PAIKKOtoiminnan laatu perustuu neljän perusperiaatteen varaan.

Laadun kehittäminen on jatkuva prosessi.

Toiminnan laatu koostuu toisaalta PAIKKOjärjestelmän toimivuudesta ja niistä laatutyön elementeistä, joita keskitetysti käytetään. Oppimisympäristöraporttien julkaisun teknisen prosessin helpottuminen vapauttaa resursseja raporttityön laadun kehittämiseen. Oppimisympäristöjen tunnistamistyössä saavutettu kokemus helpottaa raporttien laadun varmistamisessa.

Toinen osa laadun kehittämistä on jokaisen käyttäjäorganisaation oma opinnollistamisen prosessi. Jokainen käyttäjä ratkaisee itse toteutustapansa sen toiminnallisen pohjan avulla, jonka taustajärjestelmä tarjoaa. PAIKKOtyökirjan ohjeiden ja järjestelmällisesti toteutettujen käyttäjäkoulutusten tueksi tarjoamme myös konsultatiivista tukea opinnollistamisen ratkaisuihin

Vuoden 2022 keväällä käynnistetyn laajemman PAIKKOtoiminnan laatutyön prosessin tuloksena menettelytapoja on vakioitu ja laadun kehittäminen näkyy aiempaa enemmän myös järjestelmän kehittämisessä.