Nuorisotyöpaja LovLuotsi Loviisa Campingillä

Kirjoittaja Sofie Hydén Työskentelen nuorisotyöpaja LovLuotsissa. Työpaikkani Loviisa Campingillä on kaunis ja monipuolinen. Tullessani portista sisään näen Villa Björkstenin majoitustilat ja vastaanoton, jossa vieraat otetaan vastaan. Katsoessani pihan yli näen suuren nurmikon, jossa on yli 50 paikkaa asuntovaunuille ja teltoille. Viheralueen toisella puolella on ranta, jossa on grillipaikkoja ja laituri, joka johtaa Hauen majan huvimajalle. Huvimaja on laiturin päässä ja […]

PAIKKOtoimintaa vakiinnuttamassa?

Olemme käyneet alkuvuoden ajan kamppailua toimintamme säilyttämisen puolesta. Olemme uskoneet siihen, että toiminnan jatkorahoitukselle on perusteita ja siihen, että tavalla tai toisella asiat järjestyvät. Uskomme ei ollut turha ja lopulta rahoituspäätös saatiin. Toiminta jatkuu, mutta huoli haavoittuvaisuudesta jäi. Ehdimme jo pohtia sitä, mitä PAIKKOtoiminnasta olisi jäänyt käteen…. Mitä toiminnan loppuessa olisi menetetty? PAIKKO on kymmenen vuoden ajan kehittänyt opinnollistamisen menetelmiä […]

Täyden 10 juhlat valmennuksen yhteistyönä

Marraskuun viimeinen päivä juhlittiin PAIKKOa ja sen kymmenvuotista taivalta osaamisen tunnistamisen parissa. Iltapäivän juhlapaikaksi valikoitui Könkkölän tila ja sen upea juhlasali. Juhlien järjestelyihin PAIKKOtiimi sai työkaverikseen Nuorten Taidetyöpajan Taito-tiimistä kootun työryhmän. Nuoret osallistuivat aktiivisesti juhlan suunnitteluun, valmisteluihin ja toteutukseen. Idea yhteistyöstä pulpahti ilmoille jo kevään Nuori2022 tapahtumassa Jyväskylässä. Green Care-keskus Könkkölä on tunnistettu PAIKKO-oppimisympäristö, joka hyödyntää monipuolisesti luonto- ja eläinavusteisia […]

PAIKKO10 – juhla lähestyy….

Artikkelikuvassa vuodelta 2012 alkuperäinen PAIKKOtiimi, vasemmalta Kati Karjalainen, Susanna Uusitalo, Sanna Lähde ja Heidi Lokkila. Kun PAIKKO – paikka pajalta ESR-hanke käynnistyi 1.1.2012, siinä kehitetyn toimintamuodon jatkumisesta ei tietenkään voinut olla aavistustakaan. Tavoitteena oli silloin löytää keinoja tukea toisen asteen tutkintojen suorittamista työpajasijoituksin ja tunnistamalla osaamista työpajojen toiminnassa. Oppimismahdollisuuksien dokumentoinnista ja tunnistamisesta tuli hyvin nopeasti hankkeen keskeinen sisältö – ei […]

PAIKKOasiantuntija – opinnollistamisen tukena

Vuosina 2016-18 ESR rahoituksella toteutetussa PAIKKOverkko -hankkeessa kehitettiin erityisesti käyttäjäkoulutusta ja verkostotoimintaa. Verkostotoiminnan ja opinnollistamisen tueksi aloitettiin vuoden 2018 alusta PAIKKOvertaiskonsulttikoulutus, joka pian muuttui PAIKKOasiantuntijakoulutukseksi. Alun jälkeen asiantuntijoita on koulutettu kaikkiaan yli 60. Osa toimii aktiivisesti kentällä edistäen opinnollistamista ja PAIKKOtoimintaa omilla alueillaan ja organisaatioissa. Pääsääntöisesti asiantuntijakoulutusta järjestetään kerran vuodessa. Kenestä voi tulla PAIKKOasiantuntija? Suurin osa PAIKKOasiantuntijoista on kokeneita PAIKKOkäyttäjiä, […]

