PAIKKO – Paikka pajalta 2012-2014

PAIKKO-työkalut on kehitetty ESR-rahoitteisessa PAIKKO -paikka pajalta -hankkeessa 2012-2014. Hankkeen tavoitteena oli

  • Työpajojen oppimisympäristöjen tunnistaminen ja osaamistodistusmallin rakentaminen
  • Työpajojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen
  • PAIKKO-käsikirjan kirjoittaminen projektin toiminnasta

PAIKKOverkko 2015-2018

PAIKKOtyökalujen kehittämistä jatkettiin PAIKKOverkko-ESR-hankkeessa.

Hankkeen päätavoite oli PAIKKO -vertaiskonsulttiverkoston rakentaminen. Lisäksi hankkeella oli seuraavat osa-tavoitteet:

  1. lisätä työvalmennuksen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä osaamisen tunnistamisen ja tutkintojen suorittamisen osalta
  2. lisätä työvalmennuspalvelujen ja työllistämisen tuloksellisuutta ja parantaa työvalmennuksessa olevien työmarkkina-asemaa pysyvästi kehittämällä osaamistodistuskäytäntöä ja sen laajentamalla sen sovellusaluetta
  3. kehittää uusia toimintatapoja osaamistodistuksen käyttämiseen maahanmuuttajatyössä, työhönvalmennusta tarjoavissa hankkeissa, joilla ei ole omia työyksiköitä valmentautujiaan varten (esim. seinätön työpajatoiminta)