Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Ajoneuvoalan perustutkinto 2022

Perusteen nimiAjoneuvoalan perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-5410-2021
KoulutuksetAjoneuvoalan perustutkinto
OsaamisalatMyynnin osaamisala
Vauriokorjauksen osaamisala
Ajoneuvotekniikan osaamisala
TutkintonimikkeetAutomaalari
Varaosamyyjä
Automekaanikko
Ajoneuvomyyjä
Pienkonemekaanikko
Autokorimekaanikko
Diagnoosimekaanikko
Hyötyajoneuvomekaanikko
Huoltomyyjä
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7614470/tiedot

Organisaatio

Joensuun kaupunki

Toimintayksikkö

Taitamo, Tekniikka-tiimi, Salpakatu 1, 80100 Joensuu

Yhteyshenkilöt

Kirsi Kärkäs-Vaittinen, Taitamo vastaava, 050 5335 867, kirsi.karkas-vaittinen@joensuu.fi

Riku Kuikka, Tekniikka-tiimin työvalmentaja, 050 4756 066, riku.kuikka@joensuu.fi

Tiia Kannas, Yksilövalmentaja, 050 4767 903 , tiia.kannas@joensuu.fi

Markku Puhakka, Tekniikka-tiimin työvalmentaja, 046 9208 186, markku.puhakka@joensuu.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://www.joensuu.fi/taitamo

Facebook: https://www.facebook.com/TaitamoJoensuu

Instagram: https://www.instagram.com/taitamojoensuu/

YouTube: https://www.youtube.com/@taitamojoensuu8671

Kuvat

  • Trimmerin huolto

  • Lehtipuhaltimen huolto käynnissä

  • Huoltoraportti

  • Huollettu ruohonleikkuri

  • Huollettuja ruohonleikkureita

Oppimisympäristö tunnistettu

14.09.2023

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Susanna Uusitalo, Laatupäällikkö, KYT / Paikko, PAIKKO

Kirsi Hiekkala, Suunnittelija, KYT / Paikko, PAIKKO

Oppimisympäristöraportti julkaistu

14.09.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

Taitamo
Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen Taitamo tarjoaa työ-, yksilö- ja ryhmäpalveluita joensuulaisille työttömille työnhakijoille. Taitamoon voi kiinnittyä kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön. Taitamossa on myös opiskelijoita työssäoppimisjaksoilla paikallisten ammatillisten oppilaitosten ohjaamana sekä ajoittain kuntoutustuelta takaisin työmarkkinoille paluuta tekeviä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaita.

Taitamo on tekemällä oppimisen toimintaympäristö, joka korostaa toiminnallisuutta ja toimijuutta. Taitamossa on 10 tiimiä, joista suurin osa sijaitsee Joensuun kantakaupungin alueella Salpakadulla ja Jokikadulla. Em. lisäksi toimintaa järjestetään Enossa. Taitamon tiimejä ovat: Liikkuva- ja kiinteistö-tiimi, Tekniikka-tiimi, IT-tiimi, Media-tiimi, Tekstiili-tiimi, Puu-tiimi, Siivous-tiimi, Poistotekstiili-tiimi, Catering-tiimi / Lounastamo ja Kiertämö – kierrätyskeskus.

Lisäksi Taitamo tarjoaa matalan kynnyksen ryhmäpalvelua kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille kantakaupungissa. Tiimeissä on tarjolla valmennuspaikkoja viikkotasolla noin 200 valmentautujalle.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Taitamon Tekniikka-tiimi vastaa Joensuun kaupungin puistoyksikön puutarha- ja metsäkoneiden huollosta. Huollettaviin koneisiin kuuluvat ruohonleikkurit, trimmerit, lehtipuhaltimet, raivaussahat ja moottorisahat. Koneille suoritetaan määräaikaishuoltoja ja vikojen korjauksia. Tämän lisäksi vastaanotamme puutarha- ja metsäkoneita lahjoituksina, joita kunnostetaan myytäväksi Kiertämö myymälään.

