Raporttien päivittämisen sietämätön – keveys?

Kaikki muuttuu, myös raporttien sisältö

Kun oppimisympäristöraportti on saatu valmiiksi kaiken siihen liittyvän hulinan jälkeen, huokaistaan helpotuksesta. Se on siinä – hieno, paikkansapitävä ja valmis julkaistavaksi! Nyt kaikki voivat tästä lukea, miten paljon ja hienoja juttuja meillä voidaan toteuttaa, ketkä niitä toteuttavat ja mihin tutkintoon ja kokonaisuuteen ne liittyvät.

Usein raportti on paikkansa pitävä vain lyhyen ajan. Valmennusympäristöissä tapahtuu muutoksia, ohjaajat ja valmentajat vaihtuvat ja toimintaa kehitetään. Joskus jotkin toiminnat lakkaavat ja keksitään uusia, toimivampia tapoja toteuttaa valmennusta. Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat pieninäkin päivitystarpeen raportteihin, jotta niissä annetut tiedot pitäisivät paikkansa.

Aika ajoin muuttuvat myös ammatillisten tutkintojen perusteet. Osaamisvaatimuksissa ja arviointikriteereissä sekä tutkintojen rakenteissa toteutettavat muutokset on päivitettävä raportteihin, jotta osaamistodistuksen käyttäminen olisi ylipäänsä mahdollista. Syksystä 2020 alkaen toteutetaan jälleen parin vuoden aikana suuri rakenteellinen muutos tutkintojen perusteisiin – ja se vaatii parin vuoden sisällä kaikkien oppimisympäristöraporttien päivittämistä.

Miten aloitetaan päivitystyö?

Kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, käyttäjät itse käynnistävät päivitystyön. Ensimmäinen toimenpide on arvioida toiminnan muutoksen vaikutuksia tunnistettuihin sisältöihin. Jos muutos on suuri, kannattaa ladata PAIKKOsivuilta uusi työversio ja tehdä tarvittavat muutokset sinne suoraan. Sen jälkeen pitää arvioida, onko uusi tunnistamiskatselmus tarpeen – ja ottaa yhteyttä PAIKKOtiimiin ja sopia toimintatavasta. Pienten muutosten osalta ei tunnistamiskäynti välttämättä ole aina tarpeen, vaan muutokset voidaan toteuttaa raportteihin keskustelun perusteella.

Kannattaa myös huolehtia siitä, ettei tarpeettomia raportteja löydy PAIKKO sivuilta – lakkautuneita toimintoja koskevien raporttien poistamisesta voi ilmoittaa PAIKKOtiimille ja asia hoidetaan viipymättä kuntoon. Näin vältytään turhilta kyselyiltä ja sekaannuksilta.

Tutkintojen perusteiden muuttumisen osalta tiedotamme PAIKKOtiimin toimesta tutkintojen perusteiden muuttumisesta. Tiedotus hoidetaan kaikille rekisteröityneille PAIKKOkäyttäjille yhteisellä tiedotteella – PAIKKOuutiskirjeellä. Olen saanut palautetta, että uutiskirjeet hukkuvat massaan eikä niitä tule luettua…. Ne ovat kuitenkin meille ainoa järkevä tapa välittää tieto muutoksista kaikille käyttäjillemme.

1.8.2020 alkaen – uudet arviointikriteerit ammatillisiin perustutkintoihin

Syksystä alkaen tapahtuvassa kaikkien ammatillisten perustutkintojen muutoksessa otetaan kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa käyttöön yhteiset arviointikriteerit. Kriteeristö otetaan ensimmäisenä käyttöön musiikkialan ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoissa – vuoteen 2023 mennessä kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Seuraamme muutosten toteuttamisen aikataulua ja tiedotamme muutostarpeista käyttäjätiedotteissamme. Niitä kannattaa seurata tarkasti!

PAIKKOtyökalut päivittyvät paikko.fi sivuston OmaPAIKKO -alueelle sitä mukaan, kun uusia tutkintojen perusteita julkaistaan. Mainitujen kahden tutkinnon työversiot ovat olleet toukokuun lopusta alkaen ladattavissa. Osaamistodistuksen muutos toteutetaan 1.8., kun kyseiset tutkintojen perusteet tulevat voimaan. Vanhentuneet oppimisympäristöraportit poistetaan järjestelmästä uusien tutkinnon perusteiden tultua voimaan.

Miten varmistun siitä, että raporttimme ovat ajantasalla?

Jokaisessa käyttäjäorganisaatiossamme on valittu PAIKKOvastaava, jonka tehtävänä on huolehtia raporttien ajantasaisuudesta ja käyttäjätunnuksista. Toiminnasta vastaavana henkilönä hänen tehtäviinsä PAIKKOtiimin näkökulmasta kuuluu olla perillä oman organisaationsa päivitysten tarpeesta ja tilanteesta – ainakin käynnistää raporttien päivittäminen silloin, kun se on tarpeen.

Jos olet PAIKKOvastaava, mutta et ole varma, onko teillä päivitystarvetta, voit pyytää apua PAIKKOasiantuntijalta. He ovat laajemman koulutuksen saaneita ”konkareita”, jotka pystyvät osaamisensa ja kokemuksensa perusteella ottamaan kantaa päivitystarpeisiinne. Jos asiantuntijoita ei lähipiiristä löydy, PAIKKOtiimi palvelee mielellään. Meille ajantasaisuudesta huolehtiminen on sydämen asia – yksi koko järjestelmää pystyssä pitävistä voimista. Kun raportointijärjetelmä toimii, myös osaamistodistusten kirjoittaminen toimii.

Siis: seuraa käyttäjätiedotteista tutkintojen perusteiden muutoksia, huolehdi toiminnan muutosten näkymisestä raporteissanne ja tarvittaessa pyydä apua, että saat toiminnan käynnistettyä.

Vaikka raporttien päivittäminen välillä tuntuu ikuisuusprojektilta (ja PAIKKOtiimin näkökulmasta sitä onkin), on se edellytys toimivalle kokonaisuudelle myös teidän toiminnassanne. Päivittäminen on kevyempää kuin asioiden uudelleen käynnistäminen – joten raporttien ajantasaisuudesta kannattaa pitää kiinni. Jatkuvasti.