Koulutuskeskustelu – ristiriidoista ratkaisuiksi

Ammatillinen peruskoulutus kolmevuotisesta kaksivuotiseksi. Ammatillisen koulutuksen ”höttöaineista”, yhteisistä tutkinnon osista voitaisiin luopua, jotta työllistyminen nopeutuisi. Suomalaisten nuorten perusosaamisen taso on romahtanut. Ammattikoulusta valmistuneet nuoret eivät osaa niitä taitoja, jotka työelämässä vaaditaan. Heitä ei voi ottaa töihin yrityksiin. Kaikki nämä väitteet on esitetty viimeisen puolen vuoden aikana – useammin kuin kerran eri muodoissaan. Samaan aikaan koulutuskentällä isot koulutuksen järjestäjät irtisanovat opetushenkilöstöä, […]

PAIKKO opinnollistamisen työkaluna KISÄLLI-koulutuspilotissa

Kirjoittaja: Petra Ranta, palvelukoordinaattori, KISÄLLI-pilotti KISÄLLI on yksi neljästä Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamasta uudenlaisen oppisopimusmallin pilotista. Sen tavoitteena on luoda työvaltaisen oppimisen ja koulutuksen palvelumalli TE-toimistoon ja lisätä opinnollistamista alueella. Asiakkaita ovat pääosin nuoret ilman ammatillista koulutusta. Opinnollistamista Satakunnassa oli toteutettu aiemmin pääosin typo-hankkeissa. KISÄLLI-pilotilla veimme opinnollistamisen myös alueen yrityksiin. Opinnollistamisen tueksi otimme käyttöön PAIKKO-palvelujärjestelmän syksyllä 2021. PAIKKO-oppimisympäristöraportit raamittavat opinnollistamista […]

PAIKKOlaatua etsimässä – kuka tuottaa laadun?

PAIKKOjärjestelmä on rakennettu perustaksi laadukkaalle osaamistodistustoiminnalle. Kokonaisuudessa yhdistyvät valmennus ja sen ammatillisia tutkintoja vastaava sisältö, luotettava dokumentointi sekä järjestelmän ylläpitäjän ja toiminnan toteuttajien välinen yhteistyö. Osaamisen tunnistamiseen liittyvien toimintojen ja prosessien tueksi järjestetään osaamistodistustoiminnan toteuttamiseen liittyvää koulutusta, jonka avulla tuetaan laadun toteuttamista ja kehittämistä. Osaamistodistus on käytössä tunnistetuissa oppimisympäristöissä Toiminnan ytimessä ovat tunnistetut mahdollisuudet kehittää ammatillista osaamista työpaikalla. Mahdollisuudet ja […]

Paikkopalloa etsimässä

Kirjoittaja: Kari Karjalainen, opiskelija, harjoittelija, psykologian lisensiaatti Tänä syksynä on tuntunut mukavalta tulla puhutelluksi opiskelijana ja harjoittelijana – näin kuusissakymmenissä olevana akateemikkona. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Projektiosaaja-koulutuksen yhteydessä reilun kuukauden teoriaosuuden jälkeen edessä oli työssäoppimisjakson toteutuspaikan etsintä. Olen jo vuosia ollut kiinnostunut kolmannen sektorin toimijoista otettuani aiemmissa töissäni vastaan lukuisia hyvinvointiin liittyviä hankkeita asiaansa vihkiytyneiltä toimijoilta. Olen hakenut useampaan otteeseen järjestöihin töihinkin. […]

PAIKKO tukee opinnollistamisprosessia, ei tee sitä

Usein tulee itsekin sanottua, että voi kun joku tekis tämän mun puolesta. Samalla kuitenkin useimmiten tietää, että se ei ole mahdollista – itse on vaan revettävä. Opinnollistamisen kanssa on vähän sama juttu. Asiat, joita prosessissa tarkastellaan ovat sellaisia, että ne on ensin mietittävä jokaisessa organisaatiossa sisällä ennen kuin ulkopuolisesta avusta on mitään hyötyä. Mutta hei, sehän ei silti tarkoita, etteikö […]

Työpajatoiminta osaksi Opintopolku-palvelua

Muistan, kun kymmenisen vuotta sitten keskusteltiin siitä, kuinka työpajatoiminnan tulisi lähentyä ammatillista koulutusta – toiminnanjohtaja Markku Hassinen silloisesta TPY:stä puki tavoitteen muotoon: ”…. on oltava niin lähellä ammatillista koulutusta, että ihan hirvittää.” Keskustelussa moni toi julki huolensa siitä, etteivät työpajat saa muuttua oppilaitoksiksi. Omat toimintatavat ja itsenäisyys haluttiin säilyttää, mutta ymmärrettiin, kuinka tärkeää oppilaitosyhteistyö ja opinnollistaminen tulevaisuuden kannalta on. Monien […]

Opinnollistaminen on kokonaisuus

On monta tapaa opinnollistaa työvalmennusta. Jokaisen mielestä se oma toimintamalli on paras ja oikea. Se ei sittenkään ehkä ole se AINOA oikea tapa, vaan se saattaa olla yksi vaihe suuremmassa kokonaisuudessa, jonka tavoitteena on koulutuksellinen osallisuus ja oman osaamisen arvon ymmärtäminen. Meidän olisi aika ymmärtää, että opinnollistaminen on laaja kokonaisuus, joka sisältää monenlaisia osia ja vaiheita. Niistä yhteensä syntyy vaikuttava […]

PAIKKO – yllätti monipuolisuudellaan

Törmäsin PAIKKOON, kun opiskelin työvalmennuksen erikoisammattitutkintoa. Paremman kosketuksen osaamistodistuksiin sain, kun pääsin tekemään työvalmentajan työtä. Olin mukana tunnistamassa oppimisympäristöjä, tutkailin työversioita ja kuvasin toimintaympäristöjä, toiminnan erityispiirteitä ja tiloja, laitteita sekä palveluita. Ensimmäiset PAIKKO-osaamistodistukset laadimme yhdessä työparini kanssa. Käytössä oli vielä silloin muistitikku ja Excel-taulukko, josta naputtelimme rastit oikeaan paikkaan. Osaamistodistus tulostettiin tietysti paremmalle paperille, allekirjoitettiin ja ojennettiin onnittelujen kera. Juotiin […]

Kokemuksia alueellisesta verkostotyöstä

PAIKKO on aktiivisesti osallistunut Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen opinnollistamistoiminnan osana toteutettavaan alueelliseen verkostotyöhön. Verkostotapaamisissa on päästy keskustelemaan opinnollistamiseen liittyvästä kehittämistyöstä avoimesti. On hienoa, että niin monet osallistuvat tähän toimintaan – ja on ollut ilo olla mukana keskusteluissa. Muutamat asiat ovat nousseet toistuvasti esille näissä ensimmäisissä tapaamisissa. Jatkokehittämisen kannalta avoin keskustelu ja kokemusten jakaminen tässäkin foorumissa on käsittääksemme tarpeen – ja avaamme […]

Osaamisen tunnistaminen osana jatkuvaa oppimista

OKM ja TEM valmistelevat yhteistyössä jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän uudistamista. Yhtenä elementtinä uudistuksessa on oman osaamisensa kehittämisen suhteen aliedustettujen ryhmien saaminen mukaan kehittämään omaa osaamistaan. Aliedustetuissa ryhmissä korostuvat matala koulutustaso ja työllistymiseen liittyvät ongelmat. Suurin osa kuuluu ryhmään, jolla ei ole peruskoulutuksen jälkeistä tutkintoa. Ministeriön tiedotteessa oletetaan mm: ”Koulutukseen hakeutumista ja osallistumista voivat vähentää myös oppimisvaikeudet, kielivaikeudet, syrjäytyminen, terveydelliset tai sosiaaliset […]