Osaamista työkokeilusta ja palkkatukityöstä

Viitasaaren kaupungin työllisyysyksiköllä on käytössä PAIKKO-extra ja se antaa mahdollisuuden tunnistaa myös työpajan ulkopuolisia työympäristöjä. Viime kesänä PAIKKO-tiimi pääsi tutustumaan Savivuoren näkötornin mahtaviin maisemiin Viitasaarella. Kiipesimme kuntoportaita ja tutkailimme yhdessä Tuunaripajan oppimisympäristöjä kokonaisuutena. Pajamyymälän ja näkötornin kioskikahvion hoitamisen lisäksi esiin nousi paljon muitakin mahdollisuuksia kerryttää osaamista. Monipuoliset kohteet Työllisyyspäällikkö Mervi Paananen kertoo, että työllisyysyksikön tehtäviin kuuluvat myös työkokeilujen järjestäminen kaupungin […]

Luonto toimii TUVA-valmennusympäristönä

Oulun kaupungin nuorten työpajoilla on käytössä luontolähtöisen työpajatoiminnan malli, joka perustuu ajatukselle, että ihminen on osa luontoa. Valmennusta kutsutaan toiminnalliseksi ympäristökasvatukseksi. Toimintaa on vakiinnutettu kaikille pajoille, ja sen keskeisenä tavoitteena on edistää osallistujien hyvinvointia fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Luonnossa osallisuutta syntyy toiminnallisuuden, yhteisöllisyyden ja elämyksellisyyden myötä. Retkiä, ympäristötaidetta ja valokuvausta Pajoille on luotu omat vuosikellot, joiden avulla luontotoimintaa suunnitellaan huomioiden […]

Vapaaehtoinen poimii monipuolista osaamista

OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa ja sen toimintamalli on valtakunnallinen. Jyväskylässä OLKA-pisteitä on kaksi sekä sairaala Novassa että Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Molemmat ovat tunnistettuja oppimisympäristöjä ja niissä voidaan tunnistaa vapaaehtoisena toimivien osaamista PAIKKO-osaamistodistukseen. Sairaala Novassa Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut. Sairaala Novan pitkällä käytävällä on myös OLKA-piste ja siellä tapaamme vapaaehtoistoiminnan kehittäjän Niina Kankare-Anttilan. – Sairaalavapaaehtoisena pääset kohtaamaan paljon erilaisia […]

Voiko osaamisidentiteettini muuttua?

Heli Mutasen Itä-Suomen Yliopiston julkaisusarjassa julkaistun väitöskirjan mukaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolisten nuorten tilanne erilaisten paineiden puristuksessa on tukala. Tilaa identiteetin muodostamiselle ja toimijuuden kehittymiselle on vähän ja yhteiskunnan odotukset koetaan koviksi. (Mutanen, Heli: Struggle for agency and identities: young adults on the margins of education and employment. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 2024,Publications of the University of Eastern Finland). Väitöskirjan julkistamisen […]

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössäkin esiintyvät käsitteet osaamisen tunnistaminen ja osaamisen tunnustaminen. Yhden kirjaimen ero on niiden kohdalla merkittävä. Osaamista voidaan tunnistaa missä tahansa ja sen voi tehdä kuka tahansa. Työelämässä tehdään usein havaintoja työkavereiden ja yhteistyökumppanien osaamisesta. Osaamista voi tunnistaa myös itse – ja ymmärtää sitä kautta oman arvonsa työmarkkinoilla. Osaamistodistustoiminta on järjestelmällistä osaamisen tunnistamista, joka perustuu selkeästi määriteltyihin osaamiskriteereihin ja […]

PAIKKOjärjestelmä osaksi KYT osuuskunnan toimintaa

Vuodesta 2012 alkaen kehitetty PAIKKOjärjestelmä ja sen ympärillä toteutettu palvelukokonaisuus muuttuvat vuoden 2024 alusta alkaen liiketoiminnaksi. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) -osuuskunta saa PAIKKOsta uuden liiketoimintalinjan tilitoimistopalvelujen rinnalle. Opinnollistamisen kehittäminen ja sen osalta mahdollisesti toteutettavat hankkeet jäävät Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n kehittämistoiminnaksi. Muutoksen taustalla on pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti toteutettu kehittämistyö, vankka asiakastyö ja asiakkaiden, rahoittajien ja yhteistyökumppanien luottamus. Järjestelmän kehittämisvaiheet […]

PAIKKO hyödyt – uusia oivalluksia

10 vuoden ajan olemme kertoneet, että PAIKKO tekee näkymättömän osaamisen näkyväksi. Valmennuksessa havaitusta osaamisesta laadittu osaamistodistus antaa sen saajalle uuden näkökulman omaan tekemiseen: oma osaaminen riittää työelämässä ja koulutuksessa. Oman osaamisen arvostuksen kasvaessa itsetunto nousee ja monet aikaisemmin mahdottomat ratkaisut tulevat mahdollisiksi. Osaamistodistus vapauttaa saajansa tekemään valintoja, jotka aikaisemmin tuntuivat kaukaisilta. Esimerkit ja tarinat opiskelemaan hakeutumisesta ja osaamistodistuksen merkityksestä lisääntyvät. […]

PAIKKO koulutukset uudistuvat

PAIKKOjärjestelmä on kehittynyt melkoisesti viime vuosina. 2019 käyttöön otetun selainpohjaisen osaamistodistustyökalun jälkeen käyttöön on otettu käyttäjärekisteri, uutiskirjeväline, ruotsinkieliset sisällöt, selainpohjainen raporttipohja ja järjestelmän ensimmäinen ammattitutkinto. Koko tämän ajan koulutuksemme ovat pysyneet lähes ennallaan. Syksyllä kaikki on toisin. Olemme uudistaneet koulutuksiamme uuden järjestelmän mukaisiksi. Toivomme niiden nyt palvelevan käyttäjiämme entistäkin paremmin ja helpottavan järjestelmän käyttöä entisestään. Syksyn koulutuskalenteri Peruskoulutukset – uuden […]

Koulutuskeskustelu – ristiriidoista ratkaisuiksi

Ammatillinen peruskoulutus kolmevuotisesta kaksivuotiseksi. Ammatillisen koulutuksen ”höttöaineista”, yhteisistä tutkinnon osista voitaisiin luopua, jotta työllistyminen nopeutuisi. Suomalaisten nuorten perusosaamisen taso on romahtanut. Ammattikoulusta valmistuneet nuoret eivät osaa niitä taitoja, jotka työelämässä vaaditaan. Heitä ei voi ottaa töihin yrityksiin. Kaikki nämä väitteet on esitetty viimeisen puolen vuoden aikana – useammin kuin kerran eri muodoissaan. Samaan aikaan koulutuskentällä isot koulutuksen järjestäjät irtisanovat opetushenkilöstöä, […]

PAIKKOtoimintaa vakiinnuttamassa?

Olemme käyneet alkuvuoden ajan kamppailua toimintamme säilyttämisen puolesta. Olemme uskoneet siihen, että toiminnan jatkorahoitukselle on perusteita ja siihen, että tavalla tai toisella asiat järjestyvät. Uskomme ei ollut turha ja lopulta rahoituspäätös saatiin. Toiminta jatkuu, mutta huoli haavoittuvaisuudesta jäi. Ehdimme jo pohtia sitä, mitä PAIKKOtoiminnasta olisi jäänyt käteen…. Mitä toiminnan loppuessa olisi menetetty? PAIKKO on kymmenen vuoden ajan kehittänyt opinnollistamisen menetelmiä […]