PAIKKO10 – juhla lähestyy….

Artikkelikuvassa vuodelta 2012 alkuperäinen PAIKKOtiimi, vasemmalta Kati Karjalainen, Susanna Uusitalo, Sanna Lähde ja Heidi Lokkila.

Kun PAIKKO – paikka pajalta ESR-hanke käynnistyi 1.1.2012, siinä kehitetyn toimintamuodon jatkumisesta ei tietenkään voinut olla aavistustakaan. Tavoitteena oli silloin löytää keinoja tukea toisen asteen tutkintojen suorittamista työpajasijoituksin ja tunnistamalla osaamista työpajojen toiminnassa. Oppimismahdollisuuksien dokumentoinnista ja tunnistamisesta tuli hyvin nopeasti hankkeen keskeinen sisältö – ei vähiten siksi, että oppilaitosten käsitykset työpajatoiminnasta eivät sisällöllisesti eivätkä laadullisesti vastanneet todellisuutta. Oppimisympäristöjen tunnistamisesta tutkintojen perusteiden avulla oli lopulta lyhyt matka osaamistodistustyökalun muotoilemiseen.

Ensimmäiset oppimisympäristöraportit julki 30.11.2012

PAIKKOtoiminnassa on aina toteutettu rohkeita kokeiluja. Aluksi yritimme tunnistaa oppimismahdollisuuksia silloisten tutkintojen perusteista laadittujen, painettujen julkaisujen avulla. Ne tuppasivat kuitenkin lentämään nurkkaan hyvin nopeasti hallinnollispainotteisen sisältönsä vuoksi. Oli selkeästi tarvetta helpommin haltuun otettavalle, sisältöihin keskittyvälle työkalulle.

Työversioista poistettiin kaikki oppilaitoksille suunnattu hallinnollinen ohjeistus ja keskityttiin ammattitaitovaatimusten avulla sisältöjen raportoimiseen. Ensimmäiset 60 oppimisympäristöraporttia julkaistiin marraskuun lopussa 2012 – silloin syntyivät siis PAIKKOraportit, joita nyt on julkaistuna jo yli 700. Työversion rakenne on pysynyt pääosin samana, mutta oppimisympäristön yleiskuvausten toteuttamistapa on kehittynyt paljon alkuvuosista. Vuoden 2022 elokuussa käyttöön otettu Omat Oppimisympäristöt noudattelee edelleen samoja periaatteita, nyt toiminta on vain siirtynyt selaimeen.

Tiedotustilaisuus 30.11.2012, ensimmäisten PAIKKOraporttien julkistamistilaisuus, Matara-sali

PAIKKO-osaamistodistus

Ensimmäinen versio PAIKKO-osaamistodistuksesta toteutettiin excel-pohjaisena. Kuten nykyisinkin, tietokantaohjelma sisälsi valittujen ammatillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimukset, joiden perusteella todistus laadittiin. Osaamistodistustoiminta alkoi vähitellen vuoden 2013 aikana ja työkalun toimintoja kehitettiin jatkuvan kehittämisen periaatteella käyttäjäkunnan kanssa. Samalla kartoitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa osaamistodistustoiminnan periaatteita ja pohdittiin sen merkityksellisyyttä. Oppilaitoksista ja TE-palveluista saamamme palautteen perusteella pystyimme kehittämään PAIKKOkäyttäjille tarkoitettua ohjeistusta.

Tutkintojen perusteiden muuttumisen aiheuttamat haasteet osaamistodistustoiminnassa ja erityisesti työkalun päivittämiseen liittyvät haasteet johtivat vähitellen selainpohjaisen osaamistodistusvälineen kehittämiseen. Vuoden 2019 aikana kehitettiin nykyinen selainpohjainen työkalu, jonka edut tiedostopohjaiseen malliin verrattuna ovat ehdottomat. Erityisesti muuttuvien sisältöjen päivittäminen ja siirtymäaikojen huomioiminen on nyt helppoa.

PAIKKOjärjestelmä – käyttäjien tukena

Jo muutaman vuoden ajan on voitu puhua PAIKKOjärjestelmästä, joka raamittaa PAIKKOkäyttäjien opinnollistamistoimintaa. Järjestelmään kuuluvat oppimisympäristön tunnistamisen ja raportoinnin työkalut, raporttien julkaisujärjestelmä ja laatutyö, osaamistodistustyökalu ja näiden lisäksi vakioidut PAIKKOkoulutukset ja asiakaslähtöinen käyttäjätuki, johon kuuluu myös aktiivinen tiedottaminen.

Vaikka tiimimme resurssit ovat rajalliset, järjestelmän ansiosta pystymme tarjoamaan käyttäjätukea joustavasti ja kustannustehokkaasti. Panostamme edelleenkin taustajärjestelmän kehittämiseen niin, että resursseja voidaan edelleenkin kohdistaa asiakastyöhön. Osallistumme eri puolilla Suomea oppimisympäristöjen tunnistamiseen ja neuvomme päivittäin järjestelmän käytännön toimintaan liittyvissä asioissa. Toimintamme on monikanavaista ja suuri osa koulutuksista ja konsultaatioistakin toteutetaan jo verkon välityksellä.

PAIKKO10 vuoden ”uudet kujeet”

Vuoden 2022 aikana PAIKKOjärjestelmän käyttäjämäärä (nyt yli 880) ja julkaistujen ja tunnistettujen oppimisympäristöjen (nyt yli 700) määrä on kasvanut edelleen. Kiitos kehittyvän järjestelmämme olemme pystyneet palvelemaan käyttäjiämme. Tämän vuoden aikana olemme toteuttaneet seuraavat uudistukset:

  • Käyttäjälista oman organisaation käyttäjätunnusten hallinnan helpottamiseen
  • Omat Oppimisympäristöt selaimessa toimiva raporttipohja oppimisympäristöjen tunnistamiseen
  • Egna Lärmiljöer, ruotsinkielinen raporttipohja

Lisäksi olemme vuoden aikana toteuttaneet PAIKKOviikkojen vaikuttavuusviestinnän kampanjaa tammikuussa, vetäneet yhteen PAIKKO10 tuloksia ja kertoneet niistä sekä huolehtineet 1.8. muuttuneiden perustutkintojen raporttipäivityksistä ja osallistuneet aktiivisesti erilaisten verkostojen toimintaan. Työtä on riittänyt – eikä maailma tullut osaamisen tunnistamisen osalta valmiiksi vielä tänä vuonna.