Tiukka vuosi 2019

Vuosi 2019 oli PAIKKOtoiminnan kannalta hyvin kaksijakoinen. Alkuvuotta leimasivat sairaslomat, joita ei suunnitelmissa oltu pystytty ennakoimaan. Syyskaudella tehtiin töitä vuorotta, jotta vuoden tavoitteet saatiin toteutettua suunnitellusti.

Uusia asiantuntijoita

Vuosi 2019 aloitettiin kouluttamalla ryhmän verran uusia PAIKKOasiantuntijoita. Koulutuksessa huomioitiin valtakunnallistamisen tavoite ja asiantuntijaverkosto laajeni ensimmäistä kertaa Keski-Suomen ulkopuolelle. Uusia aluevaltauksia koulutuksen myötä tehtiin erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Uusia teknisiä ratkaisuja

Vuoden aikana uudistettiin merkittävästi tapaa laatia PAIKKOtyökaluja. Työversioiden laatiminen tutkintojen perusteiden pohjalta jouduttiin automatisoimaan väkisin kaikkien ammatillisten tutkintojen perusteiden muuttuessa kerralla – yksittäisten tutkintojen mukaan ottaminen vanhoilla metodeilla oli vielä mahdollista, mutta koko paletin uusiminen vaati järeämpiä keinoja.

Havainto siitä, kuinka vaikeaa työversioiden jakeleminen suuressa mittakaavassa sähköpostin välityksellä oli, pakotti miettimään muita ratkaisuja. Se, että nyt vuoden lopussa jokaisella käyttäjäorganisaatiolla on PAIKKOvastaava, joka saa omilla tunnuksillaan netistä tarvitsemansa materiaalit, helpottaa toimintaa merkittävästi. Samalla teimme havainnon, että työversiossa on hyvä olla ohjaavia kysymyksiä, joiden avulla toimintaympäristökuvauksista saadaan tasalaatuisempia ja luettavampia. Tämä parantaa lopulta myös julkaistavien opimisympäristöraporttien laatua ja nopeuttaa niiden julkaisemista.

Uusi uljas osaamistodistustyökalu

Syksyn aluksi PAIKKO siirtyi myös osaamistodistustyökalun osalta nettiaikaan. Uusi selainpohjainen työkalu on tiedostomuotoista luotettavampi, toimivampi ja kevyempi ratkaisu – johon pääsee käsiksi henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Nyt jokaisella osaamistodistuksen laatijalla on aina käytössään ajantasainen versio tutkinnon perusteista – ja päivittäminen on helppoa tehdä yhteen selkeään osoitteeseen.

Laadun kehittämisen kannalta selainpohjaisuus tuo mukanaan runsaasti etuja. Koska työkaluun ei voi tallentaa henkilötietoja, se on myös tietoturvan kannalta perusteltu ratkaisu. Nyt kenenkään tiedot eivät vahingossakaan joudu asiattomille teille.

Uudet käyttäjät

PAIKKOtoiminta on erityisesti syksyn 2019 aikana laajentunut huomattavasti ja uusien käyttäjätunnusten määrä on noussut tasaisesti. Tällä hetkellä toiminnan pullonkaulana on oppimisympäristöjen tunnistamisprosessi, jonka virtaviivaistaminen on tulevan vuoden haasteita. Tosin kuluneen vuoden aikana toteutettiin myös kaikkien vanhojen jo tunnistettujen oppimisympäristöraporttien päivityskierros kaikkien tutkintojen perusteiden uudistuttua kokonaisuudessaan.

Tavoitteena on pystyä palvelemaan uusia käyttäjiä paitsi ajantasaisin ja toimivin työkaluin, myös asiantuntevan oppimismahdollisuuksien tunnistamisprosessin ja verkoston tuen avulla. Käyttäjämäärän lisääntyessä tarve alueellisen toiminnan kehittämiseen ja toisaalta myös PAIKKOlaatutiimin laajentamiseen on selkeä. Resurssit, joilla turvataan oppimisympäristöraporttien laatua, julkaisujärjestelmää ja käyttäjätukea muodostunevat lähitulevaisuudessa rajoittavaksi tekijäksi järjestelmän levittämisen kannalta.

Paljon uutta, jotain vanhaa

Haluamme säilyttää PAIKKOjärjestelmän laadun ja taata osaamistodistuksen saajalle dokumentin, jonka luotettavuutta ei aseteta kyseenalaiseksi. Siitä syystä pidämme kiinni oppimisympäristöjen tunnistamistoiminnan perusasioista ja siitä, että tunnistamisessa tarvitaan aina ”ulkopuoliset silmät”. Emme edelleenkään julkaise huonolaatuisia oppimisympäristöraportteja, joista ei selkeästi näy yhteys tutkintovaatimusten ja käytännön toiminnan välillä. PAIKKOtiimin tehtävä on ylläpitää toiminnan laatua ja luotettavuutta.

Pyrimme vastaamaan tarpeeseen kouluttamalla kokeneista toimijoista uusia PAIKKOasiantuntijoita, jotka voisivat toimia paikallisesti käyttäjätukena ja osallistua oppimisympäristöjen tunnistamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Uusi ryhmä asiantuntijoita aloittaa heti tammikuussa 2020 – verkostossa on tämän toiminnan voima.