Työpajalla on puutarha- ja metsäkoneiden huoltoprosessi ja työvaiheet kuvattu Festo LX verkko-oppimisympäristöön. Verkko-oppimisympäristöstä löytyy mm. koneiden huoltoprosessien työvaiheet konetyypeittäin, perehdytysmateriaali tehtävineen, opetusvideot, valmistajien huolto-ohjeet ja yleistä tietoa polttomoottorien tekniikasta. Koneiden sähköinen huoltokirjanpito on toteutettu Google Classroom:ssa, josta voidaan tarkastaa yksittäisten koneiden huoltohistoria. Google Classroom:ssa on myös valmentautujien sähköiset oppimispäiväkirjat, joihin valmentautujat kirjaavat/ kuvaavat osaamisen ja oppimisen edistymisen liittyen puutarha- ja metsäkoneisiin.

Esimerkkinä ruohonleikkurin huoltoprosessi:
1. Koneen vastaanotto
Selvitä koneen tuojalta, onko koneessa vikoja, osien uusinnan tai perushuollon tarvetta. Kirjaa saatu tieto paperiseen huoltoraporttiin.
2. Tarkasta huoltokirjanpito
Katso sähköinen huoltokirjanpito mitä koneelle on tehty viimeisissä huolloissa.
3. Koekäytä ruohonleikkuria
Koekäytä ruohonleikkuria niin että näet onko käynnissä häiriöitä. Koekäytöllä lämmitetään myös öljyä sen poistamiseksi koneesta.
4. Määrittele työn laajuus
Kun huoltotyön laajuus tai mahdolliset viat on määritelty, listaa tarvittavat osat. Jos osia ei löydy omasta varastosta, ilmoita välittömästi tarpeesta valmentajalle tai ohjaajalle niiden hankkimiseksi.
5. Poista öljy (ja bensiini) koneesta
Käytä öljyn poistoon alipaineimuria ja ime huolellisesti kaikki öljy pois koneesta. Vanha talven yli seisonut bensiini poistetaan tankista, jätebensiini laitetaan liuotinjäte kanisteriin.
6. Irrota tulpan hattu
Tämä on äärimmäisen tärkeä turvallisuustoimenpide ennen terän pyörittämistä ja poistoa, muutoin kone voi käynnistyä terää pyöritettäessä ja silpoa raajat!
7. Irrota terä
Noudata terän irrotuksessa erillisiä ohjeita.
8. Pese ruohonleikkuri
Kostuta alapohja ruohojätteen pehmittämiseksi. Pese sen jälkeen kone pesuaineella ja harjaa käyttäen. Älä käytä painepesuria tai metallisia työvälineitä pesussa! Kuivaa kone paineilmalla.
9. Tarkasta, teroita ja asenna leikkuuterät paikoilleen
Suorita teroitus erillisen ohjeen mukaisesti ja tee tasapainotus. Terän kiinnitysmutteri kiristetään ohjeessa annettuun kiristysmomenttiin momenttiavaimella.
10. Tee muut tarvittavat huoltotoimenpiteet
- Lisää oikea öljymäärä (ja tankkaa tarvittaessa 4-tahti bensiiniä)
- Tarkasta sytytystulppa ja vaihda tarvittaessa
- Tarkasta ilmansuodattimen kunto ja vaihda tarvittaessa
- Tarkasta vaijerit ja niiden toiminta
- Tarkasta käynnistysnarun kunto ja vaihda tarvittaessa
- Tarkasta turvalaitteiden toiminta
- Voitele nivelet
- Tarkasta ruuvien kireys ja kiristä tarvittaessa
- Tee tarvittaessa muut korjaus- ja osien vaihtotyöt
11. Tankkaa ja tee koekäyttö
Tankkaa nelitahtikoneen öljytöntä bensiiniä! Tarkasta, että kone käy moitteettomasti.
12. Kirjaa tehdyt huoltotoimenpiteet
- Täytä paperinen huoltoraportti ja kiinnitä se muovitaskussa nippusiteellä koneeseen.
- Kirjaa huoltotoimenpiteet sähköiseen huoltokirjanpitoon (Google Classroom:ssa)
- Liimaa teippi koneeseen johon on kirjattu: "Taitamo Huollettu PP.KK.YY". PP.KK.YY = huoltopäivämäärä.

