PAIKKOjärjestelmä on päivitetty

Ammatillisten perustutkintojen perusteet muuttuivat viime vuonna ja tammikuussa 2019 päivitimme PAIKKOjärjestelmän työversiot uusien tutkintojen mukaisiksi. Tällä viikolla olemme saaneet valmiiksi myös osaamistodistustyökalun päivityksen. Näin ollen olemme Suomen ensimmäinen ja ainoa ajantasainen malli, jolla osaamista voidaan tunnistaa erilaisissa oppimisympäristöissä.

Päivitystyö oli laaja, sillä päivitimme käytännössä kaikki käytössä olleet tutkinnot, joita on uudessa järjestelmässä 23 kpl. Lisäksi työversiot löytyvät ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (VALMA) ja yhteisistä tutkinnon osista. Aiemmin oppimisympäristöjen tunnistusraportteihin kirjattiin vain toteutuvat ammattitaitovaatimukset, mutta tutkintojen rakenteiden muututtua päätimme kuvata raporteissa myös arviointikriteerit, jotka avaavat enemmän oppimisympäristön toiminnan sisältöä. Arviointikriteerinä toimii yhä tyydyttävä 1 -taso.

Digitalisaatio saapui tännekin

Nopean päivitysvauhdin mahdollisti tietotekniikan valjastaminen tutkinnon perusteiden käsittelyyn. Suurin osa työversiosta syntyi ohjelmoidun automatiikan avulla. Lisäksi ohjelmointi vapautti työaikaamme työversioiden sisällölliseen tarkasteluun. Panostimme muun muassa oppimisympäristön kuvaamiseen määrittelemällä työversioon selkeät väliotsikot.

Uudistettu tietotekninen tapa tutkintojen käsittelyssä mahdollistaa jatkossa uusien tutkintojen lisäämisen järjestelmään aiempaa helpommin, mikäli käyttäjät niin toivovat.

Päivityksen myötä myös osaamistodistustyökaluun tuli toivottuja uusia ominaisuuksia, kuten lisätietojen automaattinen rivittäminen.

Päivitystyö jatkuu

Nyt kun työkalut on päivitetty, on käynnissä varsinainen urakka: vanhojen tutkinnon perusteiden mukaisesti tunnistetuista oppimisympäristöistä pitää tehdä uusien tutkintojen mukaiset raportit. Olemme toimittaneet kaikille käyttäjäorganisaatioille uusien tutkintojen työversiot päivitysohjeineen.

Osa tutkinnoista kääntyy helposti uudenmalliseksi, toiset vaativat enemmän pureskelua. Me autamme ja konsultoimme päivityksissä ja julkaisemme valmiit, päivitetyt raportit sitä mukaa, kun niitä valmistuu. Uudessa osaamistodistustyökalussa on mukana vain uudet tutkinnot, joten sen käyttöön saadakseen pitää myös oppimisympäristöraportin olla ajan tasalla.