Nuorisotyöpaja LovLuotsi Loviisa Campingillä

Kirjoittaja Sofie Hydén Työskentelen nuorisotyöpaja LovLuotsissa. Työpaikkani Loviisa Campingillä on kaunis ja monipuolinen. Tullessani portista sisään näen Villa Björkstenin majoitustilat ja vastaanoton, jossa vieraat otetaan vastaan. Katsoessani pihan yli näen suuren nurmikon, jossa on yli 50 paikkaa asuntovaunuille ja teltoille. Viheralueen toisella puolella on ranta, jossa on grillipaikkoja ja laituri, joka johtaa Hauen majan huvimajalle. Huvimaja on laiturin päässä ja […]

Koulutuskeskustelu – ristiriidoista ratkaisuiksi

Ammatillinen peruskoulutus kolmevuotisesta kaksivuotiseksi. Ammatillisen koulutuksen ”höttöaineista”, yhteisistä tutkinnon osista voitaisiin luopua, jotta työllistyminen nopeutuisi. Suomalaisten nuorten perusosaamisen taso on romahtanut. Ammattikoulusta valmistuneet nuoret eivät osaa niitä taitoja, jotka työelämässä vaaditaan. Heitä ei voi ottaa töihin yrityksiin. Kaikki nämä väitteet on esitetty viimeisen puolen vuoden aikana – useammin kuin kerran eri muodoissaan. Samaan aikaan koulutuskentällä isot koulutuksen järjestäjät irtisanovat opetushenkilöstöä, […]

PAIKKOtoimintaa vakiinnuttamassa?

Olemme käyneet alkuvuoden ajan kamppailua toimintamme säilyttämisen puolesta. Olemme uskoneet siihen, että toiminnan jatkorahoitukselle on perusteita ja siihen, että tavalla tai toisella asiat järjestyvät. Uskomme ei ollut turha ja lopulta rahoituspäätös saatiin. Toiminta jatkuu, mutta huoli haavoittuvaisuudesta jäi. Ehdimme jo pohtia sitä, mitä PAIKKOtoiminnasta olisi jäänyt käteen…. Mitä toiminnan loppuessa olisi menetetty? PAIKKO on kymmenen vuoden ajan kehittänyt opinnollistamisen menetelmiä […]

Työpaja oppimisympäristönä – nuorten palautteita vuosilta 2019-2021

Jyväskylän Nuorten Taidetyöpaja on yksi ensimmäisiä PAIKKOkäyttäjiä. Jo vuonna 2012 siellä tunnistettiin useita oppimisympäristöjä ja osaamistodistustoiminta on jatkunut keskeytymättä 10 vuotta. Tunnistettuja oppimisympäristöjä on useita. Työpajalla on myös mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Palautteiden lainaukset on poimittu suoraan nuorten antamasta palautteesta. Työpaja oppimisympäristönä ”Paja on normi oppilaitokseen verrattuna paljon rauhallisempi, moninaisempi ja yksilöllisempi oppimispaikka. Saa paljon enemmän ja […]

Muutosten syksy

Kesälomat on PAIKKOssakin vietetty ja edessä on erittäin aktiivinen ja monia muutoksia mukanaan tuova syyskausi. Toimintaamme koulutus-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan liepeillä haastavat näillä kaikilla politiikan lohkoilla toteutettavat uudistukset, joiden vaikutuksia opinnollistamiseen on vaikea ennakoida. Tosiasia kuitenkin on, että osaavan työvoiman saatavuuden ja ihmisten työllistymisen turvaamisessa osaamisella ja sen tunnistamisella on suuri merkitys. Sosiaalipoliittisesti käydään keskustelua toimeentulon turvaamisesta ja osallisuudesta, jonka […]

Mitä kymmenessä vuodessa on saatu aikaan 2/10

Olemme tunnistaneet satoja oppimisympäristöjä ja luoneet luotettavan raportointijärjestelmän PAIKKOtyökaluja on käytetty satojen oppimisympäristöjen raportoinnissa. Tällä hetkellä www.paikko.fi/raportit tietokannassa on yli 520 julkaistua oppimisympäristöraporttia – määrä kasvaa koko ajan! Niissä kuvataan tunnistettu toimintayksikkö, siellä toteutuvien tutkinnon osien toteuttamistavat sekä yksilöidysti ne tutkintojen osaamisvaatimukset ja arviointikohteet, jotka toimintaympäristössä toteutuvat. Jokaisen oppimisympäristön tunnistamisessa on ollut mukana tunnistettavan organisaation ulkopuolinen asiantuntija. Raportit ovat tutkinto- […]

Nuorten hyvinvoinnin tukeminen tarvitsee laajaa toimijakenttää

Kansanedustaja Riitta Mäkinen toimii sekä INTO – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n että Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n puheenjohtajana ja on laajasti perehtynyt työllistämistoimintaan ja palvelujen kehittämiseen. Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet yhtä myllerrystä koronakriisin keskellä elettäessä. Koronanhoidon rinnalla yhteiskuntaamme kuitenkin uudistetaan, kuten pitääkin. Monien muiden ohella merkittävimmäksi nousevat oppivelvollisuusiän pidentäminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Elämme nyt suuren muutoksen aikaa. […]

PAIKKOasiantuntijat: Turvataan toiminnan jatkuvuus!

Yhteisenä kannanottona PAIKKOasiantuntijat ryhmänä vetoaa rahoittajiin PAIKKOtoiminnan rahoituksen jatkuvuuden puolesta. Toimivan järjestelmän olemassaolo on tukenut valmennustoimintaa ja tuonut siihen uuden välineen varmistaa toiminnan tuloksellisuutta. Työ on monella paikkakunnalla vasta alussa, mutta edut ovat jo nähtävissä. PAIKKOasiantuntijat ovat noin puolen vuoden koulutusprosessissaan perehtyneet PAIKKOmalliin, oppimisympäristöajatteluun ja osaamisen tunnistamiseen. Asiantuntijakoulutukseen on osallistunut yli 60 valmentajaa, joista osa on siirtynyt muihin tehtäviin. Suurin […]

PAIKKO – osa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toimintaa

Toiminnanjohtaja Tiina Sivonen kirjoittaa: KYTin toiminta perustuu innovatiiviseen ja asiantuntevaan kehittämistyöhön, jota on toteutettu erilaisilla kehittämisrahoituksilla. Yksi esimerkki pitkäjänteisen ja kokeilevan yhteiskehittämisen tuloksista on PAIKKO

PAIKKO tukee opinnollistamisprosessia, ei tee sitä

Usein tulee itsekin sanottua, että voi kun joku tekis tämän mun puolesta. Samalla kuitenkin useimmiten tietää, että se ei ole mahdollista – itse on vaan revettävä. Opinnollistamisen kanssa on vähän sama juttu. Asiat, joita prosessissa tarkastellaan ovat sellaisia, että ne on ensin mietittävä jokaisessa organisaatiossa sisällä ennen kuin ulkopuolisesta avusta on mitään hyötyä. Mutta hei, sehän ei silti tarkoita, etteikö […]