PAIKKOasiantuntija – opinnollistamisen tukena

Vuosina 2016-18 ESR rahoituksella toteutetussa PAIKKOverkko -hankkeessa kehitettiin erityisesti käyttäjäkoulutusta ja verkostotoimintaa. Verkostotoiminnan ja opinnollistamisen tueksi aloitettiin vuoden 2018 alusta PAIKKOvertaiskonsulttikoulutus, joka pian muuttui PAIKKOasiantuntijakoulutukseksi. Alun jälkeen asiantuntijoita on koulutettu kaikkiaan yli 60. Osa toimii aktiivisesti kentällä edistäen opinnollistamista ja PAIKKOtoimintaa omilla alueillaan ja organisaatioissa. Pääsääntöisesti asiantuntijakoulutusta järjestetään kerran vuodessa.

Kenestä voi tulla PAIKKOasiantuntija?

Suurin osa PAIKKOasiantuntijoista on kokeneita PAIKKOkäyttäjiä, jotka ovat kiinnostuneita opinnollistamisesta ja kehittämistoiminnasta. Opinnollistamisesta kiinnostuneet käyttäjät voivat oma-aloitteisesti hakea koulutukseen, tosin usein myös käyttäjäorganisaatioilla on tarvetta lisätä asiantuntemusta. Näin käytännössä jokaisesta kiinnostuneesta, esimieheltään kouluttautumiseen luvan saaneesta voi tulla PAIKKOasiantuntija.

Käytännön syistä ryhmäkoko on rajoitettu 12 osallistujaan. Pyrimme kokoamaan ryhmän hakijajoukko huomioiden alueellisesti kattavaksi, monentyyppisiä organisaatioita ja käyttäjäryhmiä sisältäväksi. Tärkein ”valintaperuste” on kuitenkin hakemuksissa ja yhteydenotoissa esitetty kiinnostus ja tarve osaamisen kehittämiseen. Pyrimme huomioimaan käyttäjien tarpeita ja palvelemaan mahdollisimman hyvin resurssiemme rajoissa.

Siis: kenestä tahansa hyvin hakemuksensa perustelevasta käyttäjästä voi tulla PAIKKOasiantuntija.

Asiantuntijuus ”velvoittaa”

Koulutuksessa perehdytään ammatillisen koulutuksen ja työvalmennuksen rajapintoihin ja luodaan valmiuksia toimia PAIKKOtoimijoiden tukena niin oman organisaation osaamistodistustoiminnassa kuin vakkapa laajemmin alueellisesti. Riittävästi osaamista omaavat asiantuntijat voivat osallistua oppimisympäristöjen tunnistamiseen. Monet toimivat myös toiminnan markkinoijina ja levittäjinä omilla alueillaan. Suuremmissa organisaatioissa PAIKKOasiantuntijan osaamisen avulla selvitään keskimääräistä helpommin raporttien päivitysvaiheista ja pystytään antamaan tukea osaamistodistustoimintaan omassa organisaatiossa.

Monet asiantuntijat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä myös pienten organisaatioiden PAIKKOtoiminnan tukemisessa. Kun käyttäjäkuntaa löytyy koko maasta, alueellisesti toimivien asiantuntijoiden panos on kokonaisuuden kannalta erittäin arvokas.

Asiantuntijaverkosto toimii

Asiantuntijamme kokoontuvat nettitreffeille 3-5 kertaa vuosittain. Treffeille saapuvat aina ne asiantuntijat, joille ilmoitettu aika sopii. Nettitapaamisissa käsitellään ajankohtaisia opinnollistamiseen ja PAIKKOon liittyviä asioita, keskustellaan kehittämistarpeista ja erilaisten toimenpiteiden toteuttamisesta. Tavoitteena on myös ollut järjestää live-tapaamisia vuosittain, mutta niiden toteutuminen on viime vuosina ollut haastavaa…

PAIKKOtiimin näkökulmasta on selkeästi havaittavissa, kuinka ne organisaatiot, joissa on asiantuntijakoulutuksen saaneita henkilöitä toimivat keskimäärin jäntevämmin osaamistodistustoiminnan ja oppimisympäristöraporttien suhteen. Osaamisesta ja verkostotoimintaan osallistumisesta on selkeästi etua oman PAIKKOprosessin toteuttamisessa. Tässäkin suhteessa pitänee paikkansa totuus, että tuttuus tuo tuloksia.

Vuoden 2023 PAIKKOasiantuntijakoulutus

Seuraavan, 2.2. klo 13. alkavan asiantuntijankoulutuksen hakuaika on käynnissä nyt. Koulutukseen voi hakeutua sähköpostitse lähetettävällä avoimella hakemuksella. Hakemuksessa on hyvä perustella miksi koulutus olisi tarpeen juuri nyt ja kertoa lyhyesti omista opinnollistamiseen liittyvistä kokemuksista ja mielenkiinnosta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta löytyy nettisivuiltamme (suoraan oikealle sivulle pääset kappaleen otsikon linkistä) – sieltä löytyy myös päivämäärä, mihin mennessä hakemukset on lähetettävä.