Työpaja oppimisympäristönä – nuorten palautteita vuosilta 2019-2021

Jyväskylän Nuorten Taidetyöpaja on yksi ensimmäisiä PAIKKOkäyttäjiä. Jo vuonna 2012 siellä tunnistettiin useita oppimisympäristöjä ja osaamistodistustoiminta on jatkunut keskeytymättä 10 vuotta. Tunnistettuja oppimisympäristöjä on useita. Työpajalla on myös mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Palautteiden lainaukset on poimittu suoraan nuorten antamasta palautteesta. Työpaja oppimisympäristönä ”Paja on normi oppilaitokseen verrattuna paljon rauhallisempi, moninaisempi ja yksilöllisempi oppimispaikka. Saa paljon enemmän ja […]

PAIKKO opinnollistamisen työkaluna KISÄLLI-koulutuspilotissa

Kirjoittaja: Petra Ranta, palvelukoordinaattori, KISÄLLI-pilotti KISÄLLI on yksi neljästä Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamasta uudenlaisen oppisopimusmallin pilotista. Sen tavoitteena on luoda työvaltaisen oppimisen ja koulutuksen palvelumalli TE-toimistoon ja lisätä opinnollistamista alueella. Asiakkaita ovat pääosin nuoret ilman ammatillista koulutusta. Opinnollistamista Satakunnassa oli toteutettu aiemmin pääosin typo-hankkeissa. KISÄLLI-pilotilla veimme opinnollistamisen myös alueen yrityksiin. Opinnollistamisen tueksi otimme käyttöön PAIKKO-palvelujärjestelmän syksyllä 2021. PAIKKO-oppimisympäristöraportit raamittavat opinnollistamista […]

Muutosten syksy

Kesälomat on PAIKKOssakin vietetty ja edessä on erittäin aktiivinen ja monia muutoksia mukanaan tuova syyskausi. Toimintaamme koulutus-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan liepeillä haastavat näillä kaikilla politiikan lohkoilla toteutettavat uudistukset, joiden vaikutuksia opinnollistamiseen on vaikea ennakoida. Tosiasia kuitenkin on, että osaavan työvoiman saatavuuden ja ihmisten työllistymisen turvaamisessa osaamisella ja sen tunnistamisella on suuri merkitys. Sosiaalipoliittisesti käydään keskustelua toimeentulon turvaamisesta ja osallisuudesta, jonka […]

LISÄÄ LAATUA!

Millaista on laadukas opinnollistaminen? Miten opinnollistamisen ja osaamistodistustoiminnan laatua kehitetään? Laadun osalta voidaan luonnollisesti tarkastella koettua laatua toisaalta – ja pyrkiä toisaalta määrittelemään laatukriteereitä ja hakemaan jonkinlaista absoluuttista laatua. Kun kyse on toiminnasta, jossa on monen tasoisia toimijoita, joudutaan asioita yksinkertaistamaan ja kärjistämään, jotta päästään jonkinlaiseen määrittelyyn laadusta. PAIKKO laatua on kuvattu aiemmin neljällä eri ulottuvuudella: luotettavuus, läpinäkyvyys, ajankohtaisuus ja […]

PAIKKO järjestelmä uudistuu – työversiot historiaan?

Elävä toimintakokonaisuus tunnistetaan sen uudistumiskyvystä. Kymmenen toimintavuotemme aikana PAIKKOjärjestelmässä on toteutettu monia periaatteellisia uudistuksia, vaikka työkalukokoelmamme on pysynyt tähän saakka vakiona. Sähköisen järjestelmän toimintavarmuus ja sen päivittämisen vaivattomuus saa meidät nyt astumaan uuteen vaiheeseen. Työversiosta suoraan netissä täytettävään raporttipohjaan Aloitamme maaliskuussa kokeilun, jossa luovutaan erillisen tutkinnon perusteiden työversion käytöstä ja siirrytään OmaPAIKKO -järjestelmässä täytettävän raporttipohjan täyttämiseen selaimessa. Olemme pyytäneet PAIKKOasiantuntijoita […]