PAIKKO-osaamistodistuksia voidaan kirjoittaa vain tunnistetuista oppimisympäristöistä. Tämä takaa jokaisen PAIKKO-osaamistodistuksen luotettavuuden.

Oppimisympäristön tunnistaminen tapahtuu tutkinnon perusteista laadittujen helppokäyttöisten työversioiden avulla. Työversioon kuvataan oppimisympäristö ja rastitetaan yksilöidysti ne tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit, jotka työyksikössä voidaan saavuttaa. Tunnistaminen tehdään työpaikalla yhteistyössä PAIKKOasiantuntijan tai oppilaitoksen kanssa.

PAIKKOjärjestelmä sisältää 24 ammatillisen perustutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tyydyttävä 1 -tason arviointikriteerit. Lisäksi voidaan tunnistaa ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) osat, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) osat sekä yhteiset tutkinnon osat.

Täytetyt työversiot toimitetaan laatukeskukseen, joka julkaisee valmiit oppimisympäristön tunnistamisraportit tarkastuksen jälkeen tällä sivustolla. Raportit ovat lähtökohtaisesti aina julkisia, ja niitä voidaan hakea kunnan, organisaation tai tutkinnon perusteella.

Liity mukaan!