Osaamista työkokeilusta ja palkkatukityöstä

Viitasaaren kaupungin työllisyysyksiköllä on käytössä PAIKKO-extra ja se antaa mahdollisuuden tunnistaa myös työpajan ulkopuolisia työympäristöjä. Viime kesänä PAIKKO-tiimi pääsi tutustumaan Savivuoren näkötornin mahtaviin maisemiin Viitasaarella. Kiipesimme kuntoportaita ja tutkailimme yhdessä Tuunaripajan oppimisympäristöjä kokonaisuutena. Pajamyymälän ja näkötornin kioskikahvion hoitamisen lisäksi esiin nousi paljon muitakin mahdollisuuksia kerryttää osaamista. Monipuoliset kohteet Työllisyyspäällikkö Mervi Paananen kertoo, että työllisyysyksikön tehtäviin kuuluvat myös työkokeilujen järjestäminen kaupungin […]

Luonto toimii TUVA-valmennusympäristönä

Oulun kaupungin nuorten työpajoilla on käytössä luontolähtöisen työpajatoiminnan malli, joka perustuu ajatukselle, että ihminen on osa luontoa. Valmennusta kutsutaan toiminnalliseksi ympäristökasvatukseksi. Toimintaa on vakiinnutettu kaikille pajoille, ja sen keskeisenä tavoitteena on edistää osallistujien hyvinvointia fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Luonnossa osallisuutta syntyy toiminnallisuuden, yhteisöllisyyden ja elämyksellisyyden myötä. Retkiä, ympäristötaidetta ja valokuvausta Pajoille on luotu omat vuosikellot, joiden avulla luontotoimintaa suunnitellaan huomioiden […]

Vapaaehtoinen poimii monipuolista osaamista

OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa ja sen toimintamalli on valtakunnallinen. Jyväskylässä OLKA-pisteitä on kaksi sekä sairaala Novassa että Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Molemmat ovat tunnistettuja oppimisympäristöjä ja niissä voidaan tunnistaa vapaaehtoisena toimivien osaamista PAIKKO-osaamistodistukseen. Sairaala Novassa Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut. Sairaala Novan pitkällä käytävällä on myös OLKA-piste ja siellä tapaamme vapaaehtoistoiminnan kehittäjän Niina Kankare-Anttilan. – Sairaalavapaaehtoisena pääset kohtaamaan paljon erilaisia […]

Kuukauden oppimisympäristö – ja muuta uutta

Verkkosivumme uudistuvat. Samalla toteutamme muitakin uudistuksia PAIKKOtoiminnassa. Kuukauden oppimisympäristö Tunnistetut oppimisympäristöt ovat toimintamme ydintä. Raportit erilaisten toimijoiden tarjoamista mahdollisuuksista on kerätty yhteen tietokantaan – ja ne on julkaistu PAIKKOn verkkosivuilla. Esittelemme jatkossa joka kuukausi yhden oppimisympäristön verkkosivustomme etusivulla. Näin verkkosivumme seuraajat pääsevät tutustumaan raporttitietokantaan raportti kerrallaan. Tavoitteena on esitellä tunnistettujen oppimisympäristöjen mahdollisuuksia osaamisen tunnistamiseen ja kerryttämiseen. Verkkosivuillamme on julkaistu kaikkiaan […]

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössäkin esiintyvät käsitteet osaamisen tunnistaminen ja osaamisen tunnustaminen. Yhden kirjaimen ero on niiden kohdalla merkittävä. Osaamista voidaan tunnistaa missä tahansa ja sen voi tehdä kuka tahansa. Työelämässä tehdään usein havaintoja työkavereiden ja yhteistyökumppanien osaamisesta. Osaamista voi tunnistaa myös itse – ja ymmärtää sitä kautta oman arvonsa työmarkkinoilla. Osaamistodistustoiminta on järjestelmällistä osaamisen tunnistamista, joka perustuu selkeästi määriteltyihin osaamiskriteereihin ja […]