Toiminnan erityispiirteitä

Taitamon toiminnan keskiössä on valmentautujien itsetunnon ja itsetuntemuksen kohentuminen ja sitä kautta työhön tai koulutukseen siirtymisen mahdollistuminen. Toiminnassa hyödynnetään vertaisvaikutusta, tiimien kokoonpanoon kuuluu erilaisissa elämätilanteissa ja eri statuksilla olevia henkilöitä, jolloin toteutuneet siirtymät ulkopuolelle työhön tai koulutukseen toimivat kannustimena myös muille tiimiläisille tulevaisuutta suunniteltaessa.

Taitamon toiminta on rakennettu siten, että kuntouttava työtoiminta ja työelämää lähellä olevat palvelut nivoutuvat kiinteästi yhteen. Joustavat siirtymiset kuntouttavasta työtoiminnasta palkkatuettuun työhön Taitamon sisällä mahdollistavat riittävän pitkät, yksilön tuen tarpeet huomioon ottavat valmennuspolut. Itsensä haastaminen, vastuun ottaminen omasta elämästä ja toiminnasta sekä opitut työelämä- ja työtaidot luovat kestävyyttä jatkosiirtymille. Tiimien monimuotoiset työtehtävät ja työ- ja yksilövalmennuksen tarvittava tuki mahdollistavat uuden oppimisen ja toiminnan tavoitteellisuuden erilaista lähtökohdista tuleville henkilöille. Työtehtävät ovat pitkälti työelämälähtöisiä, tämä mahdollistaa erilaisilla vaativuustasoilla työskentelyn. Työskentely voidaan aloittaa valmentajan ohjauksessa yksittäisestä perustehtävistä, joista voidaan taitojen ja edellytysten kertymisen myötä edetä osittain itsenäisesti suoritettaviin, vaativampiin tehtäviin. Tehtävien soveltuvuus ja vaativuustaso määritellään aina asiakaskohtaisesti ja niitä tarkastellaan ja muokataan tarpeen mukaan.

Työ-ja toimintakyvyn sekä ammatillisen osaamisen arviointi on yksi Taitamon keskeisistä tehtävistä. Tuotamme lähettävälle taholle tietoa valmentautujien työ- ja toimintakyvystä, osaamisesta sekä niissä tapahtuvista muutoksista. Tätä tietoa tarvitaan mm. tukipalveluihin ohjaamisessa ja jatkosuunnitelmien tekemisessä.

Työvalmennus Taitamossa:
Taitamon työvalmennus tapahtuu tiimeissä ja se on valmentautujan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan tapahtuvaa työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen suunnitelmallista ja tavoitteellista edistämistä. Työvalmennuksen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja opastaa valmentautujia tiimin työtehtävissä sekä työelämä- ja tiimityötaidoissa. Työvalmennus ohjaa valmentautujia työskentelyssä erilaisia valmennusmenetelmiä hyödyntäen, sovittaen ne vastaamaan valmentautujien taitoja ja tavoitteita. Käytettyjä työvalmennuksen menetelmiä ovat mm. osallistuva- ja delegoiva valmennus. Työvalmennukseen sisältyy päivittäiset havainnot valmentautujien työ- ja toimintakyvystä sekä niiden dokumentointi.

Yksilövalmennus Taitamossa:
Yksilövalmennus on työvalmennusta tukeva menetelmä, jota tarjotaan kaikille Taitamon valmentautujille. Yksilövalmennus pitää sisällään henkilökohtaista ohjausta ja elämäntilanteen kartoitusta ja se toimii työvalmennuksen tukena vahvistamassa valmentautujan toimintakykyä, arjen hallintaa sekä tulevaisuuden suunnittelua. Yksilövalmentaja tukee, seuraa ja arvioi valmennussuunnitelman toteutumista yhdessä
työvalmennuksen ja valmentautujan kanssa. Yksilövalmennus on kuuntelua ja päätöksenteon kannalta tarpeellisen tiedon antamista valmentautujalle. Valmennus pitää sisällään valmentautujan asioiden selvittelyä sekä tarvittaessa tukipalveluiden piiriin ohjaamista. Valmentautujaa autetaan omien
vahvuuksien löytämisessä sekä työllistymiseen ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Päämääränä on tukea valmentautujaa toteuttamaan yksilölliset suunnitelmansa sekä edistää työhön ja koulutukseen pääsyä. Yksilövalmentajat tekevät asiakaslähtöistä yhteystyötä valmentautujien muun palveluverkoston kanssa sekä tuottavat yhdessä työvalmennuksen kanssa loppukoosteet suosituksineen lähettävälle taholle.

