Perustiedot Oppimisympäristön kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon osat

PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla.

Oppimisympäristön tunnistaminen

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®- järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen tutkinnon perusteesta.

PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018 toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.

Logistiikan perustutkinto 2022

Perusteen nimiLogistiikan perustutkinto
Määräyksen diaarinumeroOPH-1807-2021
KoulutuksetLogistiikan perustutkinto
OsaamisalatSisälogistiikan osaamisala
Lentoasemapalvelujen osaamisala
Kuljetuspalvelujen osaamisala
TutkintonimikkeetKuorma-autonkuljettaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Linja-autonkuljettaja
Palvelulogistiikkatyöntekijä
Kunnossapitotyöntekijä
Maapalvelutyöntekijä
Voimaantulo01.08.2022
ePerusteethttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7675673/tiedot

Organisaatio

ViaDia Pohjois-Savo ry

Toimintayksikkö

ViaDia Pohjois-Savo ry, Kuopion yksikkö, Kiekkotie 4, 70200 Kuopio

Yhteyshenkilöt

Harri Miettinen, toiminnanjohtaja, 050 441 3465, harri.miettinen@viadia.fi

Satu Iljo, projektipäällikkö, 044 777 1181, satu.iljo@viadia.fi

Kotisivut ja sosiaalinen media

Kotisivut: https://pohjois-savo.viadia.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/kuopionviadiatori

Kuvat

Oppimisympäristö tunnistettu

05.07.2023

Ulkopuolinen oppimisympäristön tunnistaja

Susanna Uusitalo, laatupäällikkö, KYT/PAIKKO, PAIKKO

Oppimisympäristöraportti julkaistu

18.09.2023

PAIKKO yhteyshenkilöt

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108
Kirsi Hiekkala
Suunnittelija
050 380 3022
etunimi.sukunimi@kyt.fi
www.paikko.fi

Oppimisympäristön kuvaus

Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus

ViaDia Pohjois-Savo ry on Suomen Vapaakirkon diakoniajärjestö, jonka kattojärjestönä toimii valtakunnallinen ViaDia ry. ViaDia Pohjois-Savo ry on ollut toiminnassa vuodesta 2010 lähtien ja toimipisteitä on tällä hetkellä Kuopiossa, Juankoskella, Siilinjärvellä, Suonenjoella, Tuusniemellä ja Varkaudessa. Kaikissa toimipisteissä on lahjoitustavaroita vastaanottava ja niitä myyvä kierrätysmyymälä, ViaDia-tori.
ViaDia Pohjois-Savo ry:n toimipisteissä rakennetaan sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja, jotka perustuvat asiakkaille merkitykselliseen vertaistukeen ja osallisuuteen moniammatillisen tuen turvin. Toimipisteissä kehitetään ja tuotetaan työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa ja vankikuntoutusta.
Lisäksi toimintamme sisältää erilaisia työllistäviä päivätoimintoja, esimerkiksi ruoka-aputyötä, sosiaalisia muuttopalveluja, kierrätystoimintaa, asumisen tukipalveluja sekä kristillisen kuntoutusosaston toimintaa Kuopion vankilassa.
Työtä tehdään erityisesti pitkäaikaistyöttömien, päihdekuntoutujien ja rikostaustaisten parissa yhteistyössä työvoimahallinnon, Pohjois-Savon hyvinvointialueen, sosiaalitoimen ja rikosseuraamuslaitoksen kanssa.
Tavoitteena on varustaa yhteiskunnallisesti heikoimmassa asemassa olevia lähimmäisiä palaamaan takaisin yhteiskuntaan heidän turvaverkkojensa avulla Pohjois-Savon alueella. Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa toimintaa.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön työtehtävissä

Työtä tehdään yhdessä ohjaajan ja muiden asiakkaiden kanssa, työ voidaan pilkkoa pienempiin osiin asiakkaan osaamistaso huomioiden. Työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen ja ergonomisiin työasentoihin, noudatetaan työelämän pelisääntöjä, kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan, niin materiaalien käytössä kuin jätteiden lajittelussa. Asiakkaita ohjataan kokonaisvaltaisesti vastuulliseen ympäristöajatteluun.

