PAIKKO koulutukset uudistuvat

PAIKKOjärjestelmä on kehittynyt melkoisesti viime vuosina. 2019 käyttöön otetun selainpohjaisen osaamistodistustyökalun jälkeen käyttöön on otettu käyttäjärekisteri, uutiskirjeväline, ruotsinkieliset sisällöt, selainpohjainen raporttipohja ja järjestelmän ensimmäinen ammattitutkinto. Koko tämän ajan koulutuksemme ovat pysyneet lähes ennallaan.

Syksyllä kaikki on toisin. Olemme uudistaneet koulutuksiamme uuden järjestelmän mukaisiksi. Toivomme niiden nyt palvelevan käyttäjiämme entistäkin paremmin ja helpottavan järjestelmän käyttöä entisestään.

Syksyn koulutuskalenteri

Peruskoulutukset – uuden käyttäjän perustietopaketti

PAIKKOperuskoulutuksiin kuuluvat jatkossa

  • Uuden PAIKKOkäyttäjän peruskoulutus 1 tunti
  • Omat Oppimisympäristöt 1 tunti
  • Osaamistodistus käyttöön 1 tunti
  • PAIKKOvastaavan peruskoulutus 1 tunti

Uuden käyttäjän koulutuksessa tutustutaan OmaPAIKKOon ja sen sisältöön. Samalla tutustutaan käytössä oleviin työkaluihin ja järjestelmästä löytyviin ohjeisiin ja muihin sisältöihin. Samalla tutustutaan myös julkiseen raporttitietokantaan, joka muodostaa merkittävän osan toiminnan kokonaisuutta. Koulutus sopii uuden käyttäjän perehdyttämiseen niin PAIKKOn käyttöä aloitettaessa kuin uuden työsuhteen alkaessa.

Omat Oppimisympäristöt ja Osaamistodistus käyttöön -koulutukset muodostavat kahden tunnin koulutuskokonaisuuden, jossa perehdytään näihin keskeisiin työkaluihin ja niiden käyttöön. Oppimisympäristöraportin ja osaamistodistuksen keskinäinen yhteys on vahva: osaamistodistuksen käyttö on sidottu julkaistuihin raportteihin, joihin jokainen kirjoitettu osaamistodistus perustuu. Koulutuksiin on mahdollista osallistua yksittäin tai kaksittain, oman aikataulun mukaisesti. Ne toteutetaan peräkkäin samana päivänä.

PAIKKOvastaavan peruskoulutuksessa käydään läpi vastaavan roolia oman organisaation ja PAIKKOtiimin yhteydenpidossa. Peruspaketissa käydään läpi myös ne työkalut, joita OmaPAIKKO tarjoaa avuksi.

PAIKKOjatkokoulutukset

Peruskoulutusten lisäksi tarjolla on kaksi jatkokoulutusta, joiden tavoitteena on laajentaa näkemystä osaamisen tunnistamistoiminnasta ja osaamistodistuksista.

  • Osaamistodistus valmennusprosessissa 2 tuntia
  • PAIKKOvastaavan jatkokoulutus 2 tuntia

Osaamistodistus valmennusprosessissa -koulutuksen sisältö on lähellä aiemman Osaamistodistuksen saajan ohjaaminen -koulutusta. Osaamisen tunnistamisen nivominen osaksi tavoitteellista valmennusprosessia siten, että osaamistodistuksen merkitys aukeaa sen saajalle on erittäin tärkeä osa onnistunutta valmennusta.

PAIKKOvastaavan jatkokoulutuksessa pohditaan sitä, kuinka vastaava voi omassa organisaatiossaan tukea valmentajia osaamistodistustoiminnan toteuttamisessa. Mitä PAIKKOtiimillä on tarjota, jos osaamistodistustoiminta tai raporttien päivittäminen tuntuu vaikealta toteuttaa. Kuinka verkostotoiminta voi tukea osaamisen tunnistamistoimintaa?

PAIKKOasiantuntijakoulutus jatkaa

Toteutamme edelleen PAIKKOasiantuntija -koulutusta kerran vuodessa. Vuoden 2023 koulutus päättyy toukokuun lopussa ja seuraava alkaa alkuvuodesta 2024. Asiantuntijakoulutus keskittyy entiseen malliin oppimisympäristöjen tunnistamiseen ja osaamistodistustoiminnan tukemiseen. Noin puoli vuotta kestävän koulutuskokonaisuuden tavoitteena on valottaa toiminnan taustaa ja toteutustapoja.

Asiantuntijoita on koulutettu vuodesta 2018 alkaen noin 70. Asiantuntijat muodostavat oman kehittäjäverkoston, joka kokoontuu vuosittain 2 – 4 kertaa nettitreffeille keskustelemaan PAIKKOtoiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä. Tavoitteena on myös palata tilanteeseen, jossa verkosto voisi kokoontua omille kehittämispäivilleen kerran vuodessa. Asiantuntijoiden näkemykset ja kehittämisajatukset ovat olleet tärkeä osa järjestelmän jatkokehittämistä. Toivottavasti kiinnostus koulutukseen säilyy ja kehittämiskumppanuudet vahvistuvat.