Taitamon verkko-oppimisympäristöt:
Taitamo käyttää verkko-oppimisympäristöinä opintomateriaaleissa ja kirjallisissa tehtävissä Festo LX:ää ja Google Classroom:ia.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Huoltotilat:
Korjaamohalli n. 200 m2, jossa on kuusi työpistettä huoltoon ja pesupaikka.

Työvälineitä koneiden huoltoon:
Käsityökalut, sähkötyökaluja, hitsauskone Kemppi supermig 180, liikuteltava paineilmakompressori, painepesuri, öljyimuri, tietokone ja tabletti verkko-oppimisympäristön materiaalien käyttöön sekä sähköiseen huoltokirjanpitoon.

Opetus- ja opiskelutila sekä laitteet ja ohjelmistot
- Opetus- ja opiskelutila yht. 65 m2
- Taukotilaa voidaan käyttää luokkahuoneena, joka on varustettu projektorilla
- Opiskelutilassa 23 m2 on 3 opiskelupistettä varustettuna kolmella laptop:lla
- Verkko-oppimisympäristön alustana Festo Digital Learning Portal LX, jonne on tallennettu puutarha- ja metsäkoneiden huoltoon liittyvä materiaali
- Google Classroom, jossa sijaitseen koneiden sähköinen huoltokirjanpito, valmentautujien sähköiset oppimispäiväkirjat ja toimintaan liittyvät tiedotteet sekä yleinen ohjeistus

Henkilöstöresurssit

Työvalmentaja Riku Kuikka
- Koulutus: Koneinsinööri ja ammatillinen opettaja.
- Työkokemus: Teollisuudessa erilaisissa tehtävissä (Kone, Valmet, Metso Paper, Mantsinen Group ja Ouneva). Kone - ja tuotantotekniikan opetustehtävät Riveriassa. Asiantuntijatehtävät Armentumissa (laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus).

Työvalmentaja Markku Puhakka
- Koulutus: Kone- ja tuotantotekniikan mekaanikko ja opiskelee Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa.
- Työkokemus: Koneistaja (Perlos, Kirike, Matsinen Group ja Sarolan huoltopalvelut).

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

4 - 10

Referenssit

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Riveria, https://www.riveria.fi/

Oppimisympäristöä on kehitetty yhteistyössä Riverian ja Luovin kanssa JOT-hankkeessa

Ammattiopisto Luovi, https://luovi.fi/

Oppimisympäristöä on kehitetty yhteistyössä Riverian ja Luovin kanssa JOT-hankkeessa.

Muuta

Taitamo on mukana Osaamista ja työvoimaa kiertotalouteen hankkeessa, joka toteutetaan Ammattiopistojen Riverian ja Luovin kanssa. Hankkeen toteutusaika 1.8.23-31.7.26.

Hankkeen tavoitteet:
- ammatillisesta koulutuksesta valmistuvilla (ml. täsmätyökykyiset) ja työttömillä työnhakijoilla on osaamista ja valmiudet työllistyä tai työllistää itsensä kiertotalouden työtehtäviin. ​
- hankeverkoston opetus-, ohjaus ja valmennushenkilöstöllä on kiertotalousosaamista ja tietoa siihen liittyvistä työllistymismahdollisuuksista (ml. täsmätyökykyiset). ​
- työnantajien tietous ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista, kiertotaloudesta, täsmätyökykyisten osaamispotentiaalista ja työllistämistä tukevista palveluista on lisääntynyt. ​
- kehitetyt toimintakäytännöt ovat juurtuneet osaksi hankeverkoston ja työpaikkojen yhteistyötä

Tämän lisäksi Taitamo rakentaa hankkeessa ympäristöjärjestelmän ja tarjoaa työssäoppimispaikkoja kiertotaloutta opiskeleville Riverian ja Luovin oppilaille.

