PAIKKOjärjestelmä uudistuu 20.2.

Yli 10 vuoden ajan uskollisesti palvelleet oppimisympäristöjen tunnistamisessa käytössä olleet työversio-tiedostot lakkaavat olemasta. Uusi tekninen sovelluksemme mahdollistaa viimein vanhan, väistyvän tutkintorakenteen mukaisten tutkintojen siirtämisen suoraan selaimessa raportoitaviksi. Muutos toteutetaan viipymättä.   Omat oppimisympäristöt palvelun etu verrattuna työversiotiedostoihin on nopeus ja virhemahdollisuuksien väheneminen oppimisympäristöraportin laadinnassa. Tämä vapauttaa resursseja tärkeimpään – oppimisympäristöraportin sisällön kehittämiseen ja laadun varmistamiseen. Muokattaessa raporttipohjaa, muutokset toteutetaan suoraan […]

Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 2/10

Olemme tunnistaneet satoja oppimisympäristöjä ja luoneet luotettavan raportointijärjestelmän PAIKKOtyökaluja on käytetty satojen oppimisympäristöjen raportoinnissa. Tällä hetkellä www.paikko.fi/raportit tietokannassa on yli 520 julkaistua oppimisympäristöraporttia – määrä kasvaa koko ajan! Niissä kuvataan tunnistettu toimintayksikkö, siellä toteutuvien tutkinnon osien toteuttamistavat sekä yksilöidysti ne tutkintojen osaamisvaatimukset ja arviointikohteet, jotka toimintaympäristössä toteutuvat. Jokaisen oppimisympäristön tunnistamisessa on ollut mukana tunnistettavan organisaation ulkopuolinen asiantuntija. Raportit ovat tutkinto- […]