Työ koostuu sekä kuljetuksen että varaston työtehtävistä. Tärkeimmät tehtävät ovat ajoneuvon kuljettajana toimiminen, ajojärjestelyn suunnittelua, kuormien tekeminen ja purkaminen kuljetuskalustosta, sekä elintarvikkeiden oikeasta varastoinnista huolehtiminen.
Kuormia haetaan arkipäivisin 1-8 kpl ennalta sovituista kohteista (pääosin päivittäistavarakauppoja ja yksityisiä tavaran lahjoittajia). Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kylmäketjusta huolehditaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
Kuljettaja vastaa kuorman oikeaoppisesta lastaamisesta huomioiden turvallisuuden ja purkamisjärjestyksen. Kuljettaja vastaa kuljetuksen turvallisuudesta, huomioiden varovaisuuden ja liikennesäännöt, sekä kuorman vaatiman liikennekäyttäytymisen. Liikennetilanteiden ennakoiminen sekä liikennesääntöjen noudattaminen ja varovaisuus ovat äärimmäisen tärkeitä ja näitä rikkoessa kuljettajana toimiminen ei jatkossa onnistu.
Kierrätystoiminnassa syntyvien jätteiden lajittelu (esim. eri metallien, kierrätettävän puutavaran, ongelma- ja energiajätteen siirtäminen jatkotoimenpiteisiin) ja kuljetukset.
Kuljettaja tarkastaa ajoneuvonsa aina ajoon lähtiessä ja ajosta saapuessa sekä raportoi mahdollisista puutteista työnjohdolle. Ajoneuvon siisteydestä huolehditaan päivittäin.
Kuljetuskäytössä on B-kortilla ajettava ajoneuvo (pakettiauto). Työtä tehdään aina pareittain ja mahdollisuuksien mukaan työparina on kokeneempi ja kokemattomampi työntekijä yhdessä.
Tavaroiden nouto- ja vientitilanteissa kohdataan erilaisia asiakkaita, asiakaspalvelutaitojen harjoittelu ja siinä kehittyminen kuuluvat olennaisesti kuljettajana toimimiseen.

Toiminnan erityispiirteitä

ViaDian toiminta perustuu kristilliseen arvopohjaan ja tahtoon auttaa lähimmäisiämme. Toimintaan tulevilta henkilöiltä emme edellytä jotain tiettyä vakaumusta, vaan henkilöt tulevat hyvin erilaisista taustoista ja monista eri kulttuureista. Toiminnassamme korostuu yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, ja turvallisuus.

ViaDian erityisenä ja hyväksi havaittuna toimintakäytäntönä on jo vuosia ollut Motivointijakso, (1-2 kk vapaaehtoistyöjakso eli Motari) jolle voi tulla matalalla kynnyksellä tutustumaan työtoimintaan. Vapaaehtoistyöjakson jälkeen on mahdollista edetä yksilöllisten tavoitteiden mukaan kuntoutumisen polulla esim. kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun tai palkkatukityöhön.

Työssä korostuu tekemällä oppiminen, kokemusasiantuntijuus, ja mahdollisuus saada vertaistukea muilta työtoiminnassa olevilta henkilöiltä. Työtehtäviä räätälöidään kullekin sopivaksi, esim. erilaisten rajoitteiden osalta. Työtehtävissä kartoitetaan henkilön työkykyä eri kanteilta, esimerkiksi fyysisen työkyvyn tai jaksamisen osalta. Asiakas voi löytää omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, haasteensa sekä mahdollisuutensa työllistymisen ja opintojen näkökulmasta. Asiakkaan tukena on ohjaaja, joka neuvoo turvallisen/ergonomisen työskentelytavan.

ViaDialla tehdään ruoka-aputyötä, johon kuuluvat kuljetustehtävät, ylijäämäelintarvikkeiden nouto (kaupat, ravintolat, koulut), ruokien lajittelu ja jakaminen ruoka-apua tarvitseville henkilöille, yhteistyökumppaneille ja omiin toimipisteisiin. Hävikkiruuasta valmistetaan joka arkipäivä lounas, joka tarjotaan kaikille työtoiminnassa oleville henkilöille, jotka mahdollisuuksien mukaan saavat myös ruokakassin kotiin vietäväksi.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät

Asiakkaat saavat sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Lisäksi järjestetään viikoittaiset yhteisöpalaverit ja noin kerran kuukaudessa virkistyspäivä. Valmennusmenetelmiä ovat mm. asiakkaan elämäntilanteen laaja kartoitus, työ- ja toimintakyvyn (esim. kykyviisari) kartoitus, voimavara- ja vahvuuskartoitus (Voimavara-valmennus). Valmennuksessa keskitytään yksilöllisesti asiakkaan ajankohtaisiin asioihin, joihin tarjotaan apua ja tukea. Lisäksi toteutamme vaikuttavuusarviointia, työelämätaitojen harjoittelua ja työyhteisössä toimimista sekä oppimisvaikeuksien tunnistamista ja tukea.
Kuljetukset tehdään pakettiautolla (B-kortti), nokkakärryt käytettävissä.