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Ajoneuvotekniikan osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

- Ajoneuvon huoltotyöt
- Alustan korjaustyöt
- Jarrujen korjaus
- Sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen

Automekaanikko
Pakolliset tutkinnon osat

- Ajoneuvon määräaikaishuolto

Valinnaiset tutkinnon osat

- Polttomoottorin korjaus
- Voimansiirron korjaus
- Sähkö- ja hybridiajoneuvon huoltotyö

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon korkeajännitejärjestelmän korjaustyö
- Hyötyajoneuvojen korjaus
- Perävaunujen korjaustyöt
x Metsä- ja puutarhakoneiden huolto
- Moottoripyörien huolto
- Polkupyörän huolto
- Päällirakenteiden korjaustyöt
- Sähkö- ja ohjausjärjestelmien diagnostiikka
- Sähköjärjestelmien mittaaminen
- Työkoneiden korjaus
- Uusien tuotteiden varustelu ja kokoaminen
- Vapaa-ajan ajoneuvojen ja varaosien myyntityö
- Veneiden huolto
- Veneiden telakointi
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Diagnoosimekaanikko
Pakolliset tutkinnon osat

- Ajoneuvon määräaikaishuolto

Valinnaiset tutkinnon osat

- Sähkö- ja hybridiajoneuvon huoltotyö
- Sähköjärjestelmien mittaaminen
- Ajoneuvon korkeajännitejärjestelmän korjaustyö
- Sähkö- ja ohjausjärjestelmien diagnostiikka

Valinnaiset tutkinnon osat

- Hyötyajoneuvojen korjaus
- Perävaunujen korjaustyöt
x Metsä- ja puutarhakoneiden huolto
- Moottoripyörien huolto
- Polkupyörän huolto
- Polttomoottorin korjaus
- Päällirakenteiden korjaustyöt
- Työkoneiden korjaus
- Uusien tuotteiden varustelu ja kokoaminen
- Vapaa-ajan ajoneuvojen ja varaosien myyntityö
- Veneiden huolto
- Veneiden telakointi
- Voimansiirron korjaus
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Hyötyajoneuvomekaanikko
Pakolliset tutkinnon osat

- Ajoneuvon määräaikaishuolto

Valinnaiset tutkinnon osat

- Polttomoottorin korjaus
- Hyötyajoneuvojen korjaus
- Työkoneiden korjaus
- Päällirakenteiden korjaustyöt
- Perävaunujen korjaustyöt

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon korkeajännitejärjestelmän korjaustyö
- Hyötyajoneuvojen vauriokorjaus
x Metsä- ja puutarhakoneiden huolto
- Moottoripyörien huolto
- Polkupyörän huolto
- Sähkö- ja hybridiajoneuvon huoltotyö
- Sähkö- ja ohjausjärjestelmien diagnostiikka
- Sähköjärjestelmien mittaaminen
- Uusien tuotteiden varustelu ja kokoaminen
- Vapaa-ajan ajoneuvojen ja varaosien myyntityö
- Veneiden huolto
- Veneiden telakointi
- Voimansiirron korjaus
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Pienkonemekaanikko
Pakolliset tutkinnon osat

- Vapaa-ajan ajoneuvojen huolto

Valinnaiset tutkinnon osat

- Moottoripyörien huolto
x Metsä- ja puutarhakoneiden huolto
- Veneiden huolto
- Veneiden telakointi
- Uusien tuotteiden varustelu ja kokoaminen
- Vapaa-ajan ajoneuvojen ja varaosien myyntityö
- Polkupyörän huolto

