Osaamisen tunnistamista etätyönä?

Suomalaisessa yhteiskunnassa eletään harvinaislaatuisissa poikkeusolosuhteissa. Yhteiskunnan sulkeutuminen, liikkumisrajoitukset ja niihin liittyvä epävarmuus saavat meidät kokemaan itsemme uhatuiksi. Kestääkö yhteiskuntamme rakenne poikkeuksellisen tilanteen? Millainen on tilanne, kun uhka on ohi ja palaamme ”normaaliin” järjestykseen. Mitkä asiat jäävät elämään ja mikä muuttuu? PAIKKOtiiminä pyrimme siihen, että osaamisen tunnistamiselle olisi tämän pakollisen tauon jälkeen entistäkin paremmat edellytykset.

Valmennus lähipalveluna tauolle

Valmennuspalvelujen, kuten muidenkin henkilökohtaisten palvelujen, järjestäminen on jäänyt tauolle ja tapahtuu ”etänä”. Puhelimet, tietokoneet ja muut välineet on viritetty aivan uusille teholuvuille kontaktoinnin mahdollistamiseksi. Nyt tulevat koekäyttöön kaikki nekin sosiaalisen kanssakäynnin sovellutukset, joita aiemmin on pidetty hankalina, hitaina tai epävarmoina.

Tilanne ja palvelujen muuttunut toteutus vaikuttaa siihen, mikä kaikki on mahdollista. Osaamisen tunnistamisen osalta havainnot jokapäiväisestä työskentelystä jäävät tekemättä ja toimitaan kuvien ja viestien varassa. Havainnot suodattuvat – ja sitä kautta niiden luotettavuuden arviointi hankaloituu. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niiden tekeminen ole mahdollista.

Toisaalta jokapäiväisten ”tulipalojen” sammuttaminen ja keskeytykset muussa työskentelyssä vähenevät ja suunnitelmalliselle työskentelylle on yllättäen enemmän aikaa. Kontaktit on ajoitettava – eivätkä ne ole jatkuvia, jolloin toiminnan luonne muuttuu.

Aika arvioida omaa toimintaa

Suunnitelmallisuus ja jatkuvan kontaktoinnin väheneminen antaa lisää aikaa arvioida ja kehittää omaa toimintaa. PAIKKO-toiminnan suhteen tämä on poikinut useita yhteydenottoja omien oppimisympäristöraporttien päivittämistarpeista. Nyt on hyvä aika ottaa esille raportit ja työversiot ja täyttää niitä valmiiksi tulevaisuuden tarpeita ajatellen.

Myös PAIKKOtoiminnassa matkustamisen äkillinen väheneminen on vaikuttanut siihen, että oman toiminnan arvioinnille on nyt aikaa. Olemme aloittaneet PAIKKOkäsikirjan päivitystyön, joka normaalitoiminnan aikana tahtoi jäädä koulutusten ja oppimisympäristöjen tunnistamisten jalkoihin. Nyt on aikaa koota PAIKKOjärjestelmän perusasiat taas yksiin kansiin – edellisestä versiosta on aikaa kuutisen vuotta!

PAIKKOtiimi palvelee

Kirjan kirjoittamisen ohella meidän tiimimme paneutuu oppimisympäristöraporttien tekemiseen, verkkokoulutusten tuottamiseen sekä syksyn toiminnan suunnittelemiseen. Tämän kevään lähitapaamiset on siirretty koronan jälkeiseen aikaan, mutta verkossa tuotamme koulutuksia edelleen. Olemme myös (aluksi vähän vitsinä, jälkeenpäin aivan vakavissaankin) miettineet sitä, voisiko oppimisymäristön tunnistamistyötä tehdä videovälitteisesti etänä?

Tuotamme myös toivomuksesta osaamistodistuskoulutusta verkossa, koulutamme asiantuntijoita sekä osallistumme erilaisiin etäkokouksiin osaamisen tunnistamisen tiimoilta. Aika ei käy pitkäksi…. tänään aamulla viimeksi mietin sitä, pitäisikö kokeilla PAIKKOinfon tuottamista verkkoon?

Kirjaan kokemuksia PAIKKOtoiminnasta

Keräämme uuttaa kirjaamme varten kokemuksia ja tarinoita PAIKKOtoiminnasta. Jos sinulla on hyvä asiakastarina, omakohtainen kokemus työkalujen käyttöön liittyen, kritiikkiä, parannusehdotuksia, positiivista palautetta tai omanlainen soveltamistapa osaamistodistukselle, pistä viestiä. Jos tarinoita tulee tähän tarkoitukseen liikaa, tehdään niitä varten vaikka oma julkaisu!