Henkilöstöresurssit

Jokaisessa toimipisteessä on 1-2 ohjaajaa/työvalmentajaa. Jokaisen yksikön palveluun sisältyy erikseen yksilövalmentaja. Henkilökunnalla on laaja koulutustausta; sosionomi, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto, lähihoitaja, nuorisotyöntekijä, tradenomi, pastori, markkinointi- ja vaatetusalan tutkinnot

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)

2 - 30

Referenssit

Kriminaalihuollon palkinto 2016,

Palkinto on myönnetty kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävään kriminaalipoliittiseen toimintaan, jolla tuetaan rikoksesta tuomittujen ja heidän läheistensä sijoittumista yhteiskuntaan ja rehelliseen elämään tai vähennetään uusintarikollisuutta ja sen haittoja. Palkinnolla edistetään humaania ja kuntouttavaa kriminaalihuoltotyötä ja yhteiskuntapolitiikkaa sekä kiinnitetään yhteiskunnan huomiota rikoksesta tuomittujen jälkihuollon tarpeisiin.

Kuopion kaupungin turvallisuuspalkinto,

Palkinnon tavoitteena on kuopiolaisten turvallisuuden parantaminen ja samalla hyvinvoinnin kehittäminen. Vuosittain tämä palkinto myönnetään siis arjen turvallisuuden parantajalle, joko yksittäiselle henkilölle tai ryhmälle.

Muuta

ViaDia ry on valtakunnallinen kattojärjestö, josta paikalliset yhdistykset saavat tukea, tietoa ja kehittämisideoita.
Tämä raportti on tehty osana työllisyyttä edistävää Polku auki -hanketta (2020-2023).
Teemme yhteistyötä Into-yhdistyksen kanssa, joka koordinoi/tukee opinnollistamisprosesseja.

Tutkinnon muodostuminen

Oppimisympäristössä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

x Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen
- Kuljetuspalvelujen osaamisala

Kuorma-autonkuljettaja
Pakolliset tutkinnon osat

- Kuorma-autonkuljettajana työskentely

Valinnaiset tutkinnon osat

- Kappaletavaran kuljettaminen
- Lämpösäädeltyjen elintarvikkeiden kuljettaminen
- Maasiirtokuljetuksen suorittaminen
- Maatalouden tuotteiden kuljettaminen
- Betonipumppuauton käyttäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon huoltaminen
- Dronen ohjaaminen
- Kappaletavaranosturin käyttäminen
- Kuormakorin vaihtaminen
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely
- Työkoneen kuljettajana työskentely
- Työkoneen siirtokuljetuksen suorittaminen
- Yhdyskuntajätteiden kuljettaminen
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen

Linja-autonkuljettaja
Pakolliset tutkinnon osat

- Linja-autonkuljettajana työskentely

Valinnaiset tutkinnon osat

- Kaupunki- ja seutuliikenteen kuljettajana työskentely
- Palveluliikenteen kuljettajana työskentely
- Kaukoliikenteen kuljettajana työskentely
- Tilausliikenteen kuljettajana työskentely

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon huoltaminen
- Erityisryhmien kanssa toimiminen
- Linja-autorahtina kuljetettavan tavaran käsittely
- Koulukuljetuksen kuljettajana työskentely
- Taksiliikenteen kuljettajana työskentely
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Pakolliset tutkinnon osat

- Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana työskentely

Valinnaiset tutkinnon osat

- Kappaletavaran kuljettaminen yhdistelmäajoneuvolla
- Lämpösäädeltyjen elintarvikkeiden kuljettaminen
- Maatalouden tuotteiden kuljettaminen yhdistelmäajoneuvolla
- Raaka-aineiden kuljettaminen
- Raakapuun kuljettaminen
- Rakennuselementtien kuljettaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon huoltaminen
- Dronen ohjaaminen
- Erikoispitkän yhdistelmäajoneuvon kytkentä ja käyttäminen
- Kappaletavaranosturin käyttäminen
- Kuormakorin vaihtaminen
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely
- Työkoneen kuljettajana työskentely
- Työkoneen siirtokuljetuksen suorittaminen
- Yhdyskuntajätteiden kuljettaminen
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen

Sisälogistiikan osaamisala
Palvelulogistiikkatyöntekijä
Pakolliset tutkinnon osat

x Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen
- Tavaran keräily ja pakkaaminen
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely

Valinnaiset tutkinnon osat

- Dronen ohjaaminen
- Inventointi
- Kuormalavahyllyn tarkistaminen
- Tavaran lähettäminen
- Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen
- Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely
- Terminaalissa toimiminen
- Vaarallisten aineiden käsitteleminen
x Tavaran kuljettaminen
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen

Lentoasemapalvelujen osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat

- Liikennöinti ja turvallinen työskenteleminen lentoasemalla

Kunnossapitotyöntekijä
Pakolliset tutkinnon osat

- Lentoasema-alueen kunnossapitäminen
- Pelastustehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon huoltaminen
x Inhimillisten tekijöiden vaikutuksen huomioiminen
- Liikennealueen kunnossapitäminen
- Ilma-aluksen kuormaaminen
- Ilma-aluksen tankkaaminen
- Lentoaseman turvatarkastuksen työtehtävissä toimiminen
- Työkoneen kuljettajana työskentely
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen

Maapalvelutyöntekijä
Pakolliset tutkinnon osat

- Maapalvelutehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

- Ajoneuvon huoltaminen
x Inhimillisten tekijöiden vaikutuksen huomioiminen
- Liikennealueen kunnossapitäminen
- Ilma-aluksen kuormaaminen
- Ilma-aluksen tankkaaminen
- Lentoaseman turvatarkastuksen työtehtävissä toimiminen
- Työkoneen kuljettajana työskentely
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely
- Huippuosaajana toimiminen
x Ilmastovastuullinen toiminta
- Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Yrityksessä toimiminen

Tutkinnon osat

Osaamisen arviointi

Perustutkintojen yleiset arviointikriteerit

Henkilö
  • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
  • toimii yhteistyökykyisesti
  • tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
  • hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
  • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen

Henkilö varmentuu työsuhteeseen liittyvistä sopimuksen ehdoista

x selvittää työsopimuksen solmimisen perusteet
x selvittää työhön liittyvät vähimmäisehdot

Henkilö aloittaa työskentelyn

x ottaa toiminnassaan huomioon yhteisen työpaikan eri toimijoiden roolit ja vastuut
x osaa tunnistaa työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä
x toimii työpaikan ohjeiden ja säännösten mukaisesti
x pukeutuu työturvallisuusvaatimusten mukaisesti
x käyttää tarvittavia työtehtävän edellyttämiä suojaimia
x esittää tarvittavat luvat ja pätevyydet
x tarkistaa työtehtävässä tarvittavat varusteet ja työvälineet
x ottaa työtehtävään tarkoitetun työvälineen käyttöönsä
x osaa käyttää käyttöohjekirjaa
x suorittaa käyttöön ottamaansa työvälineeseen toimintatarkastuksen
x suorittaa tarvittavat huoltotoimenpiteet työvälineeseen
x käyttää digitaalisia tiedonsiirron välineitä

Henkilö työskentelee logistiikka-alan työympäristössä turvallisesti ja tunnistaa tieto- ja työturvallisuuteen liittyvät riskit

x noudattaa työnantajan ohjeita ja työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä
x osoittaa hallitsevansa tietoturvallisuuteen ja sosiaalisen median käyttöön työaikana liittyvät rajoitukset
x arvioi työhönsä liittyviä työturvallisuusriskejä
x ilmoittaa havaitsemistaan suoja- ja työvälineissä olevista puutteista
x työskentelee turvallisesti ja ergonomisesti
x huolehtii työympäristön järjestyksestä ja siisteydestä
x tunnistaa muihin työntekijöihin kohdistuvan häirinnän ja epäasiallisen käytöksen
x osaa toimia oikeiden menettelytapojen mukaisesti havaittuaan työyhteisössä työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista käytöstä
x käyttäytyy siten, ettei omalla toiminallaan kohdista häirintää ja muuta epäasiallista käytöstä muihin työntekijöihin
x toimii työyhteisön jäsenenä ja esimiehensä kanssa vuorovaikutustilanteissa
x arvioi omia elämäntapojaan työkyvyn ylläpitämisessä
x toimii osana logistista ketjua ja ymmärtää oman työnsä merkityksen ketjussa
x arvioi oman työnsä ympäristö- ja laatuvaikutuksia
x laatii ongelmatilanteeseen suunnitelman tilanteen korjaamiseksi
x toimii ohjeiden mukaan työvälineen rikkoontuessa
x hallitsee ensiavun antamisen perusteet tavallisissa ensiapua vaativissa tilanteissa
x tunnistaa vaaratilanteet ja estää lisävahinkojen syntymisen
x arvioi omaa kykyään toimia työtapaturma- ja liikennevahinkotilanteessa
x ilmoittaa poissaolostaan, sairastumisestaan ja läheltäpiti- tai vaaratilanteesta yrityksen ohjeiden mukaisesti