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon korkeajännitejärjestelmän korjaustyö
- Hyötyajoneuvojen korjaus
- Perävaunujen korjaustyöt
- Polttomoottorin korjaus
- Päällirakenteiden korjaustyöt
- Sähkö- ja hybridiajoneuvon huoltotyö
- Sähkö- ja ohjausjärjestelmien diagnostiikka
- Sähköjärjestelmien mittaaminen
- Työkoneiden korjaus
- Voimansiirron korjaus
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon korroosiovauriokorjaus
- Ajoneuvon lisävarustetyöt
- Ajoneuvon ruostesuojaus
- Ajoneuvon siistiminen
- Ajoneuvotelematiikan neuvontatyöt
- Alustan vianhaku
- Kierrätysosien myyntitoiminnot
- Kierrätysosien talteenotto
- Kilpa-ajoneuvomekaanikkona toimiminen
- Korjaamon tietojärjestelmien ylläpito
- Lämmönhallintajärjestelmän korjaustyöt
- Rengastyöt
- Romuajoneuvojen esikäsittely
- Teollisuuden asennustyöt
- Videomyyntityö
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Myynnin osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

- Ajoneuvokaupan myyntitehtävissä toimiminen
- Tekninen neuvonta ja tuotetuntemus
- Toimiminen ajoneuvoalan liiketoimintaympäristössä
- Ajoneuvokaupan sidosryhmien kanssa toimiminen

Ajoneuvomyyjä
Pakolliset tutkinnon osat

- Ajoneuvon myyntiprosessin toteuttaminen
- Automerkkien ja markkinoiden tunnistaminen

Huoltomyyjä
Pakolliset tutkinnon osat

- Huoltopalvelujen myyntiprosessin toteuttaminen
- Varaosavarastossa toimiminen

Varaosamyyjä
Pakolliset tutkinnon osat

- Varaosien myyntiprosessi ja tuotetuntemus
- Varaosavarastossa toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Uusien ajoneuvojen myyjänä toimiminen
- Käytettyjen ajoneuvojen myyjänä toimiminen
- Rengas- ja vannemyyntityö
- Korjaamoprosessissa toimiminen
- Kierrätysosien myyntitoiminnot
- Lisävarusteiden myyntityö
- Videomyyntityö
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Vauriokorjauksen osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

- Vauriokorjaustyön aloitus
- Ajoneuvon korinosien irrotus ja asennustyöt
- Muovikorjaus

Autokorimekaanikko
Valinnaiset tutkinnon osat

- Lasien vaihto ja kiveniskemän korjaus
- Korivaurion määrittely
- Ajoneuvon pintaosien vaihto, korjaus- ja oikaisutyöt
- Korin kiinteiden pintaosien vaihtotyö
- Kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintakuntoon saattaminen
- Alumiinisten osien korjaustyöt

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon kalvotus ja teippaus
- Ajoneuvon lisävarustetyöt
- Ajoneuvon ruostesuojaus
- Ajoneuvon siistiminen
- Eri materiaalien korjaustyö
- Hyötyajoneuvojen vauriokorjaus
- Korirakenteen korjaaminen
- Pienten alueiden erikoiskorjaukset
- Pohjustustyöt
- Ruiskumaalaustyöt
- Tarratekstien asemointi, kuvionmaalaus ja erikoismaalaus
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Automaalari
Valinnaiset tutkinnon osat

- Pohjustustyöt
- Ruiskumaalaustyöt
- Lasien vaihto ja kiveniskemän korjaus
- Pienten alueiden erikoiskorjaukset
- Korivaurion määrittely

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon kalvotus ja teippaus
- Ajoneuvon lisävarustetyöt
- Ajoneuvon pintaosien vaihto, korjaus- ja oikaisutyöt
- Ajoneuvon ruostesuojaus
- Ajoneuvon siistiminen
- Alumiinisten osien korjaustyöt
- Eri materiaalien korjaustyö
- Hyötyajoneuvojen vauriokorjaus
- Korin kiinteiden pintaosien vaihtotyö
- Korirakenteen korjaaminen
- Kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintakuntoon saattaminen
- Tarratekstien asemointi, kuvionmaalaus ja erikoismaalaus
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon kalvotus ja teippaus
- Ajoneuvon lisävarustetyöt
- Ajoneuvon pintaosien vaihto, korjaus- ja oikaisutyöt
- Ajoneuvon ruostesuojaus
- Ajoneuvon siistiminen
- Alumiinisten osien korjaustyöt
- Eri materiaalien korjaustyö
- Hyötyajoneuvojen vauriokorjaus
- Korin kiinteiden pintaosien vaihtotyö
- Korirakenteen korjaaminen
- Kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintakuntoon saattaminen
- Tarratekstien asemointi, kuvionmaalaus ja erikoismaalaus