PAIKKOjärjestelmä osaksi KYT osuuskunnan toimintaa

Vuodesta 2012 alkaen kehitetty PAIKKOjärjestelmä ja sen ympärillä toteutettu palvelukokonaisuus muuttuvat vuoden 2024 alusta alkaen liiketoiminnaksi. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) -osuuskunta saa PAIKKOsta uuden liiketoimintalinjan tilitoimistopalvelujen rinnalle. Opinnollistamisen kehittäminen ja sen osalta mahdollisesti toteutettavat hankkeet jäävät Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n kehittämistoiminnaksi. Muutoksen taustalla on pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti toteutettu kehittämistyö, vankka asiakastyö ja asiakkaiden, rahoittajien ja yhteistyökumppanien luottamus. Järjestelmän kehittämisvaiheet […]

PAIKKO hyödyt – uusia oivalluksia

10 vuoden ajan olemme kertoneet, että PAIKKO tekee näkymättömän osaamisen näkyväksi. Valmennuksessa havaitusta osaamisesta laadittu osaamistodistus antaa sen saajalle uuden näkökulman omaan tekemiseen: oma osaaminen riittää työelämässä ja koulutuksessa. Oman osaamisen arvostuksen kasvaessa itsetunto nousee ja monet aikaisemmin mahdottomat ratkaisut tulevat mahdollisiksi. Osaamistodistus vapauttaa saajansa tekemään valintoja, jotka aikaisemmin tuntuivat kaukaisilta. Esimerkit ja tarinat opiskelemaan hakeutumisesta ja osaamistodistuksen merkityksestä lisääntyvät. […]

Nuorten työpaja LovLuotsi Loviisa Campingillä

Kirjoittaja Sofie Hydén Työskentelen nuorisotyöpaja LovLuotsissa. Työpaikkani Loviisa Campingillä on kaunis ja monipuolinen. Tullessani portista sisään näen Villa Björkstenin majoitustilat ja vastaanoton, jossa vieraat otetaan vastaan. Katsoessani pihan yli näen suuren nurmikon, jossa on yli 50 paikkaa asuntovaunuille ja teltoille. Viheralueen toisella puolella on ranta, jossa on grillipaikkoja ja laituri, joka johtaa Hauen majan huvimajalle. Huvimaja on laiturin päässä ja […]

PAIKKO muuttuu toimintaympäristön mukana

Syksy 2022 on ollut mullistusten aikaa. Tulevat uudistukset palvelujärjestelmässä mullistavat työllisyyspalveluiden kenttää ja PAIKKO varautuu parhaansa mukaan tuleviin muutoksiin. Muutokset vaativat myös PAIKKOjärjestelmältä joustavuutta ja sopeutumista. Järjestelmän muutosten tärkeimmät tavoitteet ovat kasvavan käyttäjäkunnan palvelujen turvaaminen, järjestelmän joustavuus ja – luonnollisesti – muunneltavuus erilaisiin käyttöympäristöihin ja tarkoituksiin. Käyttäjälista Käyttäjärekisterin järkeistäminen aloitettiin jo kevään puolella. Käyttäjämäärän kasvaessa on entistä tärkeämpää, että asiakasrekisterimme […]

PAIKKO opinnollistamisen työkaluna KISÄLLI-koulutuspilotissa

Kirjoittaja: Petra Ranta, palvelukoordinaattori, KISÄLLI-pilotti KISÄLLI on yksi neljästä Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamasta uudenlaisen oppisopimusmallin pilotista. Sen tavoitteena on luoda työvaltaisen oppimisen ja koulutuksen palvelumalli TE-toimistoon ja lisätä opinnollistamista alueella. Asiakkaita ovat pääosin nuoret ilman ammatillista koulutusta. Opinnollistamista Satakunnassa oli toteutettu aiemmin pääosin typo-hankkeissa. KISÄLLI-pilotilla veimme opinnollistamisen myös alueen yrityksiin. Opinnollistamisen tueksi otimme käyttöön PAIKKO-palvelujärjestelmän syksyllä 2021. PAIKKO-oppimisympäristöraportit raamittavat opinnollistamista […]