PAIKKOtoimintaa vakiinnuttamassa?

Olemme käyneet alkuvuoden ajan kamppailua toimintamme säilyttämisen puolesta. Olemme uskoneet siihen, että toiminnan jatkorahoitukselle on perusteita ja siihen, että tavalla tai toisella asiat järjestyvät. Uskomme ei ollut turha ja lopulta rahoituspäätös saatiin. Toiminta jatkuu, mutta huoli haavoittuvaisuudesta jäi.

Ehdimme jo pohtia sitä, mitä PAIKKOtoiminnasta olisi jäänyt käteen….

Mitä toiminnan loppuessa olisi menetetty?

PAIKKO on kymmenen vuoden ajan kehittänyt opinnollistamisen menetelmiä ja sisältöjä yhdessä käyttäjiensä kanssa. Olemme luoneet vihdoin tämän vuoden alussa selaimessa toimivan kokonaisjärjestelmän, joka takaa joustavat oppimisympäristöjen tunnistamisen menetelmät ja osaamistodistustyökalun suurelle käyttäjämäärälle. Koko maan laajuinen tunnistettujen oppimisympäristöjen verkosto kertoo pienillä resursseilla toteutetusta merkittävästä toiminnasta. Julkaistujen oppimisympäristöraporttien määrä kipusi maaliskuun lopussa uuteen ennätykseensä. Noin 800 tunnistettua oppimisympäristöä mahdollistavat myös osaamistodistusten laatimisessa ennätysmahdollisuuden. Viime vuoden lähes 1700 mahdollisuutta edetä osaamistodistuksen avulla on toistaiseksi suurin vuosittainen osaamistodistusmäärä.

Eniten pelkäsimme sitä, että PAIKKOtoiminnan saavuttama luottamus ja usko opinnollistamistoimintaan olisi menetetty. Oppimisympäristöjä on tunnistettu aiemminkin ja päädytty mahalaskuun. Olisiko asiasta, jonka piti avata yhteistyön mahdollisuudet koko maassa, tullut lukko, joka olisi lukinnut tilanteen koko maassa.

Kuinka vaikeaa toiminnan vakiinnuttaminen voi olla….

Työvalmennuksen kenttä on laaja ja siinä on hyvin monenlaisia toimijoita. Olemme kehittäneet PAIKKOa erityisesti pienten toimijoiden etua silmällä pitäen. Emme ole toistaiseksi keränneet vuosittaisia käyttäjämaksuja, vaan olemme pitäytyneet perimään ainoastaan käyttöönottomaksun. Olemme järjestäneet palvelumme niin, että toimijat ovat voineet luottaa saavansa apua oppimisympäristöjen tunnistamiseen ja muuhun opinnollistamistoimintaan. Olemme toimineet erittäin laajasti verkostoissa, pyrkineet järjestelmän kehittämisen rinnalla lisäämään opinnollistamisosaamista ja -tietämystä käyttäjien ja yhteistyökumppaniemme keskuudessa. Olemme uskoneet sen olevan oikea tapa juurruttaa osaamistodistustoiminta osaksi laajempaa jatkuvan oppimisen ja osaamisen tunnistamisen kenttää.

Kolmannen sektorin toimijana KYT ry ei ole voinut hakea osaamisen tunnistamiseen liittyviä avustuksia, jotka on tarkoitettu pääasiallisesti koulutuksen järjestäjille. Rahoituskanavia, joilla tämänkaltaista toimintaa voitaisiin rahoittaa on erittäin niukasti, tuskin lainkaan. Tästä syystä rahoituskanavamme ovat olleet sellaisia, jotka eivät ole täysin vastanneet toiminnan laatua ja laajuutta. Tämä loi tilanteen, jossa lupaavasti kehittyvä toiminta uhkasi näivettyä sopivan rahoituskanavan puuttuessa.

Pysyvän PAIKKOtoiminnan elementit

Toiminnan vakiinnuttamisen edellytyksinä olemme pitäneet kolmea asiaa:

  1. Riittävän vahva käyttäjäpohja käyttömaksuperusteisen rahoituksen järjestämiseen. Tähän kuuluu olennaisena osana se, että erityisesti pienillä käyttäjillä vuosittainen maksurasite jää pieneksi. Se on ainoa edellytys, jolla ne voivat sitoutua opinnollistamiseen pysyvästi. Käyttäjämäärät ovat kehittyneet niin, että tämän vuoden aikana on mahdollista siirtyä asteittain kohti pysyvää järjestelyä. Tällä hetkellä PAIKKOjärjestelmään on rekisteröity noin 930 henkilökohtaista aktiivista käyttäjätunnusta.
  2. Helppokäyttöinen, selainpohjainen järjestelmä, jonka ylläpito on kustannustehokasta ja vaivatonta ja joka mahdollistaa sujuvan oppimisympäristöjen ja osaamisen tunnistamisen. Tämän saavutimme tämän vuoden alussa luopuessamme viimeisistä työversioista ja saadessamme kaikkien tutkintojen rakenteet sovitettua Omat Oppimisympäristöt palveluun.
  3. Selkeä ja järjestelmällinen käyttäjäkoulutus, tiedon hankinta ja laatutyö tukemaan käytännön opinnollistamistyötä kentällä. Kokemukset ja saatu palaute koulutuksistamme antaa olettaa, että tämä edellytys on olemassa. Omat Oppimisympäristöt palvelun käyttöönotto on helpottanut raportointityön laadun kehittämistä. Vaikuttavuustietojen kerääminen järjestelmän avulla antaa käyttäjille paremmat mahdollisuudet viestiä toiminnan laadusta ja laajuudesta.

Itse asettamamme edellytykset toiminnan vakiinnuttamiselle on käytännössä mahdollista täyttää kuluvan vuoden aikana. Ilman rahoitusta tämä ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista. Kiitämme vilpittömästi toiminnan rahoittajia ja yhteistyökumppaneitamme, ilman apuanne tämä ei voisi toteutua.

Saamamme rahoituspäätös mahdollistaa näiden edellytysten tavoittelemisen.