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Metsä- ja puutarhakoneiden huolto

Henkilö valmistautuu laitteen huoltotöihin

Henkilö

x noudattaa työaikoja
x tunnistaa laitteen voimanlähteen ja mahdollisesti vaaraa aiheuttavat komponentit
- huomioi valmistajan takuuehdot, moottoriajoneuvojen korjausehdot ja alan säädösten vaikutukset työssään
x määrittelee laitteen huolto- tai korjaustarpeen
x osaa arvioida korjauksen kannattavuuden
x neuvoo asiakasta korjauksen kannattavuudesta

Henkilö tekee laitteen huoltotöitä

Henkilö

x käyttää turvallisesti ja tarkoituksen mukaisesti työssä tarvittavia suojaimia, työvälineitä, materiaaleja ja työmenetelmiä
x lajittelee syntyneet jätteet ja kierrätettävät akut ja laitteet
x tekee laitteen käyttöön liittyvät tarkastukset sekä huolto- ja puhdistustyöt
x analysoi laitteen toiminnan aistihavaintoja sekä elektronisia ja mekaanisia mittalaitteita käyttämällä
x huoltaa polttoaineen syöttölaitteet ja kaasuttimen
- tarkastaa, tunnistaa ja vaihtaa vaurioituneet akkukäyttöisten laitteiden komponentit
x varmistaa laiteen sähköisen toiminnan mittaamalla
- suorittaa robottiruohonleikkureiden ohjelmistopäivitykset
x hoitaa asiakaspalvelutilanteen ja tiedostaa yrittäjyyden merkityksen alan huoltotöissä
x huolehtii työympäristönsä siisteydestä ja turvallisuudesta
x varmistaa korjattujen osioiden oikean toiminnan

Henkilö hyödyntää alan huoltotöissä tarvittavaa osaamista

Henkilö

x käyttää työssään englanninkielistä materiaalia
x käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja ohjelmistoja sekä valmistajan ohjeita
x ylläpitää työkykyään ja työskentelee ergonomisesti
- suorittaa tulityö- ja työturvallisuuskoulutuksen
- suorittaa ensiapukoulutuksen

Työlainsäädäntö

Henkilö

x tutustuu alan työehtosopimuksen sisältöön ja periaatteisiin sekä noudattaa niitä
x noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta

Ilmastovastuullinen toiminta

Ilmastonmuutoksen lähtökohtien selvittäminen

Henkilö

x ymmärtää ilmastomuutoksen ilmiönä ja ihmisen toiminnan vaikutuksen siihen sekä ratkaisujen tarpeen
x tunnistaa suomalaisen toimintaympäristön erityispiirteitä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
x tunnistaa keskeisiä ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä omalla alallaan
x tunnistaa vaikutusmahdollisuuksia ilmastomuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen omassa työtehtävässään.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ratkaisujen esittäminen

Henkilö

x selvittää oman työnsä, työyhteisönsä toiminnan, tuotteen tai palvelun ilmastovaikutuksia
x pohtii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen toimialallaan
x arvioi ja vertailee pohtimiensa ilmastoratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta ja taloudellisuutta
x ehdottaa käytännössä toteuttavissa olevia perusteltuja ratkaisuja työnsä tai työyhteisönsä toiminnan, tuotteen tai palvelun kehittämiseen ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Ilmastovastuullisen toiminnan vahvistaminen

Henkilö

x viestii ehdottamistaan ilmastoratkaisuista työyhteisössään
x osallistuu toimintaan, jolla kehitetään ilmastotietoisuutta ja -asioita työyhteisössä
x kannustaa omalla toiminnaltaan muita ilmastovastuuseen