Henkilö toimii työtehtävän vaatimissa digitaalisissa toimintaympäristöissä

x käyttää tietojärjestelmiä, viestintäkanavia ja viestintäteknisiä laitteita
x käyttää työskentelyyn liittyviä digitaalisia laitteita
x tiedostaa digitaalisten teknologioiden ja niiden käytön ympäristövaikutukset

Henkilö toimii kestävän kehityksen mukaisesti työtehtävissään

x tunnistaa ja selvittää työpaikalla lajiteltavat jätelajit sekä kierrättää jätteet
x pyrkii arvioimaan ja hallitsemaan ympäristövaikutuksiin liittyviä riskejä
x tuntee eri käyttövoimaa käyttävien työvälineiden ympäristövaikutukset
x vertailee käyttämäänsä työvälinettä eri käyttövoimilla toimiviin muihin vastaaviin

Henkilö toimii työtehtävissään energiatehokkaasti

x huolehtii työvälineen kunnosta ja siistiydestä
x jättää työvälineen turvalliseen paikkaan
x ilmoittaa työvälineessä mahdollisesti ilmenneet viat
x suorittaa tarvittavat työn lopetustoimet käyttämilleen työvälineille

Ilmastovastuullinen toiminta

Ilmastonmuutoksen lähtökohtien selvittäminen

Henkilö

x ymmärtää ilmastomuutoksen ilmiönä ja ihmisen toiminnan vaikutuksen siihen sekä ratkaisujen tarpeen
x tunnistaa suomalaisen toimintaympäristön erityispiirteitä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
x tunnistaa keskeisiä ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä omalla alallaan
x tunnistaa vaikutusmahdollisuuksia ilmastomuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen omassa työtehtävässään.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ratkaisujen esittäminen

Henkilö

x selvittää oman työnsä, työyhteisönsä toiminnan, tuotteen tai palvelun ilmastovaikutuksia
x pohtii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen toimialallaan
x arvioi ja vertailee pohtimiensa ilmastoratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta ja taloudellisuutta
x ehdottaa käytännössä toteuttavissa olevia perusteltuja ratkaisuja työnsä tai työyhteisönsä toiminnan, tuotteen tai palvelun kehittämiseen ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Ilmastovastuullisen toiminnan vahvistaminen

Henkilö

x viestii ehdottamistaan ilmastoratkaisuista työyhteisössään
x osallistuu toimintaan, jolla kehitetään ilmastotietoisuutta ja -asioita työyhteisössä
x kannustaa omalla toiminnaltaan muita ilmastovastuuseen

Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen

Henkilö vastaanottaa saapuvan tavaran

x suunnittelee saapuvan lähetyksen turvallisen vastaanoton
x käyttää tavaran vastaanotossa ja säilytyksessä digitaalisia tiedonsiirron välineitä
x tarkistaa saapuvaan lähetyksen sisältämät tavaroihin liittyvät asiakirjat
x tarkistaa saapuvan tavaran kunnon
x varmistaa ohjeistuksen mukaisen paikan saapuvalle tavaralle
x laskee saapuvan tavaran yksiköt oikein
x tunnistaa kuljetuspakkaukset sekä kuljetus- ja varastointiyksiköt
x vertaa saapuvaa lähetystä dokumentteihin ja ostotilaukseen
x tekee jälkitoimituksen
x tekee muistutuksen rahtikirjaan havaittavissa olevasta vauriosta
x toimii vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa

Henkilö käsittelee saapuvan tavaran

x käyttää tarvittavia laitteita ja työvälineitä tavaran siirtämisessä ja käsittelyssä
x käsittelee saapuvaa tavaraa turvallisesti
x syöttää saapumistiedon päivityksen järjestelmään
x tietää puutteellisen tai väärän toimituksen aiheuttamat toimenpiteet
x tunnistaa ja merkitsee määräpoikkeamat järjestelmään
x osaa toimia piilevän vaurion suhteen

Henkilö sijoittaa tavaran turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti

x valitsee varastointivaatimusten mukaisen säilytyspaikan tuotteille
x hyllyttää ja pinoaa tavaroita
- tulkitsee hyllykuormitustaulukon tiedot
- tietää kuormalavahyllystön rakenteen
- osaa tunnistaa kuormalavahyllystön vauriot
- tietää kuormalavahyllystön vaurioluokituksen perusteet
x kirjaa havainnot
x raportoi vaurioista
x työskentelee turvallisesti ja ergonomisesti

Tavaran kuljettaminen

Henkilö valmistelee tavaran kuljetuksen

x suorittaa B -luokan ajo-oikeuden
x esittää ajo-oikeuteen liittyvät luvat ja pätevyydet
x tekee lähtötarkastuksen käyttämäänsä ajoneuvoon
x varmistaa ajoneuvon tieliikennekelpoisuuden
x paikantaa mahdolliset viat ja tekee vikailmoituksen
x varmistaa ajoneuvon tarvitseman käyttövoiman riittävyyden työtehtävän aikana
x suorittaa kuljettajalle kuuluvat päivittäiset huoltotoimet
x tarkastaa ja valmistelee kuormatilan
x tarkastaa ajoneuvon asiapaperit
x selvittää ajoneuvon kantavuuden ja kuormituskyvyn
x varmistaa kuormauksessa vaarallisten aineiden vapaarajan
x kuormaa ajoneuvon purkujärjestyksen mukaan
x varmistaa kuorman säädösten mukaisen kiinnityksen
x ylläpitää ajoneuvon ja työympäristön siisteyttä.

Henkilö suorittaa kuljetustehtävän

x suunnittelee kuljetustehtävään soveltuvan reitin
x suunnittelee tavaran kuljetuksen ja aikataulun
x käyttää kuljetusasiakirjoja ja tekee tarvittaessa sähköiset kirjaukset
x käyttää tarvittaessa tavaran kuljetuksissa kuormaukseen tarvittavia lisälaitetta ja välinettä
x noudattaa liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta
x ennakoi toisten tienkäyttäjien toiminnan vaaran ja vahingon välttämiseksi ja turvallisen liikenteen edistämiseksi
x ajaa taloudellisesti ja ennakoivasti vaaratilanteita välttäen
x tunnistaa muuttuvat olosuhteet ja varautuu niihin
x toimii asiakkaan kanssa vuorovaikutustilanteessa
x informoi asiakasta työtehtävän edellyttämällä tavalla
x toimi asiakassuhteita vaarantamatta
x käyttää ajoneuvossaan olevia kuljettajaa avustavia järjestelmiä turvallisesti ja tunnistaa niihin mahdollisesti liittyvät riskit ja erityispiirteet.
x työskentelee turvallisesti ja ergonomisesti

Henkilö lopettaa kuljetustehtävän

x pysäköi ajoneuvon turvallisesti tarkoituksen mukaiseen paikkaan
x pysäköitäessä varmistaa ajoneuvon paikallaan pysymisen ja lukitsee ajoneuvon
x raportoi ajoneuvossa mahdollisesti ilmenneistä vioista
x huolehtii ajoneuvon kunnosta ja siisteydestä.

Inhimillisten tekijöiden vaikutuksen huomioiminen

Henkilö huomioi inhimillisten tekijöiden vaikutuksen aloittaessaan työtehtävän

x arvioi yleisesti suorituskykyynsä vaikuttavia tekijöitä
x analysoi yleisesti työskentelyyn liittyvien omasta toiminnasta aiheutuvien virheiden riskistä

Henkilö arvioi työtehtävän suorittamisen vaativien omaan tilaan liittyvien tekijöiden vaikutuksen

x varmistaa ja arvioi kykynsä tehdä aisteihin liittyviä havaintoja
x arvioi kykyään toimia suljetussa tilassa
x arvioi kykyä toimia työtehtävään liittyvän aikataulun mukaisesti
x arvioi omaa stressitilaansa
x arvioi työskentelyyn liittyviä vaaratilanteita
x varmistaa fyysisen tilan soveltuvuudesta työskentelyyn
x varmistaa työkykyisyytensä työtehtävän hoitamiseksi.

Henkilö viestii tarvittaessa työtehtävän suorittamiseen liittyvistä huolta aiheuttavista asioista esihenkilölle

x kertoo tarvittaessa havaitsemistaan vaaratekijöistä, työskentelyä haittaavista tekijöistä sekä oman työkykynsä heikentymisestä