PAIKKO-toiminnan laatu perustuu neljään periaatteeseen

Laadun kehittäminen on jatkuva prosessi

Opinnollistamisen laatu syntyy monesta eri tekijästä

Laatua ei kukaan luo yksin, vaan siihen tarvitaan kaikkien toimintaan osallistuvien panos. PAIKKO-järjestelmä tarjoaa raamit laadun kehittämiselle.

Jokainen käyttäjäorganisaatio itse vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen lopputulos on.

Oppimisympäristöjen tunnistamistyössä saavutettu kokemus helpottaa raporttien laadun varmistamisessa. Tekninen järjestelmä tukee raporttityötä ja mahdollistaa huomion kiinnittymisen teknisten ominaisuuksien sijasta laadulliseen kehittämiseen. Järjestelmä tekee näkyväksi tunnistettujen ympäristöjen mahdollisuudet entistä paremmin ja luotettavammin.

Käyttäjien omat päätökset ratkaisevat sen, kuinka opinnollistamisen prosessi toteutetaan. Tarjoamme tätä prosessia tukevan järjestelmän lisäksi myös opastusta ja neuvontaa osaamisen tunnistamisen toteuttamisessa. Vankka kokemus toimivista käytännöistä auttaa laadukkaan osaamistodistustoiminnan toteuttamisessa. Laatutyötä tukee jatkuva yhteinen kehittäminen.

Laatutyö on keskeinen osa käyttäjille tarjottua palvelupakettia.