PAIKKO tukee opinnollistamisprosessia, ei tee sitä

Usein tulee itsekin sanottua, että voi kun joku tekis tämän mun puolesta. Samalla kuitenkin useimmiten tietää, että se ei ole mahdollista – itse on vaan revettävä. Opinnollistamisen kanssa on vähän sama juttu. Asiat, joita prosessissa tarkastellaan ovat sellaisia, että ne on ensin mietittävä jokaisessa organisaatiossa sisällä ennen kuin ulkopuolisesta avusta on mitään hyötyä. Mutta hei, sehän ei silti tarkoita, etteikö apua olisi saatavilla.

Opinnollistamisprosessin vaiheet

1. Oman toiminnan jäsentäminen

Ensimmäisessä vaiheessa syntyy oivallus ja tarve oman toiminnan jäsentämiseen uudella tavalla. Ymmärrys siitä, että omaa toimintaa voidaan jäsentää ja kuvata muutoinkin kuin omien kriteereiden ja sisällöllisten ajatusten mukaisesti. Ammatillisten tutkinnon perusteet ovat silloin selkeä ja koeteltu vaihtoehto. Oppimisympäristön tunnistaminen on tapa tunnistaa oman toiminnan mahdollisuuksia.

Usein prosessin aloittaminen vaatii tutkinnon perusteiden tutkimista ja selkeää päätöstä siitä, että prosessi käynnistetään. Silloin on jo heti hyötyä siitä, jos käytettävissä on tutkintojen rakennetta ja käsitteistöä ymmärtävää apua. Ilman tutkintojen tuntemusta alku saattaa olla todella hankalaa ja siihen lopun kiitokseen on kovasti paljon matkaa. Sisällöllisesti tyydytään näissä tapauksissa kompromisseihin, jotka eivät anna oikeutta toteutettavalle toiminnalle.

Siksi PAIKKOjärjestelmässä ovat olemassa tutkintojen perusteiden työversiot, joiden avulla oman toiminnan tarkasteluun tulee jäntevyyttä ja rakennetta. Myös tutkintojen rakenne on selkeästi esitettynä näissä asiakirjoissa, jolloin pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien järjestys ja merkitys avautuu kertavilkaisulla. Työversio myös ohjaa oman toiminnan kuvaamiseen ja vertaamiseen tutkintojen perusteiden sisältöön. Ja sopimuksen tehneillä käyttäjillä on käytettävissään myös PAIKKOtiimin asiantuntemus mm. tutkintojen valintaa koskeviin kysymyksiin.

2. Oppimisympäristön tunnistaminen ja raportointi

Oppimisympäristön tunnistaminen vaatii ammattialan ja ammatillisen koulutuksen osaamista. Se saavutetaan ammattialan työpaikkaohjaajan tai valmentajan ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijan osaaminen yhdistämällä. Yhteisessä katselmuksessa on mahdollista arvioida luotettavasti sitä, missä tutkintojen perusteiden osa-alueessa tunnistettavassa ympäristössä saavutetaan ammatillinen taso. PAIKKOjärjestelmässä sen kriteerinä käytetään matalinta tasoa, jolla tutkinto voidaan hyväksytysti suorittaa.

Nykyaikainen työpajatoiminta ja työpaikoilla tapahtuva valmentaminen tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tunnistaa ja kerryttää osaamista hyvin erilaisissa ympäristöissä. PAIKKO-oppimisympäristöjä on tähän mennessä tunnistettu, raportoitu ja julkaistu hieman alle 500. Tunnistamistyössä on suurimmassa osassa ollut mukana PAIKKOtiimi tai -asiantuntija, osa on tunnistettu ja raportoitu yhteistyössä ammatillisten koulutuksenjärjestäjien kanssa. Jokaisessa raportissa on merkintä siitä, kuka organisaation ulkopuolinen henkilö tunnistamistyössä on ollut mukana.

Raporttien vakiomuotoisuus tarjoaa niitä tarkastelevalle mahdollisuuden vertailla eri toimijoiden raportteja keskenään. Jokainen raportti on toimija- ja tutkintokohtainen luettavuuden ja vertailtavuuden vuoksi.

3. Osaamisen tunnistaminen osaamistodistukseen

Osaamistodistus on käytössä tunnistetuissa oppimisympäristöissä. Käyttöoikeuden saaminen edellyttää luonnollisesti myös sopimusta PAIKKOkäytöstä. Osaamistodistustyökalu toimii selaimessa – ja sitä laatimaan pääsee henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Tällä hetkellä rekisteröityjä käyttäjiä on noin 650 eri puolilla Suomea.

Osaamistodistus dokumentoi valmennuksessa tunnistetun osaamisen tutkinnon osittain ammattitaitovaatimusten avulla. Todistukseen kirjataan vain ne sisällöt, joiden mukainen osaaminen on toteutunut.

PAIKKOjärjestelmästä apua omaan prosessiin

PAIKKO tuottaa konsultatiivista tukea ja apua toimijoille prosessin toteuttamisessa. Kehitetyt työkalut helpottavat jäsentämistä ja ohjaavat toimintaa. Työversion täytössä ja oppimisympäristön tunnistamisessa PAIKKO auttaa monin eri tavoin, ehkä erityisesti juuri tunnistamalla oppimisympäristöjä ja toimimalla työvalmennusmaailman ja koulutuksen maailman välisenä tulkkina.

PAIKKOkoulutukset avaavat prosessia monelta puolelta ja niiden avulla on mahdollista kehittää omaa osaamistaan. Näkemyksemme mukaan on erittäin tarpeellista avata opinnollistamisprosessi kokonaisuudessaan jokaiselle osaamistodistustyökalua käyttävälle. Näin ymmärrys siitä, ettei osaamisen tunnistaminen ole vain rastien merkitsemistä joidenkin satunnaisten lauseiden eteen, syntyy ja toiminnalle tulee sen ansaitsema merkitys. Jokaisella käyttäjällä on vastuu siitä, että valmentautuja saa paikkansa pitävää positiivista palautetta – joka sitten vielä perustuu melkoiseen prosessiin.

PAIKKOprosessi on toimijan ja valmennusorganisaatio kantaa itse vastuun toiminnan tuloksista ja laatimistaan osaamistodistuksista. PAIKKOtiimi toimii taustatukena, kouluttaa, jakaa tietoa ja huolehtii PAIKKOjärjestelmän ajantasaisuudesta ja toimivuudesta. Työnjako on selkeä ja toimiva – ja sen avulla on nyt jo tuotettu sellainen tietopankki tunnistetuista oppimisen mahdollisuuksista, mitä ei koskaan aiemmin ole ollut saatavilla. Osaamistodistusten määrä kasvaa vuosi vuodelta ja ne rakentavat saajilleen uutta tulevaisuutta ja mahdollisuuksia.