan toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x toteuttaa ideasta tai luonnoksesta teoksen taidegrafiikan menetelmien ominaispiirteitä hyödyntäen
x käyttää työssään erilaisia taidegrafiikan työmenetelmiä ja välineitä sekä niiden yhdistelmiä
x käyttää taidegrafiikan keinoja ilmaisuvälineenä
x tunnistaa ammattialalla toimimisen edellytyksiä
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö toteuttaa ideasta tai luonnoksesta teoksen taidegrafiikan menetelmien ominaispiirteitä hyödyntäen.

Henkilö

x valitsee näkökulman
x ideoi ja luonnostelee teoksia
x tunnistaa erilaisille tekniikoille ominaisia piirteitä
x toteuttaa tavoitteiden mukaisia vedoksia

Henkilö käyttää työssään erilaisia taidegrafiikan työmenetelmiä ja välineitä sekä niiden yhdistelmiä.

Henkilö

x käyttää annettuja työmenetelmiä ja materiaaleja
x käyttää erilaisille tekniikoille ominaisia visuaalisia ja teknisiä ratkaisuja, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x valmistaa painolaattoja

Henkilö käyttää taidegrafiikan keinoja ilmaisuvälineenä.

Henkilö

x ilmaisee ajatuksiaan taidegrafiikan keinoin jollakin tekniikalla
x toteuttaa työnsä totutulla tavalla
x tunnistaa joitakin taidegrafiikan tradition tyylipiirteitä

Henkilö tunnistaa ammattialalla toimimisen edellytyksiä.

Henkilö

x selvittää alan toimintamuotoja, näyttely- ja galleriatoimintaa sekä alan järjestöjen ja liittojen tarjoamia palveluita, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x tuntee joitakin työskentelynsä kustannustekijöitä
x arvioi mahdollisuuksiaan toimia alalla, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x noudattaa aikatauluja
x asettaa teoksiaan esille sekä ottaa vastaan palautetta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Valokuvataiteen toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x suunnitella ja toteuttaa valokuvataiteen teoskokonaisuuden
x huomioida työssään ja teoksen esitystavan valinnassa tuotannon kustannusten rakentumisen
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö suunnittelee ja toteuttaa valokuvataiteen teoskokonaisuuden.

Henkilö

x suunnittelee ja taustoittaa sekä määrittelee näkökulman valokuvataiteen teoskokonaisuuteen, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi suunnittelussaan ja toteutuksessaan teoskokonaisuuden esitystavan, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x hyödyntää työskentelyssä valokuvataiteen tradition ja nykyhetken tuntemusta, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x käyttää tarkoituksenmukaisia ilmaisullisia ja teknisiä ratkaisuja, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x suunnittelee, organisoi ja aikatauluttaa työnsä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x toteuttaa ja viimeistelee tavoitteiden mukaisia teoksia suunnitellussa aikataulussa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö huomioi työssään ja teoksen esitystavan valinnassa tuotannon kustannusten rakentumisen.

Henkilö

x huomioi työssään ajan ja materiaalien käytön vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x huomioi esitystavan valinnan vaikutukset kustannuksiin, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

Yhteisötaiteen toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Henkilö osaa

x suunnitella ja toteuttaa yksin tai osana työryhmää yhteisötaiteen projektin
x valita näkökulman mukaan ilmaisukeinot ja työskentelymenetelmät
x hankkia taustatietoja ja luvat projektin toteuttamiseksi
x dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
x toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.
Osaamisen arviointi

Henkilö suunnittelee ja toteuttaa yksin tai osana työryhmää yhteisötaiteen projektin.

Henkilö

x osallistuu yhteisölliseen projektiin työryhmän jäsenenä
x noudattaa sovittua aikataulua
x toimii ja kommunikoi työryhmän muiden jäsenten kanssa

Henkilö valitsee näkökulman mukaan ilmaisukeinot ja työskentelymenetelmät.

Henkilö

x valitsee toteutustavan työryhmän kanssa
x huomioi toteutustavan, esillepanon tai julkaisukanavan vaatimukset, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x ymmärtää joitakin projektin vaikutuksia
x viestii tuttua kanavaa käyttäen

Henkilö hankkii taustatietoja ja luvat projektin toteuttamiseksi.

Henkilö

x hankkii taustatietoja ja luvat projektin toteuttamiseksi, mutta tarvitsee osittain ohjausta
x ymmärtää joitakin projektin kustannustekijöitä
x selvittää yhteisötaiteen tradition ilmenemismuotoja projektin taustoituksessa, mutta tarvitsee osittain ohjausta

Henkilö dokumentoi työnsä keskeisiä vaiheita ja perustelee tekemiään ratkaisuja.

Henkilö

x dokumentoi työnsä keskeiset vaiheet ja perustelee ratkaisujaan, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x käyttää ammattisanastoa, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta
x kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan, mutta tarvitsee siihen ajoittain ohjausta

Henkilö toimii vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Henkilö

x tarvitsee yhteistyötaitoihinsa ajoittain ohjausta
x tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
x noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee niissä ajoittain ohjausta
x tunnistaa työssään tilanteet, joissa tulee noudattaa lainsäädäntöön ja alan eettisiin ohjeisiin liittyviä asioita
x hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamisalueisiin, mutta tarvitsee tähän ajoittain ohjausta
x arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään
x tunnistaa tilanteita, joissa tulisi soveltaa ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
x ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista, mutta tarvitsee näihin ajoittain ohjausta
x huomioi työssään tietoturvallisuuden, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta