Poikkeusvuosi 2020

Vuosi sitten emme tienneet, miten poikkeuksellinen vuosi oli edessä. Toiminta käynnistettiin osin uusin voimin Niko Jokisen siirryttyä yrittäjäksi ja Kaisa Peuhan aloitettua työnsä suunnittelijana. Vuoden vaihteen rutiinien ohessa suunniteltiin ja vähän toteutettiinkin alueellisia PAIKKOkiertueita oppimisympäristökatselmusten ja koulutusten muodossa. Mutta maaliskuussa Suomi suljettiin. Paluumatkalla Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta vallitsi jo todellinen maailmanlopun tunnelma….

Käsikirjasta työkirjaksi

Reissaamisen väheneminen merkitsi työn uudelleen suuntaamista – ja aloitimme pitkään suunnitelmissa olleen PAIKKOopas -prosessin. Käsikirjatyyppisestä esityksestä muokkautui kevään kirjoitusprosessissa työkirja, joka ohjaa ja neuvoo opinnollistamisprosessin käynnistämisessä valmennusorganisaatioissa. Kirjoittamisprosessin aikana syntyi ajatus myös asiantuntijoille kohdennetusta oppaasta, jossa osaamisen tunnistamisen problematiikkaa käsiteltäisiin perusteellisemmin ja käsitteellisemmin. Kirja on saatavissa sekä paperisena työkirjana että sähkösenä versiona.

Työkirja julkaistiin KYT ry:n julkaisusarjan ensimmäisenä teoksena syyskuussa – ja asiantuntijaoppaan viimeistely siirtyi seuraavan vuoden puolelle.

Koulutukset verkkoon

Koko vuoden ajan odotettiin mahdollisuutta toteuttaa koulutusta totuttuun tapaan paikan päällä. Ensin suunniteltiin seminaareja ja koulutuspäiviä, jotka viime tingassa siirrettiin verkkoon. Sitten erilaisia hybriditilaisuuksia, joiden toteuttaminen tapahtui pääosin verkossa. Vuoden loppukuukausina luovuttiin lähikoulutusten suunnitelmista käytännössä kokonaan ja tyydyttiin verkkovälitteisiin koulutuksiin.

Vaikka kouluttajana kaipaakin koulutuksissa välitöntä kontaktia ihmisiin, on verkkokoulutuksissa puolensa. Niihin on helppo osallistua mistä vaan eivätkä matkat ole este. Osallistumiseen kuluva aika vähenee – ja matkakustannuksiakaan ei synny. Osallistujamäärät ovat verkkokoulutuksien käyttöönottamisen jälkeen kasvaneet kaikissa vakiona tuotetuissa koulutuksissamme. Olemme myös saaneet niistä hyvää palautetta, vaikka ne välillä tuntuvatkin raskailta toteuttaa.

Käyttäjämäärän kasvu kertoo onnistumisista

Varmasti poikkeusjärjestelyistä toiseen rämpiminen on vienyt voimia. Samalla se on suunnannut toimintaa uudella tavalla – liekö se syy siihen, että PAIKKOkäyttäjien määrä on kaikista suluista huolimatta (vai niiden vuoksi) kasvanut runsaasti erityisesti syksyn aikana. PAIKKOinfoja toteutettiin ennätysmäärä ja niihin osallistuttiin aktiivisesti. Tulevan vuoden PAIKKOinfot järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Vuoden toimintalukuja tarkasteltaessa hämmästyttää, kuinka paljon työpajavierailuja kuitenkin kaikesta huolimatta pystyttiin toteuttamaan. Ja kuinka paljon oppimisympäristöraportteja sekä päivitettiin että laadittiin. Huomio varmaan kiinnittyi näiden koronarajoitusten seuraamiseen enemmän kuin siihen, kuinka paljon toimintaa kaikesta huolimatta myös toteutettiin.

Oheinen kartta kertoo omaa kieltään siitä, miten toiminta vuoden aikana laajeni. Voitanee sanoa, että PAIKKOtoiminnasta tuli vuoden 2020 aikana aidosti valtakunnallinen